Сайт міста Люботин » Матеріали за Січень 2015 року

 Загальні обов’язки державного службовця
Автор: Chekardina   Додано: 12 січня 2015   Переглядів:500   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

                                                 Загальні обовязки державного службовця

 

      Державний  службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі,  в межах та у спосіб,  які  передбачені Конституцією  України та законами України,  а також  чинними міжнародними договорами України,  згода на  обов'язковість  яких надана Верховною Радою України.

     Акти місцевих органів виконавчої влади та  органів  місцевого  самоврядування,  прийняті  на  відповідній  території  у  межах їх  повноважень,  що не суперечать закону,  є також  обов'язковими  до  виконання   державними  службовцями  будь-якого  органу  державної  влади.

     Державний службовець повинен  сумлінно  виконувати  свої  службові  обов'язки,  проявляти  ініціативу  і  творчі  здібності,  постійно підвищувати  професійну  кваліфікацію  та  удосконалювати  організацію своєї роботи.

     Державний службовець має виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти  прихильність  до окремих  фізичних і юридичних  осіб, політичних партій,  рішуче виступати проти антидержавних проявів і  сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян. Повинен сумлінно виконувати свої посадові обов'язки,  дотримуватися високої  культури  спілкування, шанобливо  ставитися  до  громадян,  керівників  і співробітників, інших осіб,  з якими у нього виникають відносини під час виконання  своїх посадових обов'язків. Зобов'язаний не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на його репутацію.

     Державний службовець має з належною повагою ставитись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, культури спілкування (уникати нецензурної лексики, не допускати  використання підвищеної інтонації під час спілкування), не повинен проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних  дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган  державної  влади  або  ганьблять  репутацію державного службовця.

     Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до  різних  релігійних  організацій,  шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання, не віддавати перевагу будь-яким об'єднанням  громадян,  релігійним  організаціям  незалежно від їх  чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо.

     Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності. При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати,  щоб  матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно.

     Державний службовець повинен постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень. Своєчасно і точно виконувати рішення органів державної  влади  чи  посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників. Зобов'язаний діяти в межах своїх повноважень.

     У  разі  отримання  для виконання рішення чи доручень, що суперечать законодавству  України   або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян,   юридичних осіб, держави або суспільним інтересам, державний службовець зобов'язаний негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу державної влади, у якому він працює. 

      Державні службовці не можуть брати участь у страйках і вчиняти інші  дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
     Державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.

 

Начальник Люботинського міського управління юстиції  Ю. Константінов
 Врегулювання конфлікту інтересів
Автор: Chekardina   Додано: 12 січня 2015   Переглядів:597   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Врегулювання конфлікту інтересів 

 

Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та  службовими  повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або  неупередженість   прийняття   рішень, а також на вчинення  чи  невчинення  дій під  час виконання  наданих  йому  службових
повноважень.

Обставини,  що можуть призвести до виникнення  конфлікту інтересів,  повинні бути усунуті до того,  як державний службовець буде призначений на посаду. У разі  коли  обставини,  що  можуть  призвести до виникнення  конфлікту  інтересів,  склалися  після  призначення   на   посаду,  державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій  формі про це свого безпосереднього керівника  та  терміново  вжити  заходів щодо усунення таких обставин. Якщо  державному службовцю  стало  відомо про наявність  конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому  необхідно  повідомити про це свого безпосереднього керівника. Державний службовець,  який повідомив про конфлікт  інтересів  свого  безпосереднього  керівника  і  вважає,  що  вжиті  заходи є
недостатніми, може повідомити про це в письмовій формі  керівника  органу державної влади.
Безпосередній керівник  зобов'язаний вжити всіх  необхідних заходів, спрямованих на   запобігання   конфлікту  інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
У разі виникнення  конфлікту інтересів  у  державного  службовця, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії,  колегії,  ради  тощо),  такий  державний  службовець  не повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його  неучасть не впливає на повноваження цього органу. У разі якщо неучасть державного службовця,  у  якого  виник  конфлікт  інтересів і який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого державного службовця у прийнятті рішень має  здійснюватись під контролем.
Державному службовцю рекомендується позбутись приватного інтересу,  з  приводу  якого  може  виникнути  конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав,  майна  або  майнових  прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення державного службовця іншою особою та відсутності можливостей для його переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних службовців керівник  органу,  де  працює державний  службовець,  або його заступник відповідно до розподілу повноважень у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого   дня, приймає рішення  про  здійснення  контролю  за рішеннями, що приймаються цим державним службовцем.

