О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Автор: Svetlana   Додано: 7 березня 2017   Переглядів:158   Категорія - [Головна, Управління СЗН, Вакансії]
 

  Управління соціального захисту населення Люботинської  міської  ради оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади головного спеціаліста сектору соціальних виплат з 07 березня  2017 року.

   Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста); стаж роботи за фахом в державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менш 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менш 3 років. 

 

Потрібні документи:

- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

- особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копія паспорту;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік.

 

Термін прийняття документів: протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Додаткова інформація щодо умов конкурсу, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Люботин, вул. Слобожанська, 26, каб. № 9. тел. 741-35-92, 741-18-05.
 Легалізація робочих місць
Автор: Svetlana   Додано: 2 березня 2017   Переглядів:257   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Легалізація робочих місць

 

  Важливою проблемою сьогодні є легалізація зайнятості населення та заробітної плати. Саме тому надважливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави, що дасть можливість збільшити доходи громадян.  Легалізація зарплат передбачає зменшення кількості осіб, які збагачуються за рахунок інших, та збільшення надходжень до бюджету коштів, які приховуються від держави.

                                                                                                                                                   

    Використовуючи працю людей без належного оформлення документів, роботодавці порушують Кодекс Законів про працю України.

    При «тіньовій» зайнятості відбувається виплата заробітної  плати «в конвертах», що призводить до:

 – втрати  можливості  користування  державними  гарантіями  відповідно до чинного законодавства,   такими   як   державна   допомога   сім’ям  з  дітьми,  соціальна  допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії тощо.

– приховування реального доходу, що впливає на недостовірність наданої інформації при зверненні за соціальними пільгами;

– втрати трудового стажу при розрахунку розміру пенсії;

– відсутності внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників;

– працівники втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасної та не нижче мінімальних гарантій в оплаті праці заробітної плати.

   Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці. Бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату готівкою. У цьому випадку йдеться про „тіньові” заробітки, з яких не утримуються податки та не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду. Мають місце негативні наслідки цього явища і для самого працівника, який позбавляє себе гідної пенсії у майбутньому. Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода отримувати зарплату „в конвертах” позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

   Шановні громадяни! Не позбавляйте себе соціальних благ, забезпечте собі старість, не сприяйте порушенням трудового законодавства.

  Шановні працедавці! Не чекайте  проведення  перевірки, своєчасно оформляйте найнятих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну зарплату. Пам’ятайте, ухилення від сплати податків в усіх проявах, у т.ч. шляхом використання нелегальної найманої праці тягне фінансову, адміністративну та карну відповідальність.

  Вивести заробітну плату з «тіні» можливо, лише застосовуючи комплекс законодавчих заходів. Згідно з новим законодавством, підприємців, що використовують найману працю, тепер штрафуватимуть за фактичне допущення людей до роботи без оформлення трудового договору у  тридцятикратному розміру мінімальної заробітної плати  стягуватимуть за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

 

                                                                          Управління соціального захисту населення

                                                                          Відділ з питань праці та зайнятості населення
 Оголошується набір учасників на тренінг "Ненасильницькі комунікації в школі" м. Харків
Автор: Chekardina   Додано: 2 березня 2017   Переглядів:157   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

УВАГА!

Оголошується набір учасників на тренінг "Ненасильницькі комунікації в школі" м. Харків

 

Завантажити: trening.pdf [380.23 Kb] (cкачувань: 11)
 Служба зайнятості інвалідам
Автор: Chekardina   Додано: 1 березня 2017   Переглядів:131   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Служба зайнятості інвалідам 


Згідно з Конституцією України кожному громадянину держави гарантовано право на працю, вільне обрання професії та можливість заробляти собі на життя працею. Люди з інвалідністю належать до уразливих груп населення, потребують соціального захисту, оскільки їм важко конкурувати на ринку праці в сучасних умовах.

 

Натисніть "Читати далі"
 Укладення колективного договору
Автор: Svetlana   Додано: 8 лютого 2017   Переглядів:155   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Укладення колективного договору

Відділ з питань праці та зайнятості управління соціального захисту населення Люботинської міської ради повідомляє, що законодавством України забезпечується обов’язковість проведення колективних переговорів і укладення колективних договорів. При цьому укладення колективного договору потрібне не лише для задоволення інтересів найманих працівників, а й власника підприємства. Адже його турбують як питання збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності, так і проблеми вдосконалення організації праці, підвищення продуктивності праці, професійного рівня персоналу, забезпечення висококваліфікованими кадрами, морально-психологічного клімату в колективі, виробничої дисципліни тощо. 

Процедура укладення колективного договору охоплює кілька етапів:

підготовка до колективних переговорів;

ведення колективних переговорів та розробка проекту колективного договору;

укладення колективного договору, його підписання та реєстрація;

внесення змін і доповнень до колективного договору;

здійснення контролю за виконанням колективного договору.

Підготовка до проведення колективних переговорів

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом, з однієї сторони, і  одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а в разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом, — з другої.

На практиці, як правило, сторонами колективного договору є:

зі сторони власника — уповноважена власником посадова особа (керівник підприємства);

зі сторони найманих працівників — первинна профспілкова організація в особі виборного органу (профспілкового комітету).

Враховуючи те, що в разі виникнення спорів стосовно виконання зобов’язань за колективним договором можливий їх  розгляд у судовому порядку, перед початком переговорів профспілковий комітет повинен перевірити повноваження власника або уповноваженого ним органу щодо ведення переговорів і укладення з ним колективного договору. Зокрема право тієї чи тієї посадової особи виступати під час укладання колективного договору від імені власника або уповноваженого ним органу має бути визначено статутом підприємства (іншим документом) або рішенням власника.

Профспілковій організації не потрібно додатково отримувати повноваження від найманих працівників, оскільки такі повноваження вже визначено законодавчими актами України, зокрема статтею 12 КЗпП, статтею 3 Закону № 3356, статтями 19–20, 38 Закону № 1045.

 

Якщо на підприємстві відсутня профспілкова організація, право ведення колективних переговорів і укладання колективного договору належить представникам, обраним на загальних зборах трудового колективу.

 На новоствореному підприємстві колективний договір укладається з ініціативи однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрації.

Обов’язковість укладення колективного договору визначена законодавчими актами. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Тобто колективний договір є документом, в якому закріплюються зобов’язання сторін щодо вирішення питань, зокрема, у сфері виробництва і зайнятості, оплати і охорони праці, режиму праці та відпочинку, надання соціальних гарантій і пільг тощо.

Статтею 11 КЗпП, статтею 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII передбачено, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. При цьому не важливо — це підприємство, яке здійснює підприємницьку діяльність, чи бюджетна або громадська організація. Головне, щоб на цьому підприємстві використовувалася наймана праця і воно мало право юридичної особи. Колективний договір може укладатися також у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

Відповідно до норм Конвенцій Міжнародної організації праці, ратифікованих Україною (Конвенція № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів від 8 червня 1949 року, Конвенція № 154 про сприяння колективним переговорам від 3 червня 1981 року), колективні договори укладаються на добровільній основі. Однак слід звернути увагу, що законодавством України, як правило, передбачаються мінімальні гарантії, а конкретний їх рівень встановлюється у колективному договорі. У багатьох випадках законодавством прямо передбачено запровадження окремих норм шляхом включення їх до колективного договору. Так, згідно зі статтею 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII здійснення комплексних заходів щодо організації здорових і безпечних умов праці, визначення обов’язків сторін, а також реалізація працівниками своїх конституційних прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються насамперед через положення колективного договору.

Про необхідність закріплення певних положень у колективному договорі зазначається також у Законах України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-IV, в КЗпП тощо.

Колективним договором для працівників підприємства можуть встановлюватися додаткові, порівняно з чинним законодавством, гарантії, соціально-побутові пільги. З другого боку, невиконання зобов’язань за колективним договором може бути захищено в судовому порядку.

Статтями 411–412 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 17 Закону № 3356 передбачено, що особи, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

Статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV встановлено, що роботодавці зобов’язані брати участь у  колективних переговорах щодо укладення колективних договорів.

Слід зазначити, що законодавством України забезпечується обов’язковість проведення колективних переговорів і  укладення колективних договорів. При цьому укладення колективного договору потрібно не лише для задоволення інтересів найманих працівників, а й для власника підприємства. Адже його турбують не лише питання збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності, а й проблеми вдосконалення організації праці, підвищення продуктивності праці, професійного рівня персоналу, забезпечення висококваліфікованими кадрами, морально-психологічний клімат у колективі, виробнича дисципліна тощо. Тому сторонам колективного договору потрібно зосередитися як на соціальному захисті і зростанні благополуччя найманих працівників, так і на підвищенні ефективності виробництва.

                                                                              УСЗН Люботинської міської ради
 Керівникам підприємств, представникам профспілкової організації!
Автор: Svetlana   Додано: 8 лютого 2017   Переглядів:123   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Керівникам підприємств, представникам профспілкової організації!

 

  Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради  звертається до представників профспілкових комітетів, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які використовують найману працю,  з рекомендацією проведення дієвого діалогу з укладання або продовження дії укладених колективних договорів.

   На протязі лютого-березня 2017 року в місті проводиться Двомісячник з укладання колективних договорів.

 Колективний договір – основний документ, що регулює трудові відносини та соціально-економічні інтереси роботодавця і найманих працівників. Укладання колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва, зміцненню дисципліни, поліпшення умов оплати та охорони праці, зайнятості, робочого часу і часу відпочинку, відрахувань на культурно-масову і оздоровчу роботу, запобіганню соціально-економічної напруги та посиленню соціального захисту працівників та їх сімей.

  Звертаємо Вашу увагу, що за  ухилення від участі у переговорах щодо укладання, зміни чи доповнення до колективного договору, навмисне порушення строків переговорів, ненадання необхідної інформації законодавством передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність сторін.

  За консультаціями з даного питання звертайтесь  до управлiння  соцiального   захисту   населення Люботинської   міської ради за адресою: м. Люботин, вул. Радянська 41, кім. 5. (тел. 741-13-75).

 

                                                                                         УСЗН Люботинської міської ради
 ДО УВАГИ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ !
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:146   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

ДО УВАГИ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ !

 

Управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради отримано посвідчення батьків та дітей з багатодітних сімей.

Для отримання посвідчень необхідно надати такий  пакет документів:

-копії сторінок паспорта батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

-копії свідоцтв про народження дітей;

-копію свідоцтва про шлюб;

-довідку про склад сім’ї;

-фотокартки батьків, дітей розміром 30*40 міліметрів;

-у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне - довідку структурного підрозділу соціального захисту населення про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися.

При собі мати оригінали документів.

За посвідченнями звертатися за адресою м. Люботин, вул. Слобожанська,41 кім.1.   

 

                                                                    Відділ пільг та соціальних гарантій

                                                                    УСЗН Люботинської міської ради
 До уваги осіб з інвалідністю!
Автор: Svetlana   Додано: 6 лютого 2017   Переглядів:127   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

 

До уваги осіб з інвалідністю!

  Загальновідомо, яку важливу роль в житті людини має професійна діяльність особливо коли професія обрана за покликом серця. Знайти роботу, реалізувати себе в професійній діяльності в сучасних соціально-економічних умовах надзвичайно складно всім: і молодим, і середнього віку, здоровим, а тим паче молодим людям з обмеженими фізичними можливостями.

