Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 08.09.2016

 Телефонограми №№ 284, 326 від 08.09.2016 р.
Автор: Chekardina   Додано: 8 вересня 2016   Переглядів:665   Категорія - [Головна]
 

Телефонограма № 326 від 08.09.2016 р.

 

В зв’язку з аварійно-ремонтними роботами 09.09.2016 р. з 09.00 - до 17.00 буде припинено подачу питної води по вул. Травневій, вул. Слобожанській, вул. Деповській та всім прилеглим до цих вулиць провулкам та в’їздам.

 

 

 

Телефонограма № 284 від 08.09.2016 р.

 

В зв’язку з ремонтними роботами 14.09.2016 р. з 09.00 - до 17.00 буде припинено подачу електроенергії по вул. Ворошилова, т-ку Ворошилова, 1-му і 2-му в’їзду Ворошилова, вул. Транспортній, пров. Транспортному, в-ду Транспортному, тупику Транспортному, в-ду Транспортному, вул. Абдулова, в-ду Абдулова, тупику Травневому, вул. Травневій, в-ду Травневому, вул. Прибережній, вул. Морозова, вул. Піонерській, пров. Піонерському, в-ду Піонерському, вул.Руднєва, пров. Руднєва, вул. Осипенка, вул. Люботинській, пров. Люботинському, в-ду Люботинському, вул. Жукова, вул. Черкаській, пров. Черкаському.

 
 Загальна інформація про діяльність
Автор: Chekardina   Додано: 8 вересня 2016   Переглядів:749   Категорія - [Головна, Екологія міста]
 

Загальна інформація про діяльність

 

Наведена нижче інформація надається у зв’язку з виконанням розділу проекту «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище», згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003, а також постанови КМУ від 29.06.2011р. №771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» для проведення у подальшому громадських слухань (не менш як за 30 календарних днів з дати публікації).

ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ», має Спеціальний дозвіл на користування надрами №5450 від 20.12.2011 р., спеціалізується на добуванні природного газу.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про екологічну експертизу" проведення державної екологічної експертизи для даного виду діяльності є обов’язковим.

Матеріалами ОВНС розглядаються наступні об’єкти підприємства – УКПГ та свердловина № 4–Караванівська Огульцівського ГКР ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ», які  розташовані в Харківській обл., Харківському р-ні, в адміністративних межах Люботинської міської ради поблизу с. Караван. Земельна ділянка має площу 1,3581 га. В даний час будівельно-монтажні роботи виконані, територія упорядкована, рекультивацію проводити немає необхідності. Підприємство здійснює свою діяльність на даній території з 2012 р.

Продуктивність УКПГ - 76,350 тис.м3/рік природного газу, 7392,41 м3/рік конденсату, 1364,49 м3/рік пластової води. Продуктивність спалювання газу видобувного на свердловині № 4 складає 30 тис.м3/рік. Термін експлуатації об’єктів – до 15 років.

Проектом ОВНС передбачаються заходи, що дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі експлуатації об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на ґрунт, водне середовище, рослинність, повітря та ін., заходи по забезпеченню дотримання протиепідеміологічних і санітарно-гігієнічних норм і правил та заходи з охорони праці, техніки безпеки і вибухо-пожежної безпеки.

Геологічне середовище

Попередження негативного впливу на геологічне середовище передбачене за рахунок якісного стану колон, герметичного кріплення вузлів і з’єднань, надійної ізоляції продуктивних і водоносних горизонтів у верхній частині розрізу, дотримання режиму експлуатації.

Водопостачання та водовідведення.

Технологічне водопостачання УКПГ здійснюється від існуючої свердловини, для господарсько-побутових потреб – привозна вода. Відведення стоків здійснюється до вигребу з подальшим вивезенням нечистот на потужності ДП «Південна залізниця» ВП Люботинське будівельно-монтажне експлуатаційне управління за договором №21/05-15 від 21.05.2015 р. Вода на свердловині № 4 не використовується. Витрата води становить – 1,535 м3/добу, 0,535 тис. м3/рік; водовідведення – 0,765 м3/добу; 0,279 тис. м3/рік.

