Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 21.08.2008

 Концепція стратегічного плану розвитку територіальної громади міста Люботина на 2008-2015 роки
Автор: Lubotin   Додано: 21 серпня 2008   Переглядів:4474   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток]
 

Стратегічний план розвитку громади є узагальненою довго-строковою програмою досягнення громадою самостійно поставленої амбітної, але досягаємої мети -  створити якомога краще майбутнє ( до 2015 року). Він є узгодженим з більшістю груп та прошарків населення, його реалізація передбачає залучення цих груп до спільної праці, а підсумком стратегічного плану є підвищення якості життя населення.
Передбачені планом заходи будуть виконуватися не тільки за рахунок бюджету, а й з залученням інших джерел фінансування.
Стратегічний план дозволяє використовувати  наявні фінанси та інші ресурси міста більш ефективно для вирішення актуальних питань.
Стратегічне планування розвитку громади – це робота груп, складених із представників усіх основних верств громади.
Проводилась робота над визначенням:

  • майбутнього образу міста, яким хоче бачити його сама громада;
  • стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить набуття містом визначеного громадою образу;
  • планів дій, тобто логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням специфічних процедур;

Робота по складанню стратегічного плану проведена в декілька етапів:

  • визначення бачення майбутнього міста;
  • визначення пріоритетів, одержаних на основі бачення майбутнього міста;
  • визначення проблем, що заважають у досягненні мети по реалізації – бачення майбутнього міста;
  • вибір найбільш раціональних шляхів рішення проблем;
  • визначення конкретних цілей, досягнення яких у майбутньому надасть змогу вирішити конкретні проблеми.
Перший стратегічний план затверджено на Х сесії ХХІУ скликання 10 червня 2003 року, в якості плану дій на період до 2006 року, починаючи з 1 липня 2003 року. Звіт про виконання програми соціального та еконмічного розвитку міста Люботина за I квартал 2008 року
Автор: Lubotin   Додано: 21 серпня 2008   Переглядів:1910   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток]
 

Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку міста за І квартал 2008 року констатуємо,
що зусилля міської ради, виконавчого комітету, керівників підприємств та організацій міста протягом звітного періоду спрямовувались на вирішення проблем в економіці, соціальній сфері, удосконалення процесу формування бюджету, створення необхідних умов для розвитку підприємництва в місті і ряду інших.

Затверджені сесією міської ради завдання Програми соціального і економічного розвитку на І квартал 2008 року в цілому виконані.

За І квартал 2008 року промисловими підприємствами міста вироблено продукції на суму 19,677 млн.грн., що складає 109,99% у порівняні з аналогічним періодом 2007 року.

Зростання обсягів промислової продукції у І кварталі 2008 року в порівнянні з І кварталом 2007 року спостерігалось у виробництві трьох промислових підприємств:
ЗАТ "Люботинський завод "Продтовари" підвищив обсяги промислового виробництва на 121,19 %.
ТОВ „Караванський завод кормових дріжджів" - на 135,57%.
ВАТ „Люботинський хлібозавод" - на 188,33%. Збільшення виробництва пояснюється реконструкцією підприємства, високою конкурентоспроможністю продуктів на ринку.
Падіння обсягів промислового виробництва допустив:
ДП „Караванський спирт завод " - на 24,97 %. Експорт спирту у І кварталі відсутній.

Керівнику підприємства, яке допустили значне падіння обсягів виробництва і тим самим поставило під загрозу виконання планових орієнтирів Програми соціально - економічного розвитку міста, постійно надсилались листи з проханням надати пояснення щодо виникнення причин зниження обсягів та шляхів вирішення даного питання. Керівник цього підприємства запрошувався та заслуховувався на засіданнях комісій, виконавчого комітету та сесії Люботинської міської ради.

 
Завантажити повну версію документу:  vik2008.rar [41.86 Kb] (cкачувань: 61)
 
  Соціально–економічний паспорт міста Люботина за І квартал 2008 р
Автор: Lubotin   Додано: 21 серпня 2008   Переглядів:2419   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток]
 

Площа  міської ради - 10157 га
Загальна протяжність –  з півночі на південь – 10 км
                                          з заходу на схід        -  6 км


Населення міста на 01.04.08р. – 24 ,7 чол.(статистичні дані)
Міське – 22,0
Сільське – 2 ,87
За І квартал 2008 року (дані РАЦС):
     Народилось – 50
     Померло – 155
     Природне зменшення – 105

Депутатський склад ради – 46 чол.


Населенні пункти :
Місто – 1
Селища – 2
Села - 2
Місцеві ради – 1


Протяжність доріг :
із твердим покриттям – 65 км,
ґрунтових – 115 км.


Бюджет міста на  І квартал 2008 р.:
доходна частина –  8 725,8 тис.грн.
видаткова            -   7 899,9  тис.грн.
за 1 квартал 2008 р. бюджет виконано:
доходна частина на 110,8 %
видаткова на 86,2 %


Природні ресурси :
Загальна площа міста  – 3113 га
міської ради – 10157 га
         у тому числі:
с/г угіддя – 4184 га
землі лісового фонду – 2400 га
землі водного фонду – 200 га
землі промисловості та транспорту – 260 га
 Основні показники соціального і економічного розвитку міста Люботин за 2007 рік.
Автор: Lubotin   Додано: 21 серпня 2008   Переглядів:1733   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток]
 

Основні показники соціального і економічного  розвитку міста Люботин за  2007 рік.
 
Для детального перегляду таблиці  натисніть  "Детальніше" Міський бюджет міста Люботин на 2008 рік
Автор: Lubotin   Додано: 21 серпня 2008   Переглядів:2037   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток]
 

Бюджет міста на 2008 рік розрахований на формульній основі шляхом застосування для визначення розрахункових обсягів доходів, коефіцієнтів податкоспроможності територій, а для розрахунку обсягів видатків – розрахункових нормативів розподілу бюджетних коштів на одного мешканця, учня, одержувача соціальних виплат, тобто на основі об’єктивних критеріїв скоригованих на специфічні для кожної бюджетної галузі особливості. Нормативи визначені із реальних ресурсів держави і нашого міста.
В основу розрахункових показників доходної частини бюджету покладено основні макропоказники економічного та соціального розвитку міста на 2008 рік.

Обсяг доходної частини бюджету міста на 2008 рік визначений в загальній сумі 33846,0 тис.грн., з них доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” в сумі 10191,9 тис.грн., доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі 688,3 тис.грн., дотація в сумі 12495,7 тис.грн., субвенція з державного бюджету в сумі 9917,9 тис.грн., субвенція з обласного бюджету в сумі 503,54 тис.грн., субвенція із Харківського району в сумі 48,7 тис.грн. спеціальний фонд 1107,0 тис.грн. Доходна частина місцевих бюджетів, яка врахована при визначені між бюджетних трансфертів, сформована відповідно до ст. 98 Бюджетного Кодексу України виходячи з індексів відносної податкоспроможності, при обчисленні яких використовувалися фактичні дані за 2005, 2006 та 2007 роки, з застосуванням коригуючих коефіцієнтів. Створення, функціонування та припинення діяльності обслуговуючих кооперативів для газифікації відповідних територій
Автор: Lubotin   Додано: 21 серпня 2008   Переглядів:10733   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток]
 

Кооперативи – це добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань, можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом (стаття 94 Господарського кодексу України).
Кооперативи – це родове поняття, що містить ознаки, притаманні усім передбаченим чинним законодавством України видам кооперативів. Загальними ознаками, що дозволяють віднести кооперативи до особливої організаційно-правової форми, є те, що вони створюються шляхом добровільного об'єднання громадян і мають на меті вирішення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.
Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
Кооперативи самостійно визначають основні види та напрями своєї господарської діяльності. Вони можуть створюватися і діяти у галузі промисловості, будівництва, на транспорті, в торгівлі й громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні, медицині та інших галузях господарської діяльності.
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі.
Слід звернути увагу, що частина 5 статті 23 Закону України  Про кооперацію» зазначає, що виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
Господарська діяльність обслуговуючих кооперативів (далі – кооператив) врегульована Господарським кодексом України (глава 10), Цивільним кодексом України (параграф 2 глава 8), Законом України  «Про кооперацію» від 10.07.2003 року № 1087-IV та іншими нормативно-правовими актами.