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж  є єдиним вищим навчальним закладом Західної України, де здобувають освіту молоді юнаки та дівчата з обмеженими фізичними можливостями за ОКР «Молодший спеціаліст» по спеціальностям: «Облік і оподаткування», «Економіка» та «Соціальна робота». А також буде ліцензовано ОКР «Бакалавр» за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Економіка» та «Соціальна робота».

  Окрім молодих людей з обмеженими фізичними можливостями тут можуть навчатися діти-сироти, напівсироти, члени сімей, які постраждали від аварії ЧАЕС, переселенці зі сходу та, особи, визнані учасниками бойових дій.

  Для вирішення основних завдань підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у навчальному закладі створено потужну матеріально-технічну базу: сучасно обладнані навчальні кабінети, інформаційний центр, бібліотеку з читальними залами і філією у гуртожитку, два кабінети автоматизованого робочого місця спеціаліста.

  Оздоровчо-реабілітаційна база включає басейн, зал для ігрових видів спорту, зал лікувальної фізкультури, оснащений спеціалізованими тренажерами, медичний пункт, у структурі якого фізіотерапевтичний, стоматологічний, маніпуляцій ний, лікарський кабінети.

  До послуг студентів сучасний комфортабельний гуртожиток з блоками обслуговування на кожному поверсі, перехідна галерея між навчальним корпусом та гуртожитком. З 2016 року навчальний заклад розпочав підготовку фахівців з числа осіб, що переміщуються на візках.

  Зараховані на навчання до коледжу ( інваліди І-ІІІ груп та інваліди з дитинства) забезпечуються стипендією та знаходяться на державному утриманні (безкоштовне чотирьохразове харчування, проживання в гуртожитку, цілодобова медична допомога).

  За направленням на реабілітацію звертатися до управління  соціального захисту населення Люботинської міської ради за адресою: м. Люботин, вул. Радянська, 41 кім. № 1 тел. 741-01-31.

До уваги осіб з інвалідністю!
   

                                                                                                                                                                                  Відділ пільг та соціальних гарантій УСЗН

                                                                            Люботинської МР

 
 Правила поведінки на льоду та надання першої допомоги потерпілому
Автор: Chekardina   Додано: 1 лютого 2017   Переглядів:185   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

    Правила поведінки на льоду та надання  першої допомоги потерпілому

        Хороша зима – зима морозяна, з кригою, снігом, легким морозцем. Часто замерзлі водойми стають місцем розваг та ігор, риболовлі. Але саме  вони, обдуривши легковажних людей удаваною міцністю крижаного покриття, можуть стати місцем смертельної небезпеки. Неможливо "заборонити потрапляти у небезпеку", але застерегти від неї, дати поради, як діяти, щоб зберегти життя та здоров'я, ми повинні.

                            Що ж робити, якщо ви провалилися у воду?
   Необхідно зберігати спокій, не панікувати і не метушитися. Треба голосно покликати на допомогу.Позбавлятися слід тільки від того одягу, який вас тягне вниз. У будь-якому випадку постарайтеся залишити на собі головний убір, голова повинна бути максимально захищена, нехай навіть і мокрим головним убором.
Не намагайтеся відразу ж видертися на лід. Підніміться на поверхню в місці провалу і прийміть у воді горизонтальне положення, відвівши ноги назад, а не під себе, щоб тіло не склалося вдвічі під льодом. Остерігайтеся гострого льоду, вибиратися на лід необхідно з тієї сторони, з якої ви провалилися. Не намагайтеся вибратися на лід тільки за допомогою рук, широко розкиньте руки по краям льоду, щоб не зануритися з головою.Якщо можливо, переберіться до того краю ополонки, де течія не захопить вас під лід.Пристосуйтеся і постарайтеся переміститися усім тілом на лід, або обережно перекиньте одну ногу, а потім іншу.Вибравшись з ополонки потрібно відкотитися або відповзти від неї на безпечну відстань.Коли ви вибралися на берег, зніміть з себе весь одяг, максимально відіжміть нижню білизну, витріться нею, знову відіжміть її і надіньте на тіло. Максимально захистіть голову і одягніть щось на ноги. Після цього надіньте верхній одяг, нехай навіть і замерзлий, і робіть зігріваючі вправи, не дозволяйте собі заснути.
                                Якщо на ваших очах провалилася людина:
- негайно крикніть йому, що йдете на допомогу, при можливості приверніть увагу інших людей та зателефонуйте «101»;

- наближатися до ополонки слід повзком, широко розкинувши руки, буде краще, якщо підкласти лижі, лист фанери, дошку, будь-який плоский міцний предмет, щоб збільшити площу опори і повзти на ній;
- не підповзаючи до самого краю ополонки, витягувати постраждалого необхідно за допомогою мотузки, ременя, шарфа, якої-небудь підручної дошки або жердини. Що робити коли провалилися під воду ми вже зрозуміли, але ще треба  знати коли можна на замерзлих водоймах розважатися та ловити рибу. Перевірити міцність льоду на водоймі   не завадить.                                                                      

                                 Основні правила поведінки на льоду:
1) При переході замерзлої водойми необхідно користуватися обладнаними льодовими переправами або прокладеними стежками.

2) Міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею (2-3 рази в одне і те ж місце) як найдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг.
3) Небезпечні місця на льоду, як правило, темніші інших, небезпечний каламутний, мало прозорий і білий лід.
4) Переправлятися краще групою, дотримуючися дистанції один від одного 5-6 метрів.

5) Користуватися майданчиками для катання на ковзанах дозволяється лише після ретельної перевірки міцності льоду. Товщина льоду повинна бути не менше 12 см, а при масовому катанні не менше 25 см.
6) Лижникам перед виходом на лід рекомендується зняти петлі лижних палиць з рук і лямку рюкзака з одного плеча, а також розстібнути кріплення лиж. Ці приготування забезпечать свободу рухів у разі несподіваного провалу під лід. Під час руху лижник, який іде першим, ударами палиць перевіряє міцність льоду та контролює його стан.
7) Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами (там міцність льоду вже перевірена). Не панікуйте, не біжить.
       Також необхідно знати час безпечного перебування людини у воді:
При температурі води 24°С час безпечного перебування становить 7-9 годин;

При температурі води 5-15°С - від 3,5 годин до 4,5 годин;
Температура води 2-3°С являється смертельною для людини через 10 -15 хв;
При температурі води менше 2°С - смерть може настати через 5-8 хв .
   Отже, будьте уважними та обережним і дотримуйтесь вищевказаних правил, і тоді відпочинок на зимових водоймах  принесе вам лише радість та задоволення. Бережіть своє життя!

                                                                                    Управління соціального захисту населення

                                                                                  Відділ з питань праці та зайнятості населення

 

 
 Невиробничий травматизм за 2016 рік
Автор: Chekardina   Додано: 1 лютого 2017   Переглядів:234   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

Невиробничий  травматизм за 2016 рік

 

          Травматизм - сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу. Найбільший рівень травматизму має місце у чоловіків у віці 20-49 років, а у жінок у віці 30 -59 років. При цьому у всіх вікових групах чоловіків цей показник вище, ніж у жінок. Травматизм ділять на виробничий та невиробничий. На частку першого припадає близько 20 %, тобто кількісно різко переважає невиробничий травматизм. 

     Невиробничий травматизм включає такі види: транспортний (залізничний, автодорожний, авіаційний), вуличний, побутовий  та дитячий. Останній травматизм виділений в окрему групу лише з біологічних міркувань, а саме внаслідок неадекватного сприйняття дітьми загрозливих чинників навколишнього середовища через незрілість їх ЦНС, а також відсутність життєвого досвіду та підвищену допитливість і рухливість. Причини невиробничого травматизму у дітей і дорослих однакові.

 

Натисніть "Читати далі"