Сайт міста Люботин » Матеріали за 15.12.2010

 Проект рішення Люботинської міської ради " Про врегулювання питань справляння туристичного збору на території Люботинської міської ради ”
Автор: Chekardina   Додано: 15 грудня 2010   Переглядів:567   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Регуляторна політика]
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Люботинської міської ради " Про врегулювання питань справляння  туристичного збору на території Люботинської міської ради


Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради " Про врегулювання питань справляння  туристичного збору на території Люботинської міської ради ” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податкового Кодексу України.

  1. 1.      Проблема, яку планується розв’язати.


Важливість проблеми полягає в тому, що Податковим кодексом України від 02.12.2010 року №2755 – VI скасовується цілий ряд місцевих податків і зборів, а туристичний збір запроваджується вперше та є додатковим джерелом надходження коштів до міського бюджету.

 
Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до міського бюджету.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.


2. Цілі:


- отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету ;
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755 – VI;


- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням туристичного збору.


3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей. 


Альтернативи вирішення проблеми:
- не вводити в дію туристичний збір;


- прийняття міською радою нормативно-правового акту (далі – НПА) – рішення " Про врегулювання питань справляння  туристичного збору на території Люботинської міської ради ”.


Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій альтернативі через те, що в цьому випадку досягти мети, тобто, залучення додаткових джерел надходжень до міського бюджету, можливо лише з прийняттям нормативно-правового акту - рішення Люботинської міської ради " Про врегулювання питань справляння  туристичного збору на території Люботинської міської ради ”, виконуючи чинне законодавство, а саме - Податковий кодекс України від 02.12.2010 року №2755 – VI.


Податковим кодексом України чітко визначено граничні межі ставок туристичного збору, а саме, від 0,5% до 1% до бази справляння збору, при цьому, розмір встановлюється відповідною місцевою радою.


Ставка туристичного збору, запропонована проектом рішення Люботинської міської ради " Про врегулювання питань справляння  туристичного збору на території Люботинської міської ради ”, встановлюється у розмірі 1 % до вартості усього періоду проживання (ночівлі) в наступних місцях: готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих, закладах готельного та санаторно-курортного типу, у будинках (квартирах), що здаються в найм юридичними особами та фізичними особами-підприємцями є максимально прийнятною та економічно обґрунтованою.


4. Механізм розв’язання проблеми.


Проблему наповнення доходної частини міського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Люботиннської міської ради " Про врегулювання питань справляння  туристичного збору на території Люботинської міської ради ”.


Запропонований вихід із ситуації що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Даний проект рішення міської ради підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації та у мережі Інтернет.


5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.


Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:
- отримати стабільні надходження до міського бюджету;

 
- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.


На досягнення цілей, у разі прийняття цього рішення, можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори:

 
- неплатежі податкових агентів, уповноважених на справляння туристичного збору.Позитивними факторами будуть:


- додаткові надходження до міського бюджету ;


- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати туристичного збору при формуванні міського бюджету.


6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.  Органи місцевого самоврядування
1. Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території міської ради;
2. Збільшення надходжень до міського бюджету;  
3. Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акта) .

Суб’єкти господарювання
1) Прозорість процедури впровадження регуляторного акта
2) Визначення критеріїв щодо сплати туристичного збору
Обов”язки щодо справляння туристичного збору та його сплати до міського бюджету
Громадяни
Збільшення бюджетних коштів, що спрямовуються на вирішення соціальних питань


7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.


Термін дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання його чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.

 

8. Показники результативності регуляторного акту.


Показниками, які характеризують дію регуляторного акту є:
1) кількісні показники:
- надходження до міського бюджету,
- кількість платників туристичного збору;
2) якісний показник:
– підвищення податкової культури.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.


Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись після набрання його чинності.


Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.


Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Начальник відділу МЕР                                         І.С.Кудря
 Звіт про результати базового відстеження результативності регуляторного акту
Автор: Chekardina   Додано: 15 грудня 2010   Переглядів:676   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Регуляторна політика]
 

Звіт про результати базового відстеження  результативності регуляторного акту проекту рішення Люботинської міської ради «Про встановлення ставки збору та запровадження торгівельної діяльності  та діяльності  з надання платних послуг на території Люботинської міської ради»

 

   Звіт про результати  відстеження результативності регуляторного акту складено у відповідності до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

п/п

Пункти відстеження

Виконання

1.

Вид и название документа

Проект рішення Люботинської міської ради «Про встановлення ставки збору та запровадження торгівельної діяльності  та діяльності  з надання платних послуг на території Люботинської міської ради»

2.

Дата підготовки проекту

Грудень  2010

3.

Назва виконавця заходу по відстеженню

Відділ місцевого економічного розвитку виконавчого комітету Люботинської міської ради

4.

Цель принятия акта

Реалізація державної політики в сфері оподаткування та поповненя дохідної частини бюджету міста

5.

Строки виконання заходів по відстеженню  

Проведення базового відстеження результативності акту до вступу в силу рішення – грудень2010 г.

6.

Тип відстеження

Базовевідстеження

7.

Методи одержання  результатів відстеження

Шляхом  анализу оперативної інформації Люботинського відділення ХОДПІ, обговорення зі спілкою підприємців

8.

Дані та пропозиції, на підставі яких проводилось відстеження  регуляторного акту та засоби їх отримання

Особливості підприємницької діяльності в місті Люботин : більш як 50 відсотків підприємців займаються роздрібною торгівлею,громадським харчуванням та побутовим обслуговуванням населення,також законодавчо встановлені межі вартості торгових патентів згідно з Податковим кодексу України, інформація Люботинського відділення ХОДПІ та пропозиції Спілки підприємців м.Люботин

 

9.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту

Введення державного регулювання дасть можливість збільшити надходження до бюджету на суму

10.