 

 

 

Начальник Люботинського міського управління юстиції 

                                                                Ю. Константінов

 
 Харківська міжрайонна прокуратура інформує:
Автор: Chekardina   Додано: 12 січня 2015   Переглядів:1202   Категорія - [Корисна інформація » Правова освіта населення]
 

Харківська міжрайонна прокуратура інформує:

 

 

Харківською міжрайонною прокуратурою Харківської області завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної плати 22 працівникам комунального підприємства на суму 109,2 тис.грн.

Завдяки активній наступальній позиції процесуального керівника під час досудового розслідування заборгованість перед працівниками підприємства погашена в повному обсязі.Обвинувальний акт стосовно колишнього керівника підприємства спрямовано до суду.

Заступник Харківського міжрайонного О. Ломакіна

 

 

 

Харківською міжрайонною прокуратурою у поточному році проведено перевірку щодо додержання вимог земельного законодавства України на території Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області.

Встановлено, що рішенням сільської ради в порушення чинного законодавства України безоплатно передано громадянам для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд земельні ділянки лісового фонду України.

За даним фактом міжрайонною прокуратурою розпочато досудове розслідування, яке на даний час триває.

Крім того, з метою повернення державі незаконно переданих земельних ділянок, міжрайонною прокуратурою пред'явлення чотири позовні заяви, які прийняті судом до розгляду.

 

Заступник Харківського міжрайонного прокурора

молодший радник юстиції

  О. Ломакіна

 

 

Зона особливої уваги!

Харківська міжрайонна прокуратура на захисті бюджетної сфери


З урахуванням економічної ситуації, що склалася в країні останнім часом, пріоритетним залишається питання виявлення порушень законодавства при використанні бюджетних коштів, вжиття відповідних заходів реагування з метою недопущення їх нецільового використання та розкрадання, а також відшкодування заподіяних збитків.

Харківською міжрайонною прокуратурою значна увага приділяється недопущенню порушень чинного законодавства у бюджетній сфері органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, розташованих на території Харківського району.

Так, перевіркою в діяльності однієї з селищних рад району встановлено, що у 2004 році з метою утримання, експлуатації і обслуговування об'єктів житлового фонду, нежитлових приміщень, інженерних комунікацій та споруд, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади, забезпечення потреб громадян, підприємств та організацій у комунальних послугах, ремонтно-будівельних роботах, радою створено комунальне підприємство.

Проте, відповідні договори підряду на проведення вищевказаних робіт, упродовж минулого року селищною радою укладалися не зі згаданим комунальним, а з приватним підприємством, внаслідок чого останньому перераховано понад 200 тис. грн. бюджетних коштів.

Таким чином, інтересам територіальної громади селища завдано істотну шкоду, у зв'язку з чим міжрайпрокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

 

Прокурор Харківської міжрайонної прокуратури

    Н. Педань

 

 

 «Харківською міжрайонною прокуратурою закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незакінченого замаху на зґвалтування».

 

Так, 23.10.2013 близько 23.00 години Б., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, прямуючи по вул. У. у м. Люботин Харківської області, побачив попереду себе раніше не знайому йому Г., та став її переслідувати. Наздогнавши потерпілу, у місці, де було відсутнє освітлення, напав на неї з метою вступу у статеві зносини із застосуванням фізичного насильства. Однак з причини, які не залежали від його волі, довести свій злочинний умисел до кінця не зміг. В результаті неправомірних дій Б., Г. були заподіяні тілесні ушкодження.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 15, ч. 1 ст. 152 КК України (незакінчений замах на зґвалтування), та відразу розпочато досудове розслідування.

Завдяки спільним зусиллям процесуальних керівників та працівників Харківського РВ ГУМВСУ в області, швидкому проведенню оперативно-розшукових заходів вдалось розкрити вказаний злочин.

На даний час обвинувальний акт стосовно Б. перебуває на розгляді по суті у Люботинському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від З до 4 років позбавлення волі».


Заступник Харківського міжрайонного прокурора молодший радник юстиції

О. Хлистов

 

 

20 грудня 2014 року о 22:30 до чергової частини Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення бригади швидкої медичної допомоги № 1201, про те що у ході виїзду на виклик в с. Високий Харківського району в приміщенні домоволодіння виявлено труп чоловіка 1976 р.н., не працюючого, із отвором у районі правої орбіти ока, що за попередньою оцінкою лікаря і стало причиною смерті останнього.

