Веб-портал міста Люботин » Головна » До уваги громадян, які звільнені з роботи

 До уваги громадян, які звільнені з роботи
Автор: Lubotin   Додано:17 лютого 2009   Переглядів:1604   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 2)

З метою  захисту  малозабезпечених   верств   населення   від негативних  наслідків  фінансової  кризи Кабінет Міністрів України 
Постановою від 20 грудня 2008 року №1084 установ,  що за  бажанням  громадян,  які  звільнені  з роботи  на підставі пункту
1 частини першої статей 36 і 40 Кодексу законів про  працю  України  (  322-08  )   та   зареєстровані   в установленому  порядку  як 
безробітні,  для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим  сім'ям,  державної  допомоги сім'ям  з  дітьми 
та  субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі - соціальна допомога):

-          сукупний дохід сім'ї обчислюється за попередні три місяці;

-          до сукупного   доходу   сім'ї   замість   заробітної    плати безробітного   враховується   розмір   призначеної   допомоги   по безробіттю у місяці звернення за призначенням соціальної  допомоги на підставі довідки державної служби зайнятості.

У разі   застосування  такого  порядку  обчислення  сукупного доходу соціальна допомога призначається на три місяці.

Також внесено зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» в частині обмеження надання цього виду допомог, а саме:

Державна соціальна  допомога  не  призначається  у  випадках, коли:

-  працездатні члени  малозабезпеченої  сім'ї  не  працюють,  не служать,  не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних,   вищих   навчальних  закладах  I-IV  рівнів акредитації протягом трьох місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  державної соціальної допомоги (крім осіб,  які в установленому  порядку  визнані  безробітними  та  за  інформацією центрів  зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню;  осіб,  які доглядають за дітьми до  досягнення ними трирічного віку або за дітьми,  які потребують догляду  протягом   часу,   визначеного   у   медичному   висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років,  а також за особами,  які досягли 80-річного віку);

- з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування,  а  також  хто-небудь  із її складу протягом 12 місяців перед  зверненням  за  наданням  державної   соціальної   допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

-  у власності  чи  володінні  малозабезпеченої  сім'ї  є  друга квартира (будинок)  за  умови,  що  загальна площа житла перевищує 21 квадратний  метр   на   одного   члена   сім'ї   та   додатково 10,5 квадратного  метра  на  сім'ю,  чи  більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

-    у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім  сімей, що  складаються лише з дітей та осіб,  які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи,  та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га,  крім випадків,  коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід.

За наявності цих обставин, державна  соціальна допомога може бути призначена органом праці  та  соціального  захисту  населення  на   підставі   рішення комісії у разі, якщо:

-  у складі сім'ї є інвалід;

-  у малозабезпеченій  багатодітній  сім'ї  виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо  діти  навчаються  за  денною формою навчання у загальноосвітніх,  а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації,  але  не  довше ніж до досягнення ними 23 років);

-  неможливість отримання   будь-яких   джерел   для   існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів  сім'ї. Рішення  про  призначення  державної  соціальної  допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження  матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Призначена державна  соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання  сім'єю  можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

Якщо сім'єю   навмисно   подано   недостовірні  відомості  чи приховано  відомості,  що   вплинули   або   могли   вплинути   на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру,  виплата  призначеної  державної  соціальної  допомоги припиняється  з місяця,  в якому виявлено порушення.  На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена  не  раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення".