Веб-портал міста Люботин » Матеріали за Лютий 2017 року

 Військова служба за контрактом - твій квиток у майбутнє
Автор: Svetlana   Додано: 8 лютого 2017   Переглядів:886   Категорія - [Головна, Військово-обліковий стіл]
 

Військова служба за контрактом - твій квиток у майбутнє 

Військова служба за контрактом - твій квиток у майбутнє
 Укладення колективного договору
Автор: Svetlana   Додано: 8 лютого 2017   Переглядів:601   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Укладення колективного договору

Відділ з питань праці та зайнятості управління соціального захисту населення Люботинської міської ради повідомляє, що законодавством України забезпечується обов’язковість проведення колективних переговорів і укладення колективних договорів. При цьому укладення колективного договору потрібне не лише для задоволення інтересів найманих працівників, а й власника підприємства. Адже його турбують як питання збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності, так і проблеми вдосконалення організації праці, підвищення продуктивності праці, професійного рівня персоналу, забезпечення висококваліфікованими кадрами, морально-психологічного клімату в колективі, виробничої дисципліни тощо. 

Процедура укладення колективного договору охоплює кілька етапів:

підготовка до колективних переговорів;

ведення колективних переговорів та розробка проекту колективного договору;

укладення колективного договору, його підписання та реєстрація;

внесення змін і доповнень до колективного договору;

здійснення контролю за виконанням колективного договору.

Підготовка до проведення колективних переговорів

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом, з однієї сторони, і  одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а в разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом, — з другої.

На практиці, як правило, сторонами колективного договору є:

зі сторони власника — уповноважена власником посадова особа (керівник підприємства);

зі сторони найманих працівників — первинна профспілкова організація в особі виборного органу (профспілкового комітету).

Враховуючи те, що в разі виникнення спорів стосовно виконання зобов’язань за колективним договором можливий їх  розгляд у судовому порядку, перед початком переговорів профспілковий комітет повинен перевірити повноваження власника або уповноваженого ним органу щодо ведення переговорів і укладення з ним колективного договору. Зокрема право тієї чи тієї посадової особи виступати під час укладання колективного договору від імені власника або уповноваженого ним органу має бути визначено статутом підприємства (іншим документом) або рішенням власника.

Профспілковій організації не потрібно додатково отримувати повноваження від найманих працівників, оскільки такі повноваження вже визначено законодавчими актами України, зокрема статтею 12 КЗпП, статтею 3 Закону № 3356, статтями 19–20, 38 Закону № 1045.

 

Якщо на підприємстві відсутня профспілкова організація, право ведення колективних переговорів і укладання колективного договору належить представникам, обраним на загальних зборах трудового колективу.

 На новоствореному підприємстві колективний договір укладається з ініціативи однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрації.

Обов’язковість укладення колективного договору визначена законодавчими актами. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Тобто колективний договір є документом, в якому закріплюються зобов’язання сторін щодо вирішення питань, зокрема, у сфері виробництва і зайнятості, оплати і охорони праці, режиму праці та відпочинку, надання соціальних гарантій і пільг тощо.

Статтею 11 КЗпП, статтею 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII передбачено, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. При цьому не важливо — це підприємство, яке здійснює підприємницьку діяльність, чи бюджетна або громадська організація. Головне, щоб на цьому підприємстві використовувалася наймана праця і воно мало право юридичної особи. Колективний договір може укладатися також у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

Відповідно до норм Конвенцій Міжнародної організації праці, ратифікованих Україною (Конвенція № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів від 8 червня 1949 року, Конвенція № 154 про сприяння колективним переговорам від 3 червня 1981 року), колективні договори укладаються на добровільній основі. Однак слід звернути увагу, що законодавством України, як правило, передбачаються мінімальні гарантії, а конкретний їх рівень встановлюється у колективному договорі. У багатьох випадках законодавством прямо передбачено запровадження окремих норм шляхом включення їх до колективного договору. Так, згідно зі статтею 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII здійснення комплексних заходів щодо організації здорових і безпечних умов праці, визначення обов’язків сторін, а також реалізація працівниками своїх конституційних прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються насамперед через положення колективного договору.

Про необхідність закріплення певних положень у колективному договорі зазначається також у Законах України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-IV, в КЗпП тощо.

Колективним договором для працівників підприємства можуть встановлюватися додаткові, порівняно з чинним законодавством, гарантії, соціально-побутові пільги. З другого боку, невиконання зобов’язань за колективним договором може бути захищено в судовому порядку.

Статтями 411–412 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 17 Закону № 3356 передбачено, що особи, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

Статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV встановлено, що роботодавці зобов’язані брати участь у  колективних переговорах щодо укладення колективних договорів.

Слід зазначити, що законодавством України забезпечується обов’язковість проведення колективних переговорів і  укладення колективних договорів. При цьому укладення колективного договору потрібно не лише для задоволення інтересів найманих працівників, а й для власника підприємства. Адже його турбують не лише питання збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності, а й проблеми вдосконалення організації праці, підвищення продуктивності праці, професійного рівня персоналу, забезпечення висококваліфікованими кадрами, морально-психологічний клімат у колективі, виробнича дисципліна тощо. Тому сторонам колективного договору потрібно зосередитися як на соціальному захисті і зростанні благополуччя найманих працівників, так і на підвищенні ефективності виробництва.

                                                                              УСЗН Люботинської міської ради
 Керівникам підприємств, представникам профспілкової організації!
Автор: Svetlana   Додано: 8 лютого 2017   Переглядів:524   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Керівникам підприємств, представникам профспілкової організації!

 

  Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради  звертається до представників профспілкових комітетів, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які використовують найману працю,  з рекомендацією проведення дієвого діалогу з укладання або продовження дії укладених колективних договорів.

   На протязі лютого-березня 2017 року в місті проводиться Двомісячник з укладання колективних договорів.

 Колективний договір – основний документ, що регулює трудові відносини та соціально-економічні інтереси роботодавця і найманих працівників. Укладання колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва, зміцненню дисципліни, поліпшення умов оплати та охорони праці, зайнятості, робочого часу і часу відпочинку, відрахувань на культурно-масову і оздоровчу роботу, запобіганню соціально-економічної напруги та посиленню соціального захисту працівників та їх сімей.

  Звертаємо Вашу увагу, що за  ухилення від участі у переговорах щодо укладання, зміни чи доповнення до колективного договору, навмисне порушення строків переговорів, ненадання необхідної інформації законодавством передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність сторін.

  За консультаціями з даного питання звертайтесь  до управлiння  соцiального   захисту   населення Люботинської   міської ради за адресою: м. Люботин, вул. Радянська 41, кім. 5. (тел. 741-13-75).

 

                                                                                         УСЗН Люботинської міської ради
 ВККУ проводить ремонтні роботи 08.02.2017
Автор: Chekardina   Додано: 8 лютого 2017   Переглядів:600   Категорія - [Головна]
 

До уваги мешканців м. Люботин!!!

 

У зв’язку з поривом на централізованій мережі водопостачання по вул. Гавенка, 34-36  08 лютого 2017 року з 9 00 години будуть проводитися ремонтні роботи.

 

        До 1600 години (орієнтовно) буде відключено водопостачання по вул. Гавенко, вул. Гризодубової, вул. Світла, вул. Мерефянська та інші прилеглі вулиці, провулки цієї частини міста, що користуються централізованою питною водою.

 

       Просимо вибачення за технічні незручності.

 

Адміністрація ВККУ

Люботинської міської ради

 
 До уваги мешканців м. Люботин!!!
Автор: Svetlana   Додано: 7 лютого 2017   Переглядів:529   Категорія - [Головна, ВККУ]
 

У зв’язку з ремонтними роботами на централізованій мережі водопостачання 08 лютого 2017 року буде припинена подача питної води

- з 09 - 16 год. по вулицям Гавенка, Фісака, Громадянській та прилеглих до них провулках.

- з 09 - 14 год. по вулицях Слобожанська, Шкільна, Деповська, Зелена, Ушакова, Кільцева, Джерелянська, Леніна та прилеглих до них провулках.

Просимо зробити запаси питної води.   Приносимо вибачення за технічні незручності.

 

Адміністрація ВККУ

Люботинської міської ради
 ХАРКІВСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №6 ІНФОРМУЄ
Автор: Svetlana   Додано: 7 лютого 2017   Переглядів:1403   Категорія - [Головна]
 

  Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області проведено вивчення стану роботи місцевої прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації у 2016 році.

  Вивченням встановлено, що упродовж 2016 року до місцевої прокуратури надійшло 1232  звернення (за аналогічний період 2015 року - 1410 звернень). З зазначених звернень 615 (проти 797 звернень у 2015 році) не стосувались компетенції органів прокуратури та були спрямовані за належністю. По суті вирішено меншу половину звернень, що надійшли до прокуратури - 585 звернень (проти 602 у 2015 році), виключено з обліку 11 звернень (проти 2 у 2015 році), повернуто заявникам або залишено без розгляду 4 звернення (проти 1 у 2015 році).

  На цей час простежується тенденція до зменшення як загальної кількості звернень, що надходять до прокуратури, так і зменшення кількості звернень, які не стосуються компетенції органів прокуратури. Вказане обумовлене, перш за все активною роботою органів прокуратури на напрямку доведення до населення інформації про законодавче звуження функцій органів прокуратури, у т.ч. роз’яснення вказаних положень громадянам під час проведення особистого прийому.

  Одночасно, до місцевої прокуратури продовжують надходити звернення з проханнями провести перевірки у діяльності комунальних підприємств району (таких як КП «Харківській теплові мережі), підрозділів газо-   та енергопостачальних компаній, органів державної влади та місцевого самоврядування. Численними є скарги громадян на строки та порядок надання та оформлення права власності на земельні ділянки, неправомірні дії керівництва садових товариств, неотримання відповідей на попередні звернення до установ та організацій тощо.

  Вказана категорія звернень (за умови неповідомлення в них про вчинений злочин) направляються за належністю відповідно до вимог ч.3 ст.7 Закону України «Про звернення громадян» до органів державної влади та контролю, зокрема вищестоящих, для вирішення по суті в межах компетенції. При цьому заявникам обов’язково роз’яснюються зміни, внесені до повноважень органів прокуратури, запроваджені вимогам чинного Закону України  «Про прокуратуру».

Крім того, не дивлячись на численні роз’яснення громадянам про те, що прокуратура не здійснює нагляд за дотриманням адміністративної практики до місцевої прокуратури також продовжують надходити звернення з зазначених питань.

  З загальної кількості звернень, які вирішені по суту в місцевій прокуратурі – 585, переважна більшість стосувалась питань досудового розслідування. 

 

Керівник місцевої прокуратури

радник юстиції

А. Яковлев

 

Завантажити повну версію документу:harkvska-msceva-prokuratura.doc [40.5 Kb] (cкачувань: 15)
 Все больницы в области продолжат работать. Михаил Черняк
Автор: Chekardina   Додано: 7 лютого 2017   Переглядів:711   Категорія - [Головна]
 

Все больницы в области продолжат работать. Михаил Черняк

Все больницы в области продолжат работать. Михаил Черняк

07 февраля 2017 | 14:47

 

Это заместитель председателя ХОГА заявил во время пресс-конференции 7 февраля.

«Сохранение всех работающих на данный момент больниц и других учреждений в ходе реформирования сферы здравоохранения - принципиальная позиция главы областной администрации Юлии Светличной. Вопрос находится под ее личным контролем», - подчеркнул Михаил Черняк.

По его словам, это касается и больницы в городе Люботин, жители которого взволнованы слухами о возможном закрытии учреждения.

«Статистика говорит о том, что в Люботине должна быть больница первичного уровня, поэтому никто не собирается ее закрывать. Это касается и остальных учреждений области», - акцентировал заместитель руководителя ХОГА.

Он также отметил, что на данный момент нет окончательного решения относительно количества госпитальных округов, которые будут сформированы на Харьковщине.

«Но каким бы не было окончательное решение Министерства здравоохранения относительно госпитальных округов, это не повлияет на количество больниц в области. Наша задача - не сокращать количество учреждений, а делать медицинскую помощь доступнее для жителей области», - подчеркнул Михаил Черняк.

