Веб-портал міста Люботин » Головна » Про стимулювання роботодавців до створення нових та збереження існуючих робочих місць

 Про стимулювання роботодавців до створення нових та збереження існуючих робочих місць
Автор: Chekardina   Додано:9 квітня 2015   Переглядів:811   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 0)

Про стимулювання роботодавців до створення нових 

та збереження існуючих робочих місць

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (далі - Закон) до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення віднесено:
- створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць;                                                                                                                               
- заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця.  

Заходами зі сприяння створенню нових робочих місць є:  
- компенсація фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску;
- сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів;
- компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та громадян, які працевлаштовуються суб’єктами малого підприємництва (на нові робочі місця).

 Державна служба зайнятості також бере участь у реалізації заходів, спрямованих на:
- запобігання масовому вивільненню працівників;
- профілактику настання страхового випадку;
- сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в місті з найвищими показниками безробіття.          

До профілактичних заходів зі збереження робочих місць належить:
- фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу;
- фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва;
- надання допомоги по частковому безробіттю.                                                                                     

Компенсація фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу (за місяць, за який він сплачений) надається відповідно до частини 2 статті 24 Закону. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 153 затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.                                                                                   

Новим робочим місцем є робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника (пункт 12 частини 1 статті 1 Закону).                                                 

Сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів реалізується відповідно до статті 25 Закону та постанов Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 365 “Деякі питання реалізації статті 25 Закону України “Про зайнятість населення”.                                                                   

Порядок компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та громадян, які працевлаштовуються суб’єктами малого підприємництва (на нові робочі місця), визначено статтями 26 та 27 Закону. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 347 затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва.                                              

Розроблення комплексу заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню, здійснюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю сторін соціального діалогу. У разі коли масове вивільнення працівників (критерії масового вивільнення визначені статтею 48 Закону) спричинило різке зростання безробіття в регіоні або на відповідній території на 3 і більше відсоткових пункти протягом звітного періоду, ситуація на ринку праці визнається кризовою. Для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні комісії згідно Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 305.                                                                                                 

При виникненні страхового ризику Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття може здійснювати заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків, у межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на такі цілі (стаття 7-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”).                                                                                         

Порядок надання допомоги по частковому безробіттю регламентовано статтею 47 Закону та прийнятими, на її виконання, нормативно-правими актами.

                                                 

   Відділ з питань праці та зайнятості населення УСЗН