Веб-портал міста Люботин » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI » Посадова інструкція начальника відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації

 Посадова інструкція начальника відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації
Автор: Lubotin   Додано:22 жовтня 2008   Переглядів:7804   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI]
 
 (голосів: 0)

 

Відповідно  до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" кваліфікаційна характеристика цієї посади відноситься до 5 категорії і посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно    11, 10, 9 ранг.

Призначення осіб на цю посаду здійснюється міським головою на конкурсній основі.

 

1. Загальні положення.

1.1. Начальник відділу комп'ютерного забезпечення  підпорядковується міському голові, керуючій справами виконавчого комітету, заступникам міського голови.

1.2. У своїй роботі начальник відділу комп'ютерного забезпечення керується Конституцією України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови та заступників голови, Положенням про відділ та даною посадовою інструкцією.

1.3. Щодо етики начальник відділу комп'ютерного забезпечення відповідно до ст. 8 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" зобов'язаний :

-   сумлінно  виконувати свої службові обов'язки;

- шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

-   не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

- своєчасно й точно виконувати рішення державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

-   виявляти ініціативу і творчість у роботі.


2. Завдання та обов'язки.

 

2.1.          Формування плану робіт по розробці інформаційно-довідкових систем, баз даних та загальне керівництво роботою відділу.

2.2.          Вирішення та узгодження організаційних питань, забезпечення безперебійної роботи у відділі.

2.3.          Розробка постановок задач, які входять у склад інформаційно-довідкових систем виконкому, структури файлів баз даних та відповідних алгоритмів програмного забезпечення.

2.4.          Організація виконання частини робіт по розробці програмного забезпечення з прилученням зовнішніх організацій.

2.5.          Розробка та узгодження з відповідними відділами виконкому структури вхідної та вихідної інформації.

2.6.          Розробка та супроводження програмного забезпечення, організація роботи різноманітних автоматизованих робочих місць (АРМів).

2.7.          Оволодіння новими методами програмування, новими операційними системами.

2.8.          Оновлення програмних засобів на комп'ютерах  міських органів виконавчої влади.

2.9.          Освоєння програм загального призначення для удосконалення роботи операційних систем.

2.10.      Підготовка та організація друку інформаційного бюлетеню «Люботинський вісник».

2.11.      Координація роботи адміністратора сайту виконавчого комітету Люботинської міської ради.

 

3.  Права.

 

3.1.  Вимагати від керівництва умов праці згідно Правил Міністерства охорони здоров'я в Україні від 10.12.1998 р. „Державні санітарні правила й норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин".

3.2.   Залучати фахівців підрозділів виконавчого комітету, інших установ та підприємств для надання інформації та документів, необхідних для виконання покладених на відділ функцій.

3.3.    Вимагати вирішення виконавчим комітетом питань щодо надання інформації та документів, необхідних для виконання покладених на відділ функцій, із сторонніми організаціями та установами.

3.4.  Одержувати від органів  міськвиконкому інформацію, необхідну для проведення аналізу їх роботи з метою виявлення можливості автоматизації їх функцій.

3.5.   Вивчати, в межах своїх повноважень, стан роботи в органах міськвиконкому з метою вдосконалення існуючих інформаційних систем.

3.6.   Надавати пропозиції з питань використання  засобів обчислювальної техніки.

3.7.   Одержувати від державних органів необхідну нормативно-методичну, інструктивну, довідкову та інформаційну документацію з питань автоматизації роботи органів міськвиконкому.

3.8.   Вносити пропозиції щодо подання, змісту інформації у випусках бюлетеню «Люботинський вісник».

3.9.   Визначати інформацію, яка буде представлена на офіційному сайті міста.

 

4.   Відповідальність.

 

4.1. За законність та наслідки прийнятих ним рішень.

4.2. За порушення Закону України  „Про інформацію" щодо захисту й надання інформації з обмеженим доступом або конфіденційної інформації.

4.3.  За своєчасний випуск інформаційного бюлетеню «Люботинський вісник».

4.4.  За підтримку у робочому стані та представлену інформацію на офіційному веб-сайті міста Люботин.

4.5. За якість та своєчасне виконання покладених на відділ завдань та функцій.

 

Кваліфікаційні  вимоги.

 

Освіта вища, стаж роботи за фахом - не менше 5 - років, знання операційних систем та базового програмування.   Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.