Сайт міста Люботин » Матеріали за 17.08.2012

 Люботинська міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Автор: Chekardina   Додано: 17 серпня 2012   Переглядів:606   Категорія - [Головна]
 

 Люботинська міська рада оголошує  конкурс з відбору суб’єктів оціночної  діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади м. Люботина, яке буде передано в оренду:

1.     Балансоутримувач: Люботинський міський відділ освіти Люботинської міської ради.

2.     Назва та місцезнаходження об’єкту: Харківська обл. м. Люботин, сел. Караван, вул. Заводська, 16.

-          Нежитлове приміщення (приміщення котельні) для ведення господарської діяльності, загальною площею 83 кв. м.

3.     Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна для обчислення орендної плати.

4.     Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати такі документи:

-         Заяву на участь у конкурсі;

-         Копії установчих документів;

-         Копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

-         Копію сертифіката об’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту фондом державного майна;

-         Інформацію про претендента – учасника конкурсу (документ про досвід роботи оцінювача, кваліфікація та інше).

5.     Конкурсна пропозиція учасників конкурсу щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат та терміну виконання робіт, подаються у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у конверті конкурсної комісії;

6.     Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після публікації інформації. Документи із супровідним листом подаються до Люботинської міської ради, за адресою: м. Люботин, вул. Радянська 41, каб. 31 не пізніше ніж за 4 робочих дня до оголошення дати проведення конкурсу.

Телефон:741-11-63, 741-20-78

 

 

Начальник відділу з питань

розвитку інфраструктури

міста та благоустрою                                                             С.М.Кислий

 

 
 Усунення наслідків та умов корупційних правопорушень
Автор: Chekardina   Додано: 17 серпня 2012   Переглядів:1398   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

         Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили  корупційні   правопорушення  (стаття 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).

        1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо іншенепередбаченоКонституцієюізаконамиУкраїни. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне  корупційне  правопорушення , якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом. У разі закриття провадження у справі про адміністративне  корупційне  правопорушення  у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення  відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаногозтакимвідстороненням.

      2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, припинення повноважень посадової особи на посаді, звільнення, що здійснюється за рішенням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звільнення військової посадової особи з військової служби у зв'язку з притягненням до відповідальності за  корупційне   правопорушення, а також відсторонення такої особи від виконання службових повноважень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Конституцією і законами України. Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за  корупційні   правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

       3. Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за  корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за  корупційне   правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби. Порядок інформування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за  корупційне  правопорушення, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

        4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню  корупційного   правопорушення  або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке  правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

        5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за  корупційне   правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.

Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного  правопорушення (стаття 23 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).

       1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення  корупційного   правопорушення, підлягають відшкодуванню в установленому законом порядку.

Незаконні нормативно-правові акти та правочини (стаття 24 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).

       1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення  корупційного   правопорушення , можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

       2. Правочин, укладений внаслідок  корупційного  правопорушення, є нікчемним.

Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення  корупційного  правопорушення  (стаття 25 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).

        1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення  корупційного   правопорушення  і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.

        2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб'єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди). 

Вилучення незаконно одержаного майна (стаття 26 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).

      Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення  корупційного   правопорушення, підлягають конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку, а кошти у встановленому судом розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг - стягненню на користь держави.
 Інформація щодо наявності заборгованості з виплати заробітної плати.
Автор: Chekardina   Додано: 17 серпня 2012   Переглядів:714   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Інформація щодо наявності заборгованості з виплати заробітної плати.

За оперативними даними по місту Люботин  заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 серпня  2012 року – 813,0тис.грн.  Заборгованість   мають 3 комунальні  підприємства:        

         Назва підприємства

Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на   01.08.2012р.

Економічно активні:

 

1.ВККУ Люботинської міської ради

547,5

2.ВУКГ Люботинської міської ради

166,8

3.БТІ Люботинської міської ради

98,7

Банкрути

-

Економічно неактивні

-

Всього по місту

813,0

Інформація щодо наявності заборгованості до Пенсійного фонду України .

Згідно даних управління Пенсійного фонду України у Харківському районі Харківської області,  на території Люботинської міської ради станом на 01 серпня  2012 року знаходиться 14 підприємств-боржників:

Юридичні особи:

ТОВ компанія “Кратер” – 5516,02 грн.

ВККУ Люботинської міської ради  - 369,7 тис.грн.

ТОВ “Авто-лаккі” – 190,08 грн.

Первинна профспілкова організація Караванського спирт заводу –132,23 грн.

ТОВ “Любмет” – 544,99 грн.

Фізичні особи: ФОП Романченко Р.Ю. - 14 275,45 грн.

                            ФОП Макаренко С.О. -   15433,51 грн.

                            ФОП Краснянська В.Б. -  8136,59 грн.

                            ФОП Стреляна Л.М.  -    2312,07 грн.

 

                                ФОП Проскурін Є.Є. -   4059,27 грн.

                                ФОП Погонець О.В. -      4010,30 грн.

                                ФОП Вербицький В.М. -   4010,30 грн.

                                ФОП Вербицький М.І. -   4010,30 грн. 

                                 ФОП Вербицький  Є.М. -   1312,71 грн.                                                                         

 

 

                                                                       Відділ з питань праці та зайнятості

                                                                       населення УПСЗН