Сайт міста Люботин » Матеріали за Липень 2013 року

 Регламент центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2013   Переглядів:1066   Категорія - []
 

Додаток 2

до рішенням  XХХІІІ  сесії

Люботинської міської ради

VI скликання  

від 30 травня 2013 р. № 214

 

                        Регламент

                            центру надання адміністративних послуг

                            Люотинської міської ради

 

 

І. Загальні положення

 1. Регламент центру надання адміністративних послуг (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністратора ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.
 2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.
 3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».
 4. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється відповідно до принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- оперативності та своєчасності;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання  адміністративних послуг;

- неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ЦНАП ;

- доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

 

      5.  Час прийому суб’єктів звернень у центрі здійснюється згідно з графіком роботи виконавчих органів Люботинської міської ради .

 

Завантажити повну версію регламенту: reglament.zip [16.98 Kb] (cкачувань: 29)
 Положення про центр надання адміністративних послуг Люботинської міської ради
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2013   Переглядів:1042   Категорія - []
 

Додаток 1

до рішенням XХХІІІ сесії

Люботинської міської ради

VI скликання  

від 30 травня 2013 р. № 214

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг 

Люботинської міської ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання суб’єктам звернення  адміністративних послуг у складі виконавчого комітету Люботинської міської ради. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається міською радою.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. 

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається та затверджуються виконавчим комітетом Люботинської міської ради. 

6. Процедура отримання адміністративної послуги передбачена Регламентом центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради.

7. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

8. Центр очолює адміністратор  центру, його посада відноситься до V категорії  посад в органах місцевого самоврядування  відповідно до Закону  України «Про службу в органах місцевого самоврядування» .

Адміністратор  призначається  на посаду та звільняється міським головою, має іменну печатку (штамп) із зазначенням  його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

9. Обов’язки адміністратора центру:  

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

 10.  Права адміністратора центру:

- безоплатне отримання від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Люботинської міської ради, документів та інформації, пов’язаних  з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погодження документів (рішень) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримання їх висновків з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

- інформування  міського голови  та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги;

- посвідчення  власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

- порушення клопотання перед міським головою щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

11. Повноваження адміністратора центру:

- керівництво роботою центру та персональна відповідальність за організацію діяльності  центру;

- організація діяльності центру щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організація інформаційного забезпечення роботи центру, роботи із засобами масової інформації;

- створення належних умов праці у центрі, внесення пропозицій  міському голові, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

- виконання  інших повноважень згідно з актами законодавства та положенням про центр.

12. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець та в межах своїх повноважень адміністратор центру.

13. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

14. Час прийому суб’єктів звернень у центрі здійснюється згідно з графіком роботи  виконавчих органів Люботинської міської ради.

15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

 

Секретар міської ради   Л.В.Гільова
 Про створення Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2013   Переглядів:820   Категорія - []
 

Р І Ш Е Н Н Я                  

 

Від 30 травня 2013 року     214

 

Про створення Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради

 

    З метою забезпечення прав громадян на отримання адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», доручення Президента України «Щодо невідкладних заходів для забезпечення прав громадян під час отримання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів від 20.02.2013р. №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», керуючись п.п. 5,6 ст. 26, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»та  п.п. 12,13 ст. 44  Регламенту  Люботинської міської ради VІ скликання, Люботинська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Створити Центр надання адміністративних послуг Люботинської міської ради та забезпечити його функціонування з 01.07.2013 р.
 2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Люботинської міської ради (додаток 1).
 3. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Люботинської міської ради (додаток 2).
 4. Внести зміни до структури виконавчих органів Люботинської міської ради, затвердженої рішенням ХХVІІІ сесії Люботинської міської ради VІ скликання від 25.12.2012 року № 454  згідно з додатком  (додаток 3).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та місцевого самоврядування та на керуючу справами виконкому Приходько Т.Г.

  

Секретар міської ради       Л.В.Гільова
 Міський турнір з шахів до Дня молоді
Автор: Svetlana   Додано: 2 липня 2013   Переглядів:758   Категорія - [Головна, КЗ "Спорт для всіх", Спорт]
 

   30 червня 2013 року відділ сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу Лазоренко С. І. разом з Комунальним закладом «Спорт для всіх» Люботинської міської ради, директор Удянський Ю. В., провели міський турнір з шахів до Дня молоді, який зібрав досвідчених шахістів  та талановиту молодь. Перше місце, а з ним і Кубок здобув Андріанов Михайло, друге місце посів Глушко Сергій, третє – Коритов Анатолій, які отримали грамоти різних ступенів.

   Дякуємо нашим шахістам за популяризацію шахів у місті!

 
 
 
 
 ОГОЛОШЕННЯ!!!
Автор: Svetlana   Додано: 2 липня 2013   Переглядів:730   Категорія - [Головна]
 

    Відповідно до Закону України від 16.10.2012 р. № 5461-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України» та пункту 8 «Прикінцеві положення» Закону України від 06.12.2012 №5515-17 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з 01 липня 2013 року державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців буде здійснювати державний реєстратор, який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

   З 01 липня 2013 року функції з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців передаються від виконавчих комітетів міських рад до територіальних органів міністерства юстиції України (реєстраційні служби), через які здійснюється реалізація повноважень центрального органу виконавчої влади.

 

   На території міста Люботина реєстраційна служба відсутня. Мешканці міста Люботина будуть обслуговуватися підрозділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського районного управління юстиції Харківської області , який знаходиться за адресою : м. Харків проспект Гагаріна, 157 а, 2 поверх, кімната 36. т. 775 14-24

 
 Звіт про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської ради за червень 2013 року
Автор: Svetlana   Додано: 2 липня 2013   Переглядів:656   Категорія - [Головна, ВККУ]
 

 1. Водопостачання:
 • усунуто 6 поривів на централізованій мережі питного водопостачання міста (вул. Кооперативна 32, вул. Шмідта 79-2, провул. Ленінградський 5, Шмідта 79, в-д Мюдовський 10-12) 
 • усунені течі водорозбірних колонок на централізованої мережі питного водопостачання міста – 4 шт. ( вул. Миру- Мусорського, 40 років Жовтня 18, вул. Мерефянська 56-2 рази)
 • відремонтовано вуличних водорозбірних колонок міського користування -3 шт. (в-д Фісака, вул. Кірова 25, вул. Фурманова 19)

     2.Водовідведення:

 • прочищено від сміття, відкачено стоків та промито каналізаційних колекторів на самоплинній централізованій комунальній мережі водовідведення міста - 14 разів (вул. Леніна 43;  вул. Шевченко 25; вул.Гавенко 10-а;  вул. Леніна 43; вул. Джерелянська 23; вул.Гавенко 10-а; вул. Шевченко 29; вул. Будівельна 13; вул. Будівельна 11;  вул. Будівельна 15; вул. Шевченко 29; вул. Шевченко 29; вул. Ціолковського 8; вул. Ціолковського 9)

 

 

Начальник ВККУ

Люботинської міської ради

О.К.  Длугаш 
 Телефонограма № 136 від 02.07.2013р.
Автор: Svetlana   Додано: 2 липня 2013   Переглядів:706   Категорія - [Головна]
 

    У зв’язку з   ремонтними  роботами  03.07.2013 р.  з 09.00-17.00  на 4 години буде припинена подача  електроенергії   (вул. Радянська, 185-225, пров. Короткий, вул. Ударна, пров. Ударний, частково вул. Північна)

 

Люботинське відділення електромереж
 Спортивно-масові змагання з баскетболу присвячені Дню молоді
Автор: Svetlana   Додано: 2 липня 2013   Переглядів:646   Категорія - [Головна, КЗ "Спорт для всіх", Спорт]
 

    29-30 червня 2013 року Комунальний заклад «Спорт для всіх» Люботинської міської ради провів спортивно-масові змагання з баскетболу серед молоді та пляжного волейболу серед різновікових груп населення присвячені Дню молоді.

     У змаганнях з баскетболу перемогла команда БК – Люботин, друге місце посіла команда «Метеор», третє – команда «Орли». Перемогу у пляжному волейболі святкувала команда «Теплота» (Семеринський Євген, Семеринський Владислав), друге місце посіла команда «Любметал» (Мелакум Андрій, Мамедов Рафаїл), третє – команда «Локо» (Мамедов Олександр, Давиденко Богдан). Для пляжного волейболу, на кошти самих учасників, підприємців  та не байдужих до спорту наших громадян, збудовані дві нові площадки, на яких після упорядкування, у майбутньому буде можливість проводити змагання самого високого рівня.

     Переможці та призери змагань були нагороджені Кубками, статуетками, дипломами та грамотами різних ступенів від Комунального закладу «Спорт для всіх».

   Разом із відділом сім'ї, молоді та спорту (начальник відділу – Лазоренко С.І.) провели турнір з шахів до Дня молоді, який зібрав досвідчених шахістів та талановиту молодь.

      Свято пройшло на високому рівні. Вітаємо призерів та учасників змагань! Так тримати!

      З кожним масовим змаганням збільшується кількість бажаючих займатися фізкультурою та спортом, вести активний, здоровий спосіб життя.

 

                                                                                     Комунальний заклад «Спорт для всіх»

                                                                                                                      Ю.В. Удянський

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 


 
 ОГОЛОШЕННЯ
Автор: Svetlana   Додано: 1 липня 2013   Переглядів:444   Категорія - [Вакансії]
 

Виконком Люботинської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу по забезпеченню діяльності ради з 01.07.2013 р.

Основні вимоги до кандидатів :

- Громадянство України.

- Повна вища освіта професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

- Вільне володіння комп'ютером у режимі користувача.

- Вільне володіння державною мовою.

- Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або в сфері правової діяльності чи в інших установах не менше 3-х років.

Додаткова інформація :

- Уміння готувати аналітичні довідки.

- Здійснювати експертизу проектів рішень на відповідність чинному законодавству України.

- Знання правил ділового етикету.

Потрібні документи:

особова картка  ( форма № П-2ДС, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру   за  2012 р., копії паспорта та військового квитка, 2 фотокартки 4х6,медичну довідку про стан здоров’я). 

Заяви приймаються протягом  30 днів  від  дня оголошення конкурсу. 

Додаткова  інформація  надається  за  адресою: м.Люботин, вул.Радянська,26,  тел. 741-02-05. (Відділ кадрової роботи та нагород  виконкому).
 Телефонограма № 135 від 01.07.2013р.
Автор: Chekardina   Додано: 1 липня 2013   Переглядів:615   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з   ремонтними  роботами  02.07.2013 р.  з 09.00-15.00  на 3 години буде припинена подача  електроенергії   (вул. Радянська)

 

Люботинське відділення електромереж