Веб-портал міста Люботин » Матеріали за Вересень 2014 року

 Інформація Люботинського міського центру зайнятості
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1178   Категорія - [Головна]
 

З метою якісного професійного  інформування про послуги у сфері зайнятості 25 вересня 2014  року  з 11.00 до 14.00 у м.  Люботин  на привокзальній площі   працював Мобільний центр профорієнтації (модернізований) для мешканцям східних  регіонів України,  які вимушені були покинути місця постійного проживання. Використовуючи інформаційний куточок, спеціалісти Люботинського  міського центру зайнятості ознайомили  мешканців міста та переселенців з Донецької та Луганської областей з послугами, які надає служба зайнятості, інформували  про стан ринку праці, про вакансії по м. Люботину та м. Харкову, а також в цілому по Україні, знайомили з центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, учбовими закладами  м. Харкова.

 

Головний спеціаліст Люботинського МЦЗ

Л.  Лапта
 Запобігання корупції в судових органах
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1179   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

  Система правосуддя в Україні відповідно до ст. 55 Конституції України спрямована захищати всі права і свободи людини і громадянина. Відповідно, громадяни України мають право розраховувати на справедливий і неупереджений судовий розгляд. І саме дієвість системи правосуддя може забезпечити верховенство права, стабілізацію суспільних процесів і поступальний характер їхнього розвитку. Динамізм і суперечливість сьогоднішніх соціальних процесів вимагають від держави адекватних праворегулюючих заходів та ефективної системи правосуддя.

  Однак нашій державі повною мірою не вдалось забезпечити створення дієвої системи правосуддя. Зміни процесуального законодавства та законодавства про судоустрій та статус суддів не сприяли покращенню правосуддя. Більше того, політична й адміністративна залежність судових органів, активна “співпраця” окремих суддів з певними бізнес-групами залишаються тими умовами, що сприяють зростанню корупції в Україні.

  Зокрема, і надалі важливими завданнями для забезпечення протидії і запобігання корупції в судових органах залишаються: забезпечення незалежності суддів; прозорості і відкритості у здійсненні правосуддя; удосконалення процесуального законодавства та системи доступу до суддівської професії і добору допоміжного апарату судів.

  Сама соціально-економічна ситуація, яка склалася в країні, та постійні зміни законодавства негативно впливають на діяльність судових органів. Багато суддів виявились не готовими до роботи у складних правових умовах. Відтак значно знизилась їхня ефективність й авторитет серед населення.

  Прагнення мати значні матеріальні статки, зберегти свою впливовість спонукає окремих суддів до прийняття протиправних судових рішень.

  Такий стан системи правосуддя засвідчує її серйозну деформацію, невиконання повною мірою функцій правосуддя, спрямованість окремих суддів на власне збагачення, а не на сумлінне і відповідальне здійснення судового розгляду.

Небажання окремих суддів усвідомлювати соціальну значущість своєї професійної діяльності, а іноді і відверте нехтування суддівською гідністю негативно впливає на ефективність протидії та запобігання корупції в Україні.

  Поширення зловживань у судовій системі та свідомий вихід за межі функцій зі здійснення правосуддя підтверджують кризу судової системи, її низьку ефективність і як наслідок слабку активність у протидії та запобіганні корупції.

  Такий стан судової системи найперше потребує усунення залежності від адміністративного та політичного впливу, а також докорінної зміни системи доступу до суддівської професії, формування мотивації у суддів до чесної і неупередженої професійної діяльності.

  Ті кроки, які вжиті щодо реформування судової системи у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не мають цілісного концептуального характеру, а тільки покращують окремі аспекти судової системи та доступу до суддівської професії.

Позитивним є впровадження єдиного для всіх претендентів на посаду судді кваліфікаційного іспиту, проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, проведення навчання та підвищення професійних вимог до кандидатів на посаду судді, посилення повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запровадження обов’язкової діяльності членів цієї комісії на постійній основі тощо.

  Важливим також, з точки зору антикорупційної перспективи, є і запровадження у Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціальної перевірки осіб, які будуть претендувати на посаду судді, а також запровадження контролю з боку держави за майном, доходами та витратами і зобов’язаннями фінансового характеру суддів. Обов’язок судді кожного року декларувати своє майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру безсумнівно ускладнить формування корисливої мотивації зловживань суддями своїми повноваженнями при здійсненні судочинства.

