Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 29.03.2011

 Оновлена стаття Закону України « Про виконавче провадження» в редакції від 09.03.2011 року
Автор: Lubotin   Додано: 29 березня 2011   Переглядів:2613   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Відділ державної виконавчої служби Люботинського міського управління юстиції Харківської області вважає за необхідне довести до відома всіх громадян оновлену статтю Закону України « Про виконавче провадження» в редакції від 09.03.2011 року, якою визначено порядок реалізації майна, на яке звернено стягнення та акцентувати свою увагу на нових умовах продажу арештованого майна таких як продаж на комісійних умовах, а також ст. 63 Закону, якою визначено звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи

 

Стаття 62. Реалізація майна, на яке звернено стягнення


1. Реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.

2. Рухоме майно, вартість якого не перевищує сто п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, товари побутового вжитку, а також інше рухоме майно (у разі якщо стягувач не заперечує проти цього) реалізуються на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).

3. Майно передається на реалізацію за ціною та в порядку, визначеними статтею 58 цього Закону.

4. Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, крім цінних паперів, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. Порядок реалізації цінних паперів визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.

5. Не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уцінюється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна.

6. У разі якщо в місячний строк з дня проведення повторної уцінки майно не реалізовано на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, державний виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.

7. У разі якщо стягувач у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання повідомлення державного виконавця письмово не заявив про своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові. У разі відсутності в боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, виконавчий документ повертається стягувачу без виконання.

8. У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, він зобов'язаний у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження до державного виконавця відповідного повідомлення внести на відповідний рахунок для обліку депозитних сум органу державної виконавчої служби різницю між початковою вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь, якщо початкова вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. За рахунок перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій, задовольняються вимоги інших стягувачів та стягується виконавчий збір і штрафи, а залишок коштів повертається боржникові.

9. Майно передається стягувачу за ціною, що дорівнює початковій вартості майна, за якою воно передавалося на реалізацію. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. За фактом такої передачі державний виконавець складає акт. Постанова та акт є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.

10. У разі наявності кількох стягувачів, які виявили бажання залишити за собою нереалізоване майно, воно передається в порядку календарного надходження виконавчих документів до виконання з урахуванням черговості, визначеної статтею 44 цього Закону.

11. У разі якщо від продажу частини майна виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, а також сплати штрафу, продаж арештованого майна припиняється.

 

Стаття 63. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи

1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

2. Разом з житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

3. У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення чи земельну ділянку державний виконавець подає запит до відповідних місцевих органів, що здійснюють реєстрацію та облік майна, про належність такого майна боржнику на праві власності, а також перевіряє, чи не перебуває це майно під арештом.

4. Після надходження документального підтвердження належності боржнику на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна державний виконавець накладає на них арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідних реєстрів в установленому законодавством порядку. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє таким особам.

5. У разі відсутності документів, що характеризують об'єкт нерухомості, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення таких документів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. У разі якщо стягувач у двадцятиденний строк з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця не авансує витрати, пов'язані з підготовкою документів, що характеризують об'єкт нерухомості, арешт з нього знімається.

 

Начальник відділу державної виконавчої

служби Люботинського міського управління

юстиції Харківської області Я.В. Іськів
 ВДАІ м. Люботин та АТІ ГУМВСУ в Харківській області інформує
Автор: Lubotin   Додано: 29 березня 2011   Переглядів:1426   Категорія - [Головна]
 

ВДАІ м. Люботин та АТІ ГУМВСУ в Харківській області інформує

 

28.03.2011 року старшим інспектором ВДАІ м. Люботин ГУМВСУ в Харківській області капітаном міліції Точка В.М. з водіями ВАТ «Люботинського хлібозаводу» проведена бесіда по безпеці дорожнього руху. На зустрічі було присутньо 12 водіїв, на зустрічі обговорені важливі питання по безпеці дорожнього руху та недопущенню дорожньо-транспортних пригод серед водіїв.

 

Начальник ВДАІ м. Люботин та АТІ

УМВСУ в Харківській області

майор міліції Ю.В. Плохой
 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЮБОТИНА!
Автор: Lubotin   Додано: 29 березня 2011   Переглядів:1346   Категорія - [Головна]
 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЭТО ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. ПОЭТОМУ , НАХОДЯСЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ,ВОКЗАЛАХ НЕОХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.

 

Правила безопасности граждан на железнодорожном

Транспорте Украины

 

Пешеходам разрешается переходить железнодорожные пути только в установленных местах (пешеходные мосты, переходы, тоннели, переезды и тому подобное). На станциях, где нет мостов и тоннелей, гражданам надлежит переходить железнодорожные пути в местах, оборудованных специальными настилами, возле которых установлены указатели «Переход через пути».

Перед тем, как войти в опасную зону (выйти на путь), надо удостовериться в отсутствии поезда (или локомотива, вагона, дрезины и тому подобное).

При приближении поезда (или локомотива, вагона, дрезины и тому подобное) необходимо остановиться за пределами опасной зоны, пропустить его и, удостоверившись в отсутствии подвижного состава, который передвигается по соседним путям, начать переход.

Приближаясь к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаумов. Переходить пути разрешается только при открытом шлагбауме. При отсутствии шлагбаума (когда переезд не охраняется) перед переходом через пути необходимо удостовериться , что к переезду не приближается поезд (или локомотив, вагон, дрезина и др.)
 ВІТАЄМО ! ! !
Автор: Lubotin   Додано: 29 березня 2011   Переглядів:887   Категорія - [Головна, Спорт]
 

ВІТАЄМО ! ! !


команду юнаків 1997-98 р.н. міської ДЮШ

(тр-р Шмельов П. В.)

з перемогою і першим містом на Чемпіонаті Харківської області з волейболу серед юнацтва.

(26 березня 2011 р.)


Виконавчий комітет Люботинської міської ради
та мешканці міста