Вказане повідомлення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, та одразу розпочато досудове розслідування, створено слідчо-оперативну групу та групу прокурорів, з числа досвідчених працівників.

Завдяки спільним зусиллям процесуальних керівників та працівників Харківського РВ ГУМВСУ в області, швидкому проведенню оперативно-розшукових заходів вдалось розкрити вказаний злочин.

Так, у ході проведення перевірки зі слів співмешканки померлого, 1984 р.н., не працюючої, тілесні ушкодження, які спричинили смерть, наніс брат потерпілого, 1972 р.н., не працюючий, який проживав разом з ними, в ході сімейної сварки, шляхом застосування пневматичного пістолета російського виробництва марки «А111 ВВАІ» 4.5 мм.

На даний час винну особу встановлено та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, а також довічне позбавлення волі.

 

 

Заступник Харківського міжрайонного прокурора

молодший радник юстиції

О. Хлистов 

 
 Перелік проектів рішень
Автор: Svetlana   Додано: 9 січня 2015   Переглядів:459   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Міська рада » Проекти рішень сесій]
 

Перелік проектів рішень:


1.Про затвердження Положення про порядок справляння податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Люботинської міської ради в новій редакції

2.Про встановлення ставки податку від реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3.Про затвердження Положення про порядок справляння  транспортного податку на території Люботинської міської ради

 

Завантажити документи: proekti-rshen.rar [76.18 Kb] (cкачувань: 22)
 Проект рішення "Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік "
Автор: Chekardina   Додано: 8 січня 2015   Переглядів:906   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Міська рада » Проекти рішень сесій]
 

Проект рішення "Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік "

 

Завантажити документ: Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік [78 Kb] (cкачувань: 81)

 
 Спортивно – масові змагання серед дитячих команд з футзалу «Різдвяний Кубок»
Автор: Svetlana   Додано: 8 січня 2015   Переглядів:685   Категорія - [Головна, КЗ "Спорт для всіх", Спорт]
 

   06 січня 2015 року Комунальний заклад – міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх» Люботинської міської ради Харківської області провів спортивно – масові змагання серед дитячих команд з футзалу «Різдвяний Кубок» у рамках Всеукраїнських заходів «Спортивна зима – 2015».

   Футбольні пристрасті, які вирували у спортивному залі не оставили байдужими, як учасників турніру, так і їх батьків та вболівальників. За результатами змагань перемогу здобула команда «ДЮСШ - Люботин» (м. Люботин), друге місце у команди «Пісочин» (п.г.т. Пісочин), третє місце посіла команда «Геліос» (м. Харків). Кращим воротарем турніру визнано Ярославцева Віталія («Геліос»), кращим захисником Гиль Дмитра («ДЮСШ - Люботин»), кращим нападником Сергієнко Олега («Пісочин») та кращим гравцем Королюка Олексія («Пісочин»).

   Переможці та призери змагань отримали Кубок, грамоти та дипломи різних ступенів від Комунального закладу «Спорт для всіх» Люботинської міської ради та подарунки і цінні призи від депутата Люботинської міської ради Нечипоренко Олександра Сергійовича, який постійно допомагає у розвитку дитячо – юнацького футболу. У церемонії нагородження, Олександр Сергійович виступив із словами привітання та побажав всім учасникам у Новому році, нових успіхів в спорті та шкільному навчанні. В свою чергу організатори та учасники привітали Нечипоренко О.С. з днем народження, яке співпало з днем змагань.

Вітаємо всіх з Новим роком та Різдвом Христовим!

 

Комунальний заклад «Спорт для всіх»

Люботинської міської ради

директор Ю.В. Удянський 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Веселий Новий рік
Автор: Svetlana   Додано: 6 січня 2015   Переглядів:671   Категорія - [Головна, Відділ культури]
 

  Ось і прийшов Новий рік, а разом з ним тривають святкові заходи в нашому місті.

  З 3 по 5 січня біля ялинки в міському парку будинком культури було проведено розважально-ігрові програми для маленьких мешканців Люботина. Діти із задоволенням грали у різноманітні ігри, читали вірші, водили хороводи та фотографувалися з Дідом Морозом та Снігуронькою біля ялинки. Впродовж цих днів діти мали змогу весело провести час на свіжому повітрі та отримати заряд гарного настрою.

 

Директор міського будинку культури

Р.Л. Еткало

   
   
   
 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
Автор: Svetlana   Додано: 6 січня 2015   Переглядів:1252   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Корупція як інтернаціональне глобальне явище притаманне усім країнам незалежно від політичного устрою і рівня економічного розвитку. Справа лише в масштабах і в формах участі у корупції урядових структур.