 

Видео: http://kharkivoda.gov.ua/ru/video/84736

 

http://kharkivoda.gov.ua/ru/36/84733
 Проект рішення
Автор: Svetlana   Додано: 7 лютого 2017   Переглядів:540   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Архів проектів та рішень » Проекти рішень сесій]
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від     лютого 2017 року                 

м. Люботин

 

Про внесення доповнення до Програми соціального захисту міста Люботина на  2017 рік

 

  На виконання рішення Господарського суду Харківської області від 19.12.2016 по справі №922/3525/16 про стягнення коштів заборгованості з оплати послуг зв’язку, наданих пільговим категоріям громадян м. Люботина у 2015 році, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Люботинської міської ради VІІ скликання, Люботинська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1. Внести доповнення до Заходів Програми соціального захисту населення міста Люботина  на 2017 рік, затвердженої рішенням XIX сесії Люботинської міської ради VIІ скликання від  22 листопада 2016 року № 487, доповнивши їх пунктом 18.

п/п

 

Найменування

 

Відповідальні

За рахунок міського

бюджету

 грн.  

2017 рік

18.

Забезпечення погашення  заборгованості з оплати послуг зв’язку, наданих пільговим категорія громадян у 2015 році

 

УСЗН

17956,38

 грн..

    2. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови  Кравченко Н.В. та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Міський голова        Л.І. Лазуренко
 Оголошення щодо погашення заборгованості за енергоносії всім категоріям споживачів м. Люботин
Автор: Svetlana   Додано: 7 лютого 2017   Переглядів:748   Категорія - [Головна, Відділ з питань розвитку інфраструктури міста]
 

Оголошення щодо погашення заборгованості за енергоносії всім категоріям споживачів м. Люботин

 

   Виконавчий комітет Люботинської міської ради просить здійснювати вчасно та у повному обсязі погашення існуючої заборгованості та забезпечення поточної оплати всіма категоріям споживачів м. Люботин за надані послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричну енергію, природний газ у 2017 році.

Найбільші боржники за послуги водопостачання та водовідведення:

  • Люботинський міський відділ освіти Люботинської міської ради – 58574,44 грн.;
  • ВУКГ Люботинської міської ради – 21002,89 грн.;
  • Хлібзавод – 10495,50 грн.;
  • ФОП Геворгян – 7881,76 грн.;
  • ФОП Болдовська – 17004,56 грн.;
  • ТОВ АФ «Заготконтора» - 13524,02 грн.;
  • ФОП Макаренко – 7241,18 грн.;
  • ФОП Певний – 2416,61 грн.;
  • Люботинське АПБ – 3328,48 грн.

Найбільший боржник за послуги теплопостачання:

  • гуртожиток по вул. Слобожанська, 28.

Начальник відділу з питань розвитку

інфраструктури міста та благоустрою

Андрусенко В. А.
 Телефонограма
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:667   Категорія - [Головна]
 

№ 28 від 06.02.2017 р.

 

В зв’язку з ремонтними роботами 07.02.2017 року з 9.00 – до 16.00 буде припинено подачу електроенергії по вул. Гвардійській, в-ду Гвардійському, вул. Залізничній від № 51 – до № 63.
 ДО УВАГИ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ !
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:562   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

ДО УВАГИ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ !

 

Управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради отримано посвідчення батьків та дітей з багатодітних сімей.

Для отримання посвідчень необхідно надати такий  пакет документів:

-копії сторінок паспорта батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

-копії свідоцтв про народження дітей;

-копію свідоцтва про шлюб;

-довідку про склад сім’ї;

-фотокартки батьків, дітей розміром 30*40 міліметрів;

-у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне - довідку структурного підрозділу соціального захисту населення про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися.

При собі мати оригінали документів.

За посвідченнями звертатися за адресою м. Люботин, вул. Слобожанська,41 кім.1.   

 

                                                                    Відділ пільг та соціальних гарантій

                                                                    УСЗН Люботинської міської ради
 До уваги осіб з інвалідністю!
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:551   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

 

До уваги осіб з інвалідністю!

  Загальновідомо, яку важливу роль в житті людини має професійна діяльність особливо коли професія обрана за покликом серця. Знайти роботу, реалізувати себе в професійній діяльності в сучасних соціально-економічних умовах надзвичайно складно всім: і молодим, і середнього віку, здоровим, а тим паче молодим людям з обмеженими фізичними можливостями.

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  є єдиним вищим навчальним закладом Західної України, де здобувають освіту молоді юнаки та дівчата з обмеженими фізичними можливостями за ОКР «Молодший спеціаліст» по спеціальностям: «Облік і оподаткування», «Економіка» та «Соціальна робота». А також буде ліцензовано ОКР «Бакалавр» за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Економіка» та «Соціальна робота».

  Окрім молодих людей з обмеженими фізичними можливостями тут можуть навчатися діти-сироти, напівсироти, члени сімей, які постраждали від аварії ЧАЕС, переселенці зі сходу та, особи, визнані учасниками бойових дій.

  Для вирішення основних завдань підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у навчальному закладі створено потужну матеріально-технічну базу: сучасно обладнані навчальні кабінети, інформаційний центр, бібліотеку з читальними залами і філією у гуртожитку, два кабінети автоматизованого робочого місця спеціаліста.

  Оздоровчо-реабілітаційна база включає басейн, зал для ігрових видів спорту, зал лікувальної фізкультури, оснащений спеціалізованими тренажерами, медичний пункт, у структурі якого фізіотерапевтичний, стоматологічний, маніпуляцій ний, лікарський кабінети.

  До послуг студентів сучасний комфортабельний гуртожиток з блоками обслуговування на кожному поверсі, перехідна галерея між навчальним корпусом та гуртожитком. З 2016 року навчальний заклад розпочав підготовку фахівців з числа осіб, що переміщуються на візках.

  Зараховані на навчання до коледжу ( інваліди І-ІІІ груп та інваліди з дитинства) забезпечуються стипендією та знаходяться на державному утриманні (безкоштовне чотирьохразове харчування, проживання в гуртожитку, цілодобова медична допомога).

  За направленням на реабілітацію звертатися до управління  соціального захисту населення Люботинської міської ради за адресою: м. Люботин, вул. Радянська, 41 кім. № 1 тел. 741-01-31.

До уваги осіб з інвалідністю!
   

                                                                                                                                                                                  Відділ пільг та соціальних гарантій УСЗН

                                                                            Люботинської МР

 
 До уваги власників автотранспорту!
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:779   Категорія - [Головна, Регуляторна політика]
 

До уваги власників автотранспорту!

  Виконавчий комітет Люботинської міської ради (організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, який відбудеться 22 березня 2017 року

 

 

№п/п

об’єкт конкурсу

 

 

№ маршруту та найменування кінцевих зупинок

 

Рухомий склад

 

 

Кількість

рейсів

 

 

Інтервал

 руху

 

 

Режим

 руху

 

 

Примітка

Кількість автобусів з урахуванням резервних

Загальна місткість автобусу, що передбачена технічною характеристикою

1

 

№ 1-

Вокзал

 ст. Люботин

 - Караван

2

від  20

 

21

 

50 хв.

Звичайний режим,

маршрутне таксі

 

2-

Вокзал ст.Люботин

-майдан Княжий

2

від  20

 

13

 

60 хв.

Звичайний режим,

маршрутне таксі

 

№ 3

Вокзал ст.Люботин

– вул. Табірна

2

від  20

 

8

 

60-120хв.

Звичайний режим,

маршрутне таксі

 

№ 4

Вокзал ст.Люботин

- КМС

2

від  20

 

6

 

120хв.

Звичайний режим,

маршрутне таксі

 

5

Вокзал ст.Люботин-

магазин «Ревчанський»

2

від  20

 

10

 

 

6—120хв.

Звичайний режим,

маршрутне таксі

 

6-

Вокзал ст.Люботин

- вул. Колодяжна

2

від  20

 

10

 

60 хв.

Звичайний режим,

маршрутне таксі

 

7

«Гвоздика»

 – Старий Люботин

2

від  20

 

15

 

60хв.

Звичайний режим,

маршрутне таксі

 

Об’єкти конкурсу обслуговуються цілорічно, щоденно.

Згідно із ст.45 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі - Закону) у конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які  мають ліцензію на той вид перевезень, що винесено на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у ст. 34 Закону:

-      наявність необхідної кількості резервного рухомого складу відповідної місткості згідно з Додатком №3 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування , затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.08 № 1081 (із змінами) (далі – Порядок);

-      забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування пасажирів (виконання рейсів не менше 95 % від запланованих на маршруті; здійснення диспетчерського контролю за перевезеннями у пунктах, встановлених організатором);

-       перевезення громадян пільгових категорій згідно з чинним законодавством;

-      забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регулює роботу автомобільного транспорту;

-      дотримання трудового законодавства України. Забезпечення належних умов праці;

-      робота перевізника за договором з виконавчим комітетом Люботинської міської ради;

-      відповідність рухомого складу технічним та екологічним показникам;

-      вимоги до автобусів щодо класу та комфортності, визначені у «Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.07 № 285 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.07 за № 499/13766.

Робочий орган – виконавчий комітет Люботинської міської ради, 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул.Слобожанська,41, тел. 741-27-54,741-11-72, факс 741-14-82, e-mail otdelmer@ukr.net

Перелік документів, які претендент подає конкурсному комітету, визначені Порядком проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим Постановою. Для одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів, переліку та бланків документів для участі у конкурсі можна звертатися до організатора конкурсу за адресою: м. Люботин,  вул. Слобожанська,26 , к.14 щоденно, крім суботи та неділі і святкових днів. Щочетверга, після опублікування оголошення до закінчення приймання документів для участі в конкурсі представником робочого органу у приміщенні  міськвиконкому (к.14)  перевізникам – претендентам надається інформація про участь у конкурсі.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 22 березня 2017 року. Початок засідання о 10 годині за адресою : м. Люботин, вул. Слобожанська,26, кімн. 31, у приміщенні виконавчого комітету Люботинськоїї міської ради.

Участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування безкоштовна.

Документи для участі у конкурсі подаються до виконавчого комітету Люботинської міської ради за адресою: м. Люботин, вул. Слобажанська,26, кімн.14 з 8-00 до 17-00 щодня, крім суботи та неділі і святкових днів до 07 березня2017р. року включно. Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.
 Витяг з Кодексу України про адміністративні порушення військовозобов’язаних та призовників
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:851   Категорія - [Головна, Військово-обліковий стіл]
 

Витяг з Кодексу України про адміністративні порушення військовозобов’язаних та призовників

 

Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу

Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці -

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

Повна версія документа http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page
 Ярмарок вакансій
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:628   Категорія - [Головна, Військово-обліковий стіл]
 

   Увага! 08.02.2017 відбудеться ярмарок вакансій та рекламно-агітаційні заходи щодо проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України. Запрошуються чоловіки віком від 18 до 60 років, жінки віком до 35 років (військовозобов’язані жінки - до 50 років). Місце проведення - Люботинський міський центр зайнятості, час проведення 13:00 

 

Ярмарок вакансій

 

 
 Звернення
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:758   Категорія - [Головна]
 

Звернення
 Паспорт бюджетної програми на 2017 рік (міського відділу охорони здоров’я ЛМР)
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:528   Категорія - [Головна, Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік (міського відділу охорони здоров’я ЛМР)

Завантажити:byudzhet.rar [2.19 Mb] (cкачувань: 23)
 Актуальні стипендії, гранти, проекти, програми (03.02.2017)
Автор: Chekardina   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:709   Категорія - [Головна, Інвестиційна рада]
 

Актуальні стипендії, гранти, проекти, програми (03.02.2017)

 

Завантажити: g.03.02.2017.pdf [688.05 Kb] (cкачувань: 27)
 XХVIІ (позачергова) сесія Люботинської міської ради VІІ скликання від 03.02.2017 р. (оприлюднення поіменних результатів голосувань депутатів)
Автор: Svetlana   Додано: 3 лютого 2017   Переглядів:578   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Архів проектів та рішень » Рішення сесій]
 

Перелік питань розглянутих на пленарному засіданні XХVIІ (позачергової) сесії Люботинської міської ради VІІ скликання від 03.02.2017 р. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 

Відомість про встановлення результатів голосування за питання порядку денного

 

Відомість про встановлення результатів голосування за пропозиції
 До уваги мешканців м. Люботин!!! (03_02_2017)
Автор: Chekardina   Додано: 3 лютого 2017   Переглядів:616   Категорія - [Головна]
 

До уваги мешканців м. Люботин!!!

 

У зв’язку з поривом на централізованій мережі водопостачання по вул. Гризодубової 03 лютого 2017 року будуть проводитися ремонтні роботи.

 

        До 1600 години (орієнтовно) буде відключено водопостачання по вул. Гавенка, вул. Гризодубової, вул. Світла, вул. Мерефянська та інші прилеглі вулиці, провулки цієї частини міста, що користуються централізованою питною водою.

 

       Просимо вибачення за технічні незручності.

 

Адміністрація ВККУ

Люботинської міської ради

 
 СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО! Медична реформа в Люботині – яка вона буде?
Автор: Chekardina   Додано: 2 лютого 2017   Переглядів:1222   Категорія - [Головна]
 

СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО!

Медична реформа в Люботині – яка вона буде?

 

Запрошуємо на зустріч

з представниками Харківської обласної державної адміністрації

та Почесним громадянином м. Люботина,

директором інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева

Національної Академії медичних наук України,

професором

Бойком Валерієм Володимировичем.

 

 

 04.02.2017 р.  о 1200 ліцей залізничного транспорту, 
м. Люботин, вул. Шевченка, 130 Увага! Сказ!
Автор: Svetlana   Додано: 2 лютого 2017   Переглядів:796   Категорія - [Головна]
 

Увага! Сказ!

   Сказ (водобоязнь, гідрофобія) –смертельно небезпечне інфекційно-вірусне  захворювання з тяжким ураженням центральної нервової системи. Сказ віднесено до особливо небезпечних хвороб.

  Зараження людини сказом відбувається в основному через укуси хворою твариною чи внаслідок попадання її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. Інфікування людини сказом відбувається здебільшого від диких хижих (вовки, лисиці- 41,4 %) чи домашніх тварин (коти- 21,8 %, собаки - 15,3 %),  сільськогосподарських тварин (20,2% ),а також гризунів і кажанів

  Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки, насамперед, втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і вдень з’являються в населених пунктах, нападають на людей і тварин.

З метою попередження сказу, ветеринарною службою проводиться профілактична вакцинація собак,котів, свійських тварин.

 При несвоєчасно проведених щепленннях, котрі здійснюються після укусу інфікованої тварини, хвороба закінчується смертю. Щорічно в Україні реєструється понад 100 тисяч осіб, котрі звернулись у медичні заклади з приводу укусів тваринами, з яких 60 % отримують лікування за показниками підозри інфікування сказом.

ПАМЯТАЙТЕ !

Якщо Вас або Ваших рідних покусала собака чи подряпала тварина або її слина потрапила вам на шкіру, обов’язково:

-швидко промийте рану з милом та обробіть її йодним розчином;

- зверніться за допомогою до лікувальної установи;

-суворо дотримуйтесь порад лікаря; 

-самовільно не преривайте лікування,назначене лікарем;

Повідомляйте у ветеринарну службу про випадки укусів тварин або їх підозрілу поведінку.

 

Не забувайте: сказ - смертельно небезпечне захворювання.

 Лише своєчасне звернення до лікаря та проведений курс вакцинації допоможе вам врятувати своє життя.

 Для захисту від сказу необхідно правильно утримувати домашніх тварин. Щорічно проводити їм щеплення проти сказу, виводити на вулицю в намордниках. Забороняється вигулювати собак на територіях лікувально-профілактичних закладів, шкіл, дитячих садків, в парках та скверах, приводити їх з собою на ринки, в магазини та нацьковувати на людей.

 Проблема профілактики сказу є загально – державною, адже забезпечити епідеміологічне благополуччя населення  тільки медичними заходами неможливо. Сказ можна подолати лише за умови тісної співпраці із зацікавленими службами та відомствами:

-з організаціями житлово-комунального господарства – відлов бродячих та безпритульних тварин;

-ветеринарної служби – щеплення домашніх тварин, імунізація хижих тварин, ізоляція та спостереження за домашніми тваринами, які нанесли покуси;

-лісового господарства (мисливці) – відстріл хижих тварин з метою регулювання численності лисиць, діагностичні відстріли.  

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!!!

Прививайте своїм дітям навики поводження з безпритульними тваринами, які можуть бути джерелом захворювання на сказ.                    

Лікар-епідеміолог Білецька І.В.
 Екскурсії для учнів
Автор: Svetlana   Додано: 2 лютого 2017   Переглядів:557   Категорія - [Головна, Відділ культури, молоді та спорту]
 

  01.02.2017 року бібліотекарі Центральної дитячої бібліотеки провели екскурсії для учнів другого і четвертого класів школи-інтернат «Дивосвіт». Основною метою спілкування було розповісти дітям для чого нам потрібна книга,як з`явилася вона, і що читання-це насолода і відпочинок.

Екскурсії для учнів
 II етап міського турніру з баскетболу 3×3 серед шкільних команд молодшої вікової категорії!
Автор: Svetlana   Додано: 2 лютого 2017   Переглядів:624   Категорія - [Головна, КЗ "Спорт для всіх", Спорт]
 

II етап міського турніру з баскетболу 3×3 серед шкільних команд молодшої вікової категорії!

  01 лютого 2017 року Комунальний заклад – міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» разом із відділом освіти та відділом молоді та спорту Люботинської міської ради провів спортивно – масові змагання з баскетболу 3×3 серед юнаків та дівчат молодшої вікової категорії у спортивному залі гімназії №1 в рамках Всеукраїнської програми шкільних змагань.

  Суддівство у всіх чотирьох турнірах забезпечували: Загнойко Роман Сергійович – головний суддя, Удянський Юрій Володимирович – головний секретар, Кіпрік Олександр Вячеславович - хронометрист.

  Як і неділю назад, коли відбулися змагання у старшій віковій категорії, сьогодні юнаки та дівчата серед молодшої вікової категорії теж показали свій характер, бажання перемогти. Особливо запекла боротьба точилася серед дівчат, де знадобилося призначати додатковий час і додаткові штрафні кидки. Учасників несамовито підтримували товариші по школі, самі учасники турніру та представники команд і вчителі фізичного виховання.

  За результатами спортивно – масових змагань у молодшій віковій категорії, у юнаків перемогла команда НВК №2 у складі: Гиренко В., Григорян А., Кольцов М., Івахненко Р., друге місце у команди ЗОШ №3 у складі: Гвоздьов Р., Давиденко В., Миронов Ю., Фомін М., третє місце посіла команда Гімназії №1 у складі: Яловенко К., Доля Д., Левченко В., Кризиський М., Навалокін І.

  Серед дівчат перемогла  команда ЗОШ №4 у складі: Атращенкова А., Літкевич Ж., Ковтун А., Кулик М., друге місце у команди НВК №2 у складі: Вінникова А., Кулак Д., Шихайло К., Бездідько Ю., третє місце посіла команда ЗОШ №3 у складі: Тітарєва О., Душка Ю., Гончаренко О., Губаренко А.

  Всі переможці та призери у командних змаганнях отримали грамоти відповідних ступенів від відділу освіти, а також Кубки переможців серед юнаків та дівчат від Комунального закладу «Спорт для всіх» Люботинської міської ради.

II етап міського турніру з баскетболу 3×3 серед шкільних команд молодшої вікової категорії!

II етап міського турніру з баскетболу 3×3 серед шкільних команд молодшої вікової категорії!

II етап міського турніру з баскетболу 3×3 серед шкільних команд молодшої вікової категорії!

II етап міського турніру з баскетболу 3×3 серед шкільних команд молодшої вікової категорії!

КЗ МЦФЗН «Спорт для всіх»

Люботинської міської ради

директор Ю.В.Удянський