Веб-портал міста Люботин » Матеріали за Вересень 2013 року

 Щодо порушення проведення громадських слухань 15.09.2013 р.
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:1667   Категорія - [Головна]
 

Проаналізувавши процедуру проведення громадських слухань, оголошених згідно з розпорядженням міського від 03.09.2013 р. № 202 на тему: “Обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин”, призначених на 15.09.2013 р., встановлено наступні порушення порядку їх проведення, визначеного Положенням “Про громадські слухання в м. Люботині” (Додаток 3 до Статуту територіальної громади міста Люботина), затвердженого рішенням ХL сесії V скликання Люботинської міської ради від 30.09.2008 р. № 758:

 1.  Порушення абз. 1 п. 36 Положення, згідно з яким на громадських слуханнях головує     міський голова. Визначення іншого головуючого шляхом голосування Положенням не передбачено, тобто головування під час громадських слухань Ісаєнко Н.Ю. є незаконним. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на те, що вказані вимоги Положення можна ігнорувати в зв’язку з тим, що “Положення не узгоджено  з громадою міста”, вважаємо необґрунтованими, так як вказане Положення є додатком до Статуту територіальної громади міста Люботина, затвердженого рішенням ХL сесії V скликання Люботинської міської ради від 30.09.2008 р. № 758, який опублікований у встановленому законом порядку та розміщений на головній сторінці офіційного сайту Люботинської міської ради з часу його затвердження. З моменту затвердження Статуту та до теперішнього часу будь-яких скарг, зауважень чи пропозицій щодо внесення змін або доповнень до Статуту з боку членів територіальної громади чи контролюючих органів не надходило. До того ж слід зазначити, що законність положень Статуту територіальної громади міста Люботина підтверджується реєстрацією у Люботинському міському управлінні юстиції  Харківської області (Наказ 13.10.2008 р. від  № 168).       
 2.  Порушення абз. 2 п. 36 Положення, згідно з яким протокол громадських слухань підписується головуючим та секретарем слухань. Протокол від 15.09.2013 р., підписаний особою, що не має законних повноважень голови громадських слухань, є нелегітимним, а тому не може мати будь-яких юридичних наслідків.
 3.  Порушення абз. 2 п. 36 Положення, згідно з яким із учасників слухань відносною більшістю голосів обирається секретар громадських слухань. Він веде протокол слухань. Обрання двох або більше секретарів  Положенням не передбачено, тому винесена Ісаєнко Н.Ю. пропозиція щодо обрання двох секретарів Новікова Ю.Б. та Нестеренко О.П. є такою, що не відповідає вимогам Положення.
 4.  Порушення п. 37 Положення, згідно з яким головуючий відкриває слухання, інформує про порядок ведення слухань та склад учасників. Про порядок ведення слухань та склад учасників на початку слухань оголошено не було.  
 5.  Порушення п. 40 Положення, згідно з яким за пропозицією підготовчого комітету або ініціатора на початку громадських слухань голосуванням затверджується регламент їх проведення. Всупереч  наведеного, регламент слухань на їх початку не затверджено, на голосування вказане питання поставлено не було. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на проведення процедури затвердження регламенту є відвертою фальсифікацією, що підтверджується даними відеозапису, який здійснювався під час слухань.       
 6. Порушення п. 41 Положення, згідно з яким регламентом слухань визначається час для доповідей, виступів, запитань і відповідей. Регламент має обов’язково передбачати доповіді представників ініціатора слухань, доповіді посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи депутатів, членів експертних груп і фахівців підприємств, установ і організацій, за напрямком діяльності яких проводяться слухання. Всупереч наведеному та в зв’язку з відсутністю регламенту слухань, вказані норми Положення дотримані не були, що призвело до позбавлення права на виступи осіб, обов’язковість виступу яких передбачена Положенням. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на, так зване, “надання слова міському голові та відмову громади його слухати”, є неправдивими відомостями, так як образливі вигуки, виривання мікрофону та інші дії з порушення громадського порядку, які здійснювалися певними особами, не можна вважати загальною думкою громади. До того ж, доповідь міського голови було відразу обірвано Ісаєнко Н.Ю., яка незаконно взяла на себе обов’язки головуючого, а не громадою, що, є порушенням пунктів 38, 41 Положення. До речі, вказане суперечить і так званому начебто затвердженому регламенту, про який йдеться у протоколі від 15.09.2013 р., згідно якому регламент доповіді складає – до 20 хвилин.        
 7. Порушення п. 42 Положення, згідно з яким не допускається розгляд на громадських слуханнях та прийняття підсумкових документів з питань, які не були внесені до порядку денного слухань і про які не були повідомлені учасники громадських слухань у порядку, визначеному цим Положенням. Всупереч наведеному, питання, що були винесені на розгляд громади, не відповідали темі громадських слухань, оголошеної розпорядженням  міського голови від 03.09.2013 р. № 202: “Обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин”, яка була доведена до відома учасників в порядку, визначеному п. 23 Положення.
 8.  Порушення п. 44 Положення, учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань. Всупереч  наведеному,  на громадських слуханнях мали місце порушення громадського порядку, а саме: вигуки, образи, фізичний вплив на головуючого міського голову шляхом виривання мікрофону, позбавлення права відкрити слухання та права на виступ, передбаченого нормами Положення. Вказаними діями проведення оголошених громадських слухань було зірвано.   
 9.  Порушення абз. 4 п. 36 Положення, згідно з яким для підрахунку голосів на громадських слуханнях обирається лічильна комісія.  Згідно з п. 45 Положення, "за результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях осіб ухвалюються підсумкові документи - відповідні пропозиції та питання". Але, як вбачається з наданого протоколу від 15.09.2013 р., а також даних відеозапису,  лічильною комісією не підраховувалися голоси, подані за прийняття того чи іншого рішення з жодного питання. Матеріали, протоколи засідань лічильної комісії, які б свідчили про цифрові дані того чи іншого голосування, а також дозволяли достовірно встановити результати їх волевиявлення (в тому числі - з питання обрання самої лічильної комісії), відсутні. Вказане свідчать про не встановлення (або неможливість встановлення) лічильною комісію дійсних результатів волевиявлення учасників слухань, оскільки:

