Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 12.05.2011

 Сторінки історії: травень
Автор: Lubotin   Додано: 12 травня 2011   Переглядів:1147   Категорія - [Головна, Історія]
 

95 років тому, у 1916 р. відбувся перший випуск з приватної жіно­чої професійної школи крою, шиття та елегантних вишивок Оксани Василівни Грибової.

90 років тому, у 1921 р. у межах Люботииської волості з'явилися радянські «Просвіти». Ці товариства мали за мету шляхом широ­кої культурно-просвітницької роботи серед населення поширюва­ти соціалістичну культуру "на підвалинах широкої самодіяльності трудових мас України". "Просвіти" виникли на Майському, в Старо­му Люботині, Гиївці, в хут. Яловенковому.

55 років тому, у 1956 р. на березі 4-го люботинського ставка роз­почалося будівництво човневої станції. Як повідомляла районна газета "Червоний прапор" для неї було придбано 30 човнів.

55 років тому, у 1956 р. у клубі радгоспу «Люботинський» було встановлено телевізор «Темп».

 

У травні:

 4 травня,

175 років тому, у 1836 р. був мороз, який нашкодив плодовим де­ревам та городнім культурам.

 8 травня,

90 років тому, у 1921 р. Луценка Антон Сергійовича було об­рано головою Люботинського сільського комітету незаможних селян.

10 травня,

170 років тому, у 1841 р. у "Харківських губернських відомостях" було опубліковане оголошення Харківського губернського прав­ління про продаж залізного винокурного паровика, який належав поміщику Михайлу Чекалову, за несплату ним священику Михайловському боргу 750 крб. асигнаціями.

12 травня,

195 років тому, у 1816 р. сталися сильні заморозки, із-за яких за­гинуло багато цвіту та листя на плодових деревах.

16 травня,

90 років тому, у 1921 р. Люботинський районний партійний ко­мітет зобов'язав Люботинський волвиконком терміново провести облік всіх музичних інструментів, як духових так і струнних, у гро­мадян Люботииської волості.

22 травня,

90 років тому, у 1921 р. А. Добронравного було обрано головою робітничо-селянської інспекції на ІІІ з'їзді продпрацівників Любо­тинського району.

25 травня,

10 років тому, у 2001 р. сесією Люботииської міської ради звання Почесний громадянин міста Люботина було присвоєне Черкашину Тимофію Трохимовичу, учаснику Другої Світової війни, ко­лишньому директору Люботииської бавовняно-ткацької фабрики.

27 травня,

120 років тому, у 1891 р. у Люботинському народному училищі (с. Старий Люботин) відбулися випускні екзамени, на яких були при­сутні член училищної ради Валківського повіту, справник, надвірний радник Роменський С.А., попечитель училища генерал Г.Г. Альбовський, законовчитель священик Олексій Титов, вчитель Федір Стрижаков та помічниця вчителя Т. Хижнякова. До випускного екзамену було допущено 11 учнів, десять з яких успішно його склали.

31 травня,

5 років тому, у 2006 р. помер Почесний громадянин м. Люботина Черняк Іван Тимофійович.

 

(Стрілець В. В. «Календар ювілейних та пам’ятних дат міста Люботина на 2011 рік», Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011)
 Стаття 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження
Автор: Lubotin   Додано: 12 травня 2011   Переглядів:2319   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Відділ державної виконавчої служби Люботинського міського управління юстиції Харківської області вважає за необхідне довести до відома та роз'яснити всім громадянам підстави за наявності яких державним виконавцем приймається рішення про відмову у відкритті виконавчого провадження, визначені ст.26 Закону України « Про виконавче провадження» ( в новій редакції на 09.03.2011р.) :

 

Стаття 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження

1. Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі:

1) пропуску встановленого строку пред'явлення документів до виконання;

2) неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 17 цього Закону, та неподання заяви про відкриття виконавчого провадження у випадках, передбачених цим Законом;

3) якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної (юридичної) сили, крім випадків, коли воно у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання;

4) пред'явлення виконавчого документа до органу державної виконавчої служби не за місцем або не за підвідомчістю виконання рішення;

5) якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення;

6) невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 18 цього Закону;

7) якщо виконавчий документ повернуто стягувачу за його заявою, крім виконавчих документів про стягнення аліментів та інших періодичних платежів;

8) наявності інших передбачених законом обставин, що виключають здійснення виконавчого провадження.

2. Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню, - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом.

3. У разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини першої цієї статті державний виконавець роз'яснює заявникові право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність з вимогами статті 18 цього Закону.

4. Постанова державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником у десятиденний строк з дня її надходження у порядку, встановленому цим Законом.

 

Начальник відділу державної виконавчої

служби Люботинського міського управління

юстиції Харківської області Я.В. Іськів
 Виконавчий збір
Автор: Lubotin   Додано: 12 травня 2011   Переглядів:1694   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Відділ державної виконавчої служби Люботинського міського управління юстиції Харківської області вважає за необхідне довести до відома та роз'яснити всім громадянам підстави за наявності яких державним виконавцем з боржника стягується виконавчий збір, визначені ст.28 Закону України « Про виконавче провадження» ( в новій редакції на 09.03.2011р.) :

 

Стаття 28. Виконавчий збір

1. У разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом. У разі невиконання боржником у той самий строк рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - фізичної особи і в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника - юридичної особи. У зазначених розмірах виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення виконавчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі самостійного виконання боржником рішення після початку його примусового виконання, зокрема шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача. Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.