Веб-портал міста Люботин » Матеріали за Вересень 2014 року

 Інформація Люботинського міського центру зайнятості
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1036   Категорія - [Головна]
 

З метою якісного професійного  інформування про послуги у сфері зайнятості 25 вересня 2014  року  з 11.00 до 14.00 у м.  Люботин  на привокзальній площі   працював Мобільний центр профорієнтації (модернізований) для мешканцям східних  регіонів України,  які вимушені були покинути місця постійного проживання. Використовуючи інформаційний куточок, спеціалісти Люботинського  міського центру зайнятості ознайомили  мешканців міста та переселенців з Донецької та Луганської областей з послугами, які надає служба зайнятості, інформували  про стан ринку праці, про вакансії по м. Люботину та м. Харкову, а також в цілому по Україні, знайомили з центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, учбовими закладами  м. Харкова.

 

Головний спеціаліст Люботинського МЦЗ

Л.  Лапта
 Запобігання корупції в судових органах
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1046   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

  Система правосуддя в Україні відповідно до ст. 55 Конституції України спрямована захищати всі права і свободи людини і громадянина. Відповідно, громадяни України мають право розраховувати на справедливий і неупереджений судовий розгляд. І саме дієвість системи правосуддя може забезпечити верховенство права, стабілізацію суспільних процесів і поступальний характер їхнього розвитку. Динамізм і суперечливість сьогоднішніх соціальних процесів вимагають від держави адекватних праворегулюючих заходів та ефективної системи правосуддя.

  Однак нашій державі повною мірою не вдалось забезпечити створення дієвої системи правосуддя. Зміни процесуального законодавства та законодавства про судоустрій та статус суддів не сприяли покращенню правосуддя. Більше того, політична й адміністративна залежність судових органів, активна “співпраця” окремих суддів з певними бізнес-групами залишаються тими умовами, що сприяють зростанню корупції в Україні.

  Зокрема, і надалі важливими завданнями для забезпечення протидії і запобігання корупції в судових органах залишаються: забезпечення незалежності суддів; прозорості і відкритості у здійсненні правосуддя; удосконалення процесуального законодавства та системи доступу до суддівської професії і добору допоміжного апарату судів.

  Сама соціально-економічна ситуація, яка склалася в країні, та постійні зміни законодавства негативно впливають на діяльність судових органів. Багато суддів виявились не готовими до роботи у складних правових умовах. Відтак значно знизилась їхня ефективність й авторитет серед населення.

  Прагнення мати значні матеріальні статки, зберегти свою впливовість спонукає окремих суддів до прийняття протиправних судових рішень.

  Такий стан системи правосуддя засвідчує її серйозну деформацію, невиконання повною мірою функцій правосуддя, спрямованість окремих суддів на власне збагачення, а не на сумлінне і відповідальне здійснення судового розгляду.

Небажання окремих суддів усвідомлювати соціальну значущість своєї професійної діяльності, а іноді і відверте нехтування суддівською гідністю негативно впливає на ефективність протидії та запобігання корупції в Україні.

  Поширення зловживань у судовій системі та свідомий вихід за межі функцій зі здійснення правосуддя підтверджують кризу судової системи, її низьку ефективність і як наслідок слабку активність у протидії та запобіганні корупції.

  Такий стан судової системи найперше потребує усунення залежності від адміністративного та політичного впливу, а також докорінної зміни системи доступу до суддівської професії, формування мотивації у суддів до чесної і неупередженої професійної діяльності.

  Ті кроки, які вжиті щодо реформування судової системи у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не мають цілісного концептуального характеру, а тільки покращують окремі аспекти судової системи та доступу до суддівської професії.

Позитивним є впровадження єдиного для всіх претендентів на посаду судді кваліфікаційного іспиту, проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, проведення навчання та підвищення професійних вимог до кандидатів на посаду судді, посилення повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запровадження обов’язкової діяльності членів цієї комісії на постійній основі тощо.

  Важливим також, з точки зору антикорупційної перспективи, є і запровадження у Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціальної перевірки осіб, які будуть претендувати на посаду судді, а також запровадження контролю з боку держави за майном, доходами та витратами і зобов’язаннями фінансового характеру суддів. Обов’язок судді кожного року декларувати своє майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру безсумнівно ускладнить формування корисливої мотивації зловживань суддями своїми повноваженнями при здійсненні судочинства.

  Необхідно також визнати, що Закон України «Про судоустрій і статус суддів» значно зменшив можливості незаконного використання інструментів судової системи у корпоративній боротьбі бізнес-груп, але натомість породив небезпеку монопольного впливу на судову систему однієї політичної еліти і відповідно орієнтованих на неї бізнес-груп.

Невирішеними залишаються питання, що пов’язані із забезпеченням незалежності суддів, відкритості і доступності правосуддя, а також статусу суддів, особливо суддівського імунітету.

  Так само, не вирішеними залишаються питання соціальної зрілості претендентів на посаду судді, а також оцінка їх психологічних якостей (проблема психологічного тестування). З цією метою можливо варто б запровадити відповідну перевірку, у тому числі, і з використанням поліграфу. Також напевно необхідно посилити професійні вимоги до працівників апарату судів.

  Повинна також діяти система постійного моніторингу оцінки населенням якості роботи судових органів та окремих суддів.

  Вирішення проблеми незалежності судових органів є ключовою умовою, що унеможливить суддівське свавілля, забезпечить верховенство права, підвищення довіри суспільства до системи правосуддя й створення умов для розвитку ринкових інститутів, а відповідно і до зниження рівня корупції.

  Суспільство може розраховувати на ефективну протидію та запобігання корупції лише тоді, коли в державі діє ефективна і незалежна система правосуддя.

 

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Ю.Константінов

 

 
 Корупція в судовій системі України та шляхи її подолання
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1267   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Незважаючи на всі зусилля державної влади та громадських організацій, рівень корупції в Україні залишається неприйнятно високим. Це явище настільки поширене в українському суспільстві і має такі негативні соціальні, економічні та політичні наслідки, що вимагає з боку державної влади серйозного ставлення до визначення комплексу дій, спрямованих на його подолання. Корупція деформує і робить неефективним державне управління, деморалізує суспільство і в цілому гальмує його розвиток.                                      

   Головними причинами такої ситуації є неефективність державної політики у сфері протидії злочинності та корупції, а також відсутність реальних дій, спрямованих на реформування системи правоохоронних органів та судової гілки влади.                                                

   У демократичних державах суди відіграють провідну роль у протидії корупції. Викривлене сприйняття судової незалежності призводить до використання наданих для здійснення правосуддя повноважень, для власного зиску; позбавлення громадян захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод; зловживання особливим статусом у позаслужбовій діяльності; уникнення передбаченої законом відповідальності за протиправні діяння; безпідставне застосування санкцій за неповагу до суду.                                   

   Перші кроки у здійсненні судової реформи в Україні не спричинили помітні зміни у забезпеченні доброчесності в органах судової влади.    Ті заходи, які вжиті щодо реформування судової системи у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не мають цілісного концептуального характеру, а тільки покращують окремі аспекти судової системи та доступу до суддівської професії. Зокрема, позитивним є впровадження єдиного для всіх претендентів на посаду судді кваліфікаційного іспиту, проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, проведення навчання та підвищення професійних вимог до кандидатів на посаду судді, посилення повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запровадження обов’язкової діяльності членів цієї комісії на постійній основі тощо. Відкритим, правда залишається питання об’єктивності у проведенні кваліфікаційного іспиту. Зазначений вище закон не передбачає механізму, який би забезпечував об’єктивність у його проведенні.

   Але, на превеликий жаль, невирішеними залишаються питання, що пов’язані із забезпеченням незалежності суддів, відкритості і доступності правосуддя, а також статусу суддів, особливо суддівського імунітету.

   Так само, не вирішеними залишаються питання соціальної зрілості претендентів на посаду судді, а також оцінка їх психологічних якостей (проблема психологічного тестування). З цією метою можливо варто б запровадити відповідну перевірку, у тому числі, і з використанням поліграфу. Також напевно необхідно посилити професійні вимоги до працівників апарату судів. правосуддя корупція суд кримінологічний

   Складною залишається і проблема псевдо зв’язків суддів з іншими учасниками судового провадження, особливо адвокатами, які досить часто є просто посередниками у вирішенні бажаного для свого клієнта судового рішення.

  Хоча, безсумнівно, найскладнішою проблемою залишається політичний та адміністративний вплив на судові органи, постійні спроби використати їхній потенціал у партійних або групових інтересах.

   Необхідно також розуміти, що ефективність судової системи потребує і збільшення фінансових витрат на її функціонування. Поліпшення матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення судових органів, фахового рівня їхніх працівників, упровадження критеріїв і методик оцінювання їхньої функціональної діяльності та її результатів необхідна умова підвищення ефективності судової системи. Повинна також діяти система постійного моніторингу оцінки населенням якості роботи судових органів та окремих суддів.

   Вирішення проблеми незалежності судових органів є ключовою умовою, що унеможливить суддівське свавілля, забезпечить верховенство права, підвищення довіри суспільства до системи правосуддя й створення умов для розвитку ринкових інститутів, а відповідно і до зниження рівня корупції.

   Адже, суспільство може розраховувати на ефективну протидію та запобігання корупції лише тоді, коли в державі діє ефективна і незалежна система правосуддя.

  

Провідний спеціаліст Люботинського

міського управління юстиції 

Ю. Редько

 
 Антикорупційна поведінка громадян у відносинах із судом
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1100   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Корупція є однією з найбільших перешкод становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні. Її поширення в судовій системі нівелює конституційні засади верховенства права і закону, унеможливлює гарантований Основним Законом України судовий захист основних прав і свобод людини і громадянина, несе пряму загрозу безпеці людини, суспільства і держави.                                                                    

   Корупція в судах призводить до руйнації всієї правової системи, породжує правовий нігілізм. Через корумпованість суддів у першу чергу страждають інтереси законності в державі і тому кожний правосвідомий громадянин нашої країни повинен виховувати в собі чітку громадянську позицію негативного ставлення до цього ганебного суспільного явища. Адже протидія корупції має стати справою не тільки певної правоохоронної структури, але й кожної чесної людини, яка вболіває за свою країну і майбутнє своїх дітей.                                                                                                                               

   Якщо Вам стали відомі факти прояву корупції в діях працівників суду (зловживання владою або службовим становищем; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди; провокація підкупу тощо) негайно звертайтесь з відповідною заявою до органів прокуратури, які є спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.  Також можна звернутись і в усній формі (при особистому прийомі чи по телефону). Однак, слід пам’ятати, що Ваше звернення повинно бути зафіксовано із зазначенням Вашого ПІБ та адреси проживання, контактних даних. Для повідомлення та оперативного реагування на отриману інформацію про факти корупції в прокуратурі області діє «телефон довіри». Приймання повідомлень про корупційні дії здійснюється на номером (057) 732-30-40 у робочі дні з 9 до 18 години. Для того, щоб громадяни мали можливість сприяти правоохоронцям у боротьбі з проявами корупції, в системі МВС України діє  управління по боротьбі з організованою злочинністюм(УБОЗ). УБОЗ УМВС України в Харкiвськiй області знаходиться за адресою м. Харкiв, вул. Вєснiна, б. 14, телефон «гарячої лінії» (057) 705-93-33. В Управлінні Служби Безпеки України у Харківській області діє підрозділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Управління знаходиться за адресою м.Харків, вул.Мироносицька, 2, номер «телефону довіри» (057) 700-34-50. Також функціоную пряма телефонна лінія Національного агентства з питань державної служби (якщо вам відомі випадки корупції серед державних службовців) – (044) 256-00-31. Інформація, яка надійде за цими номерами, обов'язково буде перевірена. За результатами перевірки згідно з чинним законодавством будуть прийняті відповідні рішення. Повідомлення про факти, що мають ознаки корупційних правопорушень, надати зауваження та пропозиції стосовно роботи органів виконавчої влади із запобігання і протидії корупції, реалізації антикорупційного законодавства можна направляти Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики на електронну адресу antikor@kmu.gov.ua, із зазначенням прізвища та ім’я, контактного телефону (електронної адреси). Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики є посадовою особою, на яку покладається виконання завдань щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах виконавчої влади.              

 

Провідний спеціаліст Люботинського

 міського управління юстиції

Ю. Редько

 
 Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:946   Категорія - [Головна, ВККУ]
 

Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!

   01.10.2014 року у проміжку з 9.00 до 17.00 на 4 години буде припинена подача питної води в сел. Водяне  у зв’язку з відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Підгірна. Прохання зробити запаси питної води!

 

  Адміністрація ВККУ Люботинської міської ради

 
 Увага! Відключення електропостачання 30.09-01.10 2014 р.
Автор: Chekardina   Додано: 29 вересня 2014   Переглядів:1069   Категорія - [Головна]
 

Телефонограма   №293  від   26.09.2014р.

 

 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 30.09.2014 р.з 09.00-17.00 буде   припинена подача  електроенергії частково в  м.Люботині і с.Коваленки.

 

 

 

 

Телефонограма   №295  від   29.09.2014р.

 

 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 01.10.2014 р.з 09.00-17.00(на 4 години) буде   припинена подача  електроенергії в м.Люботині (Водяне,Старий Люботин, Шмидлівка, Причипилівка, Деркачова гора, Мельнична, Західна, Вороніна, 8-мого Березня)

 

Люботинське відділення електромереж

 
 Увага! Відключення електропостачання 30 вересня 2014 р.
Автор: Chekardina   Додано: 29 вересня 2014   Переглядів:1026   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 30.09.2014 р.з 09.00-17.00 буде   припинена подача  електроенергії в м.Люботині по наступним будинкам:
  • вул. Ціолковського 8, 8-а;
  • вул. Шевченка 23,25,27,29,31;
  • пров. Оранжерейний 8,4,4а,6;
  • вул. Радянська, 28.
 

Начальник КЖРЕП

Устоев А.Д.
 Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!
Автор: Chekardina   Додано: 29 вересня 2014   Переглядів:836   Категорія - [Головна]
 

Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!

30.09.2014 року з 9.00 до 17.00 буде припинена подача питної води в центральній частині міста у зв’язку з відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортна, 19.

Прохання зробити запаси питної води!

 

Адміністрація ВККУ Люботинської міської ради

 
 Телефонограма №293 від 26.09.2014р.
Автор: Chekardina   Додано: 26 вересня 2014   Переглядів:945   Категорія - [Головна]
 

 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 30.09.2014 р.з 09.00-17.00 буде   припинена подача  електроенергії в м.Люботині (с.Коваленки)

 

Люботинське відділення електромереж
 28 ВЕРЕСНЯ – Всесвітній день серця
Автор: Svetlana   Додано: 26 вересня 2014   Переглядів:1281   Категорія - [---]
 

    З 2000 року за ініціативи Всесвітньої федерації серця у партнерстві з ВООЗ, ЮНЕСКО та за підтримки інших міжнародних організацій щорічно, в останню неділю вересня проводиться Всесвітній день серця.

   Світова громадськість звертає увагу суспільства на те, що кожного року хвороби серця і судин є основною причиною біля 17 млн. смертей на нашій планеті. За даними ВООЗ, до 2030 року близько 23,6 млн. чоловік помре від хвороб судин і серця, які за прогнозом залишаться єдиними основними причинами смерті.

Що таке серцево-судинні захворювання? Серцево-судинні захворювання (ССЗ)  – це група хвороб серця і кровоносних судин, в яку входять:

  • Ішемічна хвороба серця (ІХС) – хвороба кровоносних судин, що забезпечують кров'ю серцевий м'яз;
  • Хвороба судин головного мозку – хвороба кровоносних судин, що забезпечують кров'ю мозок;
  • Хвороба периферичних артерій – хвороба кровоносних судин, що забезпечують кров'ю руки і ноги;
  • Ревмокардит – ураження серцевого м'яза і серцевих клапанів у результаті ревматичної атаки, спричиненої стрептококовими бактеріями;
  • Вроджена вада серця – існуючі з народження деформації будови серця;
  • Тромбоз глибоких вен і емболія легень – накопичення  в венах кінцівок згустків крові, які можуть зміщуватися і рухатися до серця і легенів.

   Інфаркти та інсульти зазвичай є гострими захворюваннями і відбуваються, головним чином, в результаті закупорювання судин, що перешкоджає току крові до серця або мозку. Найпоширенішою причиною цього є утворення жирових відкладень на внутрішніх стінках кровоносних судин, що забезпечують кров'ю серце або мозок. Кровотечі з кровоносних судин в мозку або згустки крові можуть також бути причиною інсульту.

Основний чинник ризику при інфарктах і інсультах – підвищений кров`яний тиск – артеріальна гіпертензія (АГ), на яку, за статистичними даними МОЗ України, страждають понад 12 млн. осіб, тобто третина дорослого населення країни.

 

Натисніть "Читати далі"