Веб-портал міста Люботин » Головна » Управління ветеринарної медицини в місті Люботині

 Управління ветеринарної медицини в місті Люботині
Автор: Lubotin   Додано:31 серпня 2013   Переглядів:1556   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 1)

Управління ветеринарної медицини в місті Люботині розташовано за адресою Харківська область, місто Люботин вулиця Ветеринарна № 45. Код міста 62433. Електронна адреса для листування (эмеил) lubotin.vet@mail.ru , також Управління ветеринарної медицини в місті Люботині має свій веб-сайт http://uvml.kh.ua . Управління ветеринарної медицини в місті Люботині підпорядковуються Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України та є її територіальними органами нижчого рівня, і безпосередньо підпорядковуються Головному управлінню ветеринарної медицини в Харківській області. Управлінню ветеринарної медицини в місті Люботині підпорядковуються Люботинська міська державна лікарня ветеринарної медицини, лабораторія ветеринарно – санітарної експертизи на ринку ТОВ Лазуріт, офіційні лікарі м'ясопереробних підприємств які розташовані на територію міста Люботин. Повноваження Управління ветеринарної медицини в місті Люботині поширюються на територію міста Люботин.

 

       Управління ветеринарної медицини в місті Люботині  у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, наказами, дорученнями Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, актами Люботинської міської ради та виконавчого комітету міста Люботин що належать до компетенції Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України , а також наказами Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області. Завданням Управління ветеринарної медицини в місті Люботині є реалізація повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України на території міста Люботин.

 

Управління ветеринарної медицини в місті Люботині відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує охорону території міста Люботин від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро з інших територій або карантинних зон; здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за: здоров'ям тварин, безпечністю та якість харчових продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших товарів; тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами,  субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, а також потужностями (об'єктами) які розташовані на території місті Люботин, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу; проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об'єктах) в місті Люботин , які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках; видачею міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв), установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та наглядуна території міста Люботин, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб; організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження.  Забезпечує захист населення в місті Люботин від хвороб, спільних для тварин і людей.

Управління ветеринарної медицини в місті Люботині сприяє: упровадженню системи ідентифікації тварин; виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини; аналізує причини виникнення хвороб, недуг тварин, їх загибелі, розробляє рекомендації щодо їх профілактики та лікування. Відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності. Надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства. Видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин.

 

Також Управління ветеринарної медицини в місті Люботині забезпечує в місті Люботин своєчасне встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності - у зоні спостереження. Організовує здійснення в місті Люботин заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування.

Управління ветеринарної медицини вмісті Люботині координує діяльність відповідних підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України. Управління ветеринарної медицини в місті Люботині організовує розгляд звернень громадян міста Люботин з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

 

Управління ветеринарної медицини в місті Люботині під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Люботинською міською радою та підприємствами, установами, організаціями на території міста Люботин.   Управління ветеринарної медицини в місті Люботині у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру. Накази управління ветеринарної медицини в місті Люботині  можуть бути скасовані Головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України повністю чи в окремій частині.

  Управління ветеринарної медицини в місті Люботині очолює начальник - головний державний інспектор ветеринарної медицини міста. Начальник управління ветеринарної медицини в місті Люботині  має заступника, які за посадами є заступниками головного державного інспектора ветеринарної медицини міста Люботина. Спеціалісти ветеринарної медицини Управління ветеринарної медицини в місті Люботині є за посадами державними інспекторами ветеринарної медицини міста Люботина.

    Управління ветеринарної медицини в місті Люботині діє на підставі положення про Управління ветеринарної медицини в місті Люботині, що затверджене наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, та зареєстроване державним реєстратором Виконавчого комітету Люботинської міської ради.

    Управління ветеринарної медицини в місті Люботині утворене у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”. Управління ветеринарної медицини в місті Люботині  є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

     За додатковою інформацією звертатись до Управління ветеринарної медицини в місті Люботині за телефоном 741-08-97

 

 

Провідний спеціаліст – інспектор

управління ветеринарної медицини

 вмісті Люботині   Михайличенко А. А.