Сайт міста Люботин » Матеріали за Серпень 2012 року

 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР
Автор: Svetlana   Додано: 3 серпня 2012   Переглядів:859   Категорія - [Головна]
 

   Згідно статті 1302 Кодексу, за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

     Відчужувачем у спадковому договорі є власник майна, а набувачем – інша фізична чи юридична особа, яка зобов’язується виконувати передбачені в договорі розпорядження відчужувача і набуває право власності на це майно після смерті відчужувача.
        Відчужувачем за цим договором може бути подружжя, один із подружжя або інша особа, а набувачем — фізична та юридична особи.
       Відчужувач може зобов’язати набувача періодично сплачувати йому певну грошову суму, обробляти земельну ділянку, ремонтувати жилий будинок чи квартиру, сплачувати вартість комунальних послуг чи податки, поховати його в конкретному місці, за тим чи іншим обрядом, встановити надгробок на могилі або іншим чином увічнити його пам’ять та ін.
      Водночас на набувача не може покладатись обов’язок проживати в певному місці, закінчити певний навчальний заклад, одружитися з певною особою, відмовитись у подальшому відчужувати майно, яке перейде у його власність за спадковим договором, тощо.
       Набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру як до смерті відчужувача, так і після його смерті, тому ця умова має бути чітко конкретизована в договорі (наприклад, зобов’язання надавати певне матеріальне утримання онуці відчужувача до її повноліття).
      Спадковий договір має певні схожі риси з договором довічного утримання (догляду), однак суттєва відмінність між ними полягає в тому, що на відміну від договору довічного утримання (догляду) при укладенні спадкового договору право власності на майно, що є його предметом, переходить до набувача лише після смерті відчужувача.
      Слід зазначити, що чинним законодавством не врегульовані питання щодо того, яке саме майно може бути предметом спадкового договору та співвідношення вартості цього майна до вартості послуг, що надаватимуться набувачем, тому вважається, що предметом договору може бути будь-яке коштовне майно, а адекватність його вартості та вартості послуг не є обов’язковою умовою договору.
       Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя чи один із подружжя. У цьому разі предметом договору можуть бути як особисті речі кожного з них у сукупності, так і їх спільне майно, а також зобов’язання набувача щодо кожного з них або щодо обох з подружжя. В останньому випадку в договорі окремо мають бути регламентовані зобов’язання набувача у разі смерті одного з подружжя, оскільки той із подружжя, хто залишиться живим, контролюватиме виконання умов договору і матиме право вимагати його розірвання.
      При укладенні спадкового договору одним із подружжя предметом договору може бути майно, яке належить йому особисто. У разі, якщо цій особі належить частка в спільній сумісній власності подружжя, при посвідченні договору обов’язково вимагається згода іншого з подружжя.
      Спадковим договором за участю подружжя може бути передбачено, що в разі смерті одного з подружжя майно, яке входить до предмета договору і внесено подружжям, вважається таким, що належить (успадковується) тому з подружжя, хто залишився живим, а в разі його смерті це майно переходить до набувача за договором.
     Спадковий договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. У разі недотримання цих умов договір вважається недійсним.
     З метою забезпечення належного виконання своїх обов’язків відчужувачем нотаріус, який посвідчує спадковий договір, обмежує його право розпоряджатися майном, яке є предметом договору, накладаючи заборону відчуження цього майна.
       Якщо відчужувач за спадковим договором складе заповіт щодо майна, вказаного в договорі, цей заповіт буде вважатися недійсним.
      Водночас відчужувач має право призначити особу, яка контролюватиме виконання умов спадкового договору після його смерті. У разі, якщо така особа не буде призначена, контроль за виконанням договору здійснює нотаріус.
      Спадковий договір може бути розірваний судом на вимогу відчужувача (у разі невиконання набувачем його зобов’язань) або на вимогу набувача (у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача).

Завідувач Другою державною нотаріальною конторою

Харківського району Харківської області

Н.В.Омельницька

 
 Варіанти корумпованої поведінки
Автор: Svetlana   Додано: 3 серпня 2012   Переглядів:743   Категорія - [Корисна інформація » Правова освіта населення]
 

     Механізм корупції може передбачати два варіанти корумпованої поведінки, за яких в даному випадку має місце взаємодія двох суб'єктів, кожен з яких за допомогою встановлення корупційного зв'язку прагне задовольнити свої інтереси, в іншому - корумпована діяльність зводиться до дій лише однієї особи (корупціонера), яка самостійно (без взаємодії з іншим суб'єктом) задовольняє свій особистий інтерес чи інтерес іншої особи (осіб) за допомогою використання наданої їй влади чи посадових повноважень.

     Перший з них, який ґрунтується на принципі "Ти мені - я тобі", у свою чергу також може характеризуватися двома ситуаціями.

Перша. Взаємодія суб'єктів корупційних відносин здійснюється на матеріальній основі, коли суб'єкт, наділений владними  (службовими) повноваженнями, за матеріальну винагороду вчиняє на користь особи, яка надає цю винагороду, певні дії з використанням наданої йому влади чи посадових повноважень або утримується від вчинення певних дій, які він міг чи зобов'язаний був у даній ситуації вчинити з використанням влади чи посадових повноважень у такому випадку ми маємо справу із класичним проявом корупції - з підкупом-продажністю особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Предметом купівлі-продажу виступає влада (службові повноваження), а засобом розрахунку - винагорода матеріального характеру. При такого роду корупції, умовно кажучи, відбувається обмін влади на власність, на матеріальні цінності, на послуги матеріального характеру.

   Друга. Взаємодія суб'єктів корупційних відносин здійснюється на  вигідних для обох сторін умовах, які не обумовлюються безпосередньо матеріальною винагородою. Йдеться також про свого роду підкуп, який відрізняється від попереднього характером розрахунку; предметом купівлі-продажу у цьому випадку виступає також влада (службові повноваження), однак засобом розрахунку - винагорода нематеріального характеру. Ця особливість суттєво розширює правові рамки корупції, не дозволяючи зводити її у правовому розумінні лише до хабарництва. Водночас, вона не змінює суті вчиненого і не зменшує характеру його суспільної небезпеки. Адже для держави і суспільства в принципі не суть важливо, яку винагороду одержує носій владних (службових) повноважень за свою продажність, що, зокрема підтверджується тим, що об'єктом одержання хабара традиційно визнається не принцип оплати праці службовців, а авторитет і престиж влади. Принципово важливим є те, що по-перше, особа, уповноважена на виконання функцій держави, продається, а , по-друге, у тому випадку корумпована особа починає служити не державі та суспільству, а тому, хто його "купив" за неофіційну матеріальну винагороду чи за будь-яку іншу вигоду. Важливо, що в результаті таких дій, як вже зазначалося вище, відбувається "пошкодження" системи управління, "продаж влади".

    Обидва зазначені варіанти об'єднує те, що незаконне використання особою, уповноваженою на викладання функцій держави, свого статусу чи можливостей, які з нього випливають, з метою одержання особистої вигоди чи в інтересах інших осіб, створює необґрунтований пріоритет інтересів одних осіб перед іншими.

                                                                           Державний нотаріус Другої державної

                                                                           нотаріальної контори Харківського

                                                                           району Харківської області  Т.І.Радіонова

 
 Варіанти корумпованої поведінки
Автор: Svetlana   Додано: 3 серпня 2012   Переглядів:742   Категорія - [Головна]
 

    Механізм корупції може передбачати два варіанти корумпованої поведінки, за яких в даному випадку має місце взаємодія двох суб'єктів, кожен з яких за допомогою встановлення корупційного зв'язку прагне задовольнити свої інтереси, в іншому - корумпована діяльність зводиться до дій лише однієї особи (корупціонера), яка самостійно (без взаємодії з іншим суб'єктом) задовольняє свій особистий інтерес чи інтерес іншої особи (осіб) за допомогою використання наданої їй влади чи посадових повноважень.

     Перший з них, який ґрунтується на принципі "Ти мені - я тобі", у свою чергу також може характеризуватися двома ситуаціями.

Перша. Взаємодія суб'єктів корупційних відносин здійснюється на матеріальній основі, коли суб'єкт, наділений владними  (службовими) повноваженнями, за матеріальну винагороду вчиняє на користь особи, яка надає цю винагороду, певні дії з використанням наданої йому влади чи посадових повноважень або утримується від вчинення певних дій, які він міг чи зобов'язаний був у даній ситуації вчинити з використанням влади чи посадових повноважень у такому випадку ми маємо справу із класичним проявом корупції - з підкупом-продажністю особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Предметом купівлі-продажу виступає влада (службові повноваження), а засобом розрахунку - винагорода матеріального характеру. При такого роду корупції, умовно кажучи, відбувається обмін влади на власність, на матеріальні цінності, на послуги матеріального характеру.

   Друга. Взаємодія суб'єктів корупційних відносин здійснюється на  вигідних для обох сторін умовах, які не обумовлюються безпосередньо матеріальною винагородою. Йдеться також про свого роду підкуп, який відрізняється від попереднього характером розрахунку; предметом купівлі-продажу у цьому випадку виступає також влада (службові повноваження), однак засобом розрахунку - винагорода нематеріального характеру. Ця особливість суттєво розширює правові рамки корупції, не дозволяючи зводити її у правовому розумінні лише до хабарництва. Водночас, вона не змінює суті вчиненого і не зменшує характеру його суспільної небезпеки. Адже для держави і суспільства в принципі не суть важливо, яку винагороду одержує носій владних (службових) повноважень за свою продажність, що, зокрема підтверджується тим, що об'єктом одержання хабара традиційно визнається не принцип оплати праці службовців, а авторитет і престиж влади. Принципово важливим є те, що по-перше, особа, уповноважена на виконання функцій держави, продається, а , по-друге, у тому випадку корумпована особа починає служити не державі та суспільству, а тому, хто його "купив" за неофіційну матеріальну винагороду чи за будь-яку іншу вигоду. Важливо, що в результаті таких дій, як вже зазначалося вище, відбувається "пошкодження" системи управління, "продаж влади".

    Обидва зазначені варіанти об'єднує те, що незаконне використання особою, уповноваженою на викладання функцій держави, свого статусу чи можливостей, які з нього випливають, з метою одержання особистої вигоди чи в інтересах інших осіб, створює необґрунтований пріоритет інтересів одних осіб перед іншими.

                                                                           Державний нотаріус Другої державної

                                                                           нотаріальної контори Харківського

                                                                           району Харківської області  Т.І.Радіонова
 Про попередження нещасних випадків з людьми
Автор: Svetlana   Додано: 3 серпня 2012   Переглядів:843   Категорія - [Головна]
 

         У м. Люботин останнім часом було зареєстровано випадки рибної ловлі та наближення до проводів повітряних ліній електропередачі сторонніх предметів,  які призвели до нещасних випадків з людьми.

        Для попередження нещасних випадків з людьми, аварійних відключень повітряних ліній та пошкодження енергетичного обладнання «Правилами охорони електричних мереж» (надалі Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 209 від 04.03.1997р., установлені охоронні зони впродовж повітряних ліній електропередачі по обидва боки від крайніх проводів:

- для ліній напругою до 1 кВ – 2м; 

- для ліній напругою до 20 кВ – 10м;

- для ліній напругою 35 кВ – 15м;

- для ліній напругою 110 кВ – 20м;

          При порушенні Правил в охоронних зонах повітряних ліній створюються неналежні умови експлуатації електричних мереж, наслідком яких можуть стати нещасні випадки з населенням від ураження електричним струмом, виникнення пожеж та аварій з непередбачуваними наслідками.

З метою запобігання нещасних випадків  з людьми від впливу електричного струму в охоронних зонах ліній електропередачі, які проходять вздовж або перетинають водоймища згідно «Правил охорони електричних мереж», забороняється:

- виконання риболовлі (мисливства) та розпалювання вогнищ;

-піднімати високі жердини, вудилища та інші предмети, проходячи або пропливаючи на човні під проводами високовольтних ліній електропередачі.

          

 

Перший заступник міського голови

В. Г. Малік 

 
 Шановні мешканці м. Люботин!
Автор: Svetlana   Додано: 2 серпня 2012   Переглядів:746   Категорія - [Головна]
 

    У зв’язку з ремонтними роботами, які проводитиме АК «Обленерго» на електромережах  07.08.2012 року з 8 години до 18:00, будуть короткочасні відключення електроенергії та низький рівень напруги в мережах, які живлять об’єкти ВККУ. Очікується перебійне водопостачання по м. Люботин.

     Прохання зробити запас питної води!

 

                                                                                                        Адміністрація ВККУ Люботинської міської ради
 Телефонограма №271 від 02.08.2012р.
Автор: Svetlana   Додано: 2 серпня 2012   Переглядів:674   Категорія - [Головна]
 

     У зв’язку з   ремонтними  роботами на підстанції тяга Шпаковка  07.08.2012 р.  з 08.00-18.00   буде мати місце короткочасне припинення подачи електроенергії та низький рівень  напруги   (центр міста, Старий Люботин, Водяне, х.Смородський ).

 

Люботинське відділення електромереж
 До уваги мешканців міста!
Автор: Svetlana   Додано: 2 серпня 2012   Переглядів:578   Категорія - [Головна]
 

   З метою запобігання пожеж, недопущення порушень правил пожежної безпеки в лісах області, враховуючи високу пожежонебезпечність хвойних насаджень, згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 10.04.2012 року № 209 «Про заборону відвідування населенням хвойних лісів і в’їзду до лісів області транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки протягом 2012 року» заборонено відвідування населенням хвойних лісів і в’їзд до лісів Харківської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети, у період високої пожежної небезпеки протягом 2012 року.

 

Начальник відділу НС та ЦЗН

Горбунов Є. Ю.
 Рішення 23 сесії 6 скликання від 26 липня 2012 року
Автор: Svetlana   Додано: 1 серпня 2012   Переглядів:715   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Міська рада » Рішення сесій]
 

Р І Ш Е Н Н Я

від    26 липня 2012 року     234

м. Люботин 

 

Про затвердження  Порядку денного ХХІІІ  сесії  Люботинської міської ради VІ скликання

 

Відповідно п.2 ст. 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.61 Регламенту Люботинської міської ради VІ скликання , Люботинська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити Порядок денний ХХІІІ  сесії Люботинської міської ради VІ скликання (додається).

 

Міський голова    В.О. Теличко

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  ХХІІІ  сесії Люботинської міської ради VІ скликання

 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за  1 півріччя 2012р.

                                              Доповідає:  начальник фінуправління Яловенко І.В.

2. Про зміни до міського бюджету на 2012 рік.

                                                Доповідає:  начальник фінуправління Яловенко І.В.

3. Про  внесення змін до рішення ЛМР від 30.12.2011р №686 «Про міський бюджет міста Люботин на 2012 рік» та додатків до нього (із змінами)

                                                Доповідає:   начальник фінуправління Яловенко І.В.

4. Про результати діяльності з надання в оренду майна комунальної власності за ІІ квартал 2012 року

                              Доповідає:  начальник відділу розвитку інфраструктури міста та благоустрою Кислий С.М.

5. Про надання згоди на передачу майна із спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області у комунальну  власність територіальної громади м. Люботина

                              Доповідає:  начальник відділу розвитку інфраструктури міста та благоустрою Кислий С.М.

6. Про внесення доповнень до  Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Люботина на період 2010-2014 р.

                              Доповідає:  начальник відділу розвитку інфраструктури міста та благоустрою Кислий С.М.

7. Про затвердження Статуту Люботинського ВККУ у новій редакції

                              Доповідає:  начальник відділу розвитку інфраструктури міста та благоустрою Кислий С.М.

8.  Про внесення змін до рішень  ХХІІ сесії Люботинської міської ради VI скликання від 21.06.2012 року №200 та ХХІ сесії Люботинської міської ради VI скликання від 31.05.2012 р. № 159

                              Доповідає:  начальник відділу розвитку інфраструктури міста та благоустрою Кислий С.М.

9. Про передачу приміщень, розташованих на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою:   м. Люботин, вул. Радянська №24/1 до статутного фонду КП «Люботинське БТІ»

                              Доповідає:  начальник відділу розвитку інфраструктури міста та благоустрою Кислий С.М.

 

10.  Про передачу приміщень, розташованих на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Люботин, вул. Радянська №24/1 до статутного фонду Люботинського проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро

                              Доповідає:  начальник відділу розвитку інфраструктури міста та благоустрою Кислий С.М.

 11.  Про внесення доповнень до Порядку вирішення питань, пов’язаних з самочинним будівництвом 

                                           Доповідає:  начальник АПБ Первий В.В.

12.  Про  внесення змін до Положення про Люботинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

                                                  Доповідає:  директор МЦСССДМ Микитенко М.Ю.    

13.  Про  затвердження структури і штатів Люботинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .

                                                  Доповідає:  директор МЦСССДМ Микитенко М.Ю.           

14.  Про організацію фізкультурно – масової роботи в м. Люботин та результати роботи  Люботинської ДЮСШ, КЗ «Спорт для всіх»  у 2012 році

                  Доповідає: начальник відділу з питань сім’ї, молоді та спорту Лазоренко С.І.

15.  Про внесення змін до рішення XXI сесії Люботинської міської ради VI скликання від 31.05.2012 року №189

                                               Доповідає: головний лікар КП ЦМЛ Кандаурова О.В.

16.  Про затвердження акту про списання малоцінних необоротних матеріальних активів, що знаходяться на балансі КП „Люботинська центральна міська лікарня”

                                                Доповідає: головний лікар КП ЦМЛ Кандаурова О.В.

17.  Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  Харківської області у власність територіальної громади м.Люботина та передачу на баланс комунальному підприємству „Люботинська центральна міська лікарня” ПК «Карнеол-К7248», а також  програмного забезпечення Windows 7 Professional RUS OEM 32 bit SP1

                                          Доповідає :   головний лікар КП ЦМЛ   Кандаурова О.В.

18.  Про затвердження  списку присяжних Люботинського міського суду Харківської області.

                                                  Доповідає : секретар ради Гільова Л.В.     

19.  Про розгляд звернень Люботинської міської ради щодо схвалення Закону України «Про засади державної мовної політики»

                                                                      Доповідає : секретар ради Гільова Л.В.                                               

20.  Про внесення змін до рішення XVI сесії VI скликання Люботинської міської ради від 23.12.2011р. №665 «Про внесення змін до рішення LXXII сесії V скликання Люботинської міської ради від 12.10.2010р. № 614 «Про внесення змін до рішення LXII сесії V скликання Люботинської міської ради від 28.01.2010р. № 69 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва житлово-будівельному кооперативу «Залізничник» в м. Люботин, вулиця Франка, 1А» в частині терміну його дії

                         Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

21.  Про внесення змін до п. 2  рішення IX сесії VI скликання Люботинської міської ради від 24.06.2011р. №350 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в м. Люботин, в’їзд Менжинського, 16, гр. Разумовій Наталії Миколаївні» в частині терміну його дії

                   Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

22.  Про внесення змін до п. 2  рішення LXXIII сесії V скликання Люботинської міської ради від 28.10.2010р. № 665 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  та введення особистого селянського господарства в м. Люботині, вул. Полтавський шлях, 79 б, гр. Таран Валентині Василівні» в частині терміну його дії 

                  Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

23.  Про внесення змін до п. 2  рішення IX сесії VI скликання Люботинської міської ради від 24.06.2011р. №348 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 га для обслуговування технологічного устаткування в м. Люботин, пров. Польовий,  2 В, Акціонерній Компанії «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» в частині терміну його дії 

                        Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

24.  Про скасування рішення LXV сесії Vскликання Люботинської міської ради від 30.03.2010р. № 195 та надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Аненко Златі Володимирівні

                         Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

25.  Про відмову у наданні  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Келєберді Дмитру Володимировичу

                   Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

26.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Рудяк Людмилі Яківні

                  Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

27.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни її цільового призначення гр. Карпенку Олександру Олександровичу

                   Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

28.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0837 га в м. Люботин, вул. Травнева, 16 для комерційного використання (для обслуговування магазину господарчих товарів та СТО), яка перебуває в оренді у гр. Дзюби Андрія Вікторовича

                        Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.        

29.  Про скасування рішення LXII сесії V скликання Люботинської міської ради від 28.01.2010р. №45 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі меж земельної ділянки та складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення садівництва та передачу у власність земельної ділянки в м. Люботин, садівниче товариство «Медвежий»  ділянка № 69, гр. Кравцовій Світлані Анатоліївні»

                        Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

30.  Про продаж земельної ділянки гр. Проненку Ю.В. для обслуговування нежилого приміщення, магазину.

                    Доповідає :головний спеціаліст  відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

 

 

 

Завантажити документи:  23-sesya.rar [532.27 Kb] (cкачувань: 39)

 Как уберечься от теплового удара
Автор: Svetlana   Додано: 1 серпня 2012   Переглядів:861   Категорія - [Інформація установ міста » Люботинська ЦМЛ]
 

    Аминистрация КП «Люботинская центральная городская больница»  обращает внимание жителей города Люботин, что в последнее время участились случаи обращений за медицинской помощью по поводу тепловых ударов.

   Симптомы теплового удара могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов после прекращения воздействия высокой температуры или солнечных лучей. А именно: усталость, разбитость, сонливость, шум, звон в ушах, головокружение, головная боль, учащенное сердцебиение (частота пульса может увиличиваться до 150-200 ударов в минуту), тошнота, частое дыхание, температура тела может повышаться до 41 градуса Цельсия.

   Чтобы спастись от жары и теплового удара необходимо:

- принимать в деньдо 3-х литров жидкости (минеральной негазированной воды) нормальной комнатной температуры;

- носить легкую хлопковую одежду и легкий головной убор;

- не выходить на улицу в самые жаркие часы и не находиться прямо под палящим солнцем;

- отказаться в жару от интенсивных физических нагрузок, кофе и спиртных напитков.

Особенно осторожными в жаркий период стоит быть людям с эндокринными заболеваниями, поражением сердечно-сосудистой системы и детям.

 

Заместитель главного врача по оказанию

медицинской помощи населению КП «Люботинская

центральная городская больница» Сердюченко Е.В.
 Как уберечься от теплового удара
Автор: Svetlana   Додано: 1 серпня 2012   Переглядів:820   Категорія - [Головна]
 

    Аминистрация КП «Люботинская центральная городская больница»  обращает внимание жителей города Люботин, что в последнее время участились случаи обращений за медицинской помощью по поводу тепловых ударов.

   Симптомы теплового удара могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов после прекращения воздействия высокой температуры или солнечных лучей. А именно: усталость, разбитость, сонливость, шум, звон в ушах, головокружение, головная боль, учащенное сердцебиение (частота пульса может увиличиваться до 150-200 ударов в минуту), тошнота, частое дыхание, температура тела может повышаться до 41 градуса Цельсия.

   Чтобы спастись от жары и теплового удара необходимо:

- принимать в деньдо 3-х литров жидкости (минеральной негазированной воды) нормальной комнатной температуры;

- носить легкую хлопковую одежду и легкий головной убор;

- не выходить на улицу в самые жаркие часы и не находиться прямо под палящим солнцем;

- отказаться в жару от интенсивных физических нагрузок, кофе и спиртных напитков.

Особенно осторожными в жаркий период стоит быть людям с эндокринными заболеваниями, поражением сердечно-сосудистой системы и детям.

 

Заместитель главного врача по оказанию

медицинской помощи населению КП «Люботинская

центральная городская больница» Сердюченко Е.В.