   Під час розвитку суспільства корупція поряд з іншими формами поведінки, що відхиляється, розвивалася, відповідаючи провідним процесам в економіці, політиці, інших галузях  соціального життя. Особливо очевидний цей процес у даний час, коли світове співтовариство інтенсивно інтегрується, а глобалізація стала природною ознакою не тільки міждержавних відносин і економічної діяльності, але і життя, якщо не кожного представника людства, то всіх соціальних груп, категорій населення незалежно від території їхнього проживання.

  У значній частині гуманітарних, і зокрема кримінологічних, досліджень, розрізняється загально суспільствознавчий, загальноюридичний і кримінологічний аспекти аналізу корупції. Але в усіх дослідженнях корупція трактується як відхилення від юридичних і моральних норм в процесі здійснення економічної і політичної влади, яке вростає в систему, що перетворює корупцію на один з механізмів прийняття або гальмування адміністративних і управлінських рішень. Світовий досвід доводить, що корупція найбільш поширена в регіональних і державних центрах, де зосереджені правові, політичні, економічні владні інститути. Особливо стійкі і небезпечні для держави і громадянина столичні корумповані структури, які іноді стають звичним явищем. Недарма в Україні на буденному рівні спілкування існують сленгові вирази: «ціна питання», «пробити питання», «ціна посади» та інші.

Відомо, що корупція завжди зростає, коли країна знаходиться на стадії трансформації. Оскільки Україна проходить не просто стадію демократизації державного устрою, а здійснює докорінну трансформацію економічного і політичного устрою, правової і соціальної систем, то зростання рівня корупції є об’єктивною обумовленим фактором.

  Але визнання зростання рівня корупції об’єктивно обумовленим фактором зовсім не означає, що з нею треба примиритись. Суб’єктивний чинник історії і розвитку є механізмом корекції об’єктивного фактору, динаміки його розвитку. З одного боку, об’єктивний фактор (економічний, політичний і культурний розвиток) посилюють корупцію. З іншого боку, суб’єкти історії – держава, політичні партії, громадські організації, особа - можуть діяти в напрямку, щоб погасити негативні наслідки докорінних суспільних перетворень, які знаходять свій вияв і в корумпованості суспільства, насамперед державного апарату. Суб’єктивний чинник історії може досягти позитивного результату, якщо він діє у двох напрямах: по-перше, розв’язуючи економічні, політичні і соціальні проблеми і звужуючи об’єктивну основу корупції; по-друге, розробляючи законодавчу базу боротьби з корупцією і практично протидіючи корупції з належною політичною волею і по усіх напрямах.

  Корупція занадто дорого коштує нашій державі і народу як в матеріальному, так і в духовному вимірах. І справа не тільки у прямих втратах від корупції, які досягають за приблизними підрахунками аналітиків декількох десятків мільярдів доларів за рік. Не менш небезпечне те, що в суспільній свідомості вкорінюється стереотип про корупцію як етично прийнятну форму дій і «відновлення соціальної справедливості», розмивається розуміння суспільної небезпеки цього явища. Тому вивчення причин і наслідків розповсюдження корупції, систем боротьби з нею сьогодні – нагальна проблема суспільних наук, в першу чергу юридичних.

  Отже, аналіз чинного законодавства про відповідальність за корупційні правопорушення дає підстави стверджувати, що в Україні створена в цілому достатня законодавча база для ефективної боротьби з корупцією. Вона передбачає цілий комплекс кримінально-, адміністративно-, цивільно-правових, дисциплінарних та інших заходів, який дозволяє притягнути до того чи іншого виду відповідальності практично будь-яку посадову особу органів державної влади, що допустила те чи інше зловживання владою чи посадовим становищем.

  Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення діяльності органів по боротьбі з корупцією.

  Необхідно більше уваги приділяти своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, засобів масової інформації, результати соціологічних досліджень про корупційні діяння та інші протиправні дії посадових осіб, поширеність корупції в окремих відомствах.

Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б обмежували безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали скоєння корупційних діянь державними службовцями.

  Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому напрямі - це забезпечення дотримання прав і свобод громадян, якнайповнішої реалізації їхніх законних інтересів, адже єдиним чинником ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни задоволені виконанням зобов'язань, які бере на себе держава.

