Веб-портал міста Люботин » Головна » ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ

 ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ
Автор: Lubotin   Додано:21 лютого 2011   Переглядів:1431   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 
 (голосів: 0)

Кредит - це гроші, які позичальник отримує від банку чи іншої фінансової установи, уклавши з ним кредитний договір і які підлягають поверненню разом з відсотками, на умовах і в строк, передбачені кредитним договором.

Позичальником за кредитним договором може бути громадянин України, а також громадянин, який має місце проживання в Україні.

 

 

Кредити надаються банками, кредитними спілками, ломбардами, лізинговими компаніями, страховими компаніями, установами накопичу вального пенсійного забезпечення, інвестиційними фондами та компаніями.

Для отримання кредиту треба звернутися з письмовою заявою до установи, яка може надати кредит. В заяві повинно бути зазначена необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення (наприклад : застава майна). До заяви додається оригінал паспорта та його ксерокопія, оригінал та ксерокопія ідентифікаційного коду, довідка про доходи з місця роботи із зазначенням посади, документи, що підтверджують інші доходи (в разі необхідності), інші документи на вимогу кредитодавця.

Кредитний договір укладається тільки у письмовій формі, незалежно від суми кредиту.

Кредитний договір має таку структуру :

- ввідна частина;

- загальні положення ;

- предмет договору ;

- умови надання кредиту ;

- права та обов'язки позичальника ;

- права та обов'язки банку ;

- особливі умови ;

- відповідальність сторін ;

- юридичні адреси, реквізити та підписи сторін.

Кредитний договір підписується керівником банку та позичальником, або уповноваженими на це особами та скріплюються печатками. Якщо кредитний договір складений на кількох аркушах, то на кожному аркуші проставляються підписи керівника банку та позичальника.

В кредитному договорі повинно бути зафіксовано дату (число, місяць, рік) і місце підписання договору, строк, на який укладено договір та конкретні строки погашення кредиту, чітко визначено цільове призначення, а також визначаються умови надання кредиту та строки його видачі.

Якщо кредитний договір містить умову про заставу нерухомого майна, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації.

У кредитних договорах є розділ „Умови забезпечення кредиту", в якому вказується, яким договором або цінними паперами чи іншими документами забезпечується своєчасне повернення кредиту. Кредитний договір повинен бути підписаний зі сторони кредитодавця особою, яка має на це законне право.

Кредитний договір вважається укладеним з моменту, коли між кредитодавцем і позичальником досягнуто згоди з усіх істотних умов.

Вносити зміни до кредитного договору в односторонньому порядку без згоди обох сторін не допускається. Якщо до кредитного договору вносяться зміни та доповнення, вони повинні оформлятися додатковою угодою.

Позичальник має право вимагати від банку кредит в обсягах і в термін, зазначений у договорі, достроково погасити заборгованість, порушувати перед банком питання про перенесення строків платежу в разі виникнення тимчасових фінансових ускладнень, достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит.

Позичальник повинен використати кредит на зазначені в договорі цілі, повернути кредит в обумовлений термін, своєчасно сплачувати відсотки за користування кредитом, у разі порушення строків повернення кредиту за договором виплатити пеню, періодично інформувати банк про хід виконання договору.

Кредитодавець має право проводити перевірку забезпеченості наданого кредиту, проводити контроль за цільовим використанням кредиту, припинити видачу кредиту і пред"явити претензії щодо раніше наданого у разі порушення позичальником умов кредитного договору, а також виявлення недостовірної інформації, затримки сплати відсотків за кредит, здійснювати нарахування і стягнення компенсації за невикористаний кредит.

Кредитодавець зобов"язаний надати позичальнику кредит в обсягах і у строки, обумовлені договором, відкрити позичальнику індивідуальний рахунок для видачі кредиту, інформувати про стягнення банком кредиту, про зміни у нормативних актах з питань кредитування і розрахунків.

 

Проценти за користування кредитом нараховуються з моменту зарахування коштів на рахунок позичальника, а не з моменту укладення договору або дати, з якої кредитодавець зобов"язаний був надати грошові кошти. За умовами кредитного договору банк може нести відповідальність за несвоєчасне перерахування кредитних коштів на рахунок позичальника чи визначений позичальником рахунок іншої особи. Крім того, позичальник вправі вимагати відшкодування завданих цим порушенням збитків – як реальних, так і упущеної вигоди.

Кредитодавець також може нести відповідальність і за необґрунтовану відмову від надання кредиту. Відповідальність позичальника може виражатися у формі відшкодування збитків, завданих кредитодавцю та сплати неустойки. Банк може прийняти рішення про відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки у виняткових випадках.

Якщо позичальник несвоєчасно погашає борг за кредитним договором та сплачує відсотки, при відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту, банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором.

 

Кредитодавець може відмовитися від передачі коштів, якщо дізнається про наявні у позичальника борги за такими ж договорами з іншими кредитними організаціями, про порушення кримінальної справи чи за інших обставин, хоч позичальник ще й не порушив умов зазначеного кредитного договору.

Сума кредиту вважається отриманою з моменту зарахування коштів у безготівковій формі на рахунок позичальника, з моменту отримання позичальником готівки у касі кредитодавця.

Якщо позичальник порушує встановлений кредитним договором обов"язок цільового використання кредиту, кредитодавець має право відмовитися від подальшого кредитування.

Відповідальність клієнта і банку є повною, тобто винна сторона зобов"язана відшкодувати збитки у повному обсязі, завдані іншій стороні, включаючи неотримані доходи, якщо кредитний договір не містить умов, які передбачають обмежений характер відповідальності сторін.

У кінцевій частині кредитного договору має міститися повний перелік реквізитів кредитора і позичальника.

 

Провідний спеціаліст Люботинського

міського управління юстиції

Харківської області

Приходько А.С.   Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.