DataLife Engine > Статистика > Соціально-економічне становище Харківської області за січень-березень 2014 р.

Соціально-економічне становище Харківської області за січень-березень 2014 р.


3 квітня 2014. Опублікував: Chekardina

Соціально-економічне становище Харківської області

за січень-березень 2014р.


Промисловість. У березні 2014р. порівняно з попереднім місяцем індекс промислової продукції становив 89,1%, у січні–березні 2014р. проти аналогічного періоду минулого року – 96,8%.

У 2013р. інноваційною діяльністю у промисловості булo зайнятo 182 підприємства (або 23,2% від загальної кількості обстежених промислових підприємств області) проти 168 підприємств (22,1%) у минулому році.

Обсяг інноваційної продукції, реалізованої промисловими підприємствами області впродовж 2013р., становив 2972,3 млн.грн. або 4,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції (у 2012р. – відповідно 2878,0 млн.грн. або 4,8%).

Сільське господарство. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства області за січень–березень п.р. порівняно з січнем–березнем 2013р. збільшився на 4,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 8,2%, у господарствах населення – на 0,4%.

Будівельна діяльність. У січні-березні 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 698023 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні-березні 2014р. порівняно з січнем-березнем 2013р. становив 88,9%.

Транспорт і зв’язок. За даними оперативної звітності за січень–березень 2014р. усіма видами транспорту перевезено (відправлено) 11,8 млн.т вантажів, вантажооборот склав 5323,7 млн.ткм. Обсяги вантажних перевезень збільшилися на 11,6%, вантажної роботи – на 2,4%.

Усіма видами пасажирського транспорту скористалося 150,0 млн. пасажирів, що становить 96,0% від обсягів січня–березня 2013р., виконано пасажирську роботу в обсязі 2425,7 млн.пас.км, що більше минулого року на 0,6%.

Наукова та науково-технічна діяльність. У 2013р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалися 183 організації та підприємства (у минулому році ­– 189), в яких діяли 19,9 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники) проти 21,1 тис. осіб у 2012р.

Загальний обсяг наукових та науково-технічніх робіт у 2013р. становив 2290,4 млн.грн., з них власними силами організацій (підприємств) виконано 2156,5 млн.грн. або 94,2%.

Зовнішня торгівля товарами. У січні–лютому 2014р. експортні поставки товарів становили 271,6 млн.дол. США, що на 3,6% менше, ніж у січні–лютому 2013р., імпортні надходження – 305,2 млн.дол. США і зросли на 1,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 33,6 млн.дол. США.

Внутрішня торгівля Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–березень 2014р. складав 8614,6 млн.грн. Оборот роздрібної торгівлі за січень–березень 2014р. становив 14944,9 млн.грн., що на 9,7% більше обсягу відповідного періоду минулого року у порівнянних цінах.

Сфера послуг. За січень–лютий поточного року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 2349,7 млн.грн. У середньому одним підприємством було реалізовано послуг на 560,1 тис.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 666,7 млн.грн. Їх питома вага у загальному обсязі склала 28,4%.

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін по області у березні 2014р. становив 102,7%, з початку року – 103,0% (по Україні – 102,2% і 103,0% відповідно), у т.ч. у березні 2014р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в цілому зросли на 2,8% (з початку року – на 4,4%); на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива загальний рівень цін підвищився на 0,4% (з початку року – на 0,5%) через зростання цін на послуги з встановлення металопластикових вікон та на матеріали для утримання і ремонту житла.

Доходи населення. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Харківської області (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні – лютому 2014 року становила 2853 грн., що в 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.).

Реальна заробітна плата працівників, з урахуванням індексу споживчих цін, у січні – лютому п.р. відносно відповідного періоду 2013 року зросла на 5%.

Заборгованість із виплати заробітної плати, що мала місце на окремих підприємствах, установах та організаціях1 області станом на 1 березня п.р. дорівнювала 90,8 млн. грн. Порівняно з 1 січня 2014 року вона зросла на 22,1% (або на 16,4 млн. грн.), з відповідною датою попереднього року – скоротилась на 6,9%, або на 6,8 млн. грн.

У лютому 99,7 тис. сімей (9,7% від загальної кількості сімей області) отримали державну допомогу у вигляді субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

У січні–лютому 2014р. 6 сім’ям області (1,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Упродовж січня–лютого 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 637,2 млн.грн. (72,1% нарахованих за цей період сум). заборгованість населення на кінець лютого 2014р. становила 1447,6 млн.грн

Ринок праці. Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій області у лютому 2014р. становила 618 тис. осіб. Порівняно з січнем 2014р. кількість працівників зменшилася на 0,3%. Станом на 1 квітня 2014р. кількість зареєстрованих безробітних у державній службі зайнятості становила 26,6 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,3% осіб, які мали статус безробітних.

Демографічна ситуація. На 1 березня 2014р. у Харківській області, за оцінкою, проживало 2736,1 тис.осіб. Упродовж січня–лютого 2013р. чисельність населення зменшилась на 1157 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення складало 2,6 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного скорочення (2652 особи, або 6,0 осіб на 1000 наявного населення), водночас зафіксовано міграційний приріст (1495 осіб, або 3,4 особи на 1000 наявного населення).

Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури, протягом січня–березня 2014р. обліковано 10,8 тис кримінальних правопорушень, з них 23,6% – тяжких та особливо тяжких. Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2014р. становила 8,6 тис. осіб.

Про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності. Протягом 2013р. у Харківській області було зареєстровано 262,7 тис. випадків порушень адміністративного законодавства.

Розмір заподіяної адміністративними правопорушеннями майнової шкоди склав 2,6 млн.грн., яку було відшкодовано лише на 13%. У 2013р. до адміністративної відповідальності було притягнуто 245,8 тис.осіб.

Про дошкільні навчальні заклади. На кінець 2013р. в області налічувалось 699 дошкільних навчальних закладів різних типів, кількість місць склала 71152 одиниці. Зберігається тенденція перевантаженості дошкільних навчальних закладів. Так, чисельність дітей у розрахунку на 100 місць найбільша у Жовтневому (140 осіб), Ленінському (132 особи) районах м.Харкова та Зачепилівському (122 особи), Харківському (125 осіб) районах області, а найменша (52 особи) – у Первомайському районі області

Про мережу та діяльність театрів. Упродовж 2013р. в області працювало 7 театрів, з них 1 театр мав статус національного, 5 – обласних та 1 – районний. Кількість місць у залах для глядачів зменшилась на 798 одиниць (15,2%), кількість вистав збільшилась на 229 (14,6%). Протягом року на 1,8 тис. спектаклів театрів були присутні 414,9 тис. глядачів, з яких 0,9% складали відвідувачі у сільській місцевості.

Про мережу та діяльність концертних організацій. Упродовж 2013р. в Харківській області працювало 3 концертних організації, з них 1 філармонія та 2 професійні творчі колективи. Протягом року творчими колективами, бригадами і виконавцями сольних концертів було проведено 581 концерт (з них 4 за межами області), що більше у порівнянні з попереднім роком на 43 концерти (8,0%).

Про мережу та діяльність музеїв. Упродовж 2013р. в області працювало 33 музеї, як і у попередньому році. Статус національного мали 2 музеї.

В музеях області зберігається 493,6 тис. експонатів основного фонду, у тому числі 447,7 тис., або 90,6%, належать до державної частини Музейного фонду України. На виставках та експозиціях музеїв 879,1 тис. відвідувачів мали можливість ознайомитись з 58,8 тис. експонатів, що становить 11,9% від загальної кількості предметів основного фонду.

 

Заступник начальника Головного управління статистики у Харківській області О.М.Ракітіна

 

 

 


Повернутися назад