Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 28.12.2012

 Телефонограма № 391 від 28.12.2012р.
Автор: Chekardina   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1158   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з   ремонтними  роботами  30.12.2012 р.  з 11.00-14.00   буде припинена частково подача  електроенергії  (центр міста, Водяне)

 

Люботинське відділення електромереж
 ЗАКОН УКРАЇНИ Про адміністративні послуги
Автор: Svetlana   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1515   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо:

1) здійснення державного нагляду (контролю);

2) метрологічного контролю і нагляду;

3) акредитації органів з оцінки відповідності;

4) дізнання, досудового слідства;

5) оперативно-розшукової діяльності;

6) судочинства, виконавчого провадження;

7) нотаріальних дій;

8) виконання покарань;

9) доступу до публічної інформації;

10) застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

11) провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

12) набуття прав на конкурсних засадах;

13) набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному обігу.

 

Переглянути весь текст - натисніть "Читати далі"
 Правова основа ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Автор: Svetlana   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1561   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 09.12.2011 № 4152-VI) передбачено, що з 01.01.2013 державна реєстрація прав на нерухоме майно здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.

Правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно визначені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Абзацом третім частини першої статті 2 Закону встановлено, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно є єдиною державною інформаційною системою, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих прав.

Законом визначені принципи державної реєстрації прав, основними з яких є:

  • обов’язковість державної реєстрації прав із занесенням інформації про права на нерухоме майно та їх обтяження до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • виникнення прав на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до Закону, з моменту такої реєстрації;
  • гарантування державою достовірності зареєстрованих прав на нерухоме майно, в тому числі і тих, що виникли до набрання чинності Законом, за умови додержання правонабувачем вимог чинного на момент виникнення прав законодавства;
  • публічність державної реєстрації прав;
  • державна реєстрація прав здійснюється в порядку черговості надходження заяв;
  • принцип приватності;
  • принцип обґрунтованості та законності рішень, що приймаються.

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141.

  

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Харківської області

Л.В.Гаєвська

 
 Про набрання чинності ЗУ Про адміністративні послуги
Автор: Svetlana   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1634   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Про набрання чинності ЗУ Про адміністративні послуги. 07.10.2012 року набрав чинність Закон України «Про адміністративні послуги»

Прийнятий Закон дає змогу змінити ідеологію відносин між владою та громадянином, створює умови для запровадження центрів надання адміністративних послуг.
 Основними позитивами Закону «Про адміністративні послуги» є:
 - чітке визначення терміну «адміністративна послуга»;
- утворення центрів надання адміністративних послуг з метою створення зручних та доступних умов спілкування громадян з владою;
- встановлення виключно законами переліку адміністративних послуг, вимог до їх надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платності або безоплатності; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;
- введення поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за адміністративну послугу (на заміну «державного мита», реєстраційних зборів, ліцензійних зборів тощо);
- норма щодо зарахування плати за надання адміністративної послуги до Державного або відповідного місцевого бюджету;
- заборона надання інших платних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг (ксерокопіювання, консультування тощо), крім адміністративних;
- заборона делегувати суб’єктам господарювання повноважень з надання адміністративних послуг;
- законодавча заборона вимагати документи та інформацію, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг, або яку вони можуть отримати самостійно;
- можливість подання документів та надання адміністративних послуг в електронній формі.
 

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Харківської області

   Л.В.Гаєвська

 
 УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
Автор: Svetlana   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1330   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

УЗАГАЛЬНЕНА  ІНФОРМАЦІЯ

       Люботинського міського управління юстиції Харківської області

               роботи та заходах, над якими працювали у 2012 році

 

Правова освіта.

Серед головних напрямів у цій сфері роботи міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, яка здійснювала координацію державних органів, підприємств, установ, організацій щодо підвищення рівня правової культури та правосвідомості наших громадян.

Зокрема, у 2012 році міською МКМР проведено 4 засідання, на яких було прийнято  рекомендації.

Люботинська міська координаційно-методична рада з правової освіти населення діє на підставі Положення про Люботинську міську координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затвердженого розпорядженням Люботинської міської ради від 29.09.2007 року № 326 та програми правової освіти населення міста Люботин на 2012 -2015 роки затвердженого рішенням Люботинської міської ради від 21.06.2012 року № 192

      Персональний склад міської міжвідомчої координаційно-медичної ради з                      правової освіти населення затверджено розпорядженням Люботинської міської ради від 22.12.2010 р. № 250.

         Відповідно до плану роботи міжвідомчої координаційно-медичної ради  з правової освіти населення за 12 - місяців 2012 року були проведенні засідання, а саме 4 засідання на яких розглянуто 20 питань:

     - 21.02.2012р. протокол № 1:

    1. Про підсумки роботи міської міжвідомчої координаційно – методичної ради з правової освіти населення за 2011 рік;

    2.Про проведення заходів щодо подальшого вдосконалення роботи стосовно популяризації офіційних періодичних видань Міністерства юстиції України, шляхом інформації в ЗМІ, розповсюдження оголошень, встановлення інформаційних стендів;

     3.Продовжувати тісну співпрацю органів юстиції, правоохоронних органів з загальноосвітніми навчальними закладами;

      4. Продовжувати підготовки та проведення правових турнірів, вікторин, та інших форм навчання правоосвітницького спрямування.

      5.Про організацію та проведення заходів. спрямованих на правове виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

 

Переглянути весь текст - натисніть "Читати далі"

 
 Телефонограма № 391 від 28.12.2012р.
Автор: Chekardina   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1043   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з   ремонтними  роботами  30.2012 р.  з 11.00-14.00   буде припинена частково подача  електроенергії  (центр міста, Водяне)

 

Люботинське відділення електромереж
 З Новим роком!!!
Автор: Chekardina   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1307   Категорія - [Головна]
 

 

З Новим роком!!!

 
 З Новим 2013 роком!
Автор: Chekardina   Додано: 28 грудня 2012   Переглядів:1409   Категорія - [Головна]
 

 

З Новим 2013 роком!