Підземні води

Порушення гідрологічних та гідрогеологічних параметрів водних об’єктів та територій в зоні впливу діяльності, що розглядається, відсутнє.

Ґрунти

Несприятливі фізико-геологічні процеси та явища в межах майданчика розміщення об’єкту не спостерігаються. Для запобігання забруднення ґрунту нафтопродуктами працюючих механізмів приймаються заходи, що виключають можливість попадання паливно-мастильних матеріалів у ґрунт.

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти

В районі розміщення об’єкту відсутні заповідники та дендропарки.

Повітряне середовище

Аналіз виконаних проектних робіт по охороні навколишнього  середовища свідчить, що джерелом впливу на атмосферне повітря є викиди забруднюючих речовин. Кількість джерел викидів на УКПГ – 33 шт. (30 – організовані,3 – неорганізовані), загальна кількість забруднюючих речовин (оксиди азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), оксид вуглецю, спирт метиловий, діоксид сірки, метан, діоксид вуглецю, оксид діазоту, пентан, пропан, бутан, ізобутан, етан, вуглеводні насичені) складає 27,784 т. Кількість джерел викидів на свердловині № 4 - 1 шт. (неорганізоване), загальна кількість забруднюючих речовин (оксиди азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), оксид вуглецю, метан) складає 0,584 т.

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, м. Київ, 1996 р.» розмір СЗЗ для УКПГ складає 1000 м, для свердловини № 4 – 300 м. Відстань від УКПГ до найближчої житлової забудови с. Барчани – 1020 м, від свердловини № 4 до найближчої житлової забудови с. Караван – 760 м.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері проводився в міській координатній системі по програмі автоматизованого розрахунку концентрацій і розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері «ЕОЛ-Плюс» версія 5.23. Програма входить у перелік програм рекомендованих Мінприроди України до використання (лист погодження Мінприроди України від 07.05.1998 р.  № 11-5-68).

Результати проведених автоматизованих розрахунків забруднення атмосфери за програмою ЕОЛ версія 5.23 показали, що максимальні приземні концентрації всіх забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ УКПГ Огульцівського ГКР та свердловини № 4-Караванівська Огульцівського ГКР, найближчих житлових будинків складуть менше 1,0 ГДК з урахуванням фону за всіма інгредієнтами, що відповідає санітарним і екологічним вимогам.

Відходи

В процесі експлуатації об’єкту планується утворення відходів І-ІV класів небезпеки:

- лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,0009 т,

- масла технічні відпрацьовані – 0,3 т, 

- матеріали обтиральні відпрацьовані забруднені нафтопродуктами – 0,0275 т,

- абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (в т.ч. пісок, забруднений нафтопродуктами) – 0,220 т,

- брухт чорних металів дрібний інший – 0,064 т,

- відходи, одержані у процесах зварювання – 0,003 т,

- тара металева використана, у т.ч. дрібна (забруднена фарбою) – 0,0025 т,

- відходи комунальні змішані, у т. ч. сміття з урн – 14,18 м3,

- матеріали абразивні відпрацьовані, їх зали­шки що не можуть бути використані за призна­ченням (відпрацьовані абразивні круги) – 0,006 т,

- вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані – 0,012 т,

брухт комбінований неметалевий – 0,059 т, 

- одяг зношений – 0,0275 т, відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд – 0,031 т,

- відходи інші (лампи розжарювання) – 0,0003 т,

- тара пластикова дрібна використана – 0,008 т,

- шлам від очищення вод стічних комунальних (зневоднений) – 0,5 т,

- відходи, які утворюються під час здійснення буріння свердловин для видобування нафти та газу (шлам СПВ) – 12,113 т.

Всі відходи будуть збиратися з послідуючою передачею спеціалізованим підприємствам, на утилізацію, оброблення, знешкодження, видалення чи захоронення.

При експлуатації об‘єкта у відповідності із закладеними проектними рішеннями ризик виникнення аварійних ситуацій мінімальний. Ризик захворюваності населення найближчих населених пунктів від проектованого об’єкту відсутній. Рівні звукового тиску не перевищують допустимих норм.

При дотриманні Замовником проектних рішень по нормальних умовах експлуатації об‘єкта та дотриманні трудової дисципліни, негативний вплив на навколишнє природне середовище не виникне, технічні рішення, передбачені проектом, забезпечують виконання вимог, норм і правил з охорони навколишнього середовища та обмежують негативний вплив об’єкту на довкілля.

Таким чином, в результаті проведеної оцінки впливу даного об'єкту на навколишнє природне середовище можна зробити висновок, що підприємство ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» не чинить негативного впливу на водний і повітряний басейни, ґрунтовий шар і біоту, дозволить зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення з мінімальним впливом негативних факторів, що впливають на грунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси та інші компоненти природного середовища під час експлуатації.

 

Розробник ОВНС – НТЦ «Промекологія»

 

 

 
 ЗАЯВА ПРО НАМІРИ__
Автор: Chekardina   Додано: 8 вересня 2016   Переглядів:818   Категорія - [Головна, Екологія міста]
 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ


1. Інвестор (замовник): ТОВ „ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ”

Поштова і електронна адреса: 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 74, e-mail: 1ugnc@ukr.net, код ЄДРПОУ 36050166.

2. Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти): УКПГ та свердловина № 4–Караванівська Огульцівського ГКР розташовані в Харківській обл., Харківському р-ні, в адміністративних межах Люботинської міської ради поблизу с. Караван.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): УКПГ призначена для підготовки природного газу Огульцівського газоконденсатного родовища до його промислового й побутового споживання шляхом низькотемпературної сепарації (НТС). Свердловина № 4-Караванівська Огульцівського ГКР призначена для видобутку вуглеводневої сировини. Відповідно до Постанови КМУ №808 від 28.08.2013 р. «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» об’єкти підприємства, відносяться до виду діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Транскордонний вплив відсутній. Технічні і технологічні дані: Продуктивність УКПГ - 76,350 тис.м3/рік природного газу, 7392,41 м3/рік конденсату, 1364,49 м3/рік пластової води. Продуктивність спалювання газу видобувного на свердловині № 4 складає 30 тис.м3/рік. Термін експлуатації об’єктів – до 15 років.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: використання сучасних технологій і обладнання.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних – 1,3581 га (існуючі земельні ділянки); сировинних – УКПГ: природний газ – 76,350 тис. м3/рік, конденсат – 7392,41 м3/рік, пластова вода – 1364,49 м3/рік, метанол – 177,78 м3/рік, дизельне пальне – 0,05 т/рік; свердловина № 4 – видобувний газ – 30 тис.м3/рік; енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – електроенергія – 35 кВт (встановлена потужність); водних – технологічне водопостачання від існуючої свердловини – 1,535 м3/добу, для господарсько-побутових потреб – привозна вода; трудових - існуючі трудові ресурси підприємства – 11 чол.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): власний спецавтотранспорт.

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, м. Київ, 1996 р.» розмір СЗЗ для УКПГ складає 1000 м, для свердловини № 4 – 300 м. Відстань від УКПГ до найближчої житлової забудови с. Барчани – 1020 м, від свердловини № 4 до найближчої житлової забудови с. Караван – 760 м. Перевищення санітарних та гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони не виявлено.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу відповідно до вимог штатного розкладу; регулярно проводити перевірку знань на відповідність інструкціям з охорони праці і техніки безпеки; стежити за санітарною і протипожежною обстановкою на території об’єкта.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат - вплив відсутній; повітряне – кількість джерел викидів на УКПГ складає 33 шт. Загальна кількість забруднюючих речовин (оксиди азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), оксид вуглецю, спирт метиловий, діоксид сірки, метан, діоксид вуглецю, оксид діазоту, пентан, пропан, бутан, ізобутан, етан, вуглеводні насичені) складає 27,784 т. Кількість джерел викидів на свердловині № 4 - 1 шт. Загальна кількість забруднюючих речовин (оксиди азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), оксид вуглецю, метан) складає 0,584 т; водне - вплив відсутній; ґрунт - вплив відсутній; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - вплив відсутній; навколишнє соціальне середовище (населення) - не призведе до погіршення соціальних умов для населення, встановлений розмір СЗЗ для підприємства витриманий; навколишнє техногенне середовище - вплив не буде додавати суттєвих змін у техногенному середовищі, що склалося в регіоні.

