Дні прийому
Автор: Chekardina   Додано: 20 червня 2011   Переглядів:1468   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Інформація виконавчих органів » Відділ юридичного забезпечення]
 

Відділ юридичного забезпечення 

вулиця  Слобожанська (Радянська), 26, кабінет №32

 Телефон:  (057)741-34-18 

Начальник відділу Кондратенко Олена Сергіївна


Дні прийому:

вівторок з 9.00-16.00

середа 10.00-12.00

п’ятниця з 8.00-15.45

 
 Положення про відділ юридичного забезпечення
Автор: Chekardina   Додано: 13 березня 2012   Переглядів:1440   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Інформація виконавчих органів » Відділ юридичного забезпечення]
 

                                                                                                       П О Л О Ж Е Н Н Я

                       про відділ юридичного забезпечення виконкому Люботинської міської ради Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1 Відділ юридичного забезпечення (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Люботинської міської ради, який здійснює забезпечення організації правової, спрямованої на правильне застосування, неухильне виконання  вимог чинного законодавства України, а також участь у забезпечені виконання повноважень виконавчого комітету, визначених чинним законодавством, у тому числі делегованих повноважень органів.  

1.2. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” відділ  утворюється міською радою, яка затверджує структуру та чисельність працівників відділу.

1.3.  Відділ  підзвітний, підконтрольний міській раді, виконавчому комітету та міському голові.

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами  Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

 

Завантажити повну версію положення: polozhennya_yuristi.rar [19.21 Kb] (cкачувань: 58)
 Про організацію надання безоплатної правової допомоги виконкомом Люботинської міської ради
Автор: Chekardina   Додано: 24 жовтня 2011   Переглядів:1707   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Інформація виконавчих органів » Відділ юридичного забезпечення]
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

Від 06 вересня 2011 р. № 154                      

  

Про організацію надання безоплатної правової допомоги виконкомом Люботинської міської ради

 

      З метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту прав і свобод, на виконання Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, розпорядження Харківської облдержадміністрації від 16.08.2011 р. № 459, керуючись п.п. 20, п. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:   

1. Покласти на відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи функції з надання виконавчим комітетом Люботинської міської ради Харківської області безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до його компетенції, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, зокрема:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

2. Затвердити графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції виконкому, працівниками відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи:

 - вівторок з 9.00-16.00, перерва з 12.00-12.45 

 - п’ятниця з 9.00-15.45, перерва з 12.00-12.45

3. Відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи              (Кондратенко О.С.):

2.1. Забезпечити розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, які надходять до виконкому з питань, що належать до його компетенції.

 

2.2. Забезпечити проведення особистого прийому осіб, що потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції виконкому, згідно затвердженого графіку. 

3. Відділу забезпечення діяльності виконкому (Іщенко Т.О.):

3.1. Забезпечити здійснення роботи з реєстрації та окремого обліку звернень, які надходять до виконкому Люботинської міської ради в порядку, визначеному Законом України “Про  безоплатну правову допомогу”.

3.2. Забезпечити оприлюднення графіка особистого прийому осіб,  що потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції виконкому, працівниками відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Люботинської міської ради.


Міський голова                                                  В.О. Теличко

 

ПОГОДЖЕНО:

Юрист виконкому                                                   О.С. Кондратенко

 

 

 

 
 Порядок подання та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги
Автор: Chekardina   Додано: 21 жовтня 2011   Переглядів:2029   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Інформація виконавчих органів » Відділ юридичного забезпечення]
 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про порядок подання та розгляду звернень

про надання безоплатної первинної правової допомоги

 

1. Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок  їх  реалізації,  відновлення  у  випадку  їх порушення та порядок оскарження рішень,  дій чи бездіяльності органів державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,  посадових і службових осіб.

Безоплатна первинна правова  допомога  включає  такі  види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв,  скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

2. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

3. Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:

1) органи виконавчої влади;

2) органи місцевого самоврядування;

3) фізичні та юридичні особи приватного права;

4) спеціалізовані установи.

4. Звернення  про  надання  одного  з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади,  територіальних органів  центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання  одного  з  видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

5. Звернення про надання одного з видів правових  послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

6. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з  видів правових  послуг,  передбачених частиною  другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  з питань,  що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

7. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної  правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

8. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг,  передбачених частиною  другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

9. Якщо питання, порушені у зверненні, не  належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до  якого надійшло звернення особи,  такий орган протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення  до

відповідного  органу  та  повідомити  про  це  особу,  яка  подала звернення.

10. Якщо під час розгляду звернення  про  надання  безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає  звернення, зобов’язаний роз’яснити особі  або її  законному представникові порядок подання звернення про  надання  безоплатної вторинної правової допомоги.

11. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги,  розглядаються  в порядку,  встановленому законодавством про звернення громадян.

 

Завантажити форму заяви: zayava.rar [6.5 Kb] (cкачувань: 55)