Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 15.01.2010

 ОГОЛОШЕННЯ
Автор: Lubotin   Додано: 15 січня 2010   Переглядів:1165   Категорія - [Вакансії]
 

Виконком Люботинської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи з 15 січня 2010 р..

Основні вимоги до кандидатів :

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування ;

- вільне володіння комп’ютером;

- стаж роботи за фахом не менше 3 років .

Заяви приймаються протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу .

Додаткова інформація надається за адресою : м.Люботин, вул.Радянська,26-а, к.15, тел.741-34-16. (Відділ кадрової роботи виконкому ).

 
 Телефонний довідник Виконавчого комітету Люботинської міської ради, установ та підприємств
Автор: Lubotin   Додано: 15 січня 2010   Переглядів:1409   Категорія - [Головна]
 

Увага! На сайті оновлено Телефонний довідник Виконавчого комітету Люботинської міської ради, установ та підприємств міста Люботина Правила надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів
Автор: Lubotin   Додано: 15 січня 2010   Переглядів:1946   Категорія - [Головна]
 

Порядок надання послуг

 

1. Послуги підприємствам, організаціям, установам не залежно від форм власності із збирання та вивезення  твердих і рідких побутових відходів, надаються згідно з договором, який розробляється виконавцем  відповідно  до  типового  договору (додаток №1)  і укладається за згодою сторін.

2. Договір  укладається на  рік  і вважається щорічно продовженим,  якщо за місяць до  закінчення  цього  строку жодна із сторін не заявила про розірвання або перегляд договору.

За погодженням сторін до договору можуть вноситися  додаткові умови,  якщо вони не суперечать чинному законодавству та цим Правилам.

3. Права і обов'язки Споживача

3.1. Споживач має право на:

3.1.1. Одержання   необхідної   доступної,   достовірної   та своєчасної   інформації,  що  стосується  послуг  із  збирання  та вивезення твердих і рідких побутових відходів.

3.1.2. Одержання  послуг  згідно з вимогами законодавства про відходи, Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, а також цим Договором.

3.1.3. Відшкодування  у  повному  обсязі  збитків,   завданих Виконавцем.

3.2. Споживач зобов'язується:

3.2.1. Своєчасно,  у встановлений Договором термін  (п.3.1.), але не рідше одного раза на місяць сплачувати надані послуги

3.2.3. Обладнати  вигрібні  ями для збирання рідких побутових відходів  (у  не каналізованих  домоволодіннях  чи  закладах),   не допускати скидання до них твердих побутових відходів.

3.2.4 Не допускати перевантаження контейнерів.
 ПРАВИЛА надання послуг з вивезення побутових відходів для підприємств, організацій, установ міста
Автор: Lubotin   Додано: 15 січня 2010   Переглядів:2562   Категорія - [Головна]
 

1. Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання, незалежно від форми їх власності, послуг з вивезення побутових відходів у місті (далі - послуги).
2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
- великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50x50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;
- побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
- ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
- тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.
3. Послуги із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів надаються на підставі договору, який укладається між фізичною або юридичною особою (далі - споживач) та виконавцем послуг.
Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору.
4. Обсяг надання послуг розраховується на підставі мінімальних норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1070 від 10.12.2008р. (додаток 1).
5. При укладанні договору сторони встановлюють режим надання послуг, виходячи з потреби своєчасного видалення твердих і рідких побутових відходів
Режим надання послуг та показники якості їх виконання мають відповідати вимогам "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88) та цих Правил.
6. Контроль якості послуг здійснюється шляхом перевірки дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил.
7. Під час укладання договору про надання послуг:
1) сторони узгоджують режим надання послуг виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг;
2) виконавець послуг, на вимогу споживача, зобов'язаний пред'явити:
- правила надання послуг;
- тарифи на надання послуг.
8. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем.
9. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів.
11. У платіжному документі (квитанції) зазначаються дані про:
- об'єм побутових відходів;
- тарифи на надання послуг;
- суму, що підлягає сплаті.
12. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживача із зазначенням причин.
13. Спори за договором із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.