Всесвітній день охорони праці
Автор: Chekardina   Додано: 20 квітня 2018   Переглядів:73   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Всесвітній день охорони праці

 

 

       За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату.  Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік - від 2 до 2,3 мільйона осіб.

        Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж працівників і всього персоналу, вводиться в штат інженер по техніці безпеки, а якщо це не є можливим, то його функції бере на себе або дублює начальник підрозділу, зміни, майстер або бригадир. На жаль, це різко знижує якість контролю за дотриманням техніки безпеки. Але навіть це не може повністю запобігти так званому "людському фактору". Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються сааме тоді, коли знижується увага працівника. Це як правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, правила техніки безпеки, часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.

      Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.

      Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.

     У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.

        В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня. Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.  У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.

Будьте уважні!  Дотримуйтесь правил з техніки безпеки!

 

                                                                              Управління соціального захисту населення

 
 ДЕВІЗ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 2018 РОКУ: «ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»
Автор: Chekardina   Додано: 20 квітня 2018   Переглядів:79   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

ДЕВІЗ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 2018 РОКУ: «ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»

ДЕВІЗ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 2018 РОКУ: «ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці.

 

Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.

 

У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Для досягнення поставлених цілей в інтересах молодого покоління працівників потрібен узгоджений комплексний підхід до викорінення дитячої праці та популяризації культури безпеки і гігієни праці.

 

За даними Міжнародної організації праці, у світі 541 мільйон молодих працівників віком 15– 24 років, зокрема 37 мільйонів дітей, працюють у шкідливих умовах. А це понад 15% робочої сили. Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40% вищий, ніж серед працівників старше 24 років.

 

В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян. Ураховуючи, що в країні триває активна фаза всебічного реформування економіки, наше завдання – зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної і сильної держави. Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.

 

Особливу роль у цьому процесі відведено школам і закладам вищої освіти – саме тут з дітьми і молоддю мають проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці майбутніх працівників.

 

Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням інтересів молоді, забезпечуючи захист від небезпек і збереження здоров’я майбутнього трудового потенціалу країни.

 

В Україні інтереси молодих працівників до 18 років достатньою мірою захищені нормами законодавства (не дозволено прийом на роботу осіб до 16 років, установлено скорочений робочий тиждень, заборонено працювати вночі та в позаурочний час тощо). Але відповідного захисту потребує і молодь до 24 років, яка ще не має належних навичок та достатнього досвіду, не досягла фізичної і психологічної зрілості.

 

Загалом недобросовісні роботодавці намагаються приховувати дитячу працю на власних підприємствах, адже це зобов’язує їх нести юридичну відповідальність за неповнолітніх.

 

Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці від 17.06.1999 № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», ратифікованої Україною (Закон від 05.10.2000 № 2022-III), кожна держава має терміново вживати відповідних заходів.

 

За результатами державного нагляду, спрямованого на запобігання економічній експлуатації молоді, зокрема дітей, виконанню робіт, небезпечних для їхнього життя і здоров’я, установлено, що 65% перевірених підприємств, де використовують працю неповнолітніх, порушують права дітей.

 

Найбільше дитячу працю використовують у сфері послуг (58%), промисловості (20%), сільському господарстві (22%). Причинами залучення дітей до роботи у зазначених галузях є низькі вимоги до якості робочої сили, значні потреби у використанні ручної праці, необізнаність дітей зі своїми правами (оплата праці, відпочинок тощо).

 

Зазвичай молоді працівники не повідомляють про випадки порушення щодо них законодавства про працю та охорону праці, оскільки не бачать альтернативи і тому зацікавлені у збереженні своїх робочих місць.

 

Отже, потрібно діяти на випередження – за активної участі представників профспілок і громадськості проводити серед молоді та роботодавців інформаційно-консультативну та навчальну роботу щодо підвищення правової обізнаності.

 

Одним із суспільно значущих проектів, спрямованих на популяризацію серед молодого покоління культури безпеки праці, є щорічний Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», який проходить за сприяння Державної служби України з питань праці. За результатами минулого року в конкурсі взяли участь понад 250 тисяч дітей, які разом з їхніми батьками і вчителями були залучені до процесу формування відповідального ставлення до безпеки праці.

 

Тільки спільними зусиллями і завдяки комплексному підходу можна забезпечити організацію належних умов праці молодих працівників, що сприятиме зменшенню випадків виїзду працездатної молоді в інші країни з метою пошуку гідної роботи.

 

Збереження здоров’я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток національної економіки. Відомо, що витрати, які несе держава через виробничі травми та професійні захворювання молоді, у майбутньому стають значно більшими, ніж стосовно дорослих працівників. Адже виробнича травма, яку молода людина отримує на початку свого трудового життя, може призвести до довгострокових порушень її здоров’я, через що вона не зможе бути активним членом суспільства та не скористається набутими під час навчання знаннями.

 

Доволі часто молоді працівники приймають не досить обдумані рішення, пов’язані з ризиками, та не усвідомлюють, що їхня необачність на роботі може спричинити небезпеку не тільки для їхнього життя, але й для життя і здоров’я тих, хто їх оточує.

 

У середовищі молодих працівників виробничі ризики значно вищі через особливості їхнього способу життя. Стреси, пов’язані із зовнішніми чинниками, також можуть призводити до виникнення небезпечних ситуацій на роботі.

 

Закликаємо всі заінтересовані сторони сприяти організації гідних і безпечних умов праці для молодих працівників, долучатися до роботи з формування культури безпеки та гігієни праці.

 

ДЕВІЗ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 2018 РОКУ: «ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»
 Звіт про проведену роботу за І квартал 2018 року управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:34   Категорія - [Інформація установ міста » Управління СЗН]
 

Звіт про проведену роботу за І квартал 2018 року управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради:zvt-uszn-za-1-kv.-2018.doc [175.5 Kb] (cкачувань: 3)

 
 Це твій шанс на краще життя
Автор: Svetlana   Додано: 17 квітня 2018   Переглядів:62   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

                   Це твій шанс на краще життя

 

  Проект «Рука допомоги» впроваджує Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку. Проект реалізується у Львівській, Полтавській та Харківській областях.   Продовжено термін реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб до 31.12.2018 року. (Згідно постанови КМУ від 31.01.2018 року №40).

  Хто може взяти участь у проекті? Непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, та внутрішньо переміщені особи, що проживають у Харківській області.    

   Як стати учасником проекту? Потрібно звернутись до управління з питань соціального захисту населення  районної держадміністрації або виконавчого органу міської чи районної ради, або центру зайнятості за місцем фактичного проживання. 

   Звертайтесь. Якщо ви маєте бажання вийти зі стану бідності, самостійно визначати свою долю, нести відповідальність за рідних та близьких і хочете використати свій шанс на краще життя,- звертайтесь за інформацією по проекту «Рука допомоги» до управління соціального захисту населення Люботинської міської ради: м. Люботин вул. Слобожанська,24/1 к.1,  або до Люботинської міської філії Харківського обласного центру зайнятості : м.Люботин, вул. Слобожанська,23.       

 

                              Управління соціального захисту населення
 Українці в якості наркокур’єрів. Виклики сьогодення.
Автор: Svetlana   Додано: 11 квітня 2018   Переглядів:33   Категорія - [Інформація установ міста » Управління СЗН]
 

Українці в якості наркокур’єрів. Виклики сьогодення.

 Паспорт бюджетної програми на 2018 рік
Автор: Svetlana   Додано: 29 березня 2018   Переглядів:47   Категорія - [Інформація установ міста » Управління СЗН]
 

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік:pasport-2018_0813242uszn.rar [59.89 Kb] (cкачувань: 1)
 До відома батьків в сім’ях яких виховуються діти з інвалідністю!
Автор: Svetlana   Додано: 20 березня 2018   Переглядів:81   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

До відома батьків в сім’ях яких виховуються діти з інвалідністю!

 

 На сьогодні в Харківській області, на виконання Плану заходів з реалізації І етапу Національної стратегії реформування системи інститутського догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 09.08.2017 № 526-р. проводиться відповідна робота щодо реформування дитячих інтернатних закладів.

  На сьогодні вивчається потреба області у наданні необхідних послуг дітям з інвалідністю через мережу дитячих установ, розробляються заходи щодо подальшого існування (перепрофілювання) дитячих закладів, готуються пропозиції.

 В системі соціального захисту населення на сьогодні функціонує 3 дитячих будинків-інтернати (Комаровський, Богодухівський, Шевчеківський ), які розраховані для проживання дітей та осіб із порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів згідно з медичним висновком, не мають протипоказання для перебування в інтернаті незалежно від наявності осіб, зобов’язаних їх утримувати.

 З метою забезпечення дітей та осіб з інвалідністю необхідним обслуговуванням в інтернатних установах розширений перелік надання соціальних послуг. Окрім послуги стаціонарного догляду надається паліативний догляд, послуги соціальної адаптації, соціальної реабілітації, консультування, представництво інтересів, тощо.

 При наявності потреби забезпечення дітей з інвалідністю спеціальним обслуговуванням у відділеннях дитячих будинків-інтернатів, буде розпочата робота відділень (груп):

 1. Відділення (групи) п’ятиденного стаціонарного догляду – утворюється для надання дітям з інвалідністю віком від 4 до 18 років соціальних послуг протягом п’яти робочих днів із метою забезпечення сімейного виховання, якісного догляду за ними, збереження їхніх сімейних і родинних стосунків.

 2. Відділення (групи) транзитного перебування – утворюється для надання дітям з інвалідністю соціальних послуг із метою підготовки їх до влаштування у сімейні форми виховання (діти віком від 4 до 18 років) або до самостійного проживання /отримання соціальної послуги підтриманого проживання (діти віком від 16 років).

Путівка до вищевказаних відділень буде видаватися на підставі пакету документів, передбачених Типовими положеннями:

-«Про дитячий будиночок-інтернат», затвердженого постановою КМУ від 14.12.2016 № 978;

-«Про відділення (групу) п’ятиденного стаціонарного догляду», затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 05.09.2017 № 1409;

-«Про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю», затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 09.08.2017 № 1293;

-«Про відділення (групу) транзитного перебування», затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 04.09.2017 № 1398.

   За додатковою інформацією звертатися до УСЗН Люботинської МР (відділ пільг та соціальних гарантій) за адресою: вул. Слобожанська,24/1 кім. №4 тел. 741-01-31.

                                                                                            Відділ пільг та соціальних гарантій

                                                                                            управління соціального захисту

                                                                                            населення Люботинської МР
 Скажи ні сучасному рабству
Автор: Svetlana   Додано: 20 березня 2018   Переглядів:99   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

   Торгівля людьми не визнає державних кордонів, не зважає на відмінності між розвинутими державами і державами, що розвиваються. Вона легко адаптується як до бідності, так і до розкоші, є актуальною майже для всіх народів. Отже, боротьба із цим злочином, порушенням прав людини в сучасному світі вимагає об'єднання зусиль міжнародної спільноти та громадськості кожної країни.  Аби уникнути біди в майбутньому та не потрапити в рабство, слід дослухатись до порад фахівців:

- Нікому не довіряйте ваш паспорт. Документи, що засвідчують Вашу особу, завжди повинні знаходитись тільки у Вас.

-Залиште вдома, своїм друзям чи близьким детальну інформацію про своє перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копію свого закордонного паспорту і контракту.

- Якщо Ви плануєте взяти шлюб з іноземним громадянином (громадянкою), скористайтеся порадами юриста чи фахівців посольств країни, в якій Ви плануєте жити, стосовно Ваших прав та прав Ваших дітей, народжених за кордоном та в Україні. А також пам’ятайте, що фіктивний шлюб – порушення закону. Це може стати причиною Вашого ув’язнення або депортації (видворення з країни).

- Не забудьте з'ясувати номери телефонів українських посольств та консульських представництв у країні, до якої Ви виїжджаєте. Якщо Ви опинилися у скрутній ситуації, залишилися без паспорту або Вам хтось загрожує, - звертайтесь до представників посольств своєї країни.

- Скористайтесь послугами неурядових організацій та служб, які активно працюють в зарубіжних країнах, надаючи допомогу особам, які опинились у складному становищі.

- Не забувайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно полегшить Ваше перебування за кордоном.

Національна безкоштовна «гаряча лінія» протидії  торгівлі людьми та нелегальної міграції, яка має короткий номер —  527.

     Зі стаціонарного телефону:  0-800-505-501

 

                                            Відділ з питань праці та зайнятості населення УСЗН
 Додаток до плану закупівель
Автор: Svetlana   Додано: 20 березня 2018   Переглядів:49   Категорія - [Інформація установ міста » Управління СЗН]
 

Додаток до плану закупівель:plan-zakupvel.pdf [178.6 Kb] (cкачувань: 1)
 Уряд встановив розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2018 році
Автор: Svetlana   Додано: 16 березня 2018   Переглядів:183   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Уряд встановив розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2018 році.

Кабінет Міністрів 14 березня прийняв постанову «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

Ухваленим документом встановлюються  розміри та порядок виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також жертвам нацистських переслідувань.

Згідно з прийнятим Урядом рішенням виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2018 році передбачено у таких розмірах:
1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
I групи – 3 685 гривень;

II групи – 3 265 гривень;

III групи – 2 845 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 265 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 685 гривень;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 630 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 525 гривень
                                                           

Відділ пільг та соціальних гарантій УСЗН 

                                                          Люботинської  міської ради