Сайт міста Люботин » Головна » Про міський бюджет міста Люботин на 2010 рік

 Про міський бюджет міста Люботин на 2010 рік
Автор: Lubotin   Додано:25 травня 2010   Переглядів:900   Категорія - [Головна, Економічний розвиток]
 
 (голосів: 0)

В основу формування показників доходів, видатків місцевого бюджету міста Люботин на 2010 рік покладено вимоги діючого Бюджетного кодексу України.

Бюджет міста на 2010 рік розрахований на формульній основі шляхом застосування для визначення розрахункових обсягів доходів, коефіцієнтів податкоспроможності територій, а для розрахунку обсягів видатків – розрахункових нормативів розподілу бюджетних коштів на одного мешканця, учня, одержувача соціальних виплат, тобто на основі об’єктивних критеріїв скоригованих на специфічні для кожної бюджетної галузі особливості. Нормативи визначені із реальних ресурсів держави і нашого міста.

 

В основу розрахункових показників доходної частини бюджету покладено основні макропоказники економічного та соціального розвитку міста на 2010 рік.

Обсяг доходної частини бюджету міста на 2010 рік визначений в загальній сумі 50488,598 тис.грн., з них доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі 12634,100 тис.грн., доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі 1527,000 тис.грн., дотація в сумі 18065,000 тис.грн., субвенція з обласного бюджету в сумі 434,898 тис.грн., субвенції з державного бюджету в сумі 16680,424 тис.грн. спеціальний фонд 1147,176 тис.грн.

 

Доходна частина місцевих бюджетів, яка врахована при визначені між бюджетних трансфертів, сформована відповідно до ст.98 Бюджетного Кодексу України виходячи з індексів відносної податкоспроможності, при обчисленні яких використовувалися фактичні дані за 2006, 2007 та 2008 роки, із застосуванням коригуючих коефіцієнтів. Також з метою врахування змін у доходній базі місцевого бюджету, в умовах впливу фінансово-економічної кризи, використано коефіцієнт коригування доходів внаслідок впливу фінансової кризи.

До I кошику відносяться доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, затверджені згідно розрахункам доведених Міністерством Фінансів України, в сумі 12634,100 тис. грн. До них належать такі податки і збори:

1.Податок з доходів фізичних осіб, надходження якого планується до міського бюджету в сумі 11508,5 тис.грн., що на 1092,6 тис.грн. більше факту минулого року, або на 10,5%.

Відповідно до ст. 53 Закону України “Про Державний бюджет на 2010 рік”, при визначенні показників бюджету на 2010 рік, враховано, що з 1 січня 2010р. розмір мінімальної зарплати становить 869 грн., з 1 квітня 2010р. – 884 грн., з 1 липня 2010р. – 888 грн., з 1 жовтня 2010р. – 907 грн., а з 1 грудня 2010 року – 922 гривень на місяць. Згідно ст. 65 Бюджетного Кодексу України норматив відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста обласного значення зараховується 75 відсотків від загального обсягу цього податку, що справляється на території нашого міста.

На 2010 рік планується п’ять найбільших платників податку з доходів фізичних осіб, а саме:

1.Моторвагонне депо ст. Люботин ПЗ

2.Люботинське дистанція колії ПЗ

3.Люботинський міський відділ освіти

4.Люботинський КМП 213

5.ДП Караванський спиртзавод

2.Державне мито в частині, що надходить до місцевого бюджету – 200,0 тис.грн. Плановий показник затверджено враховуючи динаміку надходжень за останні роки в умовах діючого законодавства та з урахуванням впливу фінансово-економічної кризи.

3.Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчим органом нашої ради – 6,1 тис.грн. Плановий показник затверджено по фактичним надходженням 2009 року.

4.Плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів) – 58,0 тис.грн. Плановий показник затверджено по фактичним надходженням 2009 року.

5.Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 760,0 тис.грн. Плановий показник затверджено по фактичним надходженням 2009 року та згідно діючої податкової бази.

6.Надходження адмінштрафів – 1,5 тис.грн. Плановий показник затверджено по фактичним надходженням 2009 року.

7.Надходження адмінштрафів в сфері забезпечення правил дорожнього руху – 100,0 тис.грн.

 

До II кошику відносяться доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, затверджені в сумі 1527,000 тис.грн., що на 100,0 тис.грн. більше ніж доведено Міністерством Фінансів України.

До них включаються надходження:

1. Місцеві податки і збори, надходження яких планується -

88,8 тис.грн. Плановий показник затверджено враховуючи інформацію надану Люботинським відділення ХОДПІ та фактичні надходженням 2009 року.

• комунальний податок 51,0 тис.грн. Плановий показник затверджений по факту 2009 року;

• податок з реклами 2,0 тис.грн. Плановий показник затверджено враховуючи те, що в умовах впливу фінансово-економічної кризи зменшуються надходження від платників податку;

• ринковий збір 35,5 тис.грн. Плановий показник затверджений по факту 2009 року.

• Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі 0,3 тис.грн

 

2.Плата за землю– згідно статті 69 БКУ до місцевого бюджету належить 75 відсотків надходжень в сумі – 1283,9 тис.грн., що на 21,6 тис. грн. більше факту минулого року.

3.Збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 56,4 тис.грн. Плановий показник затверджено враховуючи інформацію надану Люботинським відділення ХОДПІ та фактичні надходження.

4.Податок на промисел, що зараховується до міського бюджету –

2,5 тис.грн. Плановий показник затверджено по фактичним надходженням 2009 року.

5.Фіксований сільськогосподарський податок – 4,5 тис.грн. Плановий показник затверджено по фактичним надходженням 2009 року, а також враховуючи інформацію надану Люботинським відділення ХОДПІ.

6.Плата за оренду комунального майна – 28,0 тис.грн. Плановий показник затверджено враховуючи кількість діючих договорів оренди комунального майна та пільгу надану Люботинською міською радою.

7. Податок на прибуток підприємств комунальної власності – 10,0 тис. грн. Плановий показник затверджено по фактичним надходженням 2009 року підприємств комунальної власності.

8. Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – 0,1 тис.грн.

9. Інші надходження – 52,8 тис.грн.

 

Спеціальний фонд бюджету міста (без врахування трансфертів) визначений в сумі 1147,176 тис. грн.

В розрахунки включені дані про надходження коштів:

• Збору за забруднення навколишнього природного середовища – 22,6 тис.грн. – 20%. Плановий показник затверджено згідно надходжень 2009р. та діючої податкової бази.

• Податок з власників транспортних засобів – 250,9 тис.грн. (ст. 69 БКУ) – 50%. Плановий показник затверджено враховуючи інформації Люботинського відділення ХОДПІ, розрахований згідно діючої податкової бази.

• Власні надходження бюджетних установ і організацій–

834,676 тис.грн. Плановий показник затверджено згідно прогнозних показників бюджетних установ міста.

• Інші надходження – 1,0 тис.грн.

• Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності в сумі 38,0 тис.грн. Заплановані надходження від продажу нежитлових будинків, розміщених за адресою: вул. Нове Життя, 40 та вул. Ватутіна, 27.

 

Видатки

 

Видатки бюджету міста визначені в сумі 50517,4 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 46496,0 тис.грн., спеціальний фонд – 4021,4 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 66,762 тис.грн., з яких 28,8 тис.грн. це погашення кредиторської заборгованості згідно постанови КМУ від 3 лютого 2010 року № 75.

Верховною Радою України 27 квітня 2010 року прийнято Закон України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.

Законом Про Державний бюджет України на 2010 рік обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з:

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 555 грн., з 1 квітня - 567 грн., з 1 липня - 570 грн., з 1 жовтня -586 грн., з 1 грудня - 600 грн. на місяць;

мінімальної заробітної плати з 1 січня - 869 грн., з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня - 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня - 922 грн. на місяць.

При цьому, враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та на забезпечення додаткових виплат працівникам освіти, охорони здоров’я і культури.

По окремих галузях видатки бюджету міста характеризуються такими показниками.

 

Освіта


Обсяг видатків на освіту, визначений в залежності від розрахункового нормативу видатків на одного учня в сумі 6255,484 грн., що на 1499,503 грн. більше, ніж в минулому році; та на одного дошкільника 6711,409 грн., що на 1128,49 грн. більше минулого року.

В кошторисі освіти передбачено безкоштовне харчування по школах: учнів 1-4 класів, кількість яких складає 736*150дн.*5грн.= 454388грн., та дітей пільгового контингенту в кількості 19чол.*150дн.*5грн.=11730грн., також заплановано харчування дітей в пришкільних таборах в сумі 65000 грн. Харчування по ДНЗ: по селу – 46дітей *160 дн.*6,3грн.=45589грн., по місту - 412діт.*160дн.*4,5грн.=294007грн., та на оздоровлення дітей – 12510грн.)

Видатки на освіту складають 15404,098 тис. грн., в тому числі 434,898 тис. грн. – субвенція на дітей, які вчаться в ЗОШ № 2, а проживають в інтернаті, Проти минулого року загальний обсяг видатків збільшився на 1608,8 тис. грн.

Розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становитиме в 2010 році шість прожиткових мінімумів, він запланований на одну дитину в розмірі 5,166 тис.грн. Відповідно до частини 6 статті 25 Закону України “Про охорону дитинства” на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2010 році виповниться 18 років, враховані кошти у обсязі 20,67 тис. грн. для 13 дітей.

Видатки на освіту складають 47,2 % від обсягу загального фонду бюджету міста. Видатки на зарплатню від обсягу бюджету освіти складають 55,4%, на енергоносії – 11,1%.

За рахунок цих коштів у 2010 році будуть утримуватись 7 загальноосвітніх шкіл, 4 дошкільні дитячі установи, БДЮТ, НВК, ЦБ і методкабінет.

На 2010 рік плануються наступні заходи по підготовці закладів освіти до навчального року 2010-2011 та опалювального сезону на загальну суму 620,0 тис.грн.:

гімназія № 1 – ремонт даху основного корпусу на суму 260,0 тис.грн.

ЗОШ № 2 – ремонт зовнішнього туалету на суму 40,0 тис.грн.,

ЗОШ № 3 – ремонт зовнішньої каналізаційної системи на суму 30,0 тис.грн. та ремонт даху на суму 5,0 тис.грн.

ЗОШ № 4 – ремонт внутрішнього туалету та каналізаційної системи на суму 100,0 тис.грн.

ЗОШ № 5 – ремонт коридору в приміщенні початкової школи на суму 15,0 тис.грн.

ЗОШ № 6 – заміна вікон на метало-пластикові на суму 30,0 тис.грн.

ДНЗ № 1 – ремонт каналізаційної системи на суму 40,0 тис.грн.

ДНЗ № 2 – ремонт каналізаційної системи на суму 40,0 тис.грн.

Караванський ДНЗ – ремонт підлоги у спальній кімнаті в на суму 30,0 тис.грн.

Будинок дитячої та юнацької творчості – ремонт центрального входу на суму 30,0 тис.грн.

Встановлення енергозберігаючого освітлення (зовнішнього та внутрішнього) в ЗОШ №№ 1, 3, 4, 5, 6, Караванській на суму 78,0 тис.грн. та по ДНЗ № 3 на суму 10,5 тис.грн.

Фонд загального обов’язкового навчання по загальноосвітнім школам запланований в сумі 217,9 тис.грн., що складає 2,2 % від обсягу асигнувань на шкільну освіту, в тому числі заплановано цільові видатки на одноразову грошову допомогу дітям-сиротам при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу.

Згідно постанови КМУ № 75 від 03.02.2010р. по відділу освіти було погашено кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2010р., на загальну суму 76,771 тис.грн., в тому числі капітальних видатків на суму 17,604 тис.грн. та встановлення енергозберігаючого освітлення по ЗОШ № 4 на суму 52,210 тис.грн.

 

Охорона здоров’я


Обсяг видатків на охорону здоров’я визначений в залежності від чисельності населення адміністративно – територіальної одиниці за мінусом того населення, що обслуговується в відділковій лікарні – 7205 чоловік Фінансовий норматив забезпеченості на охорону здоров’я м. Люботин складає 464,0 грн., що на 30,8 % більше минулого року.

У бюджеті міста на 2010 рік на фінансування видатків на охорону здоров’я передбачається спрямувати 10262,624 тис. грн., що становить 31,4% відсотків до обсягу бюджету та на 2106,5 тис. грн.. більше затверджених показників 2009 року. Видатки на зарплатню становлять 54,0%, на енергоносії – 7%, медикаменти 7%, харчування 1,2%. В розрахунках кошторисних призначень міської лікарні вартість 1 ліжко-дня по медикаментам становить 11 грн., (110 ліжок * 340 дн. * 11 грн. = 411400 грн., медикаменти для швидкої допомоги – 27957 грн., поліклініка 30210 відвід. * 0,30 = 9063 грн., стоматологія 11428 відвід. * 0,35 = 4000 грн., придбання слухових апаратів – 10 шт. * 990 грн. = 9900 грн., на придбання ліків пільгового контингенту – 200000 грн. без урахування витрат на цукровий діабет, бо в 2010р. ці витрати будуть проводитись за рахунок обласного бюджету).

по харчуванню 3 грн., (110 ліжок * 340 дн. * 3 грн. = 112200 грн., молочні суміші 2 чол. * 83.3 * 12м = 2000 грн., спец. харчування – 8005 грн., оплата харчування донорів 270 чол. * 18,50 = 4995 грн.)

На 2010 рік планується придбання м»якого інвентарю (матраци, медичні костюми) на суму 22,5 тис.грн., придбання метало пластикових вікон на суму 80,0 тис.грн., установлення програмного забезпечення навігація швидкої допомоги на суму 15,0 тис.грн.

На капітальний ремонт приміщення швидкої допомоги передбачено 162,8 тис.грн.

У проекті бюджету по охороні здоров'я передбачено кошти на придбання медичної апаратури 110,0 тис.грн, а саме: кисневий концентратор – 60,0 тис.грн., світильник безтіньовий хірургічний-рефлекториний – 25,0 тис.грн., дистилятор ДЕ – 10,0 тис.грн., мікроскоп бінокулярний – 9,0 тис.грн., апарат ЕКГ (3 кам) – 6,0 тис.грн. Також заплановані видатки на придбання легкового автомобілю 95,2 тис.грн., на придбання котла 50,0 тис.грн.

Згідно постанови КМУ № 75 від 03.02.2010р. по відділу охорони здоров’я було погашено кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2010р., на загальну суму 66,936 тис.грн., в тому числі капітальних видатків на суму 50,0 тис.грн. – оплата ремонту приміщення швидкої допомоги.

Відділ культури

Обсяг видатків на культуру обрахований виходячи із чисельності наявного населення міста та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного мешканця, який визначений в сумі 70,857 грн. для жителів міст обласного підпорядкування.

В загальному обсязі видатків культура займає 5,2 %. Видатки на зарплатню складають 62,5%, на енергоносії – 3,5 % від бюджету галузі.

Відділом культури на 2010 рік планується:

придбання українських національних костюмів для проведення загальноміських та виїзних свят на суму 40,0 тис.грн.;

придбання книг для поповнення бібліотечних фондів на суму 12,0 тис.грн.;

придбання комп’ютерів для створення інформаційної системи центральної бібліотеки та ноутбуку для музикального оформлення міських свят на суму 18,0 тис.грн.;

придбання вітрин для виставки експонатів краєзнавчого музею на суму 10,0 тис.грн.

Для проведення капітального ремонту класів в Школі естетичного виховання протягом 2010 року передбачено кошти в сумі 20,0 тис.грн., також заплановано заміну вікон та двох балконних блоків у приміщенні центральної бібліотеки на суму 20,0 тис.грн..

Видатки на фізичну культуру та спорт в проекті бюджету на 2010 рік враховані в сумі 196,8 тис. грн. Норматив на одного мешканця для міст обласного підпорядкування – 9,91 грн. Обсяг видатків на фізкультуру та спорт запланований в розмірі 0,6% від загального фонду. Видатки на зарплатню складають 67% від загального обсягу видатків на галузь. На проведення програм заплановано 55,673 тис.грн., що складає 28,4 % від загального бюджету установи.

По фізичній культурі планується збільшення обсягу споживання енергоносіїв (водопостачання та електроенергія), що пов’язане з введенням в експлуатацію інфраструктури стадіону «Олімпієць».

На утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді передбачено 110,0 тис. грн. При формуванні показників, на утримання центру додатково було спрямовано кошти в сумі 69,2 тис.грн. за рахунок нерозподіленого резерву коштів. Суми, яка була доведена по формульному розрахунку Міністерством фінансів України ( 40,8 тис.грн.) могло вистачити на утримання установи лише протягом 4 місяців. Норматив на одного мешканця – 2,63 грн., В загальному обсязі видатків на галузь, видатки на зарплату складають 71,2 %, на енергоносії 3,9%, відсоток видатків на утримання центру в загальному фонді складає 0,3%.

На утримання територіального центру і відділення соціальної допомоги вдома видатки визначаються в сумі 525,0 тис. грн., що на 122,2 тис. грн. менше доведеного у 2009 році. Забезпеченість працівників заробітною платою 8,5 міс. На теперішній час утримується 25 підопічних у стаціонарному відділенні та 303 громадян, які обслуговуються вдома, на утримання одного підопічного в рік із наявних коштів приходиться 10640 грн. у стаціонарному відділенні, та 803,6 грн. на обслуговуємого вдома. Відсоткова частка видатків на територіальний центр в загальному обсязі видатків становить 1,6%.

На утримання органів місцевого самоврядування міста передбачаються видатки в сумі 3353,983 тис. грн., їх частка в місцевому бюджеті 10,3 %. По органам виконавчої влади не забезпечено 100% лімітних асигнувань на виплату заробітної плати. Доведених асигнувань вистачає на утримання працівників лише на 9 місяців. Виходячи з можливостей бюджету, кошти на господарські витрати заплановані на мінімальні потреби.

За рахунок доходів ІІ кошику заплановані видатки на реалізацію міських програм та на благоустрій міста. Видатки на благоустрій заплановані в сумі 1000,0 тис.грн. – це кошти для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою, яка становить 58,0% від доведеної, кошти на оплату вуличного освітлення, придбання паливно-мастильних матеріалів тощо.

Резервний фонд сформований в сумі 24,0 тис. грн. для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні проекту бюджету.

 

 

Програми місцевого бюджету


На реалізацію Програми соціального захисту населення м. Люботин на 2010 рік заплановано кошти в сумі 73,0 тис.грн., які будуть спрямовані на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, поховання безрідних та інші соціальні видатки.

На реалізацію розділу 7 п. 3 міської Програми «Майбутнє Люботинщини» на 2008-2010 рік заплановано кошти в сумі 20,0 тис.грн., які будуть спрямовані на придбання путівок до оздоровчих таборів для дітей пільгового контингенту.

В межах Програми удосконалення медичної допомоги в Комунальному підприємстві «Люботинська центральна міська лікарня» на період 2010-2012 роки в бюджеті заплановано 418,045 тис.грн., за рахунок яких буде проведено капітальних ремонт приміщення швидкої допомоги та придбано необхідне медичне обладнання і устаткування.

По відділу культури в межах реалізації Програми розвитку культури міста Люботин на 2009-2013 роки заплановано кошти в сумі 130,0 тис.грн. для проведення загальноміських свят, придбання національних та театральних костюмів, проведення капітального ремонту закладів культури, поповнення бібліотечних фондів тощо.

По фонду охорони навколишнього середовища заплановано кошти в сумі 23,6 тис.грн. за рахунок яких мають реалізуватися заходи Програми щодо покращення соціально-економічного та екологічного стану у м. Люботин, до яких відносяться заходи з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, а також охорона і раціональне використання водних ресурсів та поширення інформації природоохоронного спрямування.

В рамках Програми розвитку дорожньо-шляхового господарства та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах міста Люботин на 2008-2010 роки заплановано видатки в сумі 250,9 тис.грн. Ці кошти будуть витрачені на утримання, поточний та капітальний ремонт автомобільних шляхів, що знаходяться в комунальній власності, видатки плануються за рахунок надходження транспортного податку.

За Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Люботин, на початку року по КФК 180409 «Внески органів місцевого самоврядування в статутні фонди підприємств» було погашено кредиторську заборгованість за 2009 рік в сумі 28,762 тис.грн., згідно постанови КМУ від 03.02.2010р. № 75, це оплата за проведені роботи по ремонту даху житлового будинку за адресою пров. Оранжерейний 4а.

По бюджету розвитку на 2010 рік плануються видатки в сумі 66,762 тис.грн., з них:

за рахунок продажу безхазяйних домоволодінь кошти в сумі 38,0 тис.грн., які будуть спрямовані Виробничому управлінню комунального господарства для придбання техніки;

за рахунок залишку коштів від продажу майна в сумі 28,762 тис.грн., якими було погашено кредиторську заборгованість за 2009 рік згідно постанови КМУ від 03.02.2010р. № 75 (ремонт даху житлового будинку по пров. Оранжерейному 4а).

Оборотна касова готівка затверджена на рік у сумі 150,0 тис.грн.

Пояснення до змін бюджету.

І кошик:

При формування бюджету були внесені зміни до показників МФ України, а саме:

Відділ освіти + 262,398 тис.грн. за рахунок:

+434,898 тис.грн. (субвенція з обласного бюджету на фінансування навчання учнів Люботинської загальноосвітньої школи-інтернату І ступеня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)

- 172,5 тис.грн (зменшено та розподілено на органи виконавчої влади)

Відділ охорони здоров»я - 496,776 тис.грн. за рахунок:

- 87,0 тис.грн (зменшено та розподілено на органи виконавчої влади)

- -409,776тис.грн (зменшено та розподілено на органи виконавчої влади та МЦССМ)

Відділ культури - 60,0 тис.грн. за рахунок:

-60,0тис.грн. (зменшено та розподілено на органи виконавчої влади)

Відділ фізичної культури та спорту – 48,3 тис.грн. (зменшено та розподілено на органи виконавчої влади)

МЦ СССДМ + 39,2 тис.грн.(за рахунок нерозподіленого резерву)

+30,0тис.грн.( за рахунок зменшення асигнувань з лікарні)

Територіальний центр обслуговування пенсіонерів та ОНГ + 15,5 тис.грн. .(за рахунок нерозподіленого резерву).

Утримання органів місцевого самоврядування збільшено проти показників Мінфіну на 1282,483 тис.грн., з них за рахунок освіти – 172,5 тис.грн., за рахунок культури – 60,0 тис.грн., за рахунок охорони здоров’я – 496,776 тис.грн., за рахунок фізкультури та спорту – 48,3 тис.грн., за рахунок нерозподіленого резерву – 70,907 тис.грн., за рахунок ІІ кошику – 434,0 тис.грн.

Нерозподілений резерв 152,7 тис.грн

Розподілено на: - 24,0 тис.грн резервний фонд,

- 15,5 тис.грн на територіальний центр

- 39,2 тис.грн на МЦСССДМ

- 3,093 тис.грн. погашення кредиторської заборгованості за 2009 рік згідно постанови КМУ від 03.02.2010р. № 75 для оплати членських внесків до Асоціації міст України.

По спеціальному фонду затверджено власні надходження бюджетних установ в сумі 834,676 тис.грн. Проти показників Мінфіну цю суму зменшено на 62,9 тис.грн., тому що реально надходження за рік поступають в меншому обсязі чим доведено МФУ.

ІІ кошик:

Розподілено таким чином

На утримання ВУКГ – 1000,0 тис. грн.;

Програма соціального захисту населення – 73,0 тис.грн.,

Програма оздоровлення дітей – 20,0 тис.грн.

На утримання органів виконавчої влади – 434,0 тис.грн.

 

 

Заступник начальника фінансового управління

начальник бюджетного відділу І.В. Яловенко

 

 

Завантажити додаткові документи budjet2010.rar [76.98 Kb] (cкачувань: 20)

 

- Перелік об’єктів, видатки на які у 2010  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
- Перелік державних та регіональних програм по міському бюджету на 2010 рік
- Рішення про міський бюджет міста Люботин на 2010 рік
- Доходи місцевого бюджету на 2010рік
- Розподіл видатків місцевого бюджету на 2010 рік за головними розпорядниками коштів
- Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам  коштів місцевого бюджету на 2010 рік.
- Джерела фінансування на 2010 рік   Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.