Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 26.11.2015

 Інформація для внутрішньо переміщених осіб
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:874   Категорія - [Головна]
 

Шановні громадяни!

  За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою та відповідаєте наступним вимогам:

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-для Вас відсутня підходяща робота;

-не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

-не отримували ваучер раніше;

-не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

-маєте професійно-технічну або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється

професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Рішення про видачу ваучера

приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання

укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує

центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України  09 липня 2015 року за № 817/27262.

  

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості державної служби зайнятості!
 Інформація для осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби)
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:761   Категорія - [Головна]
 

Шановні громадяни!

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я та відповідаєте наступним вимогам:

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

-не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

-не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

-не отримували ваучер раніше;

-маєте вислугу не менше 10 років;

-маєте професійно-технічну або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється

професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
 • копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Рішення про видачу ваучера

приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання

укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує

центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України  09 липня 2015 року за № 817/27262.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості державної служби зайнятості!
 Інформація для осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:862   Категорія - [Головна]
 

Шановні громадяни!

 

  За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів, та відповідаєте наступним вимогам:

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

-не отримували ваучер раніше;

-не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

-маєте професійно-технічну або вищу освіту.

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється

професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
 • копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та, у разі наявності, індивідуальну програму реабілітації.

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Рішення про видачу ваучера

приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання

укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує

центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України  09 липня 2015 року за № 817/27262.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості державної служби зайнятості!
 Інформація для осіб віком старше 45 років
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:865   Категорія - [Головна]
 

Шановні громадяни!

 

  За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам:

-вік – старше 45 років;

-страховий стаж – не менше як 15 років;

-маєте професійно-технічну або вищу освіту;

-не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

-не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;

-не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

-не отримували ваучер раніше.

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюється

професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом. Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Рішення про видачу ваучера

приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання

укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Навчальний заклад інформує

центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України  09 липня 2015 року за № 817/27262.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів найближчого центру зайнятості державної служби зайнятості!
 ПОВІДОМЛЕННЯ про початок проходження перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:679   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Очищення влади]
 

Завантажити повідомлення: povdomlennya.pdf [81.7 Kb] (cкачувань: 12)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”


     26 листопада 2015 р.                                             Виконавчий комітет Люботинської міської ради Харківської області

 (дата початку перевірки)                              (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

 

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

 

 

 Пенсійний фонд інформує
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:738   Категорія - [Головна, Люботинський ПФУ]
 

Пенсійний фонд інформує платників, суб’єктів господарювання агропромислового комплексу – юридичних осіб:

Постановою Кабінету Міністрів України № 300 від 29 квітня 2015 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", які спрямовуються суб'єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі - компенсація). Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами за умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов'язаних з цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищує 30 відсотків річних. Компенсація надається у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за кредитами, залученими у минулому та поточному роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році. Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю. Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

Управління Пенсійного фонду України

в Харківському районі Харківської області
 Відкритий урок в рамках обласного семінару-практикуму
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:875   Категорія - [Тимчасовий архів » Ветеранські організації » Організація ветеранів]
 

  У Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту 24 листопада 2016 року відбувся обласний семінар-практикум викладачів предмета ”Людина і світ” на тему: «Формування активної життєвої позиції учнівської молоді засобами предмета ”Людина і світ”».

В рамках заходу викладач ліцею Коваленко Світлана Іванівна провела відкритий урок-конференцію  на тему:  «Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті».

  Людина повинна виховуватися не просто носієм певної суми знань, а насамперед, як громадянин суспільства, з притаманними йому переконаннями, мораллю, інтересами, високою культурою праці і поведінки. Виходячи з цього, методичною метою уроку було «Формування активної життєвої позиції учнівської молоді». Учень став центральною фігурою всієї діяльності на уроці, підтвердивши тим самим рівноправні партнерські стосунки між викладачем і учнем.

На уроці були розглянуті види ЗМІ: переваги, недоліки, їх функції. В процесі підготовки до уроку група учнів зацікавилася процесом створення газет. Зустрілася з відповідальною за верстку «Люботинського вісника» Аллою Вікторівною Чекардіною,  про що зробили відеозапис, який був продемонстрований на уроці. У рамках уроку було звернення до модератора ліцейного сайту Рубана Андрія Миколайовича з проханням розмістити інформацію про хід уроку в новинах. Результат учні побачили через кілька хвилин, відзначивши оперативність Інтернет-ЗМІ.

  На урок був запрошений відомий майстер фотографічної справи, шанована особистість, своєрідний мистецький феномен нашого краю, Почесний громадянин м. Люботин, член Національної спілки журналістів України, голова прес-центру Люботинської міської ветеранської організації – Микола Дмитрович Пархоменко.  