- внаслідок цього неможливо визначити кворум для прийняття рішення (проста більшість - тобто 50% +1 голос від числа зареєстрованих на момент голосування учасників), тобто встановити кількість голосів учасників, необхідних для прийняття рішення;

- жодних цифрових даних, які б дозволили визначити кількість голосів поданих за той чи інший проект резолюції, а також - чи перевищує (або дорівнює) ця кількість голосів, необхідний для прийняття рішення кворум;

- зрозуміти, що це за більшість (або меншість) "візуально встановлена" членами лічильної комісії неможливо, а також не зрозуміло, від якої кількості рахувалася ця  більшість, якщо на початку слухань всупереч  п. 37 Положення, склад та кількість учасників слухань не оголошувалися.

 

     10. Порушення п. 39 Положення, згідно з яким члени громади, які беруть участь у слуханнях, до їх початку реєструються в списку учасників громадських слухань — членів територіальної громади. Незареєстровані члени громади не можуть брати участь у слуханнях. У вказаному списку обов'язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, та ставляться їхні особисті підписи. Додатком 1 до Протоколу громадських слухань членів територіальної громади міста Люботина (додаток 2 до Положення) затверджено форму списку учасників громадських слухань, за яким ведеться їх реєстрація. Форма передбачає обов’язковість підпису списку головуючим на засіданні громадських слухань та секретарем громадських слухань. Всупереч наведеному, з 76 листів реєстраційних списків тільки 10 листів відповідають затвердженій Положенням формі, інша частина представляє собою звичайні білі аркуші паперу невідомого походження, деякі з яких не містять навіть назви заходу, реєстрація учасників якого проводилася. На більшості списків, що містять назву громадських слухань, вона не відповідає темі оголошених громадських слухань, а в деяких випадках взагалі носить незрозумілий характер. До того ж, в деяких списках відсутні обов’язкові дані про особу, передбачені п. 39 Положення, а саме дата народження, що, по-перше, є порушенням норм Положення, по-друге, унеможливлює перевірку дотримання п. 5 Положення, яким передбачено, що участь у громадських слуханнях може взяти лише дієздатний член громади віком від 18 років.         

            Враховуючи наведене, громадські слухання щодо обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботині, оголошені згідно розпорядження міського голови від 03.09.2013 р. № 202, було зірвано певними членами ініціативної групи шляхом блокування роботи головуючого, провокаційних закликів до учасників слухань, дій, направлених на порушення громадського порядку, та інших дій, що унеможливили обговорення винесених на розгляд питань. В зв’язку з чисельними порушеннями порядку проведення громадських слухань, передбаченого Положенням “Про громадські слухання в м. Люботині”, громадський захід, проведений 15.09.2013 р., не можна вважати легітимним з точки зору його юридичних наслідків, передбачених для  громадських слухань, проведених в межах правового поля. 

 

                                                                               Міський голова                                                          В.О. Теличко
 Оголошення вакансії з 18.09.2013 р.
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:706   Категорія - [Вакансії]
 

Виконком Люботинської міської ради оголошує конкурс на посаду спеціаліста І категорії відділу ведення Державного реєстру виборців з 18.09.2013 р. на період відпустки по догляду за дитиною спеціаліста даного відділу.

Основні вимоги до кандидатів :

 • повна вища освіта відповідного напрямку;

 • вільне володіння комп’ютером;

 • досконале володіння українською мовою;

 • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або в сфері правової діяльності чи в інших установах не менше 3-х років.

Потрібні документи:

особова картка ( форма № П-2ДС, копії документів про освіту, декларація про доходи за 2012 р., копії паспорта та військового квитка, 2 фотокартки 4х6).
Заяви приймаються протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу.
Додаткова інформація надається за адресою: м. Люботин, вул. Радянська, 26 тел.741-02-05, 741-04-07. Щодо громадських слухань 15.09.2013 р.
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:1073   Категорія - [Головна]
 

 

Інформація щодо підготовки та проведення

громадських слухань 15 вересня 2013 року

 

Підготовчим комітетом, відповідальним за підготовку та проведення громадських слухань було проведено 2 засідання, на яких обговорювались такі питання, як порядки реєстрації учасників слухань, голосування на громадських слуханнях, обрання лічильної комісії, секретаря слухань, регламент та порядок денний проведення громадських слухань. Під час роботи враховувались пропозиції членів ініціативної групи. Невзираючи на це, 13 вересня 2013 року, до виконавчого комітету надійшло повідомлення від представника ініціативної групи, заступника голови підготовчого комітету, Олександри Нестеренко про «винесення усіх неузгодженостей і розбіжностей на розгляд громадської думки і прийняття рішення громадою міста Люботина». В матеріалах, наданих гр. Нестеренко О.П., порушені такі питання:

 • Зауваження щодо складу підготовчого комітету, відповідального за підготовку та проведення громадських слухань, (непропорційна кількості членів з боку ініціативної групи та виконавчого комітету). Але під час засідань підготовчого комітету зауважень та пропозицій щодо складу комітету від представників ініціативної групи не було, заяв та звернень до виконавчого комітету з зазначеного питання не надходило.

 • Недоліки Положення про громадські слухання в місті Люботині. Інформую, що конкретних пропозицій про внесення змін до зазначеного Положення не надходило. До того ж Статут територіальної громади, додатком до якого є Положення про громадські слухання, погоджений у встановленому законодавством порядку Люботинським міським управлінням юстиції (наказ № 168 від 13.10.2008 р.).

 • Пропозиція підготовчого комітету голосувати по питанню, яке внесене на розгляд громадських слуханнях, піднятою рукою та подальшим вкиданням до скриньки мандату. Повідомляю, що зазначене питання було детально обговорено на засіданнях, враховані пропозиції представника ініціативної групи Набойченка Ю.Л. ставити два підписи на мандаті (представника виконкому та представника ініціативної групи). 13.09.2013 р. Нестеренко О.П. ставити свої підписи відмовилась.

 • Відсутність об’яв про громадські слухання по місту Люботину. Інформую, що об’яви по місту були розповсюджені, головам квартальних комітетів надавались телефонограми з інформацією про дату, час та місце проведення громадських слухань.

 • Розгляд на громадських слуханнях питання щодо розміщення на території міста Люботина, вулиця Леніна, 112, полігону твердих побутових відходів», співпадання порядку денного з заявленим повідомленням ініціатора від 22 серпня 2013 року. Повідомляю, що підготовчим комітетом було опрацьовано розпорядження міського голови «Про організацію проведення громадських слухань щодо обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин» та повідомлення ініціативної групи. В ході роботи підготовчим комітетом визнано більш доцільним розгляд питання щодо створення та розміщення комплексу, було запропоновано внести до порядку денного інформацію міського голови відносно питання розміщення на території м. Люботин (вул. Леніна, 112) полігону ТПВ – «Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин, обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин та виступи учасників слухань з питань створення комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин. Але під час самих громадських слухань голова ініціативної групи, заступник голови підготовчого комітету Нестеренко О.П. з прихильниками, не дотримуючись порядку проведення громадських слухань та не даючи можливості розпочати роботу, використовуючи звукопідсилювальні засоби, вигукувала гасла та провокувала громаду, не даючи можливості виступити міському голові. Таким чином, територіальна громада, в тому числі члени ініціативної групи були позбавлені можливості дослухати інформацію, підготовлену міським головою з вищезазначених питань.

 

 

 

Голова підготовчого комітету,

відповідального за підготовку

та проведення громадських слухань,

керуюча справами виконкому Т.Г. Приходько
 БЕЗКОШТОВНА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:753   Категорія - [Головна]
 

ДО УВАГИ ІНВАЛІДІВ !

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Люботинської міської ради повідомляє, що проводиться набір слухачів на професійну реабілітацію до Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів “Поділля” у 2013 році.

запрошує на БЕЗКОШТОВНУ ПРОФЕСІЙНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ

від 16 до 60 років І, ІІ, ІІІ груп

Центр здійснює підготовку за 17 професіями:

 

Завантажити документ: nformacya-centr-podllya.doc [1.68 Mb] (cкачувань: 9)
 Повідомлення Люботинського МЦЗ
Автор: Chekardina   Додано: 18 вересня 2013   Переглядів:825   Категорія - [Головна]
 

Зміни до Переліку

професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації,

для навчання за якими може бути виданий ваучер громадянам категорії «45+»

 

Завантажити документ:  zmni-do-postanovi-207.doc [120.5 Kb] (cкачувань: 6)
 Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій вдома (пожежа, поводження з газом та електроприладами)
Автор: Chekardina   Додано: 17 вересня 2013   Переглядів:1137   Категорія - [Головна]
 

 

Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій вдома (пожежа, поводження з газом та електроприладами)

 Використання вогню в повсякденному, житті - було визначною перемогою людини в боротьбі за своє виживання. Вогонь став надійним помічником у житті людей, Щодня ми вживаємо гарячу їжу, яка приготована на вогні. Для виготовлення предметів домашнього вжитку -ложки, виделки, ножа тощо,- використовується метал, який виплавляється за допомогою вогню. Можна ще багато перераховувати, як нам допомагає вогонь у житті.
Але треба завжди пам‘ятати, що необережне поводження з вогнем може призвести до найбільшої серед бід - пожежі!
Головні причини виникнення пожеж це:
• необережне поводження з вогнем;
• порушення вимог протипожежних норм;
• користування несправними газовими плитами, водонагрівачами та печами, електропобутовими приладами;
• гра дітей з вогнем;
• розряд блискавиці, який легко потрапляє до будинку разом із протягом, а в лісі, саду попадає у високі дерева та підпалює їх.
Існує ще одна причина виникнення пожежі - це святкові феєрверки навколо ялинки, на днях народження.
 Пожежонебезпечні об‘єкти, предмети та прилади
У кожному будинку і квартирі є Пожежонебезпечні об‘єкти.
Це і телевізор, і радіоприймач, і пральна машина і багато інших приладів, які працюють від електроенергії. Важко уявити наше життя без них.
На кухні встановлена газова плита, на якій щодня готується смачна їжа.
Використання їх не за призначенням або невміле користування ними, і вони можуть стати грізними ворогами, вони можуть призвести до виникнення пожежі, травмування та загибелі людей.
Як запобігти пожежі
Щоб запобігти виникненню пожежі, необхідно виконувати основні протипожежні правила:
• обережно поводьтеся з сірниками, газовими та бензиновими запальничками;
• не можна користуватися несправними електроприладами;• ніколи не залишайте без нагляду увімкнені в розетку електричні прилади - телевізор, праску, пилосос тощо;
• кожна четверта пожежа житлового будинку починається з кухні.
Не можна залишати без нагляду ввімкнену газову плиту, особливо коли на ній стоїть чайник. Коли чайник закипить, він може загасити вогонь і в приміщення почне надходити газ, що може призвести до вибуху. Крім того, різні сорти жирів, які використовуються для смаження, займаються самі по собі при температурі близько 450 градусів. Не користуйтесь водою, щоб загасити жир, який горить, так як це може викликати розповсюдження вогню по всій кухні.
Не зберігайте легкозаймисті чистячі засоби в кухні або в іншому приміщенні, де є джерело тепла. Одяг чистіть тільки на свіжому повітрі або в добре вентильованому приміщенні.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 УПСЗН

 

 
 Рішення виконавчого комітету від 10 вересня 2013 року
Автор: Chekardina   Додано: 17 вересня 2013   Переглядів:1000   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Рішення виконкому]
 

 

Завантажити документи: rishennya-10-veresnya.zip [353.6 Kb] (cкачувань: 18)

 

Зміст архіву (Перелік питань рішень від 10 вересня 2013 року):

 

№ 174 Про затвердження мережі закладів освіти міста Люботина на 2013-2014
навчальний рік.
№ 175 Про затвердження нового складу колегії з питань освіти.
№ 176 Про готовність господарства міста та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.

№ 177 Про заходи по запобіганню захворювань населення міста на гострі респіраторні інфекції та грип.

№ 178 Про встановлення тарифу на послуги з утримання гуртожитку по вул. Радянській, 28, які надає Люботинське КЖРЕП Люботинської міської ради Харківської області.
№ 179 Про організацію роботи щодо підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по місту Люботину.
№ 180 Про зарахування до обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті Люботинської міської ради громадянина Саділа Олександра Володимировича.
№ 181 Про продовження функціонування прийомної сім`ї.
№ 182 Про затвердження актів комісії з питань визначення збитків, заподіяних Люботинській міській раді внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.
№ 183 Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від 14.12.2010 року № 501.
№ 184 Про надання дозволу на збереження самочинно побудованої котельні по вул. Вороніна № 2-в в місті Люботині.
№ 185 Про надання дозволу на установку індивідуального газового опалення в квартирі № 12 багатоквартирного будинку по вул. Шевченка, 31. Увага! Сказ!
Автор: Chekardina   Додано: 17 вересня 2013   Переглядів:947   Категорія - [Головна]
 

Сказ (водобоязнь, гідрофобія) –смертельно небезпечне інфекційно-вірусне захворювання з тяжким ураженням центральної нервової системи. Сказ віднесено до особливо небезпечних хвороб.

Зараження людини сказом відбувається в основному через укуси хворою твариною чи внаслідок попадання її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. Інфікування людини сказом відбувається здебільшого від диких хижих (вовки, лисиці- 41,4 %) чи домашніх тварин (коти- 21,8 %, собаки - 15,3 %), сільськогосподарських тварин ( 20,2% ),а також гризунів і кажанів

Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки, насамперед, втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і вдень з’являються в населених пунктах, нападають на людей і тварин. З метою попередження сказу, ветеринарною службою проводиться профілактична вакцинація собак,котів, свійських тварин.

При несвоєчасно проведених щепленннях, котрі здійснюються після укусу інфікованої тварини, хвороба закінчується смертю. Щорічно в Україні реєструється понад 100 тисяч осіб, котрі звернулись у медичні заклади з приводу укусів тваринами, з яких 60 % отримують лікування за показниками підозри інфікування сказом.

ПАМЯТАЙТЕ !

Якщо Вас або Ваших рідних укусила собака чи подряпала тварина або її слина потрапила вам на шкіру, обов’язково:

-швидко промийте рану з милом та обробіть її йодним розчином;

-якщо є підозра, що тварина хвора,зверніться за допомогою до лікувальної установи;

-суворо дотримуйтесь порад лікаря.

Повідомляйте у ветеринарну службу про випадки укусів тварин або їх підозрілу поведінку.

 

Не забувайте: сказ - смертельно небезпечне захворювання.

 

Лише своєчасне звернення до лікаря та проведений курс вакцинації допоможе вам врятувати своє життя.

 

Для захисту від сказу необхідно правильно утримувати домашніх тварин. Щорічно проводити їм щеплення проти сказу, виводити на вулицю в намордниках. Забороняється вигулювати собак на територіях лікувально-профілактичних закладів, шкіл, дитячих садків, в парках та скверах, приводити їх з собою на ринки, в магазини та нацьковувати на людей.
Проблема профілактики сказу є загально – державною, адже забезпечити епідеміологічне благополуччя населення медичними заходами неможливо. Сказ можна подолати лише за умови тісної співпраці із зацікавленими службами та відомствами;
 • з організаціями житлово-комунального господарства – відлов бродячих та безпритульних тварин;

 • ветеринарної служби – щеплення домашніх тварин, імунізація хижих тварин, ізоляція та спостереження за домашніми тваринами, які нанесли покуси;

 • лісового господарства (мисливці) – відстріл хижих тварин з метою регулювання численності лисиць, діагностичні відстріли.

 

 

Лікар-епідеміолог Білецька І.В.

 
 Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок (до 27 вересня включно)
Автор: Chekardina   Додано: 17 вересня 2013   Переглядів:730   Категорія - [Головна]
 

Оголошення

 

 

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок:

- площею 0,0565 га, розташованої за адресою: м. Люботин, вул. Травнева,16”б”-2;

- площею 0,0565га, розташованої за адресою: м. Люботин, вул. Травнева,16”б”-1;

який відбудеться 03.10.2013р.о  13-0-0 в залі засідань виконавчого комітету Люботинської міської ради за адресою: м. Люботин, вул. Радянська,26 каб.17, телефон для довідок 7413409.

Бажаючі прийняти участь у конкурсі можуть подати заяву відповідного зразку до 27 (включно) вересня 2013р.

До заяви додаються:

 • нотаріально посвідчена копія ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;

 • конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

 

Конкурсна комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель
 Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані
Автор: Chekardina   Додано: 16 вересня 2013   Переглядів:1260   Категорія - [Головна]
 

День міста Люботина : урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані

 

Наша армія здавна славиться своїми перемогами на полях битв. І воїни - інтернаціоналісти доповнили цю величну історію. Багато хто з них нагороджений за самовідданість, мужність і героїзм, проявлені при наданні інтернаціональної допомоги Республіці Афганістан та продовжили славні військові традиції своїх батьків та дідів.

14 вересня, в День свята міста, у міському парку на Меморіалі Слави мешканцям нашого міста, продовжуючи традицію увічнення пам’яті тих, хто поклав своє життя на полі битв, та увійшов в історію нашого міста Героєм, було відкрито пам’ятний знак шести люботинцям, які загинули на афганській землі.

Право відкриття пам’ятного знаку було надано: міському голові Володимиру Олексійовичу Теличку, помічнику Народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби, Почесному громадянину міста Люботина, голові фракції Партії Регіонів в Люботинській міській раді, полковнику запасу Олександру Сергійовичу Нечипоренку, Почесному громадянину міста Люботина, директору комунального спеціалізованого підприємства "Харківгорліфт" Анатолію Івановичу Кандаурову, заступнику голови ХОДА, учаснику бойових дій в Афганістані Василю Васильовичу Хомі та голові Люботинської організації Ради ветеранів Афганістану Сергію Віталійовичу Гриценку.

 

 

Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані

 

 

 

До мешканців та гостей міста звернулися: Люботинський міський голова Теличко Володимир Олексійович, заступник голови ХОДА, учасник бойових дій в Афганістані Василь Васильович Хома, голова Харківської обласної організації Ради ветеранів Афганістану Володимир Миколайович Рижков.

Від імені Люботинської організації Ради ветеранів Афганістану Сергій Віталійович Гриценко (голова організації) вручив “Медалі за благочинність” помічнику Народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби, Почесному громадянину міста Люботина, голові фракції Партії Регіонів в Люботинській міській раді, полковнику запасу Олександру Сергійовичу Нечипоренку та Почесному громадянину міста Люботина, директору комунального спеціалізованого підприємства "Харківгорліфт" Анатолію Івановичу Кандаурову.


 

Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані

 

 

 

Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані

 

 

 

Далека та чужа країна Афганістан… Безглузда війна… Скільки смертей, скільки горя за 10 років.

Тисячі наших хлопців загинули в боях і померли від ран, контузій, травм і хвороб, пропали безвісти. Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам’ять тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя.

Вічна пам'ять тим, хто згорів в афганському пеклі, чесно виконуючи борг перед Батьківщиною. Вічна пам'ять героїчно загиблим в Афганістані люботинцям:

 

- Давидов Валерій Іванович. Його бойова машина прийняла на себе основний удар ворога. Жертвуючи собою, він рятував своїх товаришів, дав їм можливість виконати своє бойове завдання. Нагороджений орденом Червоної Зірки, посмертно.

 

- Савченко Олександр Дмитрович. Під час супроводу колони, БТР Олександра був підбитий душманським гранатометом. Рятуючи поранених товаришів, він отримав смертельне поранення в голову. Нагороджений орденом Червоної Зірки, посмертно.

 

- Омельченко Сергій Миколайович. Після нападу на їх сторожову заставу, Сергій отримав важке поранення. Тиждень боролися лікарі за його життя, але врятувати не вдалося. Нагороджений орденом Червоної Зірки, посмертно.

 

- Тижненко Сергій Володимирович. Впродовж 2-х років він побував на багатьох бойових операціях. Помер у шпиталі. Нагороджений орденом Червоної Зірки, посмертно.

 

- Хоміч Сергій Олександрович. Після прибуття до Кандагару був призначений старшим водієм роти. Куля бандита підстерегла Сергія на маршруті. Нагороджений орденом Червоної Зірки, посмертно.

 

Літкевич Олег Анатолійович. Будучи командиром відділення – старшим радіотелеграфістом роти зв’язку гвардійського десанту, багато разів виходив на бойові операції. Відзначався сміливістю і вмінням працювати з апаратурою в складних умовах, за що був нагороджений медаллю «За відвагу». Загинув під час виконання бойового завдання на маршруті. Нагороджений орденом Червоної Зірки, посмертно.


 

Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані

 

 

 

До нового відкритого пам’ятного знаку люботинцям, що загинули в Афганістані, мешканці міста поклали квіти.

Біля пам’ятних знаків було висаджено алею молодих саджанців, як символ продовження життя та вічної пам’яті.

 

 

Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані

 

 

Урочисте відкриття пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані