Веб-портал міста Люботин » Головна » Суди – самостійна гілка влади в Україні

 Суди – самостійна гілка влади в Україні
Автор: Lubotin   Додано:30 квітня 2010   Переглядів:2012   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 1)

Україна – європейська держава не лише за географічно, історично, але й виходячи із принципів побудови своєї політичної та правової системи. Все це закріплено в Основному Законі – Конституції України.

Важливість судової влади для України відображена у Статті 6 Конституції України (далі – КУ), яка встановлює:

„Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову”.

Як бачимо, суди – не просто інституції, де розв’язуються спори та виносяться рішення за скоєні злочини, а окрема гілка державної влади.

Не можуть бути утворені та діяти будь – які інші органи із судовими повноваженнями, як це було за часи сталінського режиму, коли „трійки” та „двійки” поза судовими процедурами виносили вироки. У тому числі смертні, сотнями тисяч громадян СРСР.

 

Кожен спір, який виникає щодо правовідносин, може бути вирішений у судовому порядку.

Всі справи щодо конституційності нормативно – правових актів (їх відповідності Конституції України), які ухвалені Верховною Радою України, Президентом України чи Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.

Решта спорів, у тому числі щодо законності актів названих вище суб’єктів влади, підвідомчі судам загальної юрисдикції.

Всі суди, які є в Україні, за винятком Конституційного Суду України, є судами загальної юрисдикції саме вони розглядають всі спори, за винятком дуже вузької категорії справ, що належать до компетенції Конституційного Суду України.

 

Принцип територіальності означає: судова система України побудована так, що особа, може звернутись за захистом своїх прав чи розгляду спору максимально близько до місця свого проживання – у місцевий суд (районний, районний у місті, міський, міськрайонний) та отримати найбільш повний та якісний розгляд справ у визначених сферах.

Відповідно до принципу спеціалізації поряд із загальними судами діють адміністративні та господарські суди.

Для забезпечення виправлення судової помилки та реалізації права на оскарження судових рішень, Конституція передбачає принцип певної ієрархічної побудови судової системи: місцевий суд – апеляційний – вищий спеціалізований – Верховний Суд України.

Правосуддя здійснюється переважно професійними особами – суддею, який відповідає встановленим законом кваліфікаційним вимогам та призначений на цю посаду відповідно до встановлених процедур.

У визначених законом випадках, разом із професійним суддею правосуддя здійснюють народні засідателі.

 

 

Люботинське міське управління юстиції Харківської області