10. Відходи виробництва і можливості їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: При експлуатації об’єкту можуть утворюватися відходи І-ІV класів небезпеки: лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані, масла технічні відпрацьовані,  матеріали обтиральні відпрацьовані забруднені нафтопродуктами, абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (в т.ч. пісок, забруднений нафтопродуктами), брухт чорних металів дрібний інший, відходи, одержані у процесах зварювання, тара металева використана, у т.ч. дрібна (забруднена фарбою), відходи комунальні змішані, у т. ч. сміття з урн, матеріали абразивні відпрацьовані, їх зали­шки що не можуть бути використані за призна­ченням (відпрацьовані абразивні круги), вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані, брухт комбінований неметалевий,  одяг зношений, відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд, відходи інші (лампи розжарювання), тара пластикова дрібна використана, шлам від очищення вод стічних комунальних (зневоднений), відходи, які утворюються під час здійснення буріння свердловин для видобування нафти та газу (шлам СПВ). Усі відходи від експлуатації будуть передаватися по мірі утворення спеціалізованим підприємствам на утилізацію, видалення, захоронення, знешкодження тощо.

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003, зі змінами 2010 р.

12. Участь громадськості: обговорюється громадськістю після публікації в пресі місцевого видання. Детально ознайомитися з основною інформацією щодо даного проекту, а також звернутися з зауваженнями та пропозиціями громадяни та громадські організації можуть протягом 30 діб із дня публікації до Люботинської міської ради: м. Люботин,                           вул. Слобожанська, 41 (т. (057) 741-11-63); Харківської обласної держадміністрації: м. Харків, вул. Сумська, 64 (т. (057) 700-21-05), Департаменту екології та природних ресурсів ХОДА: м. Харків, м-н. Свободи, 5 Держпром, 4 під’їзд, к. 380, тел. (057) 705-06-83; з більш детальною інформацією можна ознайомитися на підприємстві: м. Київ, проспект Перемоги, 74 (т. (050-338-91-01).

 

Директор ТОВ „ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ” О.П. Кашуба

 
 З А Я В А про екологічні наслідки діяльності УКПГ та свердловини № 4–Караванівська Огульцівського ГКР ТОВ „ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ” в Харківській обл., Харківському р-ні, в адміністративних межах Люботинської міської ради поблизу с. Караван
Автор: Chekardina   Додано: 8 вересня 2016   Переглядів:732   Категорія - [Головна, Екологія міста]
 

З А Я В А

про екологічні наслідки діяльності УКПГ та свердловини № 4–Караванівська Огульцівського ГКР ТОВ „ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ” в Харківській обл., Харківському р-ні, в адміністративних межах Люботинської міської ради поблизу с. Караван

 

УКПГ та свердловина № 4–Караванівська Огульцівського ГКР ТОВ „ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ” розташовані в Харківській обл., Харківському р-ні, в адміністративних межах Люботинської міської ради поблизу с. Караван. Земельна ділянка має площу 1,3581 га. Продуктивність УКПГ - 76,350 тис.м3/рік природного газу, 7392,41 м3/рік конденсату, 1364,49 м3/рік пластової води. Продуктивність спалювання газу видобувного на свердловині № 4 складає 30 тис.м3/рік. Термін експлуатації об’єктів – до 15 років.

Даним проектом передбачаються заходи, що дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі експлуатації об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на ґрунт, водне середовище, рослинність, повітря та ін., заходи по забезпеченню дотримання протиепідеміологічних і санітарно-гігієнічних норм і правил та заходи з охорони праці, техніки безпеки і вибухо-пожежної безпеки.

Геологічне середовище

Попередження негативного впливу на геологічне середовище передбачене за рахунок якісного стану колон, герметичного кріплення вузлів і з’єднань, надійної ізоляції продуктивних і водоносних горизонтів у верхній частині розрізу, дотримання режиму експлуатації.

Водопостачання та водовідведення.

Технологічне водопостачання УКПГ здійснюється від існуючої свердловини – 1,535 м3/добу, для господарсько-побутових потреб – привозна вода, водовідведення – вигрібна яма (септик). Вода на свердловині № 4 не використовується.

