Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 18.05.2010

 План роботи відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації на 2010 рік
Автор: Lubotin   Додано: 18 травня 2010   Переглядів:1569   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI]
 

 

План

роботи відділу комп’ютерного забезпечення та

засобів масової інформації виконавчого комітету

Люботинської міської ради

на 2010 р.

 

 

1. Постійне вивчення потреб виконкому та його відділів і служб в авто-матизації покладених на них функціональних обов’язків, вдосконалення існую-чих задач за результатами їх експлуатації та відповідно до нових вимог чинного в Україні законодавства.

постійно

 

2. Навчання спеціалістів виконкому новітнім технологіям, програмному та технічному забезпеченню з метою подальшого вдосконалення роботи відді-лу, використовуючи всі можливості (мережа Інтернет, співпраця з фахівцями інших міст, журнал «Chip»).

постійно

 

3. Адміністрування та корегування БД мешканців міста.

 

3.1. Доповнення новими програмними модулями комплексу обліку меш-канців міста, враховуючи нагальні потреби відділів виконкому та органі-зацій міста.

постійно

 

3.2. Підтримка бази даних мешканців міста в актуальному стані, розгляд інших можливостей підтримки бази постійно актуальною.

постійно

 

 

3.3. При умові постійної актуалізації бази мешканців міста та підключен-ня відповідних блоків – надання роз’яснення та в разі необхідності коре-гування програмного забезпечення для автоматизації видачі довідок меш-канцям міста (про склад родини, про розміри земельних ділянок тощо).

постійно

 
 Звіт про роботу відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації за 2009р.
Автор: Lubotin   Додано: 18 травня 2010   Переглядів:1557   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI]
 

Звіт про роботу

відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації

виконавчого комітету Люботинської міської ради

за 2009 рік

 

Протягом звітного періоду співробітниками відділу була проведена наступна робота:

1. Постійна підтримка у робочому стані та адміністрування локальної мережі у виконкомі Люботинської міської ради, надання поточних консультацій по роботі Інтернету, спільного використання локальних ресурсів, роботі електронної пошти.

1.1. Надання допомоги у налаштуванні локальної мережі організаціям м. Любо-тина.

2. Налагоджена робота по автоматичному резервному копіюванню документів та БД відділів виконкому.

3. Постійна підтримка програмних розробок «Місто», «Вулиці міста», «Зар-плата», «Дело».

3.1. Внесення даних за даними загального відділу (видача довідок) та по карт-ках відділу ВУС для призовників (надання консультацій).

3.2. Коригування БД «Дело» для введення інформації на 2009 рік.

3.3. Коригування модулів нарахування заробітної платні у разі потреби, кори-гування вихідних документів у разі потреби за заявкою відділу бухгалтерського обліку (програма Зарплата).

3.4. Коригування даних «Вулиці міста» - внесення змін згідно рішення викон-кому, внесення відповідальних депутатів, квартальних тощо.

3.5. Ведеться корегування бази даних мешканців міста. За 2009 рік відкорего-вано 2100 записів (вносяться зміни згідно документів, які надають мешканці міста відділу документального забезпечення) та на 01.10.2009 р. внесено 8105 паспортних даних.

4. Уточнюються дані та готується до випуску уточнена електронна карта міста (Караван, с. Смородське, Коваленки).

5. Підтримка у робочому стані офіційного сайту міста www.lubotin.kharkov.ua

4.1. внесення новин по місту, які надають установи, внесення нових випусків веб-версії бюлетеню «Люботинський вісник»,об’яв, матеріалів сесій міської ради – перелік питань, рішення та додатки до них, до розділу регу-ляторної політики, оновлення фотогалереї, тощо.

4.2. Продовжується робота по занесенню інформації у віртуальний музей.

6. Постійно ведеться робота по оновленню та внесенню інформації до сторінки web-порталу Асоціації міст України http://www.auc.org.ua/lyubotyn.

7. Ведеться робота по підтримці в актуальному стані БД «Законодавство» (по-новлення блоками). Завдяки мережі Інтернет майже щоденно оновлюється база даних. Надаються необхідні нормативні акти юридичному відділу, іншим відділам виконкому та організаціям міста.

8. Постійно ведеться робота по оновленню БД антивірусних програм та перевір-ка комп’ютерів на наявність вірусів.

8.1. Тестування та перевірка комп’ютерів МЦССМ, ЦМЛ, відділу культури, спорткомітету.

9. Проводилась робота по збору, корегуванню, та підготовці інформації до ін-формаційного бюлетеню «Люботинський вісник» та його верстка. За звітний період було зверстані 12 випусків інформаційного бюлетеню «Люботинський вісник» та 2 спецвипуск, які були надрукований власними силами.

10. Розробка та друк об’яв до свят міста, запрошень тощо.

11. Обробка цифрових фотокарток для виконкому.

 
 Безпека життя і здоров’я людини у побуті
Автор: Lubotin   Додано: 18 травня 2010   Переглядів:3760   Категорія - [Головна]
 

На сучасному етапі розвитку суспільства стало очевидним, що вирішення проблеми збереження життя та здоров’я людини, забезпечення її соціальних гарантій є визначальною ознакою суспільства, основою могутності держави. Тому серед основних напрямків реалізації державної політики у соціальній сфері набувають вагомого значення питання забезпечення безпеки життя і здоров’я людини у побуті, а також профілактика травматизму невиробничого характеру. Травмування та ушкодження здоров’я громадян у сфері не пов’язаній з виробництвом не лише істотно впливає на стан соціально-економічного розвитку України, але й становить значну загрозу для національної безпеки в соціальній сфері.

 

Найгострішою демографічною проблемою України є неухильне і, поки що, неподолане зростання смертності населення працездатного віку. Проблема смертності населення в працездатному віці – це проблема передчасної смертності від причин, безпосередньо не пов’язаних з віком і старінням організму, а за рахунок погіршення стану здоров’я, поширення алкоголізму, наркоманії, паління, зростання смертності від нещасних випадків, травматизму як виробничого, так і побутового характеру, самогубств тобто від причин, яким можна запобігти.

За останні 20 років населення України скоротилася на 11%. При цьому через втрати від нещасних випадків населення країни з 1991 року зменшилося на 1,3 млн. осіб та перевищує відповідний показник в європейських країнах у 2-4 рази.