DataLife Engine > Головна > Систематизація законодавства - як напрямок роботи юридичної служби

Систематизація законодавства - як напрямок роботи юридичної служби


12 березня 2012. Опублікував: Chekardina

         Характерною рисою українського законодавства є його постійні зміни. З метою оперативного реагування на відповідні зміни, для усунення недоліків, запобігання повторів та унеможливлення застосування застарілих норм в роботі, з ціллю володіння повною і точною інформацією про чинне законодавство України юридичними службами місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів в системі міністерств, державних господарських об’єднань, підприємств, установ, організацій (далі - Установи) повинна здійснюватись систематизація законодавства.
           Питання про систематизацію законодавства регулюються законодавством, а саме: постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади покладені завдання щодо забезпечення належного рівня правової роботи у відповідних сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, забезпечення їх необхідними нормативно – правовими актами, іншою правовою інформацією, необхідною для виконання ними покладених повноважень. Разом з тим, в пункті 16 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 зазначається, що орган виконавчої влади, підприємство зобов’язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно – правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно – правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.
Також, слід зазначити, що Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 на юридичні служби органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій покладені такі обов’язки:
•    вести  облік   актів  законодавства  і міжнародних договорів України (пп. 18 п. 10 Загального положення про юридичну службу);
•    забезпечувати  підтримання  їх  у  контрольному  стані та зберігання (пп. 18 п. 10 Загального положення про юридичну службу);
•    збирати інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях (пп. 19 п. 10 Загального положення про юридичну службу).
      При здійсненні обліку та систематизації законодавства, Люботинське міське управління юстиції Харківської області рекомендує юридичним службам Установ керуватися Положенням про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України. Затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 квітня 2004 року № 31/5, яке визначає порядок ведення інформаційного фонду, обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства.
Згідно Положення облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:
-    систематичної картотеки актів законодавства відповідно до Класифікатора галузей законодавства України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 № 43/5 (далі – Класифікатор);
-    журналу обліку актів законодавства України;
-    журналу обліку міжнародних договорів;
-    контрольних примірників актів законодавства України.
    Разом з тим, примірники збірників актів законодавства України, видання кодексів, що надходять до Установ, підлягають обліку із зазначенням найменування, року видання, видавництва, дати контрольного стану текстів актів.

      
 Люботинське міське управління юстиції Харківської області,    
провідний спеціаліст Губська В.М.          
 Повернутися назад