Підземні води

Порушення гідрологічних та гідрогеологічних параметрів водних об’єктів та територій в зоні впливу діяльності, що розглядається, відсутнє.

Ґрунти

Несприятливі фізико-геологічні процеси та явища в межах майданчика розміщення об’єкту не спостерігаються. Для запобігання забруднення ґрунту нафтопродуктами працюючих механізмів приймаються заходи, що виключають можливість попадання паливно-мастильних матеріалів у ґрунт.

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти

В районі розміщення об’єкту відсутні заповідники та дендропарки.

Повітряне середовище

Аналіз виконаних проектних робіт по охороні навколишнього  середовища свідчить, що джерелом впливу на атмосферне повітря є викиди забруднюючих речовин. Кількість джерел викидів на УКПГ – 33 шт., загальна кількість забруднюючих речовин (оксиди азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), оксид вуглецю, спирт метиловий, діоксид сірки, метан, діоксид вуглецю, оксид діазоту, пентан, пропан, бутан, ізобутан, етан, вуглеводні насичені) складає 27,784 т. Кількість джерел викидів на свердловині № 4 - 1 шт., загальна кількість забруднюючих речовин (оксиди азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), оксид вуглецю, метан) складає 0,584 т. Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, м. Київ, 1996 р.» розмір СЗЗ для УКПГ складає 1000 м, для свердловини № 4 – 300 м. Відстань від УКПГ до найближчої житлової забудови с. Барчани – 1020 м, від свердловини № 4 до найближчої житлової забудови с. Караван – 760 м. В результаті розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери виявлено, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери не перевищують 1 ГДК на межі санітарно-захисної зони.

Відходи

В процесі експлуатації об’єкту планується утворення відходів І-ІV класів небезпеки: лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,0009 т, масла технічні відпрацьовані – 0,3 т,  матеріали обтиральні відпрацьовані забруднені нафтопродуктами – 0,0275 т, абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (в т.ч. пісок, забруднений нафтопродуктами) – 0,220 т, брухт чорних металів дрібний інший – 0,064 т, відходи, одержані у процесах зварювання – 0,003 т, тара металева використана, у т.ч. дрібна (забруднена фарбою) – 0,0025 т, відходи комунальні змішані, у т. ч. сміття з урн – 14,18 м3, матеріали абразивні відпрацьовані, їх зали­шки що не можуть бути використані за призна­ченням (відпрацьовані абразивні круги) – 0,006 т, вироби та матеріали гумові зіпсовані або відпрацьовані – 0,012 т, брухт комбінований неметалевий – 0,059 т,  одяг зношений – 0,0275 т, відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд – 0,031 т, відходи інші (лампи розжарювання) – 0,0003 т, тара пластикова дрібна використана – 0,008 т, шлам від очищення вод стічних комунальних (зневоднений) – 0,5 т, відходи, які утворюються під час здійснення буріння свердловин для видобування нафти та газу (шлам СПВ) – 12,113 т. Всі відходи будуть збиратися з послідуючою передачею спеціалізованим підприємствам, на утилізацію, оброблення, знешкодження, видалення чи захоронення.

При експлуатації об‘єкта у відповідності із закладеними проектними рішеннями ризик виникнення аварійних ситуацій мінімальний. Ризик захворюваності населення найближчих населених пунктів від проектованого об’єкту відсутній. Рівні звукового тиску не перевищують допустимих норм.

При дотриманні Замовником проектних рішень по нормальних умовах експлуатації об‘єкта та дотриманні трудової дисципліни, негативний вплив на навколишнє природне середовище не виникне, технічні рішення, передбачені проектом, забезпечують виконання вимог, норм і правил з охорони навколишнього середовища та обмежують негативний вплив об’єкту на довкілля.

 ТОВ „ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ” зобов’язується: експлуатувати об’єкт суворо відповідно до проектної документації та інструкцій з експлуатації; забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу відповідно до вимог штатного розкладу і виробничих інструкцій; регулярно проводити перевірку знань на відповідність інструкціям з охорони праці і техніки безпеки; стежити за санітарною і протипожежною обстановкою на території об’єкта.