Веб-портал міста Люботин » Головна » Попереду вибори...

 Попереду вибори...
Автор: Lubotin   Додано:5 серпня 2010   Переглядів:1364   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 2)

Регламент порядку надання інформації відділом

ведення Державного реєстру виборців

 

Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР), міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотримання вимог Конституції (254к/96-ВР) та Законів України при веденні Реєстру.

Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних

 

виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців». Статтею 10 Закону України «Про Державний реєстр виборців» чітко врегульовано відносини виборців з Реєстром.

Кожен виборець має право: подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру; знати про своє включення (не включення) чи включення (не включення) інших осіб Реєстру; знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених ч. 1-4 ст. 26 Закону, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього; одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в порядку, встановленому Законом; звертатися в порядку, встановленому Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб; оскаржувати в порядку, встановленому Законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру; захищати будь-якими, не забороненими Законом, засобами свої права та законні інтереси в разі їх порушення при веденні Реєстру.

Виборець в свою чергу зобов’язаний надавати органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених цим Законом.

У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.

Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до відділу ведення Державного реєстру виборців щодо змісту його особистих персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.

 

Якщо запит, надісланий до відділу ведення Державного реєстру виборців, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.

Шановні люботинці! Завдяки вчасно внесеним необхідним змінам до Державного реєстру, в день виборів ви безперешкодно та спокійно зможете реалізувати своє Конституційне право. Перевірити свої персональні дані у Реєстрі ви можете за адресою: м. Люботин, вул. Радянська, 26 А (І порверх), кімн. № 16, тел.: 742-45-94, 746-37-32.

 

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців Н.С. Крюченко