Веб-портал міста Люботин » Головна » Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації

 Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації
Автор: Chekardina   Додано:2 квітня 2014   Переглядів:1983   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 
 (голосів: 0)

Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації

Повноваження, основні функції та завдання органів місцевого самоврядування у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації регулюються Законом України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року N 1932-XII та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року N 3543-XII.

Так, згідно статті 15 Закону України «Про оборону України» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують: підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час; приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників; призов громадян на строкову військову службу; направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори; організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним захистом; бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період; здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із законодавством; вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та інших послуг; організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів; сприяння у підтриманні відповідного режиму в прикордонній смузі та у контрольованих прикордонних районах; проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України; здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.  Відповідно до статті 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад: планують, організовують    і    забезпечують    мобілізаційну підготовку  та  мобілізацію  на  території  відповідних населених пунктів; беруть участь у формуванні проектів основних   показників мобілізаційного плану; розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і  річні програми мобілізаційної підготовки; забезпечують на території відповідних   населених   пунктів виконання   мобілізаційних   завдань  (замовлень)  підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень); здійснюють під час оголошення   мобілізації  заходи  щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території  відповідних  населених  пунктів,  на  роботу в умовах особливого періоду; доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних  населених  пунктів  і  залучаються  до виконання  мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори  (контракти); керують та  здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які  залучаються  ними  до виконання  мобілізаційних  завдань  (замовлень); здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву  матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності  або  залучаються  ними  до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); у разі ліквідації (реорганізації)  підприємств,  установ  і організацій,  що  перебувають  у  комунальній  власності  і   яким встановлено мобілізаційні  завдання   (замовлення)   або   які залучаються до їх виконання, здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на  території  відповідних  населених  пунктів,  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; організовують під  час  мобілізації  в  установленому порядку своєчасне  оповіщення  та  прибуття  громадян,  які залучаються до виконання   обов'язку  щодо  мобілізації, техніки на збірні  пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних  ділянок,  транспортних  та  інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів; забезпечують на  території відповідних  населених  пунктів ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання  військовозобов'язаних  на  період  мобілізації  та на воєнний час і надання звітності    щодо бронювання військовозобов'язаних  у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України; забезпечують надання військовим комісаріатам  відомостей  про реєстрацію,   банкрутство   (ліквідацію)  підприємств,  установ  і організацій,  що  належать  до  сфери  їх  управління,  згідно  із законодавством; сприяють військовим  комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації; одержують від місцевих  органів  виконавчої  влади  необхідну інформацію   про   характер  мобілізаційних  завдань (замовлень), встановлених  підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів,  з метою планування  раціонального  використання  людських  і  матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час; вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень)  підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень),  у разі втрати   зв'язку   із  зазначеними  підприємствами,  установами  і організаціями під час мобілізації та у воєнний час; забезпечують на  території відповідних населених пунктів виконання  законів  України  та  інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

Провідний спеціаліст 

Люботинського міського

управління юстиції 

                                                                                                   Ю.М. Редько