Сайт міста Люботин » Матеріали за Липень 2015 року

 ДО УВАГИ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА РАЙОНІВ ПРОВЕДЕННЯ АТО!
Автор: Svetlana   Додано: 7 липня 2015   Переглядів:623   Категорія - [Головна, Управління СЗН, Переселенцям]
 

ДО УВАГИ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА РАЙОНІВ ПРОВЕДЕННЯ АТО!

 

                 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

             ПОСТАНОВА   

            від 15 червня 2015 р. № 427

           Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271, № 85, ст. 2411; 2015 р., № 11, ст. 280, № 21, ст. 583, № 32, ст. 920) зміни, що додаються.


Прем’єр-міністр України   А. ЯЦЕНЮК 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 червня 2015 р. № 427

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505

1. Доповнити постанову пунктом 31 такого змісту:

“31. Визначити публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується грошова допомога, а також який приймає документи, необхідні для призначення грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку).”.

2. У Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

“Грошова допомога виплачується шляхом перерахування на поточний рахунок, відкритий відповідно до цього Порядку безоплатно в установі уповноваженого банку.

Уповноважений банк приймає від уповноваженого представника сім’ї документи, необхідні для отримання грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку).”;

2) абзац сьомий пункту 3 викласти у такій редакції:

“Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період.”;

3) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім’ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку.”;

абзац восьмий виключити;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї, письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“До заяви, в якій уповноважений представник сім’ї повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, додаються копії документів, визначених в абзаці сьомому пункту 3 цього Порядку, засвідчені підписом уповноваженого представника сім’ї.

Взаємодія уповноваженого банку та Мінсоцполітики, а також уповноважених органів з метою виконання цього Порядку здійснюється на підставі укладеного між уповноваженим банком та Мінсоцполітики договору про взаємодію. Обмін інформацією між Мінфіном та уповноваженим банком з метою виконання цього Порядку здійснюється на підставі укладеного між уповноваженим банком та Мінфіном договору про взаємодію.

Установа уповноваженого банку відкриває уповноваженому представнику сім’ї поточний рахунок та не пізніше трьох робочих днів з дати відкриття зазначеного рахунка надсилає його заяву про призначення грошової допомоги (заяву, в якій уповноважений представник сім’ї повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги) разом з документами, що додаються до неї, відповідному уповноваженому органу із супровідним листом, в якому зазначаються реквізити поточного рахунка. У разі коли від установи уповноваженого банку надійшла заява про призначення грошової допомоги, до якої не додано всіх необхідних документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, уповноважений орган надсилає уповноваженому представнику сім’ї повідомлення про перелік документів, які необхідно подати додатково.”;

4) абзац третій пункту  9 викласти в такій редакції:

“Грошова допомога перераховується уповноваженими органами на рахунки відповідних установ уповноваженого банку. Установи уповноваженого банку протягом трьох робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки перераховують такі кошти на банківські (поточні) рахунки відповідних уповноважених представників сім’ї.”;

5) абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

“Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються уповноваженим представником сім’ї на вимогу уповноваженого органу.”.

При виникненні будь-яких питань щодо порядку та умов надання грошової допомоги звертатись до управління соціального захисту населення:   м. Люботин,     вул.  Радянська, 26,  кім. 5  або  за  телефоном «гарячої лінії» - 741-16-06. 

 

Відділ субсидій та

адресних соціальних допомог
 Телефонограма № 176 від 07.07.2015р.
Автор: Svetlana   Додано: 7 липня 2015   Переглядів:526   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з ремонтними роботами  09.07.2015 р. з 09.00-17.00 (на 2 години)  буде   припинена подача електроенергії в м. Люботин (Коваленки і Солодівка).         

 

                                                       Люботинське відділення електромереж
 Телефонограма № 175 від 07.07.2015р.
Автор: Svetlana   Додано: 7 липня 2015   Переглядів:433   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з ремонтними роботами  08.07.2015 р. з 09.00-17.00   буде   припинена подача електроенергії в м. Люботин (вул. вул. Лагерна, Петровського).         

 

                                                       Люботинське відділення електромереж
 Телефонограма № 171 від 06.07.2015р.
Автор: Svetlana   Додано: 7 липня 2015   Переглядів:509   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з ремонтними роботами  08.07.2015 р. з 09.00-17.00   буде   припинена подача електроенергії в м. Люботин (вул. вул. Чапаєва, Воровського, Новобоварська, Комінтерна).         

 

 

                                                       Люботинське відділення електромереж
 Виїзна акція центру зайнятості
Автор: Svetlana   Додано: 6 липня 2015   Переглядів:637   Категорія - [Головна]
 

     З метою якісного професійного  інформування про послуги у сфері зайнятості 06 липня 2015  року  з 10.00 до 14.00 у м.  Люботин, пл.Жовтнева (р-н Гиївки) працював Мобільний центр профорієнтації (модернізований) для мешканців міста та для осіб зі східних  регіонів України,  які вимушені були покинути місця постійного проживання. В даній акції взяли участь 50 осіб, у тому числі 2 осіб з числа вимушених переселенців.

 Використовуючи інформаційний куточок, спеціалісти Люботинського  міського центру зайнятості ознайомили  мешканців міста та переселенців з Донецької та Луганської областей з послугами, які надає служба зайнятості, інформували  про стан ринку праці, про вакансії по м. Люботину та м. Харкову, а також в цілому по Україні, знайомили з центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, учбовими закладами  м. Харкова.

Бажаючих зареєструватися в службі зайнятості, запросили відвідати центр зайнятості із зазначенням адреси ЦЗ, графіку роботи та переліку документів.

Наступний захід буде проведено у серпні 2015 року за адресою: м.Люботин.

 

Люботинський міський центр зайнятості

 
 ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!!!
Автор: Svetlana   Додано: 6 липня 2015   Переглядів:633   Категорія - [Головна, Відділ з питань розвитку інфраструктури міста]
 

 ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА ЛЮБОТИНА!!!

    Терміново приведіть у належний стан територію, прилеглу до вашого домоволодіння (від огорожі до проїжджої частини або середини вулиці), покосіть траву, що перевищує 10 см.

 Порушення Правил благоустрою, в тому числі відсутність договору на вивезення відходів, карається притягненням до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 152 КУпАП, та сплатою штрафу від 340 до 1360 грн.

           З повагою, виконком Люботинської міської ради!!! 

 

 
 В області стартують 5 пілотних проектів об'єднання територіальних громад
Автор: Chekardina   Додано: 6 липня 2015   Переглядів:830   Категорія - [Корисна інформація » Децентралізація влади]
 

http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/26605

                                  В області стартують 5 пілотних проектів об'єднання територіальних громад

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін в ході робочого візиту в Золочівський район. Керівник ХОДА також розповів громаді району про плюси реформи місцевого самоврядування.

«Ми відберемо в районах близько 5 пілотних проектів - громад, які захочуть об'єднуватися, - і покажемо, що можна фінансуватися абсолютно по-іншому і мати більше благ, більше відремонтованих шкіл, лікарень, доріг і так далі», - сказав Ігор Райнін на зборах активу Золочівського району.

Він акцентував, що йдеться виключно про добровільне об'єднання.

«Села, їх назви - все залишиться. Слово «добровільне» - тут центральне, прошу це запам'ятати. Якби законодавець і Президент України бачили цей процес інакше, то слово «добровільний» не вносили б в назву документа», - підкреслив голова облдержадміністрації.

Ігор Райнін також нагадав, що прийнятий депутатами обласної ради Перспективний план добровільного об'єднання - це лише пропозиція, бачення процесу керівництвом області. Мова не йде про негайне і обов'язкове об'єднання «вже завтра».

«З цим планом влада виходить до громади і питає: « Ви так хочете? Якщо так, то отримаєте наступні преференції ... ». При цьому місцеві представники в селах все одно залишаться - не важливо, як вони будуть називатися: старости або голови громад», - пояснив керівник ХОДА.

Він запевнив усіх присутніх на зборах активу району, що від процесу об'єднання громад золочівці тільки виграють, адже скоротяться витрати на утримання апарату сільських рад. Сільрад в цьому районі 14, в кожному з них в середньому працює 5 чоловік, і третина бюджету села витрачається на їх заробітну плату. Після об'єднання зекономлені на управлінців кошти залишаться в бюджеті громади.

Також після укрупнення громада отримає додаткові фінанси у вигляді близько 20 податків і зборів, які залишаться в районі, включаючи 60% податку на доходи фізичних осіб. В результаті фінансування району збільшиться на 40%.

Ігор Райнін підкреслив: процес фінансової децентралізації в цілому додасть до бюджету Харківської області близько 4 млрд гривень, які залишаться на місцях.

 
 Відкрито новий торгівельний спеціалізований магазин « Риба - раки»
Автор: Svetlana   Додано: 6 липня 2015   Переглядів:864   Категорія - [Ветеранські організації » Організація ветеранів]
 

  Нещодавно в місті Люботині поруч з кафе «Зорі» було відкрито  новий торгівельний спеціалізований магазин « Риба - раки» керівником якого являється Дмитро Олександрович Гречко .

   Тут кваліфіковані продавці з великим стажем праці запропонують Вам великий вибір продукції : короп, карась, форель, живі раки. В великому асортименті копченості, морожена риба, охолоджена на льоду. Зацікавлюються  покупці  і акваріумом з живими рибами і раками. Належну температуру  в приміщені підтримують два кондиціонери, а стерильну чистоту зберігають його працівники. Так, що люди похилого віку, які вже  неспромозі поїхати на рибалку отримують велику  насолоду побувавши в магазині « Риба – раки».

                                      Микола Пархоменко -

                                    Керівник прес-центру Люботинської

                                    міської ветеранської організації.

 
 ПОВІДОМЛЕННЯ про початок проходження перевірки Куценко Дар’ї Вікторівни
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2015   Переглядів:494   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Очищення влади]
 

Завантажити повідомлення: povdomlennya.pdf [24.64 Kb] (cкачувань: 10)

 

 Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по проведенню експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0238 га, розташованої за адресою: м. Люботин, вул.Шевченка,92-1
Автор: Chekardina   Додано: 3 липня 2015   Переглядів:513   Категорія - [Головна]
 

     Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності по проведенню експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0238 га, розташованої за адресою: м. Люботин, вул.Шевченка,92-1, який відбудеться 22.07.2015р. о 13-00 в залі засідань виконавчого комітету Люботинської міської ради за адресою: м. Люботин, вул.Радянська,26 каб.17, телефон для довідок 7413409.

       Бажаючі прийняти участь у конкурсі можуть подати заяву відповідного зразку до 17 (включно) липня 2015р.

       До заяви додаються:

-          нотаріально посвідчена копія ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;

-          конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

 

 

 

 

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель