Веб-портал міста Люботин » Головна » Щодо порушення проведення громадських слухань 15.09.2013 р.

 Щодо порушення проведення громадських слухань 15.09.2013 р.
Автор: Chekardina   Додано:18 вересня 2013   Переглядів:1973   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 6)

Проаналізувавши процедуру проведення громадських слухань, оголошених згідно з розпорядженням міського від 03.09.2013 р. № 202 на тему: “Обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин”, призначених на 15.09.2013 р., встановлено наступні порушення порядку їх проведення, визначеного Положенням “Про громадські слухання в м. Люботині” (Додаток 3 до Статуту територіальної громади міста Люботина), затвердженого рішенням ХL сесії V скликання Люботинської міської ради від 30.09.2008 р. № 758:

  1.  Порушення абз. 1 п. 36 Положення, згідно з яким на громадських слуханнях головує     міський голова. Визначення іншого головуючого шляхом голосування Положенням не передбачено, тобто головування під час громадських слухань Ісаєнко Н.Ю. є незаконним. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на те, що вказані вимоги Положення можна ігнорувати в зв’язку з тим, що “Положення не узгоджено  з громадою міста”, вважаємо необґрунтованими, так як вказане Положення є додатком до Статуту територіальної громади міста Люботина, затвердженого рішенням ХL сесії V скликання Люботинської міської ради від 30.09.2008 р. № 758, який опублікований у встановленому законом порядку та розміщений на головній сторінці офіційного сайту Люботинської міської ради з часу його затвердження. З моменту затвердження Статуту та до теперішнього часу будь-яких скарг, зауважень чи пропозицій щодо внесення змін або доповнень до Статуту з боку членів територіальної громади чи контролюючих органів не надходило. До того ж слід зазначити, що законність положень Статуту територіальної громади міста Люботина підтверджується реєстрацією у Люботинському міському управлінні юстиції  Харківської області (Наказ 13.10.2008 р. від  № 168).       
  2.  Порушення абз. 2 п. 36 Положення, згідно з яким протокол громадських слухань підписується головуючим та секретарем слухань. Протокол від 15.09.2013 р., підписаний особою, що не має законних повноважень голови громадських слухань, є нелегітимним, а тому не може мати будь-яких юридичних наслідків.
  3.  Порушення абз. 2 п. 36 Положення, згідно з яким із учасників слухань відносною більшістю голосів обирається секретар громадських слухань. Він веде протокол слухань. Обрання двох або більше секретарів  Положенням не передбачено, тому винесена Ісаєнко Н.Ю. пропозиція щодо обрання двох секретарів Новікова Ю.Б. та Нестеренко О.П. є такою, що не відповідає вимогам Положення.
  4.  Порушення п. 37 Положення, згідно з яким головуючий відкриває слухання, інформує про порядок ведення слухань та склад учасників. Про порядок ведення слухань та склад учасників на початку слухань оголошено не було.  
  5.  Порушення п. 40 Положення, згідно з яким за пропозицією підготовчого комітету або ініціатора на початку громадських слухань голосуванням затверджується регламент їх проведення. Всупереч  наведеного, регламент слухань на їх початку не затверджено, на голосування вказане питання поставлено не було. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на проведення процедури затвердження регламенту є відвертою фальсифікацією, що підтверджується даними відеозапису, який здійснювався під час слухань.       
  6. Порушення п. 41 Положення, згідно з яким регламентом слухань визначається час для доповідей, виступів, запитань і відповідей. Регламент має обов’язково передбачати доповіді представників ініціатора слухань, доповіді посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи депутатів, членів експертних груп і фахівців підприємств, установ і організацій, за напрямком діяльності яких проводяться слухання. Всупереч наведеному та в зв’язку з відсутністю регламенту слухань, вказані норми Положення дотримані не були, що призвело до позбавлення права на виступи осіб, обов’язковість виступу яких передбачена Положенням. Посилання в протоколі від 15.09.2013 р. на, так зване, “надання слова міському голові та відмову громади його слухати”, є неправдивими відомостями, так як образливі вигуки, виривання мікрофону та інші дії з порушення громадського порядку, які здійснювалися певними особами, не можна вважати загальною думкою громади. До того ж, доповідь міського голови було відразу обірвано Ісаєнко Н.Ю., яка незаконно взяла на себе обов’язки головуючого, а не громадою, що, є порушенням пунктів 38, 41 Положення. До речі, вказане суперечить і так званому начебто затвердженому регламенту, про який йдеться у протоколі від 15.09.2013 р., згідно якому регламент доповіді складає – до 20 хвилин.        
  7. Порушення п. 42 Положення, згідно з яким не допускається розгляд на громадських слуханнях та прийняття підсумкових документів з питань, які не були внесені до порядку денного слухань і про які не були повідомлені учасники громадських слухань у порядку, визначеному цим Положенням. Всупереч наведеному, питання, що були винесені на розгляд громади, не відповідали темі громадських слухань, оголошеної розпорядженням  міського голови від 03.09.2013 р. № 202: “Обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин”, яка була доведена до відома учасників в порядку, визначеному п. 23 Положення.
  8.  Порушення п. 44 Положення, учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань. Всупереч  наведеному,  на громадських слуханнях мали місце порушення громадського порядку, а саме: вигуки, образи, фізичний вплив на головуючого міського голову шляхом виривання мікрофону, позбавлення права відкрити слухання та права на виступ, передбаченого нормами Положення. Вказаними діями проведення оголошених громадських слухань було зірвано.   
  9.  Порушення абз. 4 п. 36 Положення, згідно з яким для підрахунку голосів на громадських слуханнях обирається лічильна комісія.  Згідно з п. 45 Положення, "за результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях осіб ухвалюються підсумкові документи - відповідні пропозиції та питання". Але, як вбачається з наданого протоколу від 15.09.2013 р., а також даних відеозапису,  лічильною комісією не підраховувалися голоси, подані за прийняття того чи іншого рішення з жодного питання. Матеріали, протоколи засідань лічильної комісії, які б свідчили про цифрові дані того чи іншого голосування, а також дозволяли достовірно встановити результати їх волевиявлення (в тому числі - з питання обрання самої лічильної комісії), відсутні. Вказане свідчать про не встановлення (або неможливість встановлення) лічильною комісію дійсних результатів волевиявлення учасників слухань, оскільки:

- внаслідок цього неможливо визначити кворум для прийняття рішення (проста більшість - тобто 50% +1 голос від числа зареєстрованих на момент голосування учасників), тобто встановити кількість голосів учасників, необхідних для прийняття рішення;

- жодних цифрових даних, які б дозволили визначити кількість голосів поданих за той чи інший проект резолюції, а також - чи перевищує (або дорівнює) ця кількість голосів, необхідний для прийняття рішення кворум;

- зрозуміти, що це за більшість (або меншість) "візуально встановлена" членами лічильної комісії неможливо, а також не зрозуміло, від якої кількості рахувалася ця  більшість, якщо на початку слухань всупереч  п. 37 Положення, склад та кількість учасників слухань не оголошувалися.

 

     10. Порушення п. 39 Положення, згідно з яким члени громади, які беруть участь у слуханнях, до їх початку реєструються в списку учасників громадських слухань — членів територіальної громади. Незареєстровані члени громади не можуть брати участь у слуханнях. У вказаному списку обов'язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, та ставляться їхні особисті підписи. Додатком 1 до Протоколу громадських слухань членів територіальної громади міста Люботина (додаток 2 до Положення) затверджено форму списку учасників громадських слухань, за яким ведеться їх реєстрація. Форма передбачає обов’язковість підпису списку головуючим на засіданні громадських слухань та секретарем громадських слухань. Всупереч наведеному, з 76 листів реєстраційних списків тільки 10 листів відповідають затвердженій Положенням формі, інша частина представляє собою звичайні білі аркуші паперу невідомого походження, деякі з яких не містять навіть назви заходу, реєстрація учасників якого проводилася. На більшості списків, що містять назву громадських слухань, вона не відповідає темі оголошених громадських слухань, а в деяких випадках взагалі носить незрозумілий характер. До того ж, в деяких списках відсутні обов’язкові дані про особу, передбачені п. 39 Положення, а саме дата народження, що, по-перше, є порушенням норм Положення, по-друге, унеможливлює перевірку дотримання п. 5 Положення, яким передбачено, що участь у громадських слуханнях може взяти лише дієздатний член громади віком від 18 років.         

            Враховуючи наведене, громадські слухання щодо обговорення детального плану території комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботині, оголошені згідно розпорядження міського голови від 03.09.2013 р. № 202, було зірвано певними членами ініціативної групи шляхом блокування роботи головуючого, провокаційних закликів до учасників слухань, дій, направлених на порушення громадського порядку, та інших дій, що унеможливили обговорення винесених на розгляд питань. В зв’язку з чисельними порушеннями порядку проведення громадських слухань, передбаченого Положенням “Про громадські слухання в м. Люботині”, громадський захід, проведений 15.09.2013 р., не можна вважати легітимним з точки зору його юридичних наслідків, передбачених для  громадських слухань, проведених в межах правового поля. 

 

                                                                               Міський голова                                                          В.О. Теличко  #1 написав: BatmansGrandma

22 вересня 2013 17:25 ICQ:--
Група:Посетители
Реєстрація:22.09.2013
Публікацій:0
Коментарів:1

Господин Теличко.
Вы как мэр, уже не один раз показали свою несостоятельность и некомпетентность. С жителями общение вообще прекратилось. Вот люди вам и не верят, и не хотят Вас слушать.
Те, кто пришел в зал лицея 15 сентября, были крайне недовольны принятым за них решением о строительстве полигона В ГОРОДЕ. Остальные, кто остался дома и не посетил слушания - просто не верят в диалог между властью и народом.
В городе никто не против цивилизованного решения вопросов хранения, захоронения и переработки мусора, но мы, жители, хотим чтобы все решения устроили жителей, а не только получивших "откаты".
Я крайне недоволен, что человек которого я не выбирал, которому я не верю, говорит как я буду жить следующие 20 лет. При этом меня выставляют быдлом и нарушителем.
Власть не прячется от народа, когда ей нечего скрывать.