Паспорт бюджетної програми
Автор: Svetlana   Додано: 28 вересня 2018   Переглядів:440   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:

img101.pdf [555.07 Kb] (cкачувань: 5)

img102.pdf [775.28 Kb] (cкачувань: 5)

nakaz-76.pdf [539.77 Kb] (cкачувань: 5)

pasport-0710160-sent.pdf [435.64 Kb] (cкачувань: 5)

rozporyad-250.pdf [500.56 Kb] (cкачувань: 5)
 Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області
Автор: Svetlana   Додано: 17 вересня 2018   Переглядів:591   Категорія - [Головна, Відділ охорони здоров’я]
 

            Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря  Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області

 Правові підстави проведення конкурсу

 Ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Люботинської міської ради Харківської області від 22 травня 2018 року № 208 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Люботинської міської ради  від 27 серпня 2018 №214 «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області.

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Комунальне некомерційне підприємство «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області. 62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Шевченка, буд15.

Основні напрями діяльності

Основні напрямки діяльності підприємства та структури закладу визначені Статутом, що додається.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності  КНП «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області складають:

1.За кодом 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»:

2. За кодом 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»:

Загальний фонд – 6464557,16 грн.

Спеціальний фонд — 90002,35 грн.

Загальний фонд – 172253,41 грн.

Спеціальний фонд — 0 грн.

3.За кодом 0717368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів»:

 

Загальний фонд 0 грн.

Спеціальний фонд 4500000,00 грн. 

 

 

Оплата праці керівника закладу

Умови праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контракт укладається строком на три роки, відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №642, статуту та колективного договору Підприємства.

Посадовий оклад (без категорії) – 7164,00 грн.

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 17 вересня 2018 року по 16 жовтня 2018 року включно до 17:00 год. за адресою: м.Люботин,вул. Слобожанська, 26, каб. 19.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (057) 741-02-05, (057) 741-25-08 е-mail: lubvoz@ukr.net, (057) 741-34-17 е-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua.

 Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року та на середньострокову перспективу;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

пропозиції  щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування;

пропозиції щодо співпраці з науковими, навчальними та іншими суміжними медичними закладами та професійними Асоціаціями.

 • довідка МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“);
 • характеристика з останнього міста роботи.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів, або надання недостовірних даних;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендентів на посаду :

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,

–  післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,

–   вища кваліфікаційна категорія  за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,

–  стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 5 років.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться з 23 жовтня 2018 року  за адресою:   м.Люботин, вул. Слобожанська, 26.

додаток 1 додаток 2 додаток 3 додаток 4


Завантажити статут:statut-knp [159 Kb] (cкачувань: 5) Паспорти бюджетних програм у сфері "Охорони здлоров’я" на 2018рік.
Автор: Chekardina   Додано: 14 вересня 2018   Переглядів:502   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорти бюджетних програм у сфері "Охорони здлоров’я" на 2018рік.

 

Завантажити: 

Наказ: splniy-nakaz-24-o-65.pdf [608.28 Kb] (cкачувань: 3)

Паспорт 0717360 pasport-0717360-compressed.pdf [461.56 Kb] (cкачувань: 4)

Паспорт 0712140  pasport-0712140-compressed.pdf [672.35 Kb] (cкачувань: 4)
 Паспорт бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров’я міста" на 2018 р.
Автор: Chekardina   Додано: 14 вересня 2018   Переглядів:403   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров’я міста" на 2018 р.

 

Завантажити: 

Наказ: nakaz.pdf [553.68 Kb] (cкачувань: 3)

Розпорядження: rozporyadzhennya.pdf [594.02 Kb] (cкачувань: 2)

Паспорт: pasport-0710160-09.2018-compressed.pdf [579.42 Kb] (cкачувань: 2)
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік
Автор: Svetlana   Додано: 2 серпня 2018   Переглядів:423   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:pasport.rar [1.04 Mb] (cкачувань: 5)
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік
Автор: Svetlana   Додано: 25 липня 2018   Переглядів:399   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:pasport.rar [1.21 Mb] (cкачувань: 3)
 Оголошення про проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області
Автор: Svetlana   Додано: 20 липня 2018   Переглядів:584   Категорія - [Головна, Відділ охорони здоров’я]
 

Правові підстави проведення конкурсу

 Ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Люботинської міської ради Харківської області від 22 травня 2018 року № 208 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Люботинської міської ради  від 13 липня 2018 №183 «Про  оголошення повторного конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Шевченка, буд15.

Основні напрями діяльності

Основні напрямки діяльності підприємства та структури закладу визначені Статутом, що додається.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» складають:

1.За кодом 0712110 «Первинна медична допомога населенню»:

2. За кодом 0712146 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

Загальний фонд – 3426292 грн.

Спеціальний фонд — 0 грн.

Загальний фонд – 480048 грн.

Спеціальний фонд — 0 грн.

 

Оплата праці керівника закладу

Умови праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контракт укладається строком на три роки, відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №642.

Посадовий оклад (без категорії) -4264 грн.

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 20 липня 2018 року по 17 серпня 2018 року включно до 17:00 год. за адресою: м.Люботин,вул. Слобожанська, 26, каб. 19.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (057) 741-02-05, (057) 741-25-08 е-mail: lubvoz@ukr.net, (057) 741-34-17 е-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua.

 Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року та на середньострокову перспективу;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

пропозиції  щодо впровадження сучасних методів діагностики та лікування;

пропозиції щодо співпраці з науковими, навчальними та іншими суміжними медичними закладами та професійними Асоціаціями.

 • довідка МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“);
 • характеристика з останнього міста роботи.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним необхідних документів;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендентів на посаду :

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,

–  післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,

–   перша кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»,

–  стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 5 років.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться з 21 серпня 2018 року  за адресою:   м.Люботин, вул. Слобожанська, 26.

 

Статут комунального некомерційного підприємтва "Центр первинної медико - санітарної допомоги":statut.pdf [1.6 Mb] (cкачувань: 7)

 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я)
Автор: Svetlana   Додано: 19 липня 2018   Переглядів:433   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:pasporti.rar [1.48 Mb] (cкачувань: 6)
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я)
Автор: Svetlana   Додано: 5 липня 2018   Переглядів:408   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:ooz.rar [1.23 Mb] (cкачувань: 4)
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я)
Автор: Svetlana   Додано: 4 липня 2018   Переглядів:431   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:

nakaz.pdf [660 Kb] (cкачувань: 4)

pasport-knp.pdf [1.72 Mb] (cкачувань: 3)

pasport-lkarn.pdf [500.46 Kb] (cкачувань: 2)
 "Про затвердження паспортів бюджетної програми у сфері "Охорони здоров’я" на 2018 рік"
Автор: Chekardina   Додано: 19 червня 2018   Переглядів:365   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

"Про затвердження паспортів бюджетної програми у сфері "Охорони здоров’я" на 2018 рік"

 

Завантажити: Наказ 16-0/44 від 18.06.2018р. [616.4 Kb] (cкачувань: 4)

                     Паспорт бюджетної програми на 2018р. [1.87 Mb] (cкачувань: 5)
 Протокол №1 засідання тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”
Автор: Chekardina   Додано: 14 червня 2018   Переглядів:787   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги”

 

Завантажити: ПРОТОКОЛ № 1засідання тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” [469.58 Kb] (cкачувань: 81)
 КНП «ЦПМСД» Люботинської МР ХО запрошує пацієнтів для укладення декларацій з лікарями
Автор: Chekardina   Додано: 12 червня 2018   Переглядів:516   Категорія - [Головна, Відділ охорони здоров’я]
 

КНП «ЦПМСД» Люботинської  МР ХО запрошує пацієнтів для укладення декларацій з лікарями

 

Станом на 11.06.2018р. кількість підписаних декларацій по КНП «ЦПМСД» ЛМР складає  – 6726 декларацій.

Алгоритм вибору лікаря та підписання декларацій прописаний у документі «Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.  У МОЗ пояснюють, що декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Так, підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (НСЗУ), що оплата за ваше обслуговування має находити у цей медзаклад. Водночас, декларація не є юридичним документом і не підписується «раз і назавжди»: у будь-який момент ви можете укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі. Ви вільні у своєму виборі – не мусите підписувати декларацію за місцем прописки чи проживання.

Для підписання декларації з лікарем потрібно:

1.  Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини. Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему «Електронне здоров‘я».

Важливо: декларації укладаються виключно в електронній формі – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо. Щоб пересвідчитись, що декларацію підписує реальна людина і унеможливити будь-які спроби шахрайства, введено підтвердження за допомогою СМС-коду, який надходить на номер вашого мобільного телефону. Так, після введення даних пацієнт отримує СМС з кодом на вказаний номер телефону, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему «Електронне здоров‘я» для підтвердження. Якщо у вас немає мобільного – не проблема: для підтвердження уповноважена особа мед закладу сфотографує чи відсканує оригінали ваших документів, щоб долучити їх до декларації в електронній системі.

2.  Уповноважена особа мед закладу роздруковує із системи «Електронне здоров‘я» примірник декларації для перевірки.

Важливо: Уважно перевірте усі свої дані. Якщо помітили помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу.

3. Обидва примірники декларації мають бути ідентичними і без помилок.

4. Пацієнт підписує 2 примірники декларації

Важливо: Один із примірників залишається у вас, інший – у медзакладу.

5. Уповноважена особа мед закладу накладає електронний цифровий підпис на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров‘я».

 Важливо: Ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, у якому працює вибраний вами лікар. Цей процес розпочнеться одразу, коли мед заклад увійде у реформу: автономізується та укладе договір з НСЗУ.

6. За дітей до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Це може зробити один із батьків - присутність всієї родини не обов’язкова. Тато або мама мають взяти з собою свої документи (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон. Якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з вибраним лікарем вона може самостійно.

Виклик додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра входить до переліку послуг, які надаються на первинній ланці. Тож педіатр чи сімейний лікар, який обслуговує дитину, зможе приїхати, якщо це буде потрібно.

 
 Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря
Автор: Svetlana   Додано: 12 червня 2018   Переглядів:1373   Категорія - [Головна, Відділ охорони здоров’я, Вакансії]
 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря  Комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської міської ради Харківської області

 

Правові підстави проведення конкурсу

 Ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Люботинської міської ради Харківської області від 22 травня 2018 року № 208 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Люботинської міської ради  від 30 травня 2018 №139 «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Шевченка, буд15.

Основні напрями діяльності

Основні напрямки діяльності підприємства та структури закладу визначені Статутом, що додається.

 

Завантажити: 

ogoloshennya-mvoz.doc [109.5 Kb] (cкачувань: 161)

zatverdzheno.doc [125.5 Kb] (cкачувань: 78)
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я)
Автор: Svetlana   Додано: 29 травня 2018   Переглядів:420   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:ohorona-zdorovya.rar [1.06 Mb] (cкачувань: 9)
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я)
Автор: Svetlana   Додано: 5 квітня 2018   Переглядів:420   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:pasport.rar [2.4 Mb] (cкачувань: 3)
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я)
Автор: Svetlana   Додано: 22 березня 2018   Переглядів:419   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:pasport.rar [2.64 Mb] (cкачувань: 3)
 Як пацієнту обрати сімейного лікаря
Автор: Chekardina   Додано: 22 березня 2018   Переглядів:1788   Категорія - [Головна, Відділ охорони здоров’я]
 

Як пацієнту обрати сімейного лікаря

З 1 квітня 2018 роки українці повинні підписати з лікарем первинки декларацію — це договір на надання медпослуг. В умовах договору будуть прописані обсяг безкоштовних медпослуг і ліків, права і обов’язки пацієнта і лікаря.

 

Як пацієнту обрати сімейного лікаря.


З 01 квітня 2018 року стартує перше «вікно можливостей» – підписання пацієнтами м. Люботин Декларацій про вибір лікаря первинної допомоги. Друге «вікно можливостей» – вересень 2018року,  третє «вікно можливостей» – грудень 2018 року».
У КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (м. Люботин, вул. Шевченка, 15) та Амбулаторії загальної практики–сімейної медицини (Люботин-2) вул. Нове життя, 28/2,) знаходяться лікарі ЗПСМ, графік прийому яких є щоденним із 8-00 до 12-00, окрім вихідних та святкових днів: 
- Ситюк Є.В.(вихідний середа, неділя)
- Жмайлов В.С. (вихідний субота, неділя)
- Зайцева М.Л. (вихідний субота, неділя)
- Скоржинський В.О. (вихідний вівторок, неділя) 
- Куркова О.Б. (вихідний субота, неділя)
- Кручка А.В. (вихідний субота, неділя)
- Калюжна О.В. (вихідний вівторок, неділя)
Лікарі-педіатри:
- Заярна Н.П. (вихідний неділя)
- Мурза Т.В. (вихідний субота, неділя)
- Пасечник М.В. (вихідний субота, неділя)
- Костюк Л.М. (вихідний понеділок, четвер, неділя)


АЗПСМ Гиївка (Люботин-2) вул. Нове життя, 28/2, графік прийому щоденно з 8-00 до 12-00, окрім вихідних та святкових днів:
- Худаєва В.Я. (вихідний субота, неділя)


АЗПСМ сел. Коваленки вул. Транспортна, 27, графік прийому щочетверга з 8-00 до 12-00.
- Куркова О.Б.


Телефон для довідок:
741-05-28 реєстратура,
741- 28- 81 адміністрація.
Пацієнт безпосередньо надходить до КЗОЗ «ЦПМСД» та обирає лікаря ЗПСМ або /та лікаря-педіатра для своєї дитини (для дитини обирає лікаря мати або батько і підписує Декларацію з обраним педіатром). 
Максимальна кількість пацієнтів, що підписали Декларацію у одного лікаря може бути в межах 1500-2000 чол.
Підписання Декларації проходить в кабінеті обраного лікаря.
При підписанні Декларації при собі мати: паспорт, ідентифікаційний код, телефон (по можливості), куди повинна прийти інформація за допомогою SMS про підписання Декларації. 
Після перевірки пацієнтом даних у Декларації, підписується два роздрукованих примірника (в кабінеті обраного лікаря) пацієнтом і обраним лікарем.
Пацієнт забирає один примірник Декларації, у обраного ним лікаря залишається другий примірник Декларації. 


Головний лікар КЗОЗ "ЦПМСД" Люботинської МР І.А.Євдокимова
 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я)
Автор: Svetlana   Додано: 12 березня 2018   Переглядів:444   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік (міський відділ охорони здоров’я Люботинської міської ради)

 

Завантажити:pasport.rar [4.77 Mb] (cкачувань: 4)
 Договір про медичне обслуговування населення
Автор: Svetlana   Додано: 23 лютого 2018   Переглядів:814   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Договір про медичне обслуговування населення:dogovr.pdf [3.64 Mb] (cкачувань: 44)
 Про хід реалізації в місті Люботин Урядової програми «Доступні ліки» в 2017 році
Автор: Svetlana   Додано: 14 лютого 2018   Переглядів:446   Категорія - [Головна, Відділ охорони здоров’я]
 

Про хід реалізації в місті Люботин Урядової програми «Доступні ліки» в 2017 році

 

  1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки».

«Доступні ліки» - це урядова програма забезпечення кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності.

 В 2017 році програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями:

1.серцево–судинні захворювання;

2.бронхіальна астма;

3.діабет 2 типу.

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки» можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню на сайті Міністерства охорони України.

  Для отримання ліків по програмі лікар виписує рецепт на лікарський засіб вказуючи непотентову назву. Без рецепта ліки за програмою «Доступні ліки» отримати не можливо.  З цим рецептом пацієнт іде до аптечного закладу, що бере участь у програмі «Доступні ліки».

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, яки надав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто, такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату.

Рецепт за програмою «Доступні ліки» має право виписати лише лікар первинної ланки - сімейний лікар, лікар чи терапевт, що працює в поліклініці, амбулаторії або має власну практику.

 У лікарів лікарень інше завдання – надати спеціалізовану медичну допомогу людині, вивести її з критичного стану за порівняно короткий термін. Вони не супроводжують своїх пацієнтів після проведення курсу лікування і виписки з медичного закладу.

Препарати, які увійшли до програми, застосовуються для амбулаторного лікування хронічних захворювань. Це лікування передбачає, що лікар супроводжує пацієнта тривалий час – призначає обстеження, підбирає необхідні медичні препарати, спостерігає за процесом лікування, корегує його в разі потреби, призначаючи інший препарат чи змінюючи дозування.

  Розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації  за № 166 від 12 квітня 2017 року «Про розподіл субвенції з державного бюджету» місту Люботин виділено 325 077,00 грн. на відшкодування вартості лікарських засобів по урядовій програмі «Доступні ліки».

В серпні 2017 року виділені додаткові кошти в сумі 74 823,00 грн..

  Надали згоду на укладання договорів та проводять відпуск лікарських засобів по програмі «Доступні ліки» 3 суб’єкта господарювання: ТОВ Фенікс-Фарм; ТОВ «Парацельс -2002»; ТОВ «ДЮЗ» з мережею в 5 аптечних закладів.

Звіт КП «Люботинська ЦМЛ» Люботинської міської ради про роботу лікувального закладу по Урядовій програмі «Доступні ліки» за 2017 рік:

-кількість виписаних рецептів з наростаючим підсумком з початку Урядової програми  ССЗ- 1313; ЦД- 425; БА- 29;

-кількість отоварених рецептів з наростаючим підсумком з початку Урядової програми ССЗ- 1234; ЦД- 421; БА- 29;

сума, на яку відпущено лікарських засобів аптеками з наростаючим підсумком(грн.) ССЗ- 43795,45; ЦД- 29929,69; БА- 4691,99;

кількість осіб, які отримали лікарськи засоби з наростаючим підсумком з початку Урядової програми  ССЗ- 624; ЦД- 362; БА- 29;

 відшкодовано аптекам з наростаючим  підсумком з початку Урядової програми ССЗ- 43795,45; ЦД- 29929,69; БА -4691,99

  Всього відшкодовано  - 78417,13 (99,9%).

  Звіт комунального  закладу  охорони  здоров’я «Центр  первинної медико-санітарної допомоги» Люботинської  міської ради Харківської області   по  Урядовій програмі «Доступні ліки»  у 2017 році працювали 8 лікарів ЗПСМ та 3 лікаря педіатра. Сума затверджених коштів на 2017 рік  -308043,00 грн. Отримано коштів з початку дії УП – 308043,00 грн.

Кількість виписаних рецептів:

-ССЗ- 9351, ЦД- 2010, БА- 391.

Отоварено рецептів:

-ССЗ- 5612 рецептів  на суму -193711,07грн.

-ЦД- 2010 рецептів  на суму – 90558,12грн.

-БА- 243 рецептів на суму – 24072,80грн.

Кількість осіб,які отримали лікарські засоби:

-ССЗ – 4863, ЦД – 1099, БА-243.

Використано коштів  -308041,99грн. (99,99%)

Звіт КЗ «Люботинська міська лікарня» по Урядовій програмі «Доступні ліки» за 2017 рік :

Кількість виписаних рецептів: 

ССЗ – 418; ЦД – 33; БА – 15.

Отоварено рецептів:

ССЗ – 280рецептів на суму – 10425,67 грн.

ЦД – 27 рецептів на суму – 1700,72 грн.

БА-10рецептів на суму – 1308,56 грн.

Кількість осіб, які отримали лікарські засоби:

ССЗ – 80; ЦД – 6; БА – 4

Використано коштів: 13 434,95 грн. – 99,98%

  15 листопада 2017 року МОЗ України оприлюднив для громадського обговорення проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

  Проектом було передбачено розширення програми «Доступні ліки» трьома новими нозологіями: хронічні захворювання шлунку і дванадцятипалої кишки, депресії і депресивний синдром, профілактика і лікування анемії у І триместрі вагітності.

5 лютого 2018 року МОЗ затвердило новий перелік препаратів програми. Асортимент ліків було розширено на 41 препарат, безкоштовних ліків також стало більше – нині вже 47 торгівельних назв відшкодовується на 100%  за державний кошт.

  В 2018 році з метою подальшої реалізації Урядової програми «Доступні ліки» необхідно вжити заходів щодо розширення мережі аптечних закладів, які беруть участь в Урядовій програмі, забезпечити уточнення наявних реєстрів пацієнтів та формування нових реєстрів відповідно до нозологічних категорій захворювань вперше визначених у рамках програми, здійснення своєчасних розрахунків з аптечними закладами, проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо реалізації програми.

 

Начальник МВОЗ ЛМР

О.І. Чухен 
 Звіти до паспортів
Автор: Svetlana   Додано: 26 січня 2018   Переглядів:539   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Звіти до паспортів:zvt-pro-vikonannya.rar [4.5 Mb] (cкачувань: 6)
 Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року
Автор: Chekardina   Додано: 25 січня 2018   Переглядів:887   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

 

Завантажити: zvt.pdf [1.71 Mb] (cкачувань: 57)
 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми
Автор: Svetlana   Додано: 24 січня 2018   Переглядів:691   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Відділ охорони здоров’я]
 

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми:novaya-papka.rar [2.68 Mb] (cкачувань: 18)