 

Завідувач Другою державною нотаріальною

конторою Харківського району

Харківської області

Н.В.Омельницька
 Як переселенцям підтвердити свій статус
Автор: Svetlana   Додано: 6 січня 2015   Переглядів:714   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Статус тимчасового переселенця — особливий статус, який отримали мешканці Криму та Донбасу. Якщо перші переїхали з республіки після переходу півострова до складу Росії, то другі виїхали із зони, де проводиться антитерористична операція. До цієї категорії осіб, відповідно до закону України № 4998-1, відносять також іноземців та осіб без громадянства, які на законній основі проживали в Криму, Донецькій та Луганській областях і вимушено покинули свої місця проживання.

  Внутрішні мігранти отримують довідку про те, що є тимчасовими переселенцями. Та завдяки документу українці можуть розраховувати на державні пільги, соціальні послуги та іншу допомогу від уряду.

  Наявність такої довідки допоможе переселенцям за спрощеною процедурою відновити втрачені документи, зареєструватися в органах соціального захисту населення, центрі зайнятості, влаштувати дітей у дошкільні та шкільні навчальні заклади чи офіційно стати на облік в медичний заклад за місцем свого фактичного перебування тощо.

  Механізм її отримання уряд прописав у окремій Постанові «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» № 509 від 1 жовтня 2014 р.

   Отож, для отримання довідки повнолітній переселенець повинен звернутися особисто або через законного представника із заявою встановленої форми і паспортом (іншим документом, що посвідчує особу) до органу з питань соціального захисту населення за місцем свого перебування. В заяві, поміж усього іншого, обов’язково мають бути вказані відомості про обставини, що спричинили переміщення особи з району проведення антитерористичної операції, відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби, а також інформація про наявність у будь-кого із членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах інших, ніж в Криму та зоні АТО.

  Довідка видаватиметься в день подачи заяви безоплатно. Постановою передбачено, що прийняття заяв та видача довідок про взяття на облік також можуть здійснюватися в місцях проживання осіб, які переміщуються, працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом.

  Якщо переселенці розміщуються регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, заява подається посадовій особі, залученій до участі в роботі регіонального штабу.

   Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються без батьків або членів сім’ї, заява подається їхнім опікуном чи піклувальником або законним представником. У видачі довідки може бути відмовлено, якщо:

1) відсутні обставини, що спричинили переміщення особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

2) втрачено або викрадено документи, що посвідчують особу, яка переміщується, та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

   У випадку відсутності документа, що посвідчує особу, переселенець має звернутися з відповідною заявою до територіального підрозділу Державної міграційної служби, де йому протягом одного дня видадуть тимчасове посвідчення громадянина України. Такого тимчасового посвідчення буде достатньо, щоб мати можливість звернутися за отриманням довідки взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

 

                                                                  Державний нотаріус Другої державної нотаріальної

                                                                   контори Харківського району Харківської області

                                                                  Радіонова Т.І.
 Звіт ВККУ за грудень 2014 р.
Автор: Chekardina   Додано: 5 січня 2015   Переглядів:565   Категорія - [Головна]
 

Звіт

про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської ради

за грудень 2014 року

 

  1. 1.      Водопостачання:
  • усунуто 8 поривів на централізованій мережі питного водопостачання міста
     (вул. Лікарняна, 23, вул. Радянська, 152, вул. Мереф’янська, вул. Будівельна, 4, вул. Будівельна, 11, вул. Дружби, 9, вул. Гайдара, 39, вул. Московська, 32);
  • усунені течі водорозбірних колонок на централізованої мережі питного водопостачання міста – 5 шт. (вул. Івана-Багряного, 5, вул. Деповська, вул. Слюсарна, вул. Гастело, 3, вул. Богдана Хмельницького, 6);
  • відремонтовано вуличних водорозбірних колонок міського користування - 5 шт. (вул. Мусоргського, 17, вул. Гражданська, 36, вул. Слюсарна, 5, в-д Мерефянський, 17, вул. Деповська, 54).

 

  1. 2.      Водовідведення:
  • прочищено від сміття, відкачено стоків та промито каналізаційних колекторів на самоплинній централізованій комунальній мережі водовідведення міста - 15 од. (вул. Гайдара, 32, вул. Леніна, вул. Гайдара, вул. Будівельна, 6, вул. Ціолковського 8, вул. Гавенко, 10 а, вул. Будівельна, 5, вул. Будівельна, 13, вул. Димитрова, 61).

 

 

 Було встановлено люки на колодязі мережі водопостачання - вул. Вольна, вул. Полтавська, вул. Новобаварська-вул. Чапаєва, вул. Чайковського.

 

 

Головний інженер ВККУ Люботинської міської ради 

     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­             Бутенко О.В.