Веб-портал міста Люботин » Матеріали за Вересень 2011 року

 Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”
Автор: Lubotin   Додано: 27 вересня 2011   Переглядів:1304   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

З 01.07.2011 року набув чинності Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції " Його основна мета – боротися з корупцією в рядах чиновників. Згідно Закону, корупція – це використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схили цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.


У цілому можна відзначити, що цей закон поширюється не тільки на суб'єктів державної влади та місцевого самоврядування, але і на юридичних та фізичних осіб.
Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Об'єднання громадян, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції) мають право: повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції , іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості; запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції; проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади; брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції; вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції; проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції ; проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції; здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції , з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.
Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції , перебувають під захистом держави. Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових,
організаційно-технічних та інших заходів , спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, житло та інше майно осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб.
 Загальні норми державної реєстрації актів цивільного стану
Автор: Lubotin   Додано: 27 вересня 2011   Переглядів:1200   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 року № 52/2 (у редакції наказу Мін'юсту від 24.12.2010 року № 3307/5) передбачено, що державна реєстрація акту цивільного стану проводиться шляхом складання актового запису цивільного стану в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях у присутності заявника.

Актовий запис цивільного стану - це документ органу державної реєстрації актів цивільного стану, який містить персональні відомості про особу та підтверджує факт проведення державної реєстрації акту цивільного стану. Актовий запис цивільного стану складається у двох примірниках.

На підставі складеного актового запису цивільного стану у повній відповідності до нього видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану.

Заявник повинен бути ознайомлений з даними, унесеними до актового запису цивільного стану, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела державну реєстрацію акту цивільного стану.

Для державної реєстрації актів цивільного стану подаються документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації, а також паспорт або паспортний документ заявника.
 Отчет о проведенной работе Водопроводно-канализационным коммунальным управлением Люботинского городского совета с 9.09.2011г. – 23.09.2011г.
Автор: Chekardina   Додано: 26 вересня 2011   Переглядів:893   Категорія - [Головна]
 

1. Водоснабжение:

 

  · устранено 8 порывов на централизованной сети питьевого водоснабжения города (пер. Библиотечный,9; пер. Гребельный,23/1; ул. Шевченко,29;  ул. Кооперативная,14/1;  ул. Героев Афганцев - пер.Челюскина; въезд Боровской; ул. Техническая - пер. Челюскина; ул. Фисака,9).

 ·  устранены течи уличных водозаборных колонок городского пользования – 4 шт. (въезд Гражданский,7; ул. Ватутина, 50 ; ул. Веселая, 16; ул. Радченко,5)

 ·  отремонтировано уличных водоразборных колонок – 3 шт. (ул. Гавенко,4; ул. Школьная,64; ул. Фурманова,21).

 

2. Водоотведение:

 ·  прочищено от мусора, откачано стоков и промыто канализационных коллекторов на самотечной централизованной коммунальной сети водоотведения города – 3 шт. (ул. Гавенко,10; ул. Советская,75; ул. Советская,35).

 

 ВККУ Люботинского горсовета
 Сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю
Автор: Chekardina   Додано: 23 вересня 2011   Переглядів:1288   Категорія - [Головна]
 

Працевлаштування інвалідів – проблема, характерна для усієї  країни.  І хоча рівень інтеграції у суспільство осіб з обмеженими можливостями у нашій державі постійно зростає,  існують труднощі щодо забезпечення роботою всіх, хто виявив до того бажання. А між тим рівень зайнятості є одним із основних критеріїв, який дозволяє людям з особливими потребами відчувати себе повноправними членами суспільства. 

Сьогодення вимагає нових підходів до соціальної реабілітації людей з інвалідністю, вона повинна будуватися насамперед на сучасній «відкритій» моделі інтеграції людей з особливими потребами як рівного партнера в суспільстві.

 Активно в цьому напрямі вже працює державна служба зайнятості, яка прагне вирішувати питання зайнятості кожного шукача роботи з інвалідністю насамперед через адресний, індивідуальний підхід і у такий спосіб сприяє йому у поверненні до активної трудової діяльності.

 У відповідності до Програмного документу про спільне виконання Проекту Програми розвитку ООН, Міжнародної організації праці та Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості» розроблено проекти Моделі працевлаштування та забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю в Україні включно з Методологією надання центрами зайнятості соціальних послуг людям з інвалідністю.

З березня 2011 року у Харківській області проходить апробація проектів Моделі та Методології, яка призвела до поліпшення якості надання соціальних послуг та підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю.

 З метою адаптації осіб з інвалідністю у сферу зайнятості, попередження негативного ставлення роботодавців до працевлаштування інвалідів, державна служба зайнятості продовжує інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо забезпечення комунікаційної безбар’єрності всіх установ, підприємств, інфраструктури. Мета - підвищити рівень поінформованості суспільства та змінити ставлення до людей з інвалідністю на відкритому ринку праці.

Але не можливе розв’язання проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю без підвищення їхньої конкурентоспроможності порівняно зі здоровими людьми. Тобто   підвищення освітнього та професійного рівня, професійної та територіальної мобільності, створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, упровадження гнучких форм організації праці.

 Для людини, яка стала інвалідом, отримання нових професійних навичок – життєва необхідність та спосіб повернення до трудової зайнятості. Професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації відіграють важливу роль у житті осіб з інвалідністю та допомагають якнайповніше реалізувати власні можливості. 

З метою прискорення працевлаштування інвалідів свої зусилля об’єднують соціальні структури, які сприяють всебічній адаптації цих людей у суспільстві. Центри зайнятості укладають угоди про співпрацю з відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів і органами праці та соціального захисту населення, громадськими організаціями інвалідів та центрами професійної реабілітації інвалідів.

 Зрозуміло, що підвищити ефективність соціального захисту осіб з інвалідністю та рівень їхньої зайнятості можливо лише за умови тісної співпраці та взаємодії усіх зацікавлених сторін, залучених до надання соціальних послуг особам з інвалідністю. А саме – державної служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів, органів праці та соціального захисту населення, центрів професійної реабілітації інвалідів, роботодавців, громадських організацій та об’єднань інвалідів.

 Що може бути більш важливою метою, аніж допомогти людині з обмеженими фізичними функціями знайти достойне місце у суспільстві. Ми повинні день у день  створювати свою ідеологію рівних можливостей, об’єднавши найбільш успішні форми і методи, відомі у світовій практиці.

 

Заступник директора

Люботинського міського центру зайнятості   Грінченко В.В.

 
 Результати аналізів проб води
Автор: Chekardina   Додано: 22 вересня 2011   Переглядів:1091   Категорія - [Головна]
 

     На запит виконкому Люботинської міської ради Державною екологічною інспекцією в Харківській області надано результати аналізів проб води, відібраних 21.07.2011 р. зі ставка «Старолюботинський».

 

Найменування показника

ГДК культурно-побутових водойм

Місток біля скидної шахти

Місток на вході в ставок (пров. Ломоносова)

Завислі речовини, мг/дм³

 

Менш 5

Менш 5

Активна реакція, рН

6,5-8,5

7,21

7,29

Амоній сольовий, мг/дм³

2,58

0,21

0,27

Нітрит іон, мг/дм³

3,3

0,03

0,03

Нітрат іон, мг/дм³

45

0,70

0,80

Окислюємість (ХСК), мг О2/дм³

30

25,2

27,4

БСК5, мг О2/дм³

 

4,2

4,3

Сухий залишок, мг/дм³

1000

509

520

Хлориди, мг/дм³

300

62,0

63,8

Сульфати, мг/дм³

500

154

156

Фосфати, мг/дм³

3,5

1,9

2,2

БСКпов., мг О2/дм³

6

5,6

5,7

Кисень розчинений, мг О2/дм³

Не менше 4

6,74

6,91

 

    За результатами досліджень перевищень вмісту забруднюючих речовин не виявлено.

 

Еколог виконкому
 До уваги власників автотранспорту!
Автор: Chekardina   Додано: 22 вересня 2011   Переглядів:1033   Категорія - [Головна, Регуляторна політика]
 

Виконавчий комітет Люботинської міської ради (організатор) оголошує конкурси з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які відбудуться 17 жовтня 2011 року

Завантажити документи: konkurs.rar [9.68 Kb] (cкачувань: 17)
 Состоялись перевыборы
Автор: Chekardina   Додано: 22 вересня 2011   Переглядів:1422   Категорія - [Головна]
 

 15 сентября в помещении Люботинского профессионального лицея железнодорожного транспорта состоялась конференция Люботинской ветеранской организации, на которой присутствовало 89 делегатов из 102 приглашенных.

Гостями на отчётно–выборной конференции были заместитель председателя Харьковской областной ветеранской организации Владимир Степанович Гриневич, мер города Люботина Владимир Алексеевич Теличко, начальники управлений, отделов Люботинского городского совета.

На повестку дня были вынесены вопросы:

  1. О работе Люботинского городского совета ветеранов за отчётный период с 10 октября 2007 года по 15 сентября 2011 года и основные направления на предстоящий период.
  2. Отчёт ревизионной комиссии.
  3. Выборы городского совета ветеранов.
  4. Выборы ревизионной комиссии.
  5. Выборы делегатов на Харьковскую областную отчётно–выборную конференцию.

По первому вопросу выступил председатель Люботинского совета ветеранов Михаил Александрович Папырин. Докладчик в своём выступлении отметил работу Люботинской ветеранской организации, на учёте которой состоит 8345 человек, указал на положительные и отрицательные стороны, поблагодарил за работу председателей первичных организаций, отметил хорошую работу в тесном контакте с предпринимателями города, поблагодарил городской совет за оказанную помощь.

Михаил Александрович отметил на недоработки за отчётный период, в частности,  неудовлетворительная работа первичной ветеранской организации в Старом Люботине, не созданы первички в поселке Коваленки, в районе улицы Караванской.

Говоря о помощи городского совета, было отмечено, что наша единственная ветеранская организация в области, которая не финансируется.

В обсуждении доклада приняли участие: председатели первичных ветеранских организаций, руководители комитетов и комиссий городского совета ветеранов.

Особенно следует отметить выступление руководителя волонтерского центра Лидии Константиновны Барчан, которая подробно рассказала о волонтерском движении и о трудностях, которые встречаются на их пути. Конструктивным было выступление Сергея Котыхина, который рассказал о своей работе как руководителя первичной ветеранской организации в районе «Ткацкой фабрики», а также пожелал вновь избранному составу ветеранов продуктивной, конструктивной работы.      

От областного совета ветеранов выступил  В. С. Гриневич, который рассказал о работе этой организации, пожелал вновь избранному совету продуктивной работы.

Председатель Люботинского горсовета В. А. Теличко заверил всех, что на будущий год будет финансирование нашей ветеранской организации и пообещал контролировать, куда будут расходоваться деньги.

Работу Люботинской ветеранской организации было признано – удовлетворительной, считать самой главной задачей - обеспечение единства и сплоченности всех категорий ветеранов, чтобы новый состав совета ветеранов смог выступать от имени своих ветеранов.

Горсовету было пожелание изыскать возможность в выделении помещения для первичок, провести телефонизацию городской ветеранской организации.

В постановлении была просьба к горсовету и депутатам всех уровней взять под особый контроль строительство третьего этажа над городской библиотекой для краеведческого музея, восстановление и реконструкция Дома Культуры в городском парке. Также было принято решение до 15.10.2011 года обобщить все критические замечания и предложения на 6-ю отчетно–выборную городскую конференцию и приступить к их реализации.

Самым оживленным был выбор в совет ветеранской городской организации. Единогласно проголосовали за количественный состав – 27 человек. По персональному составу были бывшие и новые работники. Среди новых Нина Николаевна Титаренко – от гороно, Владимир Алексеевич Петренко – от горбольницы, Светлана Павловна Вольвач – от пенсионеров культурного фронта, избрано голову первичной ветеранской организации Старого Люботина Валентину Брониславовну Шульженко.

На Харьковскую областную отчетно–выборчую конференцию были выдвинуты: председатель совета ветеранов Валентина Алексеевна Иволгина и заместитель председателя Елена Ивановна Еременко. Председатель Харьковской областной ветеранской организации В. С. Гринёв провел первое пленарное заседание нашей организации, на котором было избрано председателем Валентину Алексеевну Иволгину, заместителями Елену Ивановну Еременко, Сергея Ивановича Котыхина, секретарем - Нину Александровну Боровицкую.

Присутствующих делегатов конференции приветствовал вновь созданный ансамбль ветеранов «Мрія».

Нина Боровицкая – секретарь городской ветеранской организации,

Николай Пархоменко – руководитель пресс – центра совета ветеранов города Люботина.

 

Состоялись перевыборы

 

На снимке:

Вручение свидетельства М. А. Папырину о признании его «Почетным председателем Совета Люботинской ветеранской организации». Вручает награду председатель В. А. Иволгина и председатель Харьковской ветеранской организации В. С. Гринев.

(Фото: Пархоменко Н. Д.)

 
 28 ВЕРЕСНЯ - Всесвітній день боротьби зі сказом
Автор: Chekardina   Додано: 22 вересня 2011   Переглядів:1542   Категорія - [Головна]
 

Всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість населення про наслідки сказу, про те, як його попередити і як викоренити це захворювання серед людей, здійснюючи боротьбу з його збудником серед тварин.

Сказ – небезпечне вірусне інфекційне захворювання, що передається людині під час укусу або контакту із слиною хворої тварини. Однією з основних ознак хвороби є водобоязнь, утруднення під час ковтання рідини, судоми при спробі пити воду. Саме тому сказ називають ще й гідрофобією. З моменту появи таких ознак і симптомів це захворювання стає смертельним.

Ця страшна хвороба відома людству багато років. Найбільшу ясність у вивченні цього захворювання внесли безсмертні відкриття Луї Пастера, який у 1881 році виявив, що збудник сказу локалізується у центральній нервовій системі хворого. Вчений довів це шляхом введення слини хворих на сказ тварин під тверду мозкову оболонку піддослідних кроликів, в результаті чого останні теж захворіли на сказ. Пастер розробив методику отримання так званого фіксованого вірусу і запропонував науково обґрунтований метод запобігання сказу. Він відкрив у Парижі першу станцію для щеплень проти сказу. За це вдячні парижани поставили Луї Пастеру пам’ятник ще за його життя.

Для вивчення методики запобіжних щеплень від сказу російський вчений Ілля Мечников відразу відрядив до Парижа свого співробітника Миколу Гамалію, який вже через півроку організував в Одесі другу у світі і першу в Росії та Україні Пастерівську станцію для щеплень проти сказу.

Понад 30 років триває епізоотія сказу природного типу в Європі, основними джерелами якого є дикі м`ясоїдні тварини, головним чином лисиці. Епіцентром епізоотії залишаються країни Східної Європи – Україна, Литва, Латвія, Білорусь, Росія, Хорватія. Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки, перш за все, втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і навіть удень з`являються у населених пунктах, нападають на людей і тварин.

За даними Міністерства охорони здоров`я України, останнім часом у нашій країні збільшилася кількість випадків захворювань людей на сказ. Зараження людини відбувається в основному через укус хворою твариною або унаслідок попадання її слини на свіжі рани, подряпини шкіри або слизові оболонки. Інфікування людини сказом відбувається здебільшого від диких хижаків (вовки, лисиці - 41,4%), домашніх (коти - 21,8%, собаки - 15,3%), а також сільськогосподарських тварин (20,2%).

У разі вчасного звертання постраждалого до лікувальної установи проводиться щеплення антирабічною вакциною, яка попереджає захворювання і врятовує життя. У разі несвоєчасного проведення вакцинації після укусу інфікованої тварини хвороба закінчується смертю.

Щорічно в Україні реєструється приблизно 100-120 тис. осіб, які звернулися до медичних установ з приводу укусів тваринами, з них 60% одержують направлення за показниками підозри інфікування сказом.

Як свідчить статистика останніх років, найбільший відсоток хворих на сказ тварин у Харкові становлять домашні кішки: у 2007 р. зареєстровано 1 випадок, у 2008 р. – 7, 2009 р. – 5, 2010 р. – 5.

У 2011 році до лікувально-профілактичних закладів області за медичною допомогою після укусу тварини звернулись 2 763 особи. У першому півріччі поточного року сказом заразилися 53 особи, однак, на щастя, летальних випадків не сталося. Минулого року в Ізюмському районі від сказу померла 1 людина, яку покусав власний пес. На жаль, постраждалий запізно звернувся до лікарів за допомогою, лише тоді, коли хвороба набула незворотного характеру.

Медики наголошують, що до лікаря слід звертатися відразу після контакту (укусу або ослинення) з підозрілою твариною, оскільки при проявах клінічних ознак врятувати хворого, як правило, не вдається.

Інкубаційний період сказу досить тривалий - в середньому 1-3 місяці (хоча може тривати і до року). Перші ознаки хвороби виникають пізно, коли в мозку вже відбулися руйнівні процеси (набряк, крововилив, деградація нервових клітин), які роблять лікування проблематичним. Для полегшення виснажливого стану хворого проводиться симптоматичне лікування.

Однією з головних причин, що приводить до захворювання і смерті укушених скаженими тваринами людей, є небажання або незнання про необхідність пройти профілактичне лікування вакциною. Крім того, причиною смерті від цього страшного захворювання стають пізнє звернення до фахівців, і отже, пізній початок лікування, а також перерване профілактичне лікування або порушення режиму поведінки щепленого у період антирабічних щеплень (вживання алкоголю).

Тим часом, очищення рани та імунізація, зроблені якомога раніше після підозрілого контакту з твариною можуть запобігти розвитку сказу практично на 100%.

Якщо Вас укусила тварина або її слина потрапила на Вашу шкіру чи слизові оболонки, головне – не панікувати! Швидко промийте рану (подряпину) водою з милом і зверніться до травмопункту. Не зволікайте жодної хвилини! Єдиним захистом від хвороби є щеплення, причому воно не має протипоказань!

Якщо Вас укусила домашня тварина, з’ясуйте ім’я та адресу її господаря. Це необхідно для того, щоб ветеринар міг спостерігати за станом тварини протягом 10 діб від моменту укусу.

Профілактика цього смертельно небезпечного захворювання та заходи боротьби з ним полягають у щорічній вакцинації домашніх тварин від сказу.

Кожній людині, щоб запобігти захворюванню на сказ і смерті, необхідно дотримуватися наступних правил:

* не контактуйте з бездомними і дикими тваринами, розповідайте дітям про небезпеку таких контактів;

* при укусі або ослиненні підозрілою твариною промийте рану теплою кип`яченою водою (бажано з милом), а потім змажте її йодом.

Уважно оглядайте дитину після прогулянки або контакту з підозрілою твариною;

* своєчасно робіть своїм домашнім тваринам щеплення проти сказу.

 

В. о. головного лікаря Люботинської міськСЕС В.Б. Ісаєв

 
 Економічне і соціальне становище Харківського району та м.Люботина за січень–серпень 2011 року
Автор: Lubotin   Додано: 22 вересня 2011   Переглядів:1210   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Статистика]
 
 Телефонограма № 197 від 21.09.2011р.
Автор: Chekardina   Додано: 21 вересня 2011   Переглядів:938   Категорія - [Головна]
 

 

У зв’язку з ремонтними роботами 22.09.11  року  з 10.00-16.00  буде припинена подача електроенергії  (вул. Караванська з № 40 по № 90).

 

                                                    Люботинське відділення електромереж