  Необхідно також визнати, що Закон України «Про судоустрій і статус суддів» значно зменшив можливості незаконного використання інструментів судової системи у корпоративній боротьбі бізнес-груп, але натомість породив небезпеку монопольного впливу на судову систему однієї політичної еліти і відповідно орієнтованих на неї бізнес-груп.

Невирішеними залишаються питання, що пов’язані із забезпеченням незалежності суддів, відкритості і доступності правосуддя, а також статусу суддів, особливо суддівського імунітету.

  Так само, не вирішеними залишаються питання соціальної зрілості претендентів на посаду судді, а також оцінка їх психологічних якостей (проблема психологічного тестування). З цією метою можливо варто б запровадити відповідну перевірку, у тому числі, і з використанням поліграфу. Також напевно необхідно посилити професійні вимоги до працівників апарату судів.

  Повинна також діяти система постійного моніторингу оцінки населенням якості роботи судових органів та окремих суддів.

  Вирішення проблеми незалежності судових органів є ключовою умовою, що унеможливить суддівське свавілля, забезпечить верховенство права, підвищення довіри суспільства до системи правосуддя й створення умов для розвитку ринкових інститутів, а відповідно і до зниження рівня корупції.

  Суспільство може розраховувати на ефективну протидію та запобігання корупції лише тоді, коли в державі діє ефективна і незалежна система правосуддя.

 

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Ю.Константінов

 

 
 Корупція в судовій системі України та шляхи її подолання
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1589   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Незважаючи на всі зусилля державної влади та громадських організацій, рівень корупції в Україні залишається неприйнятно високим. Це явище настільки поширене в українському суспільстві і має такі негативні соціальні, економічні та політичні наслідки, що вимагає з боку державної влади серйозного ставлення до визначення комплексу дій, спрямованих на його подолання. Корупція деформує і робить неефективним державне управління, деморалізує суспільство і в цілому гальмує його розвиток.                                      

   Головними причинами такої ситуації є неефективність державної політики у сфері протидії злочинності та корупції, а також відсутність реальних дій, спрямованих на реформування системи правоохоронних органів та судової гілки влади.                                                

   У демократичних державах суди відіграють провідну роль у протидії корупції. Викривлене сприйняття судової незалежності призводить до використання наданих для здійснення правосуддя повноважень, для власного зиску; позбавлення громадян захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод; зловживання особливим статусом у позаслужбовій діяльності; уникнення передбаченої законом відповідальності за протиправні діяння; безпідставне застосування санкцій за неповагу до суду.                                   

   Перші кроки у здійсненні судової реформи в Україні не спричинили помітні зміни у забезпеченні доброчесності в органах судової влади.    Ті заходи, які вжиті щодо реформування судової системи у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не мають цілісного концептуального характеру, а тільки покращують окремі аспекти судової системи та доступу до суддівської професії. Зокрема, позитивним є впровадження єдиного для всіх претендентів на посаду судді кваліфікаційного іспиту, проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, проведення навчання та підвищення професійних вимог до кандидатів на посаду судді, посилення повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів та запровадження обов’язкової діяльності членів цієї комісії на постійній основі тощо. Відкритим, правда залишається питання об’єктивності у проведенні кваліфікаційного іспиту. Зазначений вище закон не передбачає механізму, який би забезпечував об’єктивність у його проведенні.

   Але, на превеликий жаль, невирішеними залишаються питання, що пов’язані із забезпеченням незалежності суддів, відкритості і доступності правосуддя, а також статусу суддів, особливо суддівського імунітету.

   Так само, не вирішеними залишаються питання соціальної зрілості претендентів на посаду судді, а також оцінка їх психологічних якостей (проблема психологічного тестування). З цією метою можливо варто б запровадити відповідну перевірку, у тому числі, і з використанням поліграфу. Також напевно необхідно посилити професійні вимоги до працівників апарату судів. правосуддя корупція суд кримінологічний

   Складною залишається і проблема псевдо зв’язків суддів з іншими учасниками судового провадження, особливо адвокатами, які досить часто є просто посередниками у вирішенні бажаного для свого клієнта судового рішення.

  Хоча, безсумнівно, найскладнішою проблемою залишається політичний та адміністративний вплив на судові органи, постійні спроби використати їхній потенціал у партійних або групових інтересах.

   Необхідно також розуміти, що ефективність судової системи потребує і збільшення фінансових витрат на її функціонування. Поліпшення матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення судових органів, фахового рівня їхніх працівників, упровадження критеріїв і методик оцінювання їхньої функціональної діяльності та її результатів необхідна умова підвищення ефективності судової системи. Повинна також діяти система постійного моніторингу оцінки населенням якості роботи судових органів та окремих суддів.

   Вирішення проблеми незалежності судових органів є ключовою умовою, що унеможливить суддівське свавілля, забезпечить верховенство права, підвищення довіри суспільства до системи правосуддя й створення умов для розвитку ринкових інститутів, а відповідно і до зниження рівня корупції.

   Адже, суспільство може розраховувати на ефективну протидію та запобігання корупції лише тоді, коли в державі діє ефективна і незалежна система правосуддя.

  

Провідний спеціаліст Люботинського

міського управління юстиції 

Ю. Редько

 
 Антикорупційна поведінка громадян у відносинах із судом
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:1236   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Корупція є однією з найбільших перешкод становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні. Її поширення в судовій системі нівелює конституційні засади верховенства права і закону, унеможливлює гарантований Основним Законом України судовий захист основних прав і свобод людини і громадянина, несе пряму загрозу безпеці людини, суспільства і держави.                                                                    

   Корупція в судах призводить до руйнації всієї правової системи, породжує правовий нігілізм. Через корумпованість суддів у першу чергу страждають інтереси законності в державі і тому кожний правосвідомий громадянин нашої країни повинен виховувати в собі чітку громадянську позицію негативного ставлення до цього ганебного суспільного явища. Адже протидія корупції має стати справою не тільки певної правоохоронної структури, але й кожної чесної людини, яка вболіває за свою країну і майбутнє своїх дітей.                                                                                                                               

   Якщо Вам стали відомі факти прояву корупції в діях працівників суду (зловживання владою або службовим становищем; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди; провокація підкупу тощо) негайно звертайтесь з відповідною заявою до органів прокуратури, які є спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.  Також можна звернутись і в усній формі (при особистому прийомі чи по телефону). Однак, слід пам’ятати, що Ваше звернення повинно бути зафіксовано із зазначенням Вашого ПІБ та адреси проживання, контактних даних. Для повідомлення та оперативного реагування на отриману інформацію про факти корупції в прокуратурі області діє «телефон довіри». Приймання повідомлень про корупційні дії здійснюється на номером (057) 732-30-40 у робочі дні з 9 до 18 години. Для того, щоб громадяни мали можливість сприяти правоохоронцям у боротьбі з проявами корупції, в системі МВС України діє  управління по боротьбі з організованою злочинністюм(УБОЗ). УБОЗ УМВС України в Харкiвськiй області знаходиться за адресою м. Харкiв, вул. Вєснiна, б. 14, телефон «гарячої лінії» (057) 705-93-33. В Управлінні Служби Безпеки України у Харківській області діє підрозділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Управління знаходиться за адресою м.Харків, вул.Мироносицька, 2, номер «телефону довіри» (057) 700-34-50. Також функціоную пряма телефонна лінія Національного агентства з питань державної служби (якщо вам відомі випадки корупції серед державних службовців) – (044) 256-00-31. Інформація, яка надійде за цими номерами, обов'язково буде перевірена. За результатами перевірки згідно з чинним законодавством будуть прийняті відповідні рішення. Повідомлення про факти, що мають ознаки корупційних правопорушень, надати зауваження та пропозиції стосовно роботи органів виконавчої влади із запобігання і протидії корупції, реалізації антикорупційного законодавства можна направляти Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики на електронну адресу antikor@kmu.gov.ua, із зазначенням прізвища та ім’я, контактного телефону (електронної адреси). Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики є посадовою особою, на яку покладається виконання завдань щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах виконавчої влади.              

 

Провідний спеціаліст Люботинського

 міського управління юстиції

Ю. Редько

 
 Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!
Автор: Svetlana   Додано: 30 вересня 2014   Переглядів:972   Категорія - [Головна, ВККУ]
 

Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!

   01.10.2014 року у проміжку з 9.00 до 17.00 на 4 години буде припинена подача питної води в сел. Водяне  у зв’язку з відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Підгірна. Прохання зробити запаси питної води!

 

  Адміністрація ВККУ Люботинської міської ради

 
 Увага! Відключення електропостачання 30.09-01.10 2014 р.
Автор: Chekardina   Додано: 29 вересня 2014   Переглядів:1224   Категорія - [Головна]
 

Телефонограма   №293  від   26.09.2014р.

 

 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 30.09.2014 р.з 09.00-17.00 буде   припинена подача  електроенергії частково в  м.Люботині і с.Коваленки.

 

 

 

 

Телефонограма   №295  від   29.09.2014р.

 

 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 01.10.2014 р.з 09.00-17.00(на 4 години) буде   припинена подача  електроенергії в м.Люботині (Водяне,Старий Люботин, Шмидлівка, Причипилівка, Деркачова гора, Мельнична, Західна, Вороніна, 8-мого Березня)

 

Люботинське відділення електромереж

 
 Увага! Відключення електропостачання 30 вересня 2014 р.
Автор: Chekardina   Додано: 29 вересня 2014   Переглядів:1170   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 30.09.2014 р.з 09.00-17.00 буде   припинена подача  електроенергії в м.Люботині по наступним будинкам:
 • вул. Ціолковського 8, 8-а;
 • вул. Шевченка 23,25,27,29,31;
 • пров. Оранжерейний 8,4,4а,6;
 • вул. Радянська, 28.
 

Начальник КЖРЕП

Устоев А.Д.
 Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!
Автор: Chekardina   Додано: 29 вересня 2014   Переглядів:958   Категорія - [Головна]
 

Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!

30.09.2014 року з 9.00 до 17.00 буде припинена подача питної води в центральній частині міста у зв’язку з відключенням електроенергії на водозаборі по вул. Курортна, 19.

Прохання зробити запаси питної води!

 

Адміністрація ВККУ Люботинської міської ради

 
 Телефонограма №293 від 26.09.2014р.
Автор: Chekardina   Додано: 26 вересня 2014   Переглядів:1097   Категорія - [Головна]
 

 

У зв’язку з   аварійно-ремонтними  роботами 30.09.2014 р.з 09.00-17.00 буде   припинена подача  електроенергії в м.Люботині (с.Коваленки)

 

Люботинське відділення електромереж
 28 ВЕРЕСНЯ – Всесвітній день серця
Автор: Svetlana   Додано: 26 вересня 2014   Переглядів:2351   Категорія - [---]
 

    З 2000 року за ініціативи Всесвітньої федерації серця у партнерстві з ВООЗ, ЮНЕСКО та за підтримки інших міжнародних організацій щорічно, в останню неділю вересня проводиться Всесвітній день серця.

   Світова громадськість звертає увагу суспільства на те, що кожного року хвороби серця і судин є основною причиною біля 17 млн. смертей на нашій планеті. За даними ВООЗ, до 2030 року близько 23,6 млн. чоловік помре від хвороб судин і серця, які за прогнозом залишаться єдиними основними причинами смерті.

Що таке серцево-судинні захворювання? Серцево-судинні захворювання (ССЗ)  – це група хвороб серця і кровоносних судин, в яку входять:

 • Ішемічна хвороба серця (ІХС) – хвороба кровоносних судин, що забезпечують кров'ю серцевий м'яз;
 • Хвороба судин головного мозку – хвороба кровоносних судин, що забезпечують кров'ю мозок;
 • Хвороба периферичних артерій – хвороба кровоносних судин, що забезпечують кров'ю руки і ноги;
 • Ревмокардит – ураження серцевого м'яза і серцевих клапанів у результаті ревматичної атаки, спричиненої стрептококовими бактеріями;
 • Вроджена вада серця – існуючі з народження деформації будови серця;
 • Тромбоз глибоких вен і емболія легень – накопичення  в венах кінцівок згустків крові, які можуть зміщуватися і рухатися до серця і легенів.

   Інфаркти та інсульти зазвичай є гострими захворюваннями і відбуваються, головним чином, в результаті закупорювання судин, що перешкоджає току крові до серця або мозку. Найпоширенішою причиною цього є утворення жирових відкладень на внутрішніх стінках кровоносних судин, що забезпечують кров'ю серце або мозок. Кровотечі з кровоносних судин в мозку або згустки крові можуть також бути причиною інсульту.

Основний чинник ризику при інфарктах і інсультах – підвищений кров`яний тиск – артеріальна гіпертензія (АГ), на яку, за статистичними даними МОЗ України, страждають понад 12 млн. осіб, тобто третина дорослого населення країни.

 

Натисніть "Читати далі"
 Профілактичні медичні огляди - запорука здоров’я
Автор: Svetlana   Додано: 26 вересня 2014   Переглядів:6437   Категорія - [---]
 

  Здоровий спосіб життя включає 4 основні складові: здорове харчування, заняття фізкультурою, відмова від шкідливих звичок, регулярний медичний огляд. Саме на медичних оглядах виявляється більша частина захворювань, про які людина навіть і не підозрює.

  Але ж майже всі захворювання розвиваються поволі, непомітно. Регулярно здаючи кров або сечу, можна розпізнати початок таких захворювань, як цукровий діабет, панкреатит, атеросклероз, не кажучи вже про хвороби крові. Регулярні флюорографічні обстеження дозволять виявити пухлини, початок запалення легень, туберкульоз. По електрокардіограмі дізнаються про захворювання серця. Адже це ті процедури, які при проведенні медогляду є обов'язковими.

  Основним завданням цільових медичних оглядів є раннє виявлення низки захворювань (туберкульозу, злоякісних новоутворень, хвороб системи кровообігу, органів дихання, гінекологічних та ін). Їх проводять або шляхом одномоментних оглядів в організованих колективах, або шляхом оглядів всіх осіб, що звертаються за медичною допомогою у відповідні лікувально-профілактичні установи.

  Профілактичний медичний огляд - одна з форм активної медичної допомоги населенню, спрямована в основному на виявлення ранніх форм захворювань. Розрізняють наступні види профілактичних медичних оглядів:

 • Попередній - при прийомі на роботу, проводиться для того, щоб з'ясувати, чи не буде професія шкодити здоров'ю людини, або чи немає у людини захворювань;
 • Періодичний - проводиться регулярно раз на два роки (для деяких категорій працівників щорічно) з метою виявлення захворювань, не сумісних з професією або виявлення професійних захворювань, а також для профілактики;
 • Цільовий - проводиться з метою виявлення деяких небезпечних захворювань (наприклад, мамографія - рак грудей, аналізи крові - венеричні захворювання і так далі).

  Якщо Ви маєте якісь скарги, то з метою виявлення можливих захворювань лікар призначить всі медичні аналізи, запропонує відвідати ряд лікарів та призначить розширену здачу аналізів і проходження процедур. Рівень сучасної медицини досить високий. Деяких захворювань можна уникнути, якщо вчасно вжити заходів, деяким хворобам можна не дати розвинутися і досягти критичного рівня, якщо підтримувати здоров'я відповідними заходами.

Навіть якщо Ви не скаржитеся на стан свого здоров'я, відвідувати лікаря треба хоча б раз на рік.   

 

   Не нехтуйте медичним оглядом!

По можливості, робіть профілактичні щеплення. Будьте здорові! 

 

 

Головний лікар

О.В.  Кандаурова

 

 
 1 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Автор: Svetlana   Додано: 26 вересня 2014   Переглядів:2183   Категорія - [---]
 

    14 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку.

Спочатку День літніх людей почали відзначати в Європі, потім в Америці, а наприкінці 90-х років у всьому світі.

   Проблема  старіння населення є актуальною для всіх країн світу. Кількість людей віком понад 60 років постійно зростає. Сьогодні їх у світі – понад 600 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на Землі. До 2050 року їх буде близько 2 мільярдів.

  Жителі Європи живуть довше, ніж будь-коли раніше. Середня очікувана тривалість майбутнього життя при народженні в 53 країнах Європейського регіону перевищує 72 роки для чоловіків і становить близько 80 років для жінок. У міру зниження рівнів народжуваності і скорочення загальної чисельності населення в деяких частинах Регіону, частка осіб у віці 65 років і старше, за прогнозами, за період з 2010 до 2050 рр. збільшиться майже вдвічі. Однак поряд з тим, що Європейський регіон характеризується найбільшою серед усіх регіонів ВООЗ середньою тривалістю життя населення, в ньому також реєструються найвищі рівні деяких факторів ризику, таких як споживання алкоголю і тютюну, які ведуть до передчасної смертності та розвитку хронічних захворювань.

  Ці тенденції мають вельми серйозні наслідки як для окремих громадян, так і для всього суспільства, тому старіння населення стало питанням пріоритетної важливості для керівників у всіх країнах регіону. В умовах демографічних зрушень і зростання фінансових обмежень забезпечення здорового старіння та активної старості стало ключовою умовою майбутньої стійкості систем охорони здоров'я та соціальної підтримки.

 

Натисніть "Читати далі"
 Перелік проектів рішень 50 сесії 6 скликання Люботинської міської ради
Автор: Svetlana   Додано: 25 вересня 2014   Переглядів:916   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Архів проектів та рішень » Проекти рішень сесій]
 

Перелік проектів рішень 50 сесії 6 скликання Люботинської міської ради:

 

1.Про внесення змін до Програми соціального та економічного розвитку міста Люботина на 2014 рік, затвердженої рішенням ХL сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 28 листопада 2013 р. № 637

2.Про надання дозволу на збереження самочинно побудованих прибудов до житлового будинку та сіней по вул. Ширшова №17 в м. Люботині

3.Про надання дозволу на збереження побудованої з відхиленням від проектної документації прибудови до житлового будинку та самочинно побудованих сіней по пров. Шкільному №15 в м. Люботині

4.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року

5.Про затвердження змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста

Люботина

6.Про внесення змін до рішення ЛМР від 30.01.2014р. №2 «Про міський бюджет міста Люботин на 2014 рік» та додатків до нього (зі змінами)

7.Про надання дозволу Люботинському КЖРЕП ЛМР ХО на передачу в оренду вільного нежитлового приміщення загальною площею 6,77 м², розташованого за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 34/1, та погодження умов договору оренди

8.Про затвердження звіту про незалежну оцінку нежитлового приміщення загальною площею 6,77 м², розташованого за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 34/1, що перебуває на балансі Люботинського КЖРЕП ЛМР ХО

9.Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХХХ

10.Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХ

11.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХХ

12.Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХ

13.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХХХХ

14.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХ

15.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХ

16.Про продовження терміну дії рішення XXХVIІІ сесії Люботинської міської ради VI скликання від 26.09.2013р. №490 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.ХХХХХХХХ»

17.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХХ

18.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХХХХ

19.Про внесення змін до рішення  ХХХІV сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.06.2013р.№318 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХХХХХХХ” в частині терміну дії

20.Про внесення змін до рішення  ХХХІV сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.06.2013р.№327 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХХХ ” в частині терміну дії

21.Про внесення змін до рішення  ХХХІІ сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 25.04.2013р.№169 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХХХ ” в частині терміну дії

22.Про продовження терміну дії рішення  ХХХVІІІ сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.09.2013р.№529 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХХХХ ” в частині терміну дії

23.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХХ

24.Про передачу у власність земельних  ділянок гр. ХХХХХХХХХХХ

25.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХХХ

26.Про внесення змін до рішення  ХХХІV сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.06.2013р.№350 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХХ, гр.ХХХХХХХХ, гр.ХХХХХХХ”

в частині терміну дії

27.Про передачу у власність земельної  ділянки гр. ХХХХХХХХХ

28.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХ

29.Про передачу у власність земельної  ділянки гр. ХХХХХХХХХХ

30.Про передачу у власність земельної  ділянки гр. ХХХХХХХХХ

31.Про внесення змін до рішення ХХІV сесії Люботинської міської ради V скликання від 30.10.2007 року №595 «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки гр.ХХХХХХХХ для обслуговування магазину «Мир води» по вул.Шевченка,110» (зі змінами) в частині площі земельної ділянки

32.Про надання згоди ХХХХХХХ на передачу в суборенду ХХХХХХХХ земельної ділянки для обслуговування торгівельного кіоску за адресою: м. Люботин, вул. Воровського/вул. Комінтерна,23А/13А

33.Про внесення змін до рішення  ХХХVІ сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 25.07.2013р.№415 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХ ” в частині терміну дії

34.Про внесення змін до рішення  ХХХІV сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.06.2013р.№331 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХХХ ” в частині терміну дії

35.Про внесення змін до рішення  ХХХІV сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.06.2013р.№332 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХХХ ” в частині терміну дії

36.Про внесення змін до рішення  ХХХІV сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.06.2013р.№330 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ХХХХХХХХХХ ” в частині терміну дії

37.Про внесення змін до рішення  ХХХVІ сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 25.07.2013р.№412 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХ ” в частині терміну дії

38.Про передачу у власність земельної  ділянки гр. ХХХХХХ

39.Про передачу у власність земельної  ділянки гр. ХХХХХХХ

40.Про продовження терміну дії рішення XXХVIІІ сесії Люботинської міської ради VI скликання від 26.09.2013р. №501 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.ХХХХХХХХХ»

41.Про продовження терміну дії рішення  ХХХVІІІ сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 26.09.2013р.№551 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ХХХХХХХХ”

42.Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХ

43.Про внесення змін до рішення  ХХХVІ сесії VІ скликання Люботинської міської ради від 25.07.2013р.№415 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.ХХХХХХ ” в частині терміну дії

44.Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХХХ

45.Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХ

46.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ХХХХХХХХХ

47.Про затвердження «Інвестиційної програми Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради з розвитку системи водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод міста Люботин на 2014-2015 роки»

48. Про внесення змін до рішення LX сесії  V скликання Люботинської  міської ради № 1014 від 23.12.2009 р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд цілісного майнового комплексу оздоровчого табору « Надія» в м. Люботині по вул. Хижного/ Коцюбинського, 16а/19 АТ « Колос»

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХ

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХХ

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХ

52. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХХ

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ХХХХХХХ

54.Про внесення змін до Додатку №2 до Програми реформування і розвитку житлово-комунального  господарства міста Люботин на 2013-2014 роки 

 

Завантажити документи: proekti-ryshen.rar [1.21 Mb] (cкачувань: 13)
 Рішення виконавчого комітету від 18 вересня 2014 року
Автор: Chekardina   Додано: 25 вересня 2014   Переглядів:694   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Рішення виконкому]
 

 

Завантажити документи: 13.-18-veresnya.rar [61.67 Kb] (cкачувань: 15)

 

Зміст архіву (Перелік питань рішень від  18 вересня 2014 року):

 

 

№157 Про  встановлення скоригованого тарифу на виробництво, постачання теплової енергії та теплову енергію для відділу освіти Люботинської міської ради.

 

№158 Про  встановлення скоригованого тарифу на виробництво, постачання теплової енергії та теплову енергію для Комунального закладу «Люботинський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів) Харківської обласної ради».

 

№159 Про надання дозволу на встановлення індивідуального газового опалення в квартирі № 26 багатоквартирного будинку по вул. Раднаркомівській, 1-Ж.

 

№160 Про надання дозволу на встановлення індивідуального газового опалення в квартирі № 8 багатоквартирного будинку по вул. Раднаркомівській, 1-Ж.

 

 
 Шановні виборці Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Донецької та Луганської областей!
Автор: Chekardina   Додано: 25 вересня 2014   Переглядів:1035   Категорія - [Головна, Переселенцям, Вибори 2014]
 

Шановні виборці Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Донецької та Луганської областей!

 

Незалежно від місця перебування в день голосування ви можете реалізувати своє право голосу, тимчасово змінивши місце голосування. Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893 (із змінами).

Для цього виборець повинен звернутися з мотивованою заявою до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування, тобто у період з 28 серпня по 20 жовтня 2014 року включно. Тимчасова зміна місця голосування виборця підтверджується посвідченням, яке видається виборцю.

Указане в заяві мотивування повинно підтверджуватися документами (копіями документів), які додаються до неї.

Лише виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Статтею 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" сухопутну територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя визнано тимчасово окупованою.

Відповідно до статті 8 вказаного Закону під час проведення, зокрема, виборів народних депутатів України, голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовується і не проводиться.

Таким громадянам створюються умови для вільного волевиявлення під час проведення позачергових виборів народних депутатів України на іншій території України.

Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення Державного реєстру виборців, куди потрібно звертатися з заявою, розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців.

Зверніть увагу на те, що громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному багатомандатному окрузі та отримує лише бюлетень для голосування у вказаному окрузі.

Що стосується громадян Донецької та Луганської областей, у зв’язку з неможливістю виконання окремими органами ведення Державного реєстру виборців  своїх повноважень через ситуацію, що склалася в указаних регіонах України, Центральна виборча комісія прийняла постанову від 16 вересня 2014 року №968, яка врегульовує внесення змін до виборчої адреси таких виборців.

 
 Про проведення Третього Національного конкурсу “Благодійна Україна”.
Автор: Chekardina   Додано: 25 вересня 2014   Переглядів:970   Категорія - [Головна]
 

Міністерство соціальної політики України листом від 16.09.2014р. № 832/014/91-14 повідомило про проведення Третього Національного конкурсу “Благодійна Україна”.

У конкурсі можуть брати участь благодійники, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2014 року; благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа.

Переможців визначатимуть в десяти основних і трьох спеціальних номінаціях Національною конкурсною комісією, за винятком номінацій “Народний благодійник” і “Благодійність у медіа”, де для визначення переможців передбачена спеціальна процедура.

Цього року Оргкомітет запроваджує спеціальні відзнаки для благодійників, які найбільш ефективно працюють у визначених сферах: культура, освіта, медицина, соціальний захист.

Кінцевий термін подачі заявок — 15 лютого 2015 року.

Визначення переможців конкурсу відбуватиметься в період з 15 лютого до 15 березня 2015 року. Церемонія нагородження переможців пройде у другій половині березня 2015 року в м. Києві.

Для участі у конкурсі необхідно подати до Оргкомітету конкурсу конкурсну заявку відповідної форми, яку можна отримати на веб-сайті Асоціації благодійників України www.vboabu.org.ua, офіційному сайті конкурсу  www.blagoukraine.org, або за запитом на адресу konkurs.blago@gmail.com. Заповнену заявку слід надіслати електронною поштою на адресу:   konkurs.blago@gmail.com. До заявки доцільно додати заскановані фотографії, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність благодійника або хід реалізації проекту (ініціативи).

Телефон для довідок: (044) 537-12-80.   

                                               Відділ пільг та соціальних гарантій

                                               УСЗН Люботинської міської ради

 
 СОЦІАЛЬНИЙ КАЛЕНДАР
Автор: Chekardina   Додано: 25 вересня 2014   Переглядів:2004   Категорія - [Головна, Управління СЗН]
 

СОЦІАЛЬНИЙ КАЛЕНДАР

 

Завантажити документ socalniy-kalendar-microsoft-word.doc [96 Kb] (cкачувань: 228)
 ІНФОРМАЦІЯ щодо вставлення нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення
Автор: Chekardina   Додано: 24 вересня 2014   Переглядів:922   Категорія - [Головна, ВККУ]
 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо вставлення нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення

 

Відповідно до постанови КМУ № 869 від 1 червня 2011 року  ВККУ Люботинської міської ради, як  суб’єкт господарювання,  здійснює розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стоків та подає їх для затвердження органу місцевого самоврядування.

Загальний розмір тарифу та його структура на послуги водопостачання (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):

Статті витрат

Рівень витрат,

грн.

Рівень витрат

населення.,

грн.

90,24%

Рівень витрат бюдж.устан.,

грн.

3,5%

Рівень витрат

інші підпр.,

грн.

6,26%

Витрати операційної діяльності

4932642,59

4451216,68

172642,48

308783,43

Прямі матеріальні витрати:

1543408,02

1392771,40

54019,28

96617,34

Прямі матеріальні витрати на оплату праці

1677616,32

1513880,98

58716,57

105018,77

Інші прямі витрати:

788491,49

711534,72

27597,20

49359,57

Загально виробничі витрати :

167656,12

151292,88

5867,96

10495,28

Адміністративні витрати

487654,26

440059,20

17067,90

30527,16

Витрати на збут

267816,38

241677,50

9373,57

16765,31

Інші операційні витрати

---

---

---

---

Витрати фінансової діяльності

---

---

---

---

Витрати з податку на прибуток  від діяльності

---

---

---

---

Витрати на здійснення капітальних вкладень

---

---

---

---

Запланований обсяг м3

490200,0

442385,0

17144,0

30671,0

Собівартість 1 м 3

10,06

10,06

10,06

10,06

Прибуток, грн.

-31357,25

-513166,60

123265,36

358543,99

Рентабельність , %

 

-1,16

7,19

11,69

Тариф 1 м 3 без ПДВ

 

8,90

17,25

21,75

ПДВ 20%

 

1,78

3,45

4,35

Тариф 1 м 3 з ПДВ

 

10,68

20,70

26,10

 

Загальний розмір тарифу та його структура на послуги водовідведення (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):

Статті витрат

Рівень витрат,

грн.

Рівень