Сайт міста Люботин » Головна » Врегулювання конфлікту інтересів

 Врегулювання конфлікту інтересів
Автор: Chekardina   Додано:12 січня 2015   Переглядів:589   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 
 (голосів: 0)

Врегулювання конфлікту інтересів 

 

Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та  службовими  повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або  неупередженість   прийняття   рішень, а також на вчинення  чи  невчинення  дій під  час виконання  наданих  йому  службових
повноважень.

Обставини,  що можуть призвести до виникнення  конфлікту інтересів,  повинні бути усунуті до того,  як державний службовець буде призначений на посаду. У разі  коли  обставини,  що  можуть  призвести до виникнення  конфлікту  інтересів,  склалися  після  призначення   на   посаду,  державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій  формі про це свого безпосереднього керівника  та  терміново  вжити  заходів щодо усунення таких обставин. Якщо  державному службовцю  стало  відомо про наявність  конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому  необхідно  повідомити про це свого безпосереднього керівника. Державний службовець,  який повідомив про конфлікт  інтересів  свого  безпосереднього  керівника  і  вважає,  що  вжиті  заходи є
недостатніми, може повідомити про це в письмовій формі  керівника  органу державної влади.
Безпосередній керівник  зобов'язаний вжити всіх  необхідних заходів, спрямованих на   запобігання   конфлікту  інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
У разі виникнення  конфлікту інтересів  у  державного  службовця, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії,  колегії,  ради  тощо),  такий  державний  службовець  не повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його  неучасть не впливає на повноваження цього органу. У разі якщо неучасть державного службовця,  у  якого  виник  конфлікт  інтересів і який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого державного службовця у прийнятті рішень має  здійснюватись під контролем.
Державному службовцю рекомендується позбутись приватного інтересу,  з  приводу  якого  може  виникнути  конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав,  майна  або  майнових  прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення державного службовця іншою особою та відсутності можливостей для його переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних службовців керівник  органу,  де  працює державний  службовець,  або його заступник відповідно до розподілу повноважень у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого   дня, приймає рішення  про  здійснення  контролю  за рішеннями, що приймаються цим державним службовцем.

 

 

 

Начальник Люботинського міського управління юстиції 

                                                                Ю. Константінов

    Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.