По закінченню уроку Світлана Іванівна зробила самоаналіз уроку та відбулося обговорення. Методист НМЦ ПТО в Харківській області Сухілін Максим Вікторович відзначив високий методичний та педагогічний рівень підготовки та проведення уроку, вернув увагу колег на психологічно-емоційне налаштування учнів, різноманітність дидактичного забезпечення уроку та застосовані форми роботи з учнями. Учасники семінару-практикуму взяли активну участь  в обговоренні та відзначили високий рівень підготовки викладача до сучасного уроку відповідно до теми семінару. Їх вразило використання регіонального компоненту, інформаційно-комунікаційних технологій, міжпредметних зв’язків, професійної спрямованості, створення виставки носіїв і приладів для отримання, обробки, збереження інформації.  

 

Відкритий урок в рамках обласного семінару-практикуму

 

 

Відкритий урок в рамках обласного семінару-практикуму

 

Світлана Коваленко

Микола Пархоменко
 Вдячні за проведений захід
Автор: Svetlana   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:882   Категорія - [Тимчасовий архів » Ветеранські організації » Організація ветеранів]
 

Вдячні за проведений захід

    В Люботинському навчально-виховному комплексі № 2 відбулася зустріч з творчим колективом Люботинської міської ветеранської організації. На проведення виховного заходу з молоддю було запрошено: Сергія Котихіна, поета Олександра Євтушенка,журналіста Миколу Пархоменка,ветеранський ансамбль «Мрія». Творча зустріч була присвячена в основному Дню визволення України від німецько-фашистських загарбників і Дітям війни. На початку ветеранським ансамблем «Мрія» було виконано декілька ліричних пісень. Скільки сімей,долей скалічила Друга світова війна, скільки матерів на дочекалися своїх синів і доньок.  Тим , хто бачив або чув про лихоліття війни є про що розповісти. Ведуча цієї зустрічі –заслужений педагог освіти Караванської ЗОШ – пенсіонерка Лідія Марківна Кучерява представила журналіста Миколу Пархоменка,який має статус Дитини війни.Згадуючи дитинство,він зазначив: « Ми- діти війни- схиляємо голови перед нашими батьками і матерями,з якими разом є свідками того,як німецькі солдати підпалювали наші хати,школи,клуби,знищували наших людей. Мені було лише 5 років, коли 12 серпня 1941року фашистські війська зайняли моє прекрасне село Очеретувате  Семенівського району, що на Полтавщині. Вони проголосили «новий порядок і постійно насаджали його зброєю та силою. У селі почались арешти і розстріли.  Окупанти знищували активістів, комсомольців,військовополонених . 144 мешканці фашисти вивезли в Німеччину на рабську працю. 23 серпня 1943 року воїни 1235-го стрілецького полку 373 стрілецької дивізії Воронежського фронту звільнили село від ненависного ворога. Змучені,обірвані,наче привиди,люди обіймали,цілували милі довгоочікувані обличчя наших бійців,безмежно радіючи закінченню своїх окупаційних мук. Відступаючі фашисти спалили в селі 14 хат ,із них згоріла і наша з усіма прибудовами. Та самий тяжкий удар було нанесено по сім′ї повідомленням про т е,що в 1943 році в боях за Дніпро хоробро загинув  мій батько Дмитро Васильович.  Моя мати,Тетяна Мифодіївна,залишившись без хати,чоловіка,з двома малими дітьми і старенькою бабусею в огороді викопала окоп ,щоб десь було переховуватись і відпочити в нічний час. З приходом холодів сусідка запросила нас до себе. Оскільки міста в хаті не було,запропонувала місце в яслах біля корови.Після зими побудували на спаленому дворищі примітивну затинку. Важкий і тернистий був шлях до цього світлого дня. 20 світлин виставлених фотожурналістом М.Пархоменко з насолодою оглянули освітяни і школярі. Поетом Олександром Євтушенко вже видано 3 книги. Як і в більшості поетів в його творчості  те ж є вірші про кохання,осінь,квіти і звичайно багато віршів як для дорослих так і для дітей. Олександр прочитав декілька своїх віршів,які з задоволенням  прослухали присутні в класі. Олена Єременко розповіла про свого батька. Він пішов на війну молодим лейтенантом,моряком. Доля його склалася так,що звільняючи місто Одесу від фашистських загарбників познайомився з моєю мамою і встиг сказати: «Якщо я буду живий,то  обов′язково повернуся до тебе і заберу з собою в Люботин. І дійсно по закінченню війни він виконав свою обіцянку.

Лідія Кучерява з задоволенням розповіла про творчість поета Станіслава Шумицького,який  є нашим земляком,який прославив Караван і Люботин.

В журналі відгуків і пропозицій директор Люботинського навчально- виховного комплекса №2 Анатолій Віталійович Козоріз  написав: «Адміністрація, вчителі та учні вдячні  Вам за проведений захід. Це допомагає нам виховувати справжню людину, громадянина України.Зичимо творчому колективу ветеранської організації здоров′я та творчої наснаги. 

 

 

 

                           Сергій Котихін – голова Люботинської міської ветеранської організації
 27.11.2015 р. Мітинг-реквієм з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій
Автор: Chekardina   Додано: 26 листопада 2015   Переглядів:820   Категорія - [Головна]
 

 

27.11.2015 р. Мітинг-реквієм з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій