Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 18.09.2013

 Щодо порушення проведення громадських слухань 15.09.2013 р.
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:1952   Категорія - [Головна]
 

Проаналізувавши процедуру проведення громадських слухань, оголошених згідно з розпорядженням міського від 03.09.2013 р. № 202 на тему: “Обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин”, призначених на 15.09.2013 р., встановлено наступні порушення порядку їх проведення, визначеного Положенням “Про громадські слухання в м. Люботині” (Додаток 3 до Статуту територіальної громади міста Люботина), затвердженого рішенням ХL сесії V скликання Люботинської міської ради від 30.09.2008 р. № 758:

 1.  Порушення абз. 1 п. 36 Положення, згідно з яким на громадських слуханнях головує     міський голова. Визначення іншого головуючого шляхом голосування Положенням не передбачено, тобто головування під час громадських слухань Ісаєнко Н.Ю. є незаконним. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на те, що вказані вимоги Положення можна ігнорувати в зв’язку з тим, що “Положення не узгоджено  з громадою міста”, вважаємо необґрунтованими, так як вказане Положення є додатком до Статуту територіальної громади міста Люботина, затвердженого рішенням ХL сесії V скликання Люботинської міської ради від 30.09.2008 р. № 758, який опублікований у встановленому законом порядку та розміщений на головній сторінці офіційного сайту Люботинської міської ради з часу його затвердження. З моменту затвердження Статуту та до теперішнього часу будь-яких скарг, зауважень чи пропозицій щодо внесення змін або доповнень до Статуту з боку членів територіальної громади чи контролюючих органів не надходило. До того ж слід зазначити, що законність положень Статуту територіальної громади міста Люботина підтверджується реєстрацією у Люботинському міському управлінні юстиції  Харківської області (Наказ 13.10.2008 р. від  № 168).       
 2.  Порушення абз. 2 п. 36 Положення, згідно з яким протокол громадських слухань підписується головуючим та секретарем слухань. Протокол від 15.09.2013 р., підписаний особою, що не має законних повноважень голови громадських слухань, є нелегітимним, а тому не може мати будь-яких юридичних наслідків.
 3.  Порушення абз. 2 п. 36 Положення, згідно з яким із учасників слухань відносною більшістю голосів обирається секретар громадських слухань. Він веде протокол слухань. Обрання двох або більше секретарів  Положенням не передбачено, тому винесена Ісаєнко Н.Ю. пропозиція щодо обрання двох секретарів Новікова Ю.Б. та Нестеренко О.П. є такою, що не відповідає вимогам Положення.
 4.  Порушення п. 37 Положення, згідно з яким головуючий відкриває слухання, інформує про порядок ведення слухань та склад учасників. Про порядок ведення слухань та склад учасників на початку слухань оголошено не було.  
 5.  Порушення п. 40 Положення, згідно з яким за пропозицією підготовчого комітету або ініціатора на початку громадських слухань голосуванням затверджується регламент їх проведення. Всупереч  наведеного, регламент слухань на їх початку не затверджено, на голосування вказане питання поставлено не було. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на проведення процедури затвердження регламенту є відвертою фальсифікацією, що підтверджується даними відеозапису, який здійснювався під час слухань.       
 6. Порушення п. 41 Положення, згідно з яким регламентом слухань визначається час для доповідей, виступів, запитань і відповідей. Регламент має обов’язково передбачати доповіді представників ініціатора слухань, доповіді посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи депутатів, членів експертних груп і фахівців підприємств, установ і організацій, за напрямком діяльності яких проводяться слухання. Всупереч наведеному та в зв’язку з відсутністю регламенту слухань, вказані норми Положення дотримані не були, що призвело до позбавлення права на виступи осіб, обов’язковість виступу яких передбачена Положенням. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на, так зване, “надання слова міському голові та відмову громади його слухати”, є неправдивими відомостями, так як образливі вигуки, виривання мікрофону та інші дії з порушення громадського порядку, які здійснювалися певними особами, не можна вважати загальною думкою громади. До того ж, доповідь міського голови було відразу обірвано Ісаєнко Н.Ю., яка незаконно взяла на себе обов’язки головуючого, а не громадою, що, є порушенням пунктів 38, 41 Положення. До речі, вказане суперечить і так званому начебто затвердженому регламенту, про який йдеться у протоколі від 15.09.2013 р., згідно якому регламент доповіді складає – до 20 хвилин.        
 7. Порушення п. 42 Положення, згідно з яким не допускається розгляд на громадських слуханнях та прийняття підсумкових документів з питань, які не були внесені до порядку денного слухань і про які не були повідомлені учасники громадських слухань у порядку, визначеному цим Положенням. Всупереч наведеному, питання, що були винесені на розгляд громади, не відповідали темі громадських слухань, оголошеної розпорядженням  міського голови від 03.09.2013 р. № 202: “Обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин”, яка була доведена до відома учасників в порядку, визначеному п. 23 Положення.
 8.  Порушення п. 44 Положення, учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань. Всупереч  наведеному,  на громадських слуханнях мали місце порушення громадського порядку, а саме: вигуки, образи, фізичний вплив на головуючого міського голову шляхом виривання мікрофону, позбавлення права відкрити слухання та права на виступ, передбаченого нормами Положення. Вказаними діями проведення оголошених громадських слухань було зірвано.   
 9.  Порушення абз. 4 п. 36 Положення, згідно з яким для підрахунку голосів на громадських слуханнях обирається лічильна комісія.  Згідно з п. 45 Положення, "за результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях осіб ухвалюються підсумкові документи - відповідні пропозиції та питання". Але, як вбачається з наданого протоколу від 15.09.2013 р., а також даних відеозапису,  лічильною комісією не підраховувалися голоси, подані за прийняття того чи іншого рішення з жодного питання. Матеріали, протоколи засідань лічильної комісії, які б свідчили про цифрові дані того чи іншого голосування, а також дозволяли достовірно встановити результати їх волевиявлення (в тому числі - з питання обрання самої лічильної комісії), відсутні. Вказане свідчать про не встановлення (або неможливість встановлення) лічильною комісію дійсних результатів волевиявлення учасників слухань, оскільки:

- внаслідок цього неможливо визначити кворум для прийняття рішення (проста більшість - тобто 50% +1 голос від числа зареєстрованих на момент голосування учасників), тобто встановити кількість голосів учасників, необхідних для прийняття рішення;

- жодних цифрових даних, які б дозволили визначити кількість голосів поданих за той чи інший проект резолюції, а також - чи перевищує (або дорівнює) ця кількість голосів, необхідний для прийняття рішення кворум;

- зрозуміти, що це за більшість (або меншість) "візуально встановлена" членами лічильної комісії неможливо, а також не зрозуміло, від якої кількості рахувалася ця  більшість, якщо на початку слухань всупереч  п. 37 Положення, склад та кількість учасників слухань не оголошувалися.

 

     10. Порушення п. 39 Положення, згідно з яким члени громади, які беруть участь у слуханнях, до їх початку реєструються в списку учасників громадських слухань — членів територіальної громади. Незареєстровані члени громади не можуть брати участь у слуханнях. У вказаному списку обов'язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, та ставляться їхні особисті підписи. Додатком 1 до Протоколу громадських слухань членів територіальної громади міста Люботина (додаток 2 до Положення) затверджено форму списку учасників громадських слухань, за яким ведеться їх реєстрація. Форма передбачає обов’язковість підпису списку головуючим на засіданні громадських слухань та секретарем громадських слухань. Всупереч наведеному, з 76 листів реєстраційних списків тільки 10 листів відповідають затвердженій Положенням формі, інша частина представляє собою звичайні білі аркуші паперу невідомого походження, деякі з яких не містять навіть назви заходу, реєстрація учасників якого проводилася. На більшості списків, що містять назву громадських слухань, вона не відповідає темі оголошених громадських слухань, а в деяких випадках взагалі носить незрозумілий характер. До того ж, в деяких списках відсутні обов’язкові дані про особу, передбачені п. 39 Положення, а саме дата народження, що, по-перше, є порушенням норм Положення, по-друге, унеможливлює перевірку дотримання п. 5 Положення, яким передбачено, що участь у громадських слуханнях може взяти лише дієздатний член громади віком від 18 років.         

            Враховуючи наведене, громадські слухання щодо обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботині, оголошені згідно розпорядження міського голови від 03.09.2013 р. № 202, було зірвано певними членами ініціативної групи шляхом блокування роботи головуючого, провокаційних закликів до учасників слухань, дій, направлених на порушення громадського порядку, та інших дій, що унеможливили обговорення винесених на розгляд питань. В зв’язку з чисельними порушеннями порядку проведення громадських слухань, передбаченого Положенням “Про громадські слухання в м. Люботині”, громадський захід, проведений 15.09.2013 р., не можна вважати легітимним з точки зору його юридичних наслідків, передбачених для  громадських слухань, проведених в межах правового поля. 

 

                                                                               Міський голова                                                          В.О. Теличко
 Оголошення вакансії з 18.09.2013 р.
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:997   Категорія - [Вакансії]
 

Виконком Люботинської міської ради оголошує конкурс на посаду спеціаліста І категорії відділу ведення Державного реєстру виборців з 18.09.2013 р. на період відпустки по догляду за дитиною спеціаліста даного відділу.

Основні вимоги до кандидатів :

 • повна вища освіта відповідного напрямку;

 • вільне володіння комп’ютером;

 • досконале володіння українською мовою;

 • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або в сфері правової діяльності чи в інших установах не менше 3-х років.

Потрібні документи:

особова картка ( форма № П-2ДС, копії документів про освіту, декларація про доходи за 2012 р., копії паспорта та військового квитка, 2 фотокартки 4х6).
Заяви приймаються протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація надається за адресою: м. Люботин, вул. Радянська, 26 тел.741-02-05, 741-04-07. Щодо громадських слухань 15.09.2013 р.
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:1233   Категорія - [Головна]
 

 

Інформація щодо підготовки та проведення

громадських слухань 15 вересня 2013 року

 

Підготовчим комітетом, відповідальним за підготовку та проведення громадських слухань було проведено 2 засідання, на яких обговорювались такі питання, як порядки реєстрації учасників слухань, голосування на громадських слуханнях, обрання лічильної комісії, секретаря слухань, регламент та порядок денний проведення громадських слухань. Під час роботи враховувались пропозиції членів ініціативної групи. Невзираючи на це, 13 вересня 2013 року, до виконавчого комітету надійшло повідомлення від представника ініціативної групи, заступника голови підготовчого комітету, Олександри Нестеренко про «винесення усіх неузгодженостей і розбіжностей на розгляд громадської думки і прийняття рішення громадою міста Люботина». В матеріалах, наданих гр. Нестеренко О.П., порушені такі питання:

 • Зауваження щодо складу підготовчого комітету, відповідального за підготовку та проведення громадських слухань, (непропорційна кількості членів з боку ініціативної групи та виконавчого комітету). Але під час засідань підготовчого комітету зауважень та пропозицій щодо складу комітету від представників ініціативної групи не було, заяв та звернень до виконавчого комітету з зазначеного питання не надходило.

 • Недоліки Положення про громадські слухання в місті Люботині. Інформую, що конкретних пропозицій про внесення змін до зазначеного Положення не надходило. До того ж Статут територіальної громади, додатком до якого є Положення про громадські слухання, погоджений у встановленому законодавством порядку Люботинським міським управлінням юстиції (наказ № 168 від 13.10.2008 р.).

 • Пропозиція підготовчого комітету голосувати по питанню, яке внесене на розгляд громадських слуханнях, піднятою рукою та подальшим вкиданням до скриньки мандату. Повідомляю, що зазначене питання було детально обговорено на засіданнях, враховані пропозиції представника ініціативної групи Набойченка Ю.Л. ставити два підписи на мандаті (представника виконкому та представника ініціативної групи). 13.09.2013 р. Нестеренко О.П. ставити свої підписи відмовилась.

 • Відсутність об’яв про громадські слухання по місту Люботину. Інформую, що об’яви по місту були розповсюджені, головам квартальних комітетів надавались телефонограми з інформацією про дату, час та місце проведення громадських слухань.

 • Розгляд на громадських слуханнях питання щодо розміщення на території міста Люботина, вулиця Леніна, 112, полігону твердих побутових відходів», співпадання порядку денного з заявленим повідомленням ініціатора від 22 серпня 2013 року. Повідомляю, що підготовчим комітетом було опрацьовано розпорядження міського голови «Про організацію проведення громадських слухань щодо обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин» та повідомлення ініціативної групи. В ході роботи підготовчим комітетом визнано більш доцільним розгляд питання щодо створення та розміщення комплексу, було запропоновано внести до порядку денного інформацію міського голови відносно питання розміщення на території м. Люботин (вул. Леніна, 112) полігону ТПВ – «Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин, обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин та виступи учасників слухань з питань створення комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин. Але під час самих громадських слухань голова ініціативної групи, заступник голови підготовчого комітету Нестеренко О.П. з прихильниками, не дотримуючись порядку проведення громадських слухань та не даючи можливості розпочати роботу, використовуючи звукопідсилювальні засоби, вигукувала гасла та провокувала громаду, не даючи можливості виступити міському голові. Таким чином, територіальна громада, в тому числі члени ініціативної групи були позбавлені можливості дослухати інформацію, підготовлену міським головою з вищезазначених питань.

 

 

 

Голова підготовчого комітету,

відповідального за підготовку

та проведення громадських слухань,

керуюча справами виконкому Т.Г. Приходько
 БЕЗКОШТОВНА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:905   Категорія - [Головна]
 

ДО УВАГИ ІНВАЛІДІВ !

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Люботинської міської ради повідомляє, що проводиться набір слухачів на професійну реабілітацію до Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів “Поділля” у 2013 році.

запрошує на БЕЗКОШТОВНУ ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ

від 16 до 60 років І, ІІ, ІІІ груп

Центр здійснює підготовку за 17 професіями:

 

Завантажити документ: nformacya-centr-podllya.doc [1.68 Mb] (cкачувань: 11)
 Повідомлення Люботинського МЦЗ
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:950   Категорія - [Головна]
 

Зміни до Переліку

професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації,

для навчання за якими може бути виданий ваучер громадянам категорії «45+»

 

Завантажити документ:  zmni-do-postanovi-207.doc [120.5 Kb] (cкачувань: 7)