Адміністративні послуги
Автор: Chekardina   Додано: 23 травня 2011   Переглядів:1120   Категорія - [Інформація виконавчих органів » Служба у справах дітей]
 

ЗАТВЕРДЖЕНО        

рішенням виконкому

Люботинської міської ради 

від 12 квітня 2011 року № 127

 

Перелік адміністративних (державних) послуг, які надаються громадянам

службою у справах дітей

 

п/п

Найменування послуги

 

Структурний підрозділ,

який видає документ

 

Перелік необхідних документів

1

2

3

4

1

Надання висновку про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

 

Служба у справах дітей

- заява громадянина;

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія

  декларації про доходи, засвідчена в установленому

  порядку;

- документ, що підтверджує право власності або

  користування житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у

  шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання

  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

  піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для

  сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до

  єдиного банку даних;

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника:

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які 

  проживають разом із заявниками;

- довідка про наявність чи відсутність судимості;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі — дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової 

  особи та дати.

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у

  житловому приміщенні, будинку;

- документи, що підтверджують право власності дитини на

  нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий

  розвиток дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей

  шкільного віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної 

  соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка 

  в установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування.

2

Влаштування дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернат них закладів
 

Служба у справах дітей

- свідоцтво про народження;                                                        - документи, які підтверджують статус дитини;                      - рішення виконавчого комітету «Про надання статусу»;                                                                               - акт опису майна, яке належить дитині;                                       - первинний акт обстеження умов проживання дитини;               - документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;                                        - висновок про стан здоров’я;                                                        - довідка про склад сім’ї та реєстрацію;                                         - документи про освіту (особова справа з навчального закладу);                                                                                                - довідка про первинний облік;                                                         - довідка про братів/сестер та інших близьких родичів;             - довідка про склад сім’ї, або осіб, зареєстрованих у        житловому приміщенні;                                                                  -  ідентифікаційний номер;                                                            - фото дитини 9х13 см;                                                                 - дублікат ЕОК;                                                                              - довідка про отримання, або оформлення пенсії, аліментів та інших виплат

3

Видача довідки, яка засвідчує, що права користування житловим будинком (квартирою) малолітні або неповнолітні діти не мають
 

Служба у справах дітей

- акт від квартального, виданого на ім’я власника;

- копія будинкової книги (усіх сторінок);

- копія паспорта власника будинку (квартири);

- копії паспортів громадян, зареєстрованих в будинку

  (квартирі), що відчужується;

- копія документу, який підтверджує право власності

  на будинок (квартиру);

- копія доручення представника власника будинку

  (квартири);

- копія паспорта представника власника.

4

Надання статусу дитини – сироти і дитини, позбавленої батьківського піклуваня

Служба у справах дітей

-          оригінали свідоцтв про народження дітей;

-           документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування

5

Надання висновку щодо визначення або зміни прізвища, по батькові дитини.
 

Служба у справах дітей

- заява одного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- згода іншого з батьків на зміну прізвища дитини;

- документи, що підтверджують відсутність участі у 

  вихованні, утриманні дитини іншого з подружжя;

- інші документи, що мають істотне значення.

6

Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі
 

Служба у справах дітей

- заява (від подружжя приймається спільна заява);         - довідка про доходи;                                                         -  - документ, що підтверджує право власності або 

  користування житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають 

  у шлюбі);

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за  

  формою згідно з додатком.

7

Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини
 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з подружжя;;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує  

  особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців   

  або копія декларації  про доходи за  попередній   

  календарний  рік, засвідчена органами державної

  податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах 

  реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники  

  перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого  з 

  подружжя на усиновлення дитини  (у разі   

  усиновлення  дитини  одним  з подружжя), якщо інше  

  не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для

  кожного заявника,  видана  органами  внутрішніх

  справ за місцем проживання заявника;

- копія  документа,  що  підтверджує  право  власності  

  або користування житловим приміщенням;

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у 

  житловому приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності 

  дитини на нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий 

  розвиток дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей 

  шкільного віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної 

  соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі 

  наявності);     

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття 

  рахунка в установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або 

  дитини, позбавленої батьківського піклування.

8

Надання висновку про можливість бути усиновлювачами
 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з подружжя;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує  

  особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість  місяців   

  або копія   декларації  про  доходи  за  попередній   

  календарний  рік, засвідчена органами державної  

  податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах   

  реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники  

  перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого  з   

  подружжя на   усиновлення   дитини  (у  разі 

  усиновлення  дитини  одним  зподружжя), якщо інше

  не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для

  кожного заявника,  видана  органами  внутрішніх

  справ за місцем проживання заявника;

- копія  документа,  що  підтверджує  право  власності    

  або користування житловим приміщенням;

- документи на дитину.

9

Реєстрація покинутої дитини
 

Служба у справах дітей

- акт про покинуту дитину;

- повідомлення пологового будинку;

- клопотання служби

10

Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
 

Служба у справах дітей

- заява громадянина;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта заявника;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документи, що підтверджує відсутність участі одного

  з батьків у вихованні, утриманні, навчанні дитини.

11

Надання дозволу на продаж майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня ) дитина

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

  дитини (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

12

Надання дозволу на заставу майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина 

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності  

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

  дитини (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

13

Надання дозволу на укладання договору дарування житла (майна) право власності (користування на яке має малолітня, (неповнолітня) дитина

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності 

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї. 

14

Надання дозволу на прийняття в дар житла (майна) на ім’я малолітньої, (неповнолітньої) дитини

 

Служба у справах дітей

- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною  

  (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

 

15

Надання дозволу на придбання житла на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини 

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності 

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

  дитини (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
       У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

16

Надання дозволу на укладання договору міни (майна), право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

  дитини (для опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї

17

Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною 

 

Служба у справах дітей

- заява (від подружжя приймається спільна заява,

  підписана обома подружжями);
- довідка про доходи за останні шість місяців або копія 

  декларації про доходи, засвідчена в установленому

  порядку;
- документ, що підтверджує право власності або

  користування житловим приміщенням;
- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають

  у шлюбі);
- довідка про проходження курсу навчання з виховання

  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

  піклування, і рекомендацію центру соціальних служб

  для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів  

  до єдиного банку даних;
- копія паспорту;
- висновок про стан здоров’я заявника, складений за

  формою згідно з додатком 5 постанови Кабінену

  Міністрів України від 24.09.2008 № 866;
- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які

  проживають разом із заявниками;
- довідка про наявність чи відсутність судимості;
- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що

  проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-

  сироту або дитину, позбавлену батьківського

  піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну

  сім’ю або на власній житловій площі — дитячий

  будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або

  написану власноручно в присутності посадової особи,

  яка здійснює прийом документів, про що робиться

  позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по

  батькові, підпису посадової особи та дати.
       для дитини:
- свідоцтво про народження;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- відомості про батьків та родичів дитини;
- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у

  житловому приміщенні, будинку;
- документи, які підтверджують право власності

  дитини на нерухомість (у разі наявності);
- опис майна дитини;
- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий 

  розвиток дитини;
- відомості або документи про освіту дитини (для дітей

  шкільного віку);
- довідка про призначення та виплату пенсії, державної

  соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі

  наявності);
- ощадна книжка дитини або договір про відкриття

  рахунку в установі банку (у разі наявності);
- документи, які підтверджують статус дитини-сироти

  або дитини, позбавленої батьківського піклування,

  зазначені в п.п.23-25 Порядку провадження органами

  опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом

  прав дитини, затвердженому постановю Кабінету

  Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (далі –

  Порядок);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або

  дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

18

Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей батьків, що проживають окремо, з дітьми 

 

Служба у справах дітей

- заява;
- копія паспорту;
- довідка з місця реєстрації (проживання);
- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу 

  (у разі наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини

 

19

Надання дозволу на продаж акцій, які належать малолітній  (неповнолітній) дитині

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія сертифікату акцій;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та 

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною 

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном  

  дитини (для опікунів, піклувальників)

 

20

Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину, в зв’язку з набуттям ним права власності на квартиру

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності 

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- рішення суду про припинення права на аліменти (за 

  наявності)

 

21

 Надання дозволу на перереєстрацію автомобіля, який належить малолітній (неповнолітній) дитині

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує право власності на 

  автомобіль дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

  дитини (для опікунів, піклувальників);

22

Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої ) дитини

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності 

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном  

  дитини (для опікунів, піклувальників)

 

23

Надання клопотання про призначення опіки над житлом 

 

Служба у справах дітей

- заяви  опікунів, піклувальників;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності

  (користування) дитини на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно,

  виданий відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників)

 

24

Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та

  реєстрацію або витяг з домової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу

  між батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною

  (для опікунів, піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

  дитини (для опікунів, піклувальників);
- документи, які підтверджують необхідність (потребу)

  зняття коштів.

 

25

Надання дозволу на перереєстрацію дитини 

 

Служба у справах дітей

-          копії свідоцтв про народження дітей;

-          копії паспортів батьків (опікунів/піклувальників) та дітей, яким виповнилось 16 років;

-          копія свідоцтва про смерть одного з батьків (за наявністю);

-          копія свідоцтва матері-одиначки (за наявністю);

-          копії рішень про встановлення опіки/піклування (за наявністю);

-          копія свідоцтва про одруження (розлучення) батьків;

-          довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання дітей за адресою, де діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть зареєстровані;

-          копія свідоцтва про право власності (договір міни, договір купівлі-продажу, договір дарування та ін.) на житло де діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть зареєстровані.

 

 

 
 Адміністративні послуги
Автор: Chekardina   Додано: 23 травня 2011   Переглядів:801   Категорія - [Інформація виконавчих органів » Відділ з питань розвитку інфраструктури міста]
 

ЗАТВЕРДЖЕНО        

рішенням виконкому

Люботинської міської ради 

від 12 квітня 2011 року № 127

 

Перелік адміністративних (державних) послуг, які надаються громадянам

відділом з питань ЖКГ, благоустрою та управління комунальною власністю

 

п/п

Найменування послуги

 

Структурний підрозділ,

який видає документ

 

Перелік необхідних документів

1

2

3

4

1

Свідоцтво на право власності на приватизоване житло

Відділ з питань ЖКГ, благоустрою та управління комунальною власністю

-          паспорт

 

2

Довідка про участь у приватизації житла

Відділ з питань ЖКГ, благоустрою та управління комунальною власністю

-          паспорт

 

 
 Адміністративні послуги
Автор: Chekardina   Додано: 23 травня 2011   Переглядів:1351   Категорія - [Інформація виконавчих органів » Відділ забезпечення діяльності виконкому]
 

ЗАТВЕРДЖЕНО        

рішенням виконкому

Люботинської міської ради 

від 12 квітня 2011 року № 127

 

Перелік адміністративних (державних) послуг, які надаються громадянам

відділом забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

 

п/п

Найменування послуги

 

Структурний підрозділ,

який видає документ

 

Перелік необхідних документів

1

2

3

4

1

Довідка з Погосподарської книги

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- правовстановлюючий документ на будинок,

- паспорт

2

Довідка з місця проживання, про склад сім’ї

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт,

- будинкова книга

 

3

Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих в житловому приміщенні /будинку, осіб (оформлення субсидій, адресних соціальних допомог )

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт,

- свідоцтво про народження дитини,

- будинкова книга,

- технічний паспорт на будинок

4

Виписка з будинкової книги про склад сім’ї та реєстрацію (для квартирного обліку)

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт,

- будинкова книга,

- технічний паспорт на будинок

5

Запит в ЛБТІ

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт

 

6

Довідка про фактичне прийняття спадкоємного майна (для нотаріуса)

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт,

- свідоцтво про смерть,

- довідка-характеристика на будинок з ЛБТІ,

- акт від квартального комітету про фактичне прийняття спадкоємного майна протягом шести місяців з дня смерті власника зазначеного майна,

- квитанція про оплату податків чи страхових внесків.

7

Довідка про проживання на день смерті в будинку померлого (для нотаріуса)

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт,

- свідоцтво про смерть,

- акт квартального комітету про проживання громадян в будинку померлого.

8

Довідка, що засвідчує перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт,

- акт від квартального комітету, що підтверджує перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї.

9

Довідка, що підтверджує факт реєстрації (чи її відсутності) дитини за місцем реєстрації одного з батьків

Відділ забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики

- паспорт,

- заяви батьків,

- будинкова книга

 
 Отчет о проведенной работе ВККУ
Автор: Chekardina   Додано: 20 травня 2011   Переглядів:725   Категорія - [Головна]
 

Отчет о проведенной работе на Водопроводно-канализационном

 коммунальном управлении Люботинского городского совета

 

 

с 01.05 по 13.05.2011г.

1. Водоснабжение проведены следующие работы:

- устранено порывов на централизованной сети питьевого водоснабжения города – 5 порыва по ул.Школьная, ул. Подгорная, пер.Гребельный, пер.Островского, ул. Мира;

- устранены течи уличных водоразборных колонок городского пользования – 2 шт. по ул. Библиотечная, 30, пер. Гастелло;

- проведен ремонт агрегата насосного центробежного скважинного марки ЭЦВ;

- произведена установка нового насоса на водозаборном сооружении по ул. Подгорная;

 - На протяжении данной недели постоянно работала диспетчерская служба предприятия, которая фиксировала все аварийно-востановительными, плановыми и внеочередные работы на объектах и сетях централизованного водоснабжения и водоотведения.

2. Водоотведение выполнено:

- прочищено от мусора 2 смотровых колодцев на самотечной централизованной коммунальной сети водоотведения города по ул.Циалковского,8а, ул.Циолковского,3

 
 Уважаемые жители города Люботин!
Автор: Chekardina   Додано: 20 травня 2011   Переглядів:649   Категорія - [Головна]
 

Водопроводно-канализационное коммунальное управление Люботинского городского совета доводит до Вашего сведения, что в апреле месяце была проведена модернизация оборудования на водозаборе по ул. Подгорная пос. Водяное. Поставлены новые импортные насосы, регуляторы частоты тока, дающие плавное включения насосов, что в свою очередь стабилизировало давление в сети. В связи с этим уменьшилось количество порывов, и улучшилась подача воды для населения по району Водяное и частично району Барабашова.

 

Так же планируется модернизация оборудования на водозаборах по ул. Рябиновая и ул. Курортная, однако на сегодняшний день средств в бюджете нет.

Уважаемые абоненты, убедительно просим Вас, пресекайте расточительство воды, сообщайте о поливах в управление.

 

ПИТЬЕВУЮ ВОДУ НУЖНО БЕРЕЧЬ!!!

 

 

С уважением,

Администрация ВККУ Люботинского городского совета
 Фінал дитячого міського фестивалю-конкурсу мистецтв "Люботинські Джерела"
Автор: Lubotin   Додано: 18 травня 2011   Переглядів:802   Категорія - [Головна, Люботинські джерела]
 

 

Фінал дитячого міського фестивалю-конкурсу мистецтв "Люботинські Джерела"

 
 Василь Семенович Мова (Лиманський)
Автор: Lubotin   Додано: 18 травня 2011   Переглядів:2434   Категорія - [Головна, Історія]
 

(До 120-річчя з дня смерті українського письменника)

 

 Василь Семенович Мова (Лиманський)

 

В.С.Мова народився 13 січня 1842 року в сім'ї сотника Стародерев'янківського куреня Чорноморського війська Семена Івановича і його дружини Меланії Олексіївни на хуторі Солодкий Лиман, що біля станції Стародерев'янківської (Канівської) на Кубані. Кмітливого малого Василька запримітив наказний атаман Чорноморського козачого війська генерал Яків Кухаренко, батьків приятель, який часто приїздиву Солодкий Лиман рибалити. Письменник – отаман допоміг малому козаку стати учнем Уманського (станція на Кубані) пансіону (2-класного початкового училища). Яків Кухаренко опікувався хлопцем, прищепив любов до красного письменства. Завдяки йому Василь став письменником. Після Уманського пансіону Василь Лиманський навчається в Катеринодарському військовому пансіоні (воєнна гімназія) і починає писати вірші українською мовою. У 1860 році на кошти Чорноморського козачого війська стає студентом Харківського університету , який закінчив у 1867 році. Перші 2 роки він навчався на філологічному факультеті, а з третього курсу – на юридичному. Навчаючись в університеті, часто був і деякий час жив у Люботині у друга. В час навчання Василя Семеновича в Харкові навчалося в різних навчальних закладах багато кубанців. Разом зі своїми земляками В.Лиманський бере участь в українському студентському об'єднанні «Громада».

У Люботині – Харкові, а потім на Кубані Василь Семенович пише поему «Ткачиха», що складається з 13 розділів. Вона виникла в результаті спостережень і роздумів автора над долею, життям ткачихи , що жила в Люботині , та її доньки (1865-1888) силою художнього слова письменник довів , що суспільні умови можуть привести на непевний шлях працьовиту людину з чесної трудової сім'ї .Вперше поема була надрукована в журналі «Науковий вісник» , том 7 за 1899рік.

 

Отримавши диплом кандидата прав(юриста) ,В.С.Мова повертається на Кубань і працює вчителем словесності у Катеринодарському жіночому училищі. Одружується з Надією Іванівною Кокунько. У липні 1883року присвячує їй поезію «Надколискова пісня».

Після трирічної роботи в училищі, Василь Семенович працює за фахом, обійнявши послідовно посади судового слідчого, мирового судді та голови суду. І все ж чиновницька кар'єра його, як і Панаса Мирного, не приваблювала: «Обридла каторжна служба»,-зізнається у листі до О.Кониського. І все ж слжбову лямку тягнув 20 років і жив подвійним життям: огидним, осоружним чиновницьким, яке забирало більшу частину доби, і натхненним, творчим, для якого залишалося обмаль часу. Він був обережний, твори до редакцій газет і журналів передавав надійними людьми, підписуючи «Лиманський» Постійного напруження духовних і фізичних сил не витримало серце і

13 червня 1891 року В.С.Мова помер. Поховали в Катеринодарі (Краснодар). Залишилася чимала спадщина: вірші, рукописи, оповідання, драми, листи, незакінчений словник.Архівом заволодів брат дружини померлого Петро Іванович Кокунько До нас дійшли тільки твори, зібрані самим автором у збірці «Проліски». Укладаючи збірку, В.С.Мова згрупував у цикли: «Самотні пісні та думи», «До земляків – роботяг», «Твори соціально – побутового змісту», «Переклади» Із 4 написаних ним драм до нас дійшла тільки одна – «Старе гніздо і молоді птахи». З художньої прози – «Три мандрьохи».З епістолярної спадщини збереглися лише листи до Олександра Яковича Кониського. Перечитавши три повесті І.С.Нечуя-Левицького («2 московки», «Рибалка Панас Круть», «Причепа») ,Мова в 1873 році пише вірш «До Нечуя – Левицького»

Хвала ж тобі, поете рідний,

Вкраїни-неньки вірний син!

Внесок в літературу, незважаючи на несприятливі для творчості умови, значний. Ми пишаємося, що саме в Люботині знайшов джерело натхнення молодий Василь Мова і що в його творчій біогрфії існує такий період як люботинський.

 

Шановні люботинці! Можливо в люботинських родинах живе ще згадка про перебування Василя Мови в Люботині? Такі події часто зберігаються і передаються

з покоління в покоління.Якщо Вам щось відомо з даного питання, просимо зателефонувати до Люботинського краєзнавчого музею: тел. 741-11-53 Каракаптан Любові Миколаївні.
 СВІТЛО ВІЧНИХ ІСТИН
Автор: Lubotin   Додано: 18 травня 2011   Переглядів:736   Категорія - [Головна]
 

СВІТЛО ВІЧНИХ ІСТИН

 

Так називалась виставка в Караванській селищній бібліотеці присвячена 66 річниці Великої Перемоги. Незвичною и несподіваною здалася вона мешканцям селища. Адже виставлені на ній були не книги чи періодика, що постійно можна бачити на полицях бібліотеки. В бібліотеці був оформлений великий стенд з справжніми витворами мистецтва. В центральній його частині розміщена картина Богородиці з немовлям вишита яскравими, різнокольоровими нитками, по обидві сторони висять рушники - вишиті на щастя, на добро. Є тут легенькі, мов сніжинки і невагомі, мов павутинка, серветки, вишиті мальовничою гладдю доріжки, плетені скатертини та накидки, теплі панчохи та ажурні кофтинки - все це результат клопітної праці учасниці Великої Вітчизняної війни Дяченко Ніни Михайлівни , ветерана, працівниці тилу Набоки Ніни Артемівни, ветерана праці, що має статус дітей війни - Гейко Марії Іванівни.

Але особливо всі були вражені на виставці експозицією справжніх картин. Ніхто не здогадувався, що талантом митця –живописця володіє людина, що більше піввіку прожила поряд з нами. Ветеран педагогічної праці, член ради ветеранів м. Люботин Кучерява Лідія Марківна винесла на суд односельців свої твори . Ностальгією та спогадами про дитинство віє від картини «Мамина хата», стрункі берізки зеленіють на іншому полотні, розквітли маки та чорнобривци на квіткових композиціях, впізнаємо пейзажі рідного селища на полотнах «Рідний край».

 

Ця виставка стала справжньою подією для нашого невеличкого селища. Її відвідали багато мешканців та читачів бібліотеки. Всі отримали приємне враження та велике задоволення . Багато зусиль приклала для організації виставки завідуюча бібліотеки Кущ Олена Григорівна, за що їй щира вдячність, а учасникам виставки побажання міцного здоров'я та подальшого натхнення.

 

Постійна читачка Караванської бібліотеки

Козявіна Катерина Павлівна
 Волонтерство-це клас! Приєднуйся до нас!
Автор: Lubotin   Додано: 17 травня 2011   Переглядів:846   Категорія - [Головна]
 

9 травня– волонтери Люботинського МЦСССДМ брали участь у акції „Георгіївська стрічка", під час якої було розповсюджено серед ветеранів та мешканців міста понад 800 Георгіївських стрічок та листівок.

 

З 1-15 травня в нашому місті пройшла акція « Серця до серця!» , під час якої волонтери міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводили збір коштів на придбання медичного обладнання для дітей хворих на діабет. Така акція в Україні проходить вже шостий рік, і кожного року Люботин перераховував значні кошти на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень Харківщини. І цього року зібрана сума - 1019 грн. Активними були учні усіх Люботинських шкіл. В процесі збору коштів прийняв участь Люботинський міський голова В.О. Теличко та секретар Люботинської міської ради Л.В. Гільова, а також працівники виконкому Люботинської міської ради. Активну участь у акції взяли трудові колективи міста , щедрий внесок зробили працівники Люботинської центральної лікарні. Ніхто не залишився осторонь цієї благодійної справи. Разом ми допомагаємо дітям, які хворі на діабет, разом ми даруємо їм різнбарв"я світу . Долучитися до корисної справи важливо, виховати потребу робити добро необхідно , тоді світ стане добрішим, життя кращим та повнішим .

 

Директор ЛМЦСССДМ

М.Ю. Микитенко
 Телефонограма № 99 від 17.05.2011р.
Автор: Lubotin   Додано: 17 травня 2011   Переглядів:658   Категорія - [Головна]
 

У зв'язку з ремонтними роботами 18.05.11 року з 10.00-16.00 буде припинена подача електроенергії (центр міста).

 

Люботинське відділення електромереж