Оцінка результатів реализациї регуляторного акту

Введення ставок збору дасть можливість урегулювати питання застосування ставок торгівельного патенту  в місті Люботин та  в сільській місцевості дозволить врегулювати питання застосування ставок торгівельних патентів на території міської ради , виконана ти вимоги чинного законодавства України , оптимізувати затрати суб’єктів підприємницької діяльності, дозволить  забезпечити захист і стабільну діяльність суб’єктів господарювання на території міської ради

 
 Проект рішення Люботинської міської ради «Про встановлення ставки збору та запровадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг на території Люботинської міської ради»
Автор: Chekardina   Додано: 15 грудня 2010   Переглядів:723   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Регуляторна політика]
 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення Люботинської міської ради «Про встановлення ставки збору та запровадження торгівельної діяльності  та діяльності  з надання платних послуг на території Люботинської міської ради»


         Аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року N21160-IV та з урахуванням методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року N2 308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Люботинської міської ради  «Про встановлення ставки збору та запровадження торгівельної діяльності  та діяльності  з надання платних послуг на території Люботинської міської ради», як регуляторного акта.

1.    Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України (надалі — Кодекс) від 2 грудня 2010 року N2 2755Л/І відмінено плату за торговий патент, яка була встановлена Законом України від 23 березня 1996 року N2 98/96 «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (втратив чинність з 01.01.2011 року), затверджено збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Згідно з п.10.3 ст.10 та п.267.3 ст.267 Кодексу збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється сільськими, селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої Законом на 1 січня календарного року з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних побутових послуг та виду платних послуг.

Треба визначити, що плата за проведення деяких видів підприємницької діяльності є стабільним та рівномірним джерелом наповнення місцевого бюджету.

При вирішенні даної проблеми певну користь отримують:

—    суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку згідно з ст.267 Кодексу торгові патенти та проводять такі види підприємницької діяльності:

а)    торгівельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)    діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

—    орган місцевого самоврядування — прийняття рішення дозволить визначити об'єкт оподаткування, платників збору, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначені статтею 7 Кодексу.

Зазначені питання не можуть "бути розв'язані за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, тому що затвердження ставок збору  та запровадження торгівельної діяльності  та діяльності  з надання платних послуг на території Люботинської міської ради встановлюються тільки рішенням Люботинської міської ради. Таким чином, вирішення зазначених питань можливе шляхом прийняття рішення Люботинської міської ради «Про встановлення ставки збору та запровадження торгівельної діяльності  та діяльності  з надання платних послуг на території Люботинської міської ради»

2.    Визначення цілі державного регулювання.

Визначення видів підприємницької діяльності, розвинення яких вимагає час та економічна ситуація в місті.

3.
    Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв'язку з тим, що право затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності відповідно до п.10.3 ст.10 та п.267.3 ст.267 Кодексу належить лише міській раді. Тому єдиним актуальним шляхом вирішення зазначеної проблеми є прийняття відповідного рішення міськоїради.

Перевага обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішень міської ради для виконання на території Люботинської міської ради, що передбачено ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.    Механізм розв'язання проблеми, відповідні заходи.

Прийняття рішень Люботинської міської ради здійснюється
шляхом прийняття відповідних рішень зазначеного органу, тому вирішити описану проблему можна лише шляхом прийняття рішення Люботинської міської ради.
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення мети, передбаченої п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акта здійснюватиметься органами державної податкової служби систематично, а також під час документальних перевірок суб'єктів господарювання.

5.    Очікувані результати прийняття акта.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта.
 Проект рішення міської ради «Про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Люботинської міської ради»
Автор: Chekardina   Додано: 15 грудня 2010   Переглядів:1093   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Регуляторна політика]
 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради «Про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Люботинської міської ради»

Проблема

Відсутність даного регуляторного акту відповідно з вимогами р. ХІІ  «Місцеві податки і збори» ст. 265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

У зв'язку з прийняттям Податкового Кодексу України виникла необхідність встановити на території Люботинської міської ради місцеві податки і збори.

Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення  реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів.

Альтернатива

Неприйняття даного рішення , що веде до невиконання ст.265 Податкового кодексу України. Прийняття вказаного регуляторного акту створить необхідну правову основу справляння податків і зборів.

Механізм регулювання

Депутати міської ради ухвалюють процентну ставку  у розмірах за 1 м2 житлової площі об’єкта житлової нерухомості на підставі розробленого проекту рішення.

Мета  та задачі регулювання

1.Врегулювання процедури стягнення податку  на нерухоме майно, майно, відмінне від земельної ділянки, на території Люботинської міської ради відповідно до процентної ставки , передбаченої  Податковим кодексом України,.

2.Поповнення дохідної частини місцевого бюджету. 

Очікувані результати

Прийняття даного проекту рішення міською радою дозволить притягти до місцевого бюджету за рахунок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, додаткові надходження. Збільшення дохідної частини бюджету приведе до підвищення рівня соціального забезпечення міста в цілому.

Контроль

Контроль здійснюється органами державної податкової служби.

Цільові групи

Фізичні та юридичні особи, в тому числі і нерезиденти , які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Вплив на бізнес – середовище

Негативний, оскільки даний  податок зменшує частину прибутку , що спрямовувався на  підтримку та розвиток організацій.

Вплив на корупцію

Всі учасники економічних відносин діють на підставі прийнятого рішення. Загроза корупції відсутня.

Проблеми і ризики

Неналежне справляння та сплата даного податку .

Зміна в в законодавстві.