Веб-портал міста Люботин » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI » Звіт про роботу відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації за 2009р.

 Звіт про роботу відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації за 2009р.
Автор: Lubotin   Додано:18 травня 2010   Переглядів:1557   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI]
 
 (голосів: 0)

Звіт про роботу

відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації

виконавчого комітету Люботинської міської ради

за 2009 рік

 

Протягом звітного періоду співробітниками відділу була проведена наступна робота:

1. Постійна підтримка у робочому стані та адміністрування локальної мережі у виконкомі Люботинської міської ради, надання поточних консультацій по роботі Інтернету, спільного використання локальних ресурсів, роботі електронної пошти.

1.1. Надання допомоги у налаштуванні локальної мережі організаціям м. Любо-тина.

2. Налагоджена робота по автоматичному резервному копіюванню документів та БД відділів виконкому.

3. Постійна підтримка програмних розробок «Місто», «Вулиці міста», «Зар-плата», «Дело».

3.1. Внесення даних за даними загального відділу (видача довідок) та по карт-ках відділу ВУС для призовників (надання консультацій).

3.2. Коригування БД «Дело» для введення інформації на 2009 рік.

3.3. Коригування модулів нарахування заробітної платні у разі потреби, кори-гування вихідних документів у разі потреби за заявкою відділу бухгалтерського обліку (програма Зарплата).

3.4. Коригування даних «Вулиці міста» - внесення змін згідно рішення викон-кому, внесення відповідальних депутатів, квартальних тощо.

3.5. Ведеться корегування бази даних мешканців міста. За 2009 рік відкорего-вано 2100 записів (вносяться зміни згідно документів, які надають мешканці міста відділу документального забезпечення) та на 01.10.2009 р. внесено 8105 паспортних даних.

4. Уточнюються дані та готується до випуску уточнена електронна карта міста (Караван, с. Смородське, Коваленки).

5. Підтримка у робочому стані офіційного сайту міста www.lubotin.kharkov.ua

4.1. внесення новин по місту, які надають установи, внесення нових випусків веб-версії бюлетеню «Люботинський вісник»,об’яв, матеріалів сесій міської ради – перелік питань, рішення та додатки до них, до розділу регу-ляторної політики, оновлення фотогалереї, тощо.

4.2. Продовжується робота по занесенню інформації у віртуальний музей.

6. Постійно ведеться робота по оновленню та внесенню інформації до сторінки web-порталу Асоціації міст України http://www.auc.org.ua/lyubotyn.

7. Ведеться робота по підтримці в актуальному стані БД «Законодавство» (по-новлення блоками). Завдяки мережі Інтернет майже щоденно оновлюється база даних. Надаються необхідні нормативні акти юридичному відділу, іншим відділам виконкому та організаціям міста.

8. Постійно ведеться робота по оновленню БД антивірусних програм та перевір-ка комп’ютерів на наявність вірусів.

8.1. Тестування та перевірка комп’ютерів МЦССМ, ЦМЛ, відділу культури, спорткомітету.

9. Проводилась робота по збору, корегуванню, та підготовці інформації до ін-формаційного бюлетеню «Люботинський вісник» та його верстка. За звітний період було зверстані 12 випусків інформаційного бюлетеню «Люботинський вісник» та 2 спецвипуск, які були надрукований власними силами.

10. Розробка та друк об’яв до свят міста, запрошень тощо.

11. Обробка цифрових фотокарток для виконкому.

12. Постійно ведеться робота по супроводженню та поновлюється у зв’язку з пе-редислокацією комп’ютерної техніки по виконкому програмний комплекс з обліку комп’ютерної техніки.

13. Освоєння та впровадження нових програм для зручності в роботі (програма для відновлення з флеш-накопичувачів, пошкоджених CD-дисків, отформатованих жорстких дисків, автоматична перевірка на віруси флеш-накопичувачів).

14. Розпочата робота по освоєнню та внесенню даних до БД «Кадри».

15. Налагодження роботи у відділі ДРВ виконкому (налагодження системних па-раметрів для підключення до реєстру, підключення додаткового комп’ютеру). Адмініс-трування безпеки роботи відділу ДРВ.

16. Налагодження та супроводження оновлених версій АРМів у відділі бухгал-терського обліку (програма для підготовки платіжних доручень до казначейства - MEREGA, Кошторис, програма для надання довідок про доходи – Персоніфікація, програма надання інформації до податкової інспекції – 1DF, Електронний Цифровій Під-пис – для ПФУ).

16.1. Надання консультацій та допомоги МЦССМ, фінвідділу, спорткомітету, відділу культури.

17. Надавалась допомога та пошук інформації у мережі Інтернет для робітників виконкому.

18. Підтримуються у робочому стані технічні засоби виконкому, вчасно забезпе-чується ремонт, заміна витратних матеріалів. За звітний період було виконано 50 за-правок та 21 ремонтів друкуючих пристроїв – усі роботи проводились вчасно, що не завадило роботі виконкому.

19. Освоєння та проведення робіт по налагодженню комп’ютерної техніки, яка вийшла з ладу. Було проведено тестування комп’ютерної техніки (22 комп’ютери), проведена робота по переустановленню операційної системи та програмного забезпечення (12 комп’ютерів виконкому).

19.1. Надання допомоги у встановленні операційної системи та прикладних програм організаціям міста (МЦССМ, спорткомітет, фінвідділ, відділ культури).

20. Проведення робіт по тестуванню локальної мережі у виконкомі (переобжим мережевих кабелів у відділах, де виявлена нестабільна робота).

21. Надаються консультації та технічна допомога відділам виконкому та органі-заціям міста (відділу РАЦС, МЦССМ, фінвідділу, спорткомітету, відділ культури).

22. Неодноразово надавались послуги по копіюванню документів.

23. Проводилась робота по друку документів для виконкому, архіву, ВУС, ДЮСШ тощо.

 

Начальник відділу

комп’ютерного забезпечення

та засобів масової інформації А.В. Чекардіна

    Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.