Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 15.05.2015

 Проект рішення 57 сесії 6 скликання Люботинської міської ради "Про внесення змін до рішення ЛМР від 23.01.2015р. №36 «Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік»"
Автор: Svetlana   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:789   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Архів проектів та рішень » Проекти рішень сесій]
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від __ травня 2015р.        

 

Про внесення змін до рішення ЛМР від 23.01.2015р. №36 «Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

 

Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону Люботинська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  Внести зміни до рішення міської ради від 23 січня 2015 року №36 «Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік», та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 26 лютого 2015 року № 42, від 26 березня 2015 року № 123, від 23 квітня 2015 року № 165 , виклавши їх у новій редакції:

«1. Визначити на 2015 рік:

- доходи міського бюджету в сумі 94242,049 тис.грн., у тому числі, доходи загального фонду міського бюджету – 91721,149 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 2520,900 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 175,900 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 97450,627 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 91699,149 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 5751,478 тис. грн. за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 22,000 тис.грн., згідно з додатком №6 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3230,578 тис.грн., згідно з додатком №6 до цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету на 2015 рік у сумі 800,000 тис. грн.

3. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету м.Люботин на 2015 рік у сумі 570,000 тис.грн.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню.

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4555,398 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Люботинської міської ради в особі начальника фінансового управління Люботинської міської ради, а у разі його відсутності - заступника начальника фінансового управління Люботинської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2015 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

9. Затвердити розподіл коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання у 2015 році згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування – надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Люботинської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативів, які встановлені рішення ХХ сесії VІ скликання від 27.04.2012р. № 132 “Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету проводиться підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, до органів ДПС у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

16. Дозволити фінансовому управлінню Люботинської міської ради у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету з наступним затвердженням міською радою:

- щодо субвенцій з державного бюджету за функціональною та економічною класифікацією;

- щодо решти видатків за економічною класифікацією на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника коштів в межах його бюджетних призначень.

17. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським та іншими бюджетами.

18. Додатки  № 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, зовнішньоекономічної діяльності.»

 

Секретар міської ради        Л.В. Гільова

 

Завантажити весь пакет документів: proekt-rshennya.rar [116.78 Kb] (cкачувань: 5)

 
 Шановні люботинці!
Автор: Svetlana   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:830   Категорія - [Головна]
 

  Шановні люботинці!

    Чудовими травневими днями, коли все довкола розквітає, відзначаються два родинних свята — День Матері та Міжнародний день сім’ї.
  Такий гармонійний збіг є глибоко символічним. Сім’я, родина, рід… До цих головних надбань людського суспільства ми, українці, завжди ставилися й ставимося з особливою святістю та повагою. Адже саме в родині ми черпаємо духовні сили, наснагу та оптимізм, у родині відчуваємо, що таке справжнє щастя, любов, душевний затишок і добро.
   Берегинею усього цього була й залишається мудра Жінка-мати. Для кожного з нас саме її образ є найріднішим, найдорожчим, найближчим і найдобрішим, а наша любов до неї — вічна та безмежна.
   День матері та День сім’ї – зворушливі для кожного серця свята, тому що кожний з нас з дитинства несе в душі єдиний неповторний образ своєї мами, яка завжди зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде щиро любити свою дитину.
   Міцна родина, віра в Бога, повага до матері та батька – споконвічні цінності українського народу! Дружна сім’я є головною складовою частиною життя та успішності кожної людини.

Нехай сімейні традиції зближують, створюють ту невидиму опору в житті, на якій будується  щастя.

 

З повагою і любов’ю

                                                                                         секретар ради   Л. Гільова
 Інформація про виконання міського бюджету м.Люботин (з 12.05.2015 - 28.09.2015)
Автор: Svetlana   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:686   Категорія - [Тимчасовий архів » Інформація установ міста » Фінансове управління ЛМР]
 

Інформація про виконання міського бюджету м.Люботин

 


 
 Телефонограма № 104 від 14.05.2015р.
Автор: Chekardina   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:746   Категорія - [Головна]
 

 

У зв’язку з ремонтними роботами 15.05.2015 р. з 09.00-16.00 буде припинена подача  електроенергії в  м.Люботин (вул. Постишева, Дунаєвського, Мічуріна)

 

 

Люботинське відділення електромереж