Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 11.04.2012

 Порядок державної реєстрації смерті
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1371   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Питання державної реєстрації смерті регулюються статтею 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" , главою 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 N 3307/5).
Державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я чи судово-медичною установою; рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.


Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення трупа, а в разі якщо неможливо одержати документ закладу охорони здоров'я або судово-медичної установи, - не пізніше п'яти днів.
Державна реєстрація смерті за заявою, поданою у вищевказані строки, проводиться за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання. У разі надходження заяви після закінчення одного року з дня настання смерті та, якщо факт смерті встановлено у судовому порядку або особа оголошена судом померлою, державна реєстрація смерті проводиться за місцем проживання заявника.
У разі настання смерті в дорозі (у поїзді, на судні, в літаку тощо) державна реєстрація смерті може бути проведена в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного стану.


Державна реєстрація смерті осіб, що померли в слідчих ізоляторах або установах виконання покарань, у яких ці особи трималися або відбували покарання, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання до взяття під варту або засудження осіб чи за місцезнаходженням установи.
З заявою про реєстрацію смерті можуть звернутись родичі померлого, представники органу опіки та піклування, працівники житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть, та інші особи.
Державна реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, проводиться за рішенням суду, надісланим судом відділу державної реєстрації актів цивільного стану, після набрання ним законної сили або за заявою осіб, о були позивачами при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого при поданні рішення суду. Державна реєстрація факту смерті, встановленого у судовому порядку, проводиться за заявою осіб, що були позивачами при розгляді судом справи, а також спадкоємців померлого при поданні рішення суду.
Заявник повинен пред'явити паспорт або паспортний документ, проте відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в державній реєстрації смерті.


Орган державної реєстрації актів цивільного стану, який реєструє смерть, вилучає паспорт або паспортний документ померлого, а також його військово-облікові та пільгові документи і проставляє в них відповідний штамп про смерть власника. Не передача зазначених документів не є перешкодою для державної реєстрації смерті.
Державна реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах з дотриманням вимог законодавства України.
Про державну реєстрацію смерті іноземця відділ державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.
Також органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють компетентні органи іноземних держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах, про державну реєстрацію смерті громадян таких держав, якщо правилами договорів передбачено надання зазначених відомостей.
На підтвердження проведеної державної реєстрації смерті орган державної реєстрації актів цивільного стану видає відповідне свідоцтво та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради видається довідка для отримання допомоги на поховання.

 

Керівник відділу Н.І. Пушкарська
 Порядок анулювання актових записів цивільного стану
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1423   Категорія - [Корисна інформація » Правова освіта населення]
 

Анулювання актового запису цивільного стану проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його зберігання.
Відповідно до пункту 1.4 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 р. № 96/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 р. за № 55/18793 (далі – Правила), анулювання первинного актового запису цивільного стану проводиться на підставі рішення суду, а у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України (далі - Кодекс), - висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України.
Анулювання актового запису про розірвання шлюбу, про смерть у випадках, передбачених статтею 118 Кодексу, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану, яким було проведено державну реєстрацію цих актів.
Поновлені чи повторно складені актові записи цивільного стану в разі виявлення первинних записів анулюються на підставі рішення суду або висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (за місцезнаходженням поновленого або повторно складеного запису).
За наявності спору між заінтересованими особами питання про анулювання поновлених або повторно складених актових записів вирішується у судовому порядку.


Порядок подання заяви про анулювання актових записів цивільного стану
Заява про анулювання актового запису цивільного стану подається заінтересованою особою до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника або за місцем зберігання актового запису цивільного стану, який підлягає анулюванню.
Громадяни України, а також іноземці, особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про анулювання актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.
Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про анулювання актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.
Поновлений або повторно складений актовий запис цивільного стану може бути також анульований з ініціативи відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким виявлено первинний актовий запис.
Документи, які подаються для анулювання актових записів цивільного стану
Разом із заявою про анулювання актового запису цивільного стану подаються:
свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану, яке підлягає анулюванню;
інші документи.


У разі анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану заявник додає письмове пояснення стосовно проведення подвійної державної реєстрації актового запису цивільного стану.
Порядок розгляду заяв про анулювання актових записів цивільного стану
Первинний актовий запис цивільного стану анулюється на підставі рішення суду.
Анулювання актових записів цивільного стану на підставі рішення суду проводиться без складання висновку. В інших випадках складання висновку про анулювання або відмову в анулюванні актового запису цивільного стану обов'язкове .
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану розглядає заяву заінтересованої особи про визнання шлюбу недійсним та складає висновок про анулювання актового запису про шлюб, якщо шлюб зареєстрований: з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою; з особою, яка визнана недієздатною.
У зазначених випадках актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб.
Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває в іншому шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу зазначений повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу. Про це робиться відповідна відмітка в першому та другому примірниках актового запису про шлюб.


За відсутності документів, які підтверджують зазначений факт, складається висновок про відмову.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем подання заяви про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану збирає та надсилає для остаточного розгляду всі зібрані матеріали до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню, для складання висновку про його анулювання або про відмову в цьому. Висновок про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану або відмову в цьому складається у двох примірниках.
У разі відмови в анулюванні актового запису цивільного стану другий примірник висновку про це видається заявнику для подальшого вирішення питання у судовому порядку.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який анулював актовий запис цивільного стану, письмово повідомляє про це заінтересовану особу.
Одночасно із прийняттям рішення щодо анулювання актового запису цивільного стану відповідний орган, на підставі рішення або висновку якого проводиться анулювання актового запису цивільного стану, приймає рішення щодо вилучення і повернення анульованого свідоцтва відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану.
У разі неповернення анульованого свідоцтва інформація про його анулювання оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

 

Спеціаліст І категорії відділу О.І. Харіна
 Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1011   Категорія - [Корисна інформація » Правова освіта населення]
 

Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" передбачено низку принципово нових інструментів запобігання корупційним проявам.
Зокрема, йдеться про обмеження для певних категорій осіб, спрямовані на попередження корупції, одним з яких є обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
Варто зазначити, що запровадження такого обмеження є загальновизнаним міжнародним антикорупційним стандартом.
Так, статтею 12 Конвенції ООН проти корупції серед інструментів, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, передбачено запобігання виникненню конфлікту інтересів шляхом установлення обмежень, у належних випадках й на обґрунтований строк, стосовно професійної діяльності колишніх державних посадових осіб у приватному секторі після їхнього виходу у відставку або на пенсію, якщо така діяльність або робота безпосередньо пов'язана з функціями, що такі державні посадові особи виконували в період їхнього перебування на посаді або за виконанням яких вони здійснювали нагляд.
Необхідність впровадження подібного обмеження випливає із Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи N R (2000) 10 щодо кодексів поведінки публічних посадових осіб.


За своєю природою згаданий превентивний механізм має на меті мінімізувати ризики виникнення конфлікту інтересів при переході службовця на іншу, не пов'язану з виконанням функцій держави роботу.
Стаття 10 цього Закону передбачає три види таких обмежень, для яких притаманні певні спільні ознаки.
Перш за все, на відміну від усіх інших, вказані обмеження стосуються не службовців, а осіб, які припинили перебування на публічній службі.
Ще однією особливістю, на яку слід звернути увагу, є визначений строк дії таких обмежень, а саме один рік з моменту припинення служби. Такий відносно нетривалий строк є найбільш оптимальним з огляду на неприпустимість встановлення надмірних обмежень для громадян, які звільнилися з державних органів чи органів місцевого самоврядування. З іншого боку такий строк є достатнім аби усунути або значно послабити можливості особи недобросовісно використовувати своє попереднє службове становище.


Першим видом передбачених статтею 10 Закону обмежень є заборона особам, які припинили службу, укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо такі особи протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій.
Наявність у Законі такого обмеження спрямована на запобігання випадкам, коли особа, перебуваючи на посаді, заздалегідь готує для себе робоче місце у підприємстві чи організації, які вона контролює чи іншим чином впливає на їх діяльність. Крім цього, дане обмеження запобігатиме необ'єктивності в діяльності службовців.


Наступним видом обмежень, передбачених для осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є заборона розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом.
Вказане обмеження запобігатиме недобросовісному використанню особою конкретної інформації, отриманої при виконанні службових обов'язків, в приватних інтересах. Адже не виключені випадки, коли перебуваючи на службі, особа отримує певну офіційну інформацію, яка в подальшому може бути використана нею на користь майбутнього роботодавця або в процесі безпосереднього здійснення тієї чи іншої приватної практики.
Ще одне обмеження, встановлене статтею 10 Закону, полягає у забороні особам, які припинили службу, представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.


Зазначене обмеження сприятиме запобіганню недобросовісному використанню колишнім службовцем своїх зв'язків при здійсненні ним представницької діяльності. Це правило, наприклад, є досить актуальним для юристів, серед яких поширеною є практика представництва інтересів громадян чи юридичних осіб після припинення державної служби чи роботи у правоохоронних та контролюючих структурах, в тому числі, в процесі здійснення адвокатської діяльності.
Міжнародний досвід свідчить про різноманіття підходів до попередження конфлікту інтересів у діяльності осіб, які припинили державну службу. Як правило, у більшості держав діють подібні до встановлених українським законодавством обмежень стосовно осіб, які припинили державну службу. Однак, в кожній державі встановлені ті чи інші особливості дії таких обмежень.
До прикладу, у таких державах, як Японія, Нідерланди, Туреччина та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, подібні обмеження діють упродовж двох років, в той час як у Норвегії - протягом шести місяців. В Канаді такі обмеження діють упродовж одного року для службовців та протягом двох років для міністрів, при цьому для вищих посадових осіб та працівників міністерств встановлено обмеження на здійснення лобістської діяльності упродовж п'яти років з дня припинення служби.
У Франції функціонують комітети з етики, які надають консультації державним службовцям щодо сумісності із подальшою діяльністю у приватному секторі. Крім цього, французьке законодавство забороняє службовцю протягом п'яти років після припинення служби брати фінансову участь в діяльності приватних підприємств, які мали контакти з органом, в якому працювала особа.
Ще однією характерною особливістю української моделі обмежень для осіб, які припинили публічну службу, є відсутність окремо встановленої відповідальності за їх порушення.
Таким чином, порушення обмеження на укладання трудових угод та правочинів у сфері підприємницької діяльності може тягнути за собою правові наслідки у виді визнання відповідної угоди чи правочину недійсним.
Що стосується порушення обмеження щодо представництва інтересів тієї чи іншої фізичної юридичної особи, то у даному випадку може йти мова про певні процесуальні наслідки (якщо мало місце представництво інтересів у суді) або знову ж таки про недійсність досягнутих під час такого представництва домовленостей.
Власне, суб'єктами адміністративної відповідальності за незаконне використання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, є лише особи, які перебувають на службі (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
З наведеного можна дійти висновку, що в українському варіанті додержання обмежень для осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, має бути забезпечене високим рівнем доброчесності таких осіб. В свою чергу, забезпечення доброчесної поведінки публічних службовців є одним із завдань сучасної державної антикорупційної політики.

 

Керівник відділу Н.І. Пушкарська
 Конкурс на заміщення тимчасово вільної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:979   Категорія - [Вакансії]
 

Виконком Люботинської міської ради оголошує конкурс на заміщення тимчасово вільної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку (на період відпустки по догляду за дитиною спеціаліста даного відділу) з 9 квітня 2012 р..
Основні вимоги до кандидатів :
- громадянство України;
- повна вища освіта економічного спрямування;
- вільне володіння комп'ютером;
- стаж роботи за фахом не менше 2 років .
Потрібні документи:
особова картка ( форма № П-2ДС, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 р., копії паспорта та військового квитка, 2 фотокартки 4х6,медичну довідку про стан здоров'я).
Заяви приймаються протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація надається за адресою : м.Люботин, вул..Ушакова 1, к.2, тел. 741-01-99. (Відділ кадрової роботи та нагород виконкому).
 Конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань містобудування та архітектури
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:898   Категорія - [Вакансії]
 

Виконком Люботинської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань містобудування та архітектури з 9 квітня 2012 р..
Основні вимоги до кандидатів :
- громадянство України;
- повна вища освіта архітектурного або будівельного спрямування ;
- вільне володіння комп'ютером;
- досконале володіння українською мовою.
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3-х років або в управлінській сфері чи на керівних посадах не менше 5-ти років.
Потрібні документи:
особова картка ( форма № П-2ДС, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 р., копії паспорта та військового квитка, 2 фотокартки 4х6,медичну довідку про стан здоров'я).
Заяви приймаються протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація надається за адресою : м.Люботин, вул..Ушакова 1, к.2, тел. 741-01-99. (Відділ кадрової роботи та нагород виконкому).
 ІІ відбірковий тур міського фестивалю – конкурсу «Люботинські джерела-2012» в номінації «Малюнок та живопис»
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1761   Категорія - [Головна, Джерела 2012]
 

 

ІІ відбірковий тур міського фестивалю – конкурсу «Люботинські джерела-2012» в номінації «Малюнок та живопис»

 

 

В залі засідань виконкому Люботинської міської ради 6 квітня 2012 року пройшов ІІ відбірковий тур міського фестивалю – конкурсу «Люботинські джерела-2012» в номінації «Малюнок та живопис» під час якого були визначені переможці конкурсу. В складі журі працювали: Токар О.В., спеціаліст відділу містобудування та архітектури, Васильєва З.П., член національної спілки художників, Первий В.В., член виконкому Люботинської міської ради, Нечипоренко С.О., депутат Люботинської міської ради. Завдяки досвіду та об»єктивному погляду члени журі визначились з призерами. Хоча це було не легко, так як велика кількість робіт представлена гідно. Також журі відмітило окремим спеціальним призом малюнок учня Люботинської ЗОШ №4, який має символічну для цього року футбольну тематику «Євро-2012».

 

Голова журі
К.М.Черемянін
 Звіт про роботу ЖК підприємств за березень 2012 р.
Автор: Chekardina   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1052   Категорія - [Головна, Відділ з питань розвитку інфраструктури міста]
 

ЗВІТ
про роботу житлово-комунальних підприємств міста за березень 2012 року


Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради

Підприємством по обслуговуванню житлових будинків були виконані наступні роботи:
1.    Вивіз побутового сміття загальним об’ємом 72 куб.м: вул. Димитрова, вул. 50 років Жовтня, Шевченківський житловий масив, вул. Вільна, 18/24, вул. Деповська, вул. Леніна, в-д Комсомольський, вул. Радянська, 4, пл. Театральна, 5, житловий масив Барабашово поле, вул. Гавенко, 2, 6, 10-А, 49, КМС № 213, вул. Радянська, 28.
2.    Проведено профогляд внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку по вул. Деповська, 58 (3 поверх) після аварійної ситуації (виникнення загоряння).
3.    Виконано профремонт внутрішньобудинкової мережі електропостачання житлового будинку по пров. Оранжерейний, 8.
4.    Розпочато ремонт електропроводки по під’їзду житлового будинку по вул. Гавенко, 2.
5.    Виконано заміну електроламп місць загального користування наступних житлових будинків: вул. Театральна, 5, вул. Радянська, 75, вул. Будівельна, 5, 8, 9, вул. Ціолковського, 8 (1 під’їзд), 5 (1 під’їзд).
6.    Виконано ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання житлових будинків по вул. Ціолковського, 8, вул. 50 років Жовтня, 14, 11 (розпочато ремонтні роботи по заміні водопровідної мережі по підвалу житлового будинку).
7.    Закінчено ремонт внутрішньобудинкової мережі водовідведення житлового будинку по вул. Шевченко 29 (2 під’їзд).
8.    Виконано перевірку вентиляційних каналів житлових будинків згідно графіка на 2012 рік по вул. Ціолковського, 1, 3, 5, вул. Будівельна, 3, 4, 5, 6.
9.    Виконано ремонт дверей на технічний поверх житлового будинку по вул. Гавенко, 49.
10.    Проводилося виконання поточних робіт по заявкам мешканців.

Водопровідно-каналізаційне комунальне управління Люботинської міської ради

Підприємством були виконані наступні роботи:
1.    Водопостачання:
a)    усунуто поривів на централізованій мережі питного водопостачання міста – 19 шт.: в-д Клубний, 4; вул. Ушакова, 46; вул. Мерефянська, 25; вул. Джерелянська, 20; пров. Бібліотечний, 8; вул. Леніна; пров. Кільцевий, 3; вул. Ціолковського, 8-А; вул. Залізнична, 29; пл. Комсомольська; вул. Островського; вул. Деповська, 25/7; вул. Залізнична, 14; вул. Клубна, 21; вул. Комсомольська, 3; вул. Шмідта, 70; вул. Ватутіна, 21);
b)    усунені течі вуличних водорозбірних колонок громадського користування – 5 шт.: вул. Ленінградська, 16; вул. Гайдара, 43; пров. Пролетарський, 4; вул. Бібліотечна, 30; вул. Громова – вул. Шкільна);
c)    відремонтовано вуличних водорозбірних колонок громадського користування – 6 шт.: вул. Кірова – вул. Новодорожня; вул. Островського; вул. Радянська, 36; вул. Луначарського, 30; вул. Шкільна, 64; вул. Мюдівська, 7).
2.    Водовідведення:
a)    прочищено від сміття, відкачано стоків і промито каналізаційних колекторів на самопливній централізованій комунальній мережі водовідведення міста – 15 шт.: вул. Радянська, 75; вул. Будівельна, 4; вул. 50 років Жовтня, 14; вул. Шевченко, 15; вул. Ціолковського, 4; вул. Франко, 1-А; вул. Димитрова, 57, 59).

Виробниче управління комунального господарства Люботинської міської ради

Підприємством були виконані наступні роботи:
1.    Вивезено сміття з контейнерів по місту загальним об’ємом 289 куб.м: вул. Гавенко, вул. Леніна, вул. Шевченко, вул. Гастелло, вул. Радянська, пл. Комсомольська, вул. Деповська, вул. Гайдара.
2.    Вивезено сміття по заключеним договорам з підприємцями міста – 153 куб.м.
3.    Вивезено сміття з кварталів на замовлення голів квартальних комітетів – 62 куб.м.
4.    Вивезено сміття сміттєвозом ГАЗ 3309 та бортовою машиною за замовленням населення міста – 70 куб.м.
5.    Проводилась розчистка та посипка доріг та тротуарів міста. Використано для посипки пісчано-сольової суміші – 121,4 т.
6.    По програмі «Прибирання стихійних сміттєзвалищ» вивезено 370,7579 куб.м.
7.    Проведена заміна вуличних ламп освітлення по вул. 8-е Березня, пров. Глибокий, вул. Радянська, вул. Чапаєва, вул. Караванська.

Комунальне підприємство «Ритуал» Люботинської міської ради

Підприємством були виконані такі роботи:
1.    Оформлено договорів-замовлень на організацію та проведення поховання – 37 од.
2.    Надано послуг по копці могил – 14 од.
3.    Надано послуг автокатафалку – 13 од.
4.    Надано послуг по доставці предметів ритуальної належності – 3 од.
5.    Надано послуг по похованню урни з прахом померлого – 1 од.
6.    Продано домовин – 14 шт.
7.    Продано вінків – 17 шт.
8.    Продано хрестів – 12 шт.

 

Начальник відділу з питань розвитку
інфраструктури міста та благоустрою  С.М. Кислий
 ІІ відбірковий тур міського фестивалю-конкурсу „Люботинські джерела-2012” у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво”.
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1736   Категорія - [Головна, Джерела 2012]
 

 

ІІ відбірковий тур міського фестивалю-конкурсу „Люботинські джерела-2012” у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво”.

 

 

06 квітня 2012 року в залі виконкому Люботинської міської ради пройшов ІІ відбірковий тур міського фестивалю-конкурсу „Люботинські джерела-2012” у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво”. Участь у конкурсі прийняли школи міста Люботина, Люботинська гімназія №1, Люботинський будинок дитячої та юнацької творчості, гурток декоративно-прикладного мистецтва Люботинської дитячої музичної школи, також в цьому році в конкурсному відборі прийнали участь роботи вихованців Люботинської школи-інтернат.    Виставлені роботи викликали захоплення майстерністю маленьких творців, які працюють під керівництвом чудових викладачів, керівників гуртків.

На відкриття відбіркового туру  до зали з виставленими конкурсними роботами завітали Люботинський міський голова Володимир Олексійович Теличко та секретар Люботинської міської ради, голова оргкомітету „Люботинських джерел-2012” Лариса Василівна Гільова.  

 

 

ІІ відбірковий тур міського фестивалю-конкурсу „Люботинські джерела-2012” у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво”.

 

 

Серед різноманітності поробок перед журі стояв нелегкий вибір, кожна дитяча робота гідна високої оцінки. До складу журі входили: Івченко Таміла Олегівна, вишивальниця, вчитель Люботинської ЗОШ №3, Цибульник Ірина Вікторівна, флористка, Колісниченко Людмила Анатоліївна, майстриня батику, паперопластики, Каплун Анна Петрівна, студентка художньо-графічного факультету ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Завдяки їхній професійності оцінювання робіт та визначення переможців було об”єктивним та справедливим.

 

 

ІІ відбірковий тур міського фестивалю-конкурсу „Люботинські джерела-2012” у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво”.
    

 

 

 

ІІ відбірковий тур міського фестивалю-конкурсу „Люботинські джерела-2012” у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво”.

Голова журі

М.Ю.Микитенко
 №79 від 09 квітня 2012 р.
Автор: Chekardina   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:940   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Розпорядження міського голови ]
 

Про створення комісії з прийому - передачі обладнання для насосної станції по вул. Рябіновій з балансу виконавчого комітету Люботинської міської ради  на баланс Люботинського водопровідно-каналізаційного комунального управління

 

Завантажити розпорядження: rozporyadzhennya-pro-stvorennya-komsyi.doc [42.5 Kb] (cкачувань: 14)
 Перші кроки до нового храму
Автор: Chekardina   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1057   Категорія - [Головна]
 

     В переддень  Великодня  релігійна громада міста отримала  з рук міського голови Теличка В.О. вагомий подарунок – Державний акт на земельну ділянку Свято Миколаївського храму по вул. Чудновського. Цей документ вкрай важливий  для початку будівництва нового храму – мрії всіх вірян цього приходу. Цю благородну справу  ще рік тому підтримали депутати Люботинської міської ради Длугаш О.К., Куденко Л.В., Стрілець В.В. Саме вони опікуються оформленням необхідних документів разом з отцем  Миколаєм , церковною радою , вірянами.  Зроблено перший  крок – отримано  Державний акт на земельну ділянку.

 

Перші  кроки до нового храму


    Від всіх вірян слова вдячності хочу сказати  депутату Люботинської міської ради Касьянову Олександру Сергійовичу , саме завдяки його зусиллям Державний акт оформлено  та передано  релігійній громаді.

Перші  кроки до нового храму


    Справа будівництва храму – справа благословенна, спільна, відповідальна. Відродження духовності ,віри - найпочесніша місія громади, і багато хто з нас готовий доєднатись до неї. Святий Великдень дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру , живить душу та благословляє на добрі справи.


За кілька днів Великодень .У цей благословенний час дозвольте щиро привітати всіх вас зі святом світлого Христового воскресіння.

Нехай Божа милість та благословення оросять наше життя, а мир, любов та злагода запанують у кожній  оселі.

Зичу всім гарного настрою, відмінного здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху та здійснення усіх задумів.


                                                                                          Лариса Гільова,

секретар Люботинської міської  ради
 ПРОТОКОЛ від 06.04.2012 №1
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1403   Категорія - [Головна, Джерела 2012]
 

Засідання журі
дитячого міського фестивалю-конкурсу мистецтв
„Люботинські джерела-2012"
у номінації „Декоративно-прикладне мистецтво"

 

Голова журі: Микитенко М.Ю.
Секретар журі: Івченко Т.О.
Члени журі: Каплун А.П., Колісниченко Л.А., Цибульник І.В.

 

Порядок денний:
1. Визначення переможців конкурсу.
2. Визначення переможця в номінації «Гран-прі»

 

Слухали:
Микитенко М.Ю., голову журі, яка ознайомила з критеріями оцінювання дитячих робіт.

 

Виступили:
1. Каплун А.П. з пропозицією роботи поділити за найбільш представленими напрямами: 1) бісероплетіння; 2) вишивка; 3) в"язання; 4) м"яка іграшка;


Постановили:
1.1 Визнати переможцями дитячого міського фестивалю-конкурсу мистецтв „Люботинські джерела-2012" таких учасників:


вікова категорія 6-10 років
1. Бритченко Дарина- батик, бісер «Червоні маки»;
2. Колективна робота учнів 5 класу Караванської ЗОШ- мотанки «Часник та перець –обереги українського народу»
3. Фісак Ярослав – вироби з рослинного матеріалу «Чарівний їжак»

 

вікова категорія 11-14 років
1. Сайко Вікторія – бісероплетіння «Квітучий кактус»
2. Лисенко Христина – м»яка іграшка «Хом'як»
3. Найпак Віктор – м»яка іграшка «Лісовичок»

 

вікова категорія 15-18 років
1. Розуван Тетяна – вишивка бісером «Кіт-муркіт»
2. Кравець Кіріанна – бісероплетіння «Великодні яйця»
3. Ніжник Наталья – вишивка стрічками «На клумбі»

1.2 Визнати переможцем в номінації «Гран-прі»:
1. Бутівченко Анна – вишивка хрестиком «Пара»

 

Голова журі М.Ю.Микитенко

Секретар журі Т.О.Івченко
 ПРОТОКОЛ від 06.04.2012 №1
Автор: Lubotin   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1495   Категорія - [Головна, Джерела 2012]
 

Засідання журі
дитячого міського фестивалю-конкурсу мистецтв
„Люботинські джерела-2012"
у номінації „Малюнок та живопис"

 

Голова журі: Черемянін К.М.
Секретар журі: Токар О.В.
Члени журі: Васильєва З.П., Первий В.В., Нечипоренко С.О.

 

Порядок денний:
1. Визначення переможців конкурсу.
2. Визначення переможця в номінації «Надія»

 

Слухали:
Черемяніна К.М., голову журі, який ознайомив з критеріями оцінювання дитячих робіт.

 

Виступили:
1. Васильєва З.П. з пропозицією поділити роботи за технікою виконання.

 

Постановили:
1.1 Визнати переможцями дитячого міського фестивалю-конкурсу мистецтв „Люботинські джерела-2012" таких участників:


вікова категорія 6-10 років
1. Радченко Анастасія - живопис гуаш «Як цікаво!»
2. Мельник Тетяна – графіка «Пейзаж»
2. Еткало Ярослав – гуаш «На пташиному дворі»
2. Кривошия Костянтин – гуаш «Золота осінь»
3. Тубольцева Олександра – гуаш «На полюсі»
3.Кіященко Юлія – гуаш «Україночка»
3. Сікаленко Анна – гауш «Райдужне місто»
3. Ляшенко Вероніка – гуаш «Сонячні розмови»

 

вікова категорія 11-14 років
1. Літовка Владислав – графіка, соус «Пейзаж»
2. Кукшина Світлана – гуаш «Гарфілд»
2. Неліна Єлизавета – живопис олія «Заметіль»
3. Вовк Євген – графіка пастель «Сова»
3. Гудько Катерина – гуаш «Мій рідний край»

 

вікова категорія 15-18 років
1. Чернова Аліна – акварель «Українське село»
2. Топчій Ольга – живопис олія «Набережна»
3. Кінь Данило – акварель «Натюрморт»
3. Євгеньєва Катерина – живопис гуаш «Альтанка»

 

Спеціальний приз – Дегтярюк Руслан, «Євро-2012» гуаш.

1.2 Визнати переможцем в номінації «Надія»:
1. Мамець Стефанія – живопис гуаш «Дотик до природи»

 

Голова журі К.М. Черемянін

Секретар журі О.В. Токар 
 Увага! Змімено схему руху автобусу
Автор: Chekardina   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1140   Категорія - [Головна]
 

Шановні люботинці!


З метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті № 502 «Харків- Люботин»(«Гвоздика») перевізник ДП «Автосервис» ПРАТ «Куряжський ДБК» провів заміну автобусів типу ПАЗ на автобуси типу «Вольво». В зв’язку з невідповідністю якості дорожнього покриття, з 13 квітня 2012 р. буде змінено схему руху автобусу, а саме: вул. Шевченка - вул Гайдара з кінцевою зупинкою - вул. Дімітрова.

 

Увага! Змімено схему руху автобусу
 № 76 від 09.04.2012 р.
Автор: Chekardina   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:877   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Розпорядження міського голови ]
 

Про створення комісії з проведення інвентаризації гідротехнічних споруд водних об’єктів міста

Завантажити розпорядження: 76.doc [39.5 Kb] (cкачувань: 7)
 Подари здоровье тем, кто попал в беду
Автор: Chekardina   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:1123   Категорія - [Головна]
 

 

6 апреля Люботинская организация «Молодые регионы» вместе с депутатской группой «Молодые регионы» в Люботинском городском совете провели акцию «Подари здоровье тем, кто попал в беду», которую посвятили Всемирному дню здоровья.
В рамках этой акции 16 активистов Люботинской молодежки сдали кровь на базе Центральной городской больницы.


Подари здоровье тем, кто попал в беду

 

Переглянути весь текст- натисніть "Читати далі"
 До відома керівникам сільськогосподарських підприємств
Автор: Chekardina   Додано: 11 квітня 2012   Переглядів:961   Категорія - [Головна]
 

На виконання  Указу Президенту України «Про додаткові заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) від 19.08.2008р. №725/2008», протокольного доручення  голови Харківської обласної державної адміністрації від 04.01.2011р. № 01-15/7433 запропоновано збільшити виплати орендної плати громадянам-власникам земельних часток (паїв) до 4% відсотків від грошової оцінки земельних ділянок у 2012 році. Тобто, плата за оренду одного гектару сільськогосподарських угідь повинна складати не менше як 400 грн. на рік.

В.о. начальника  відділу земельних відносин

                                         В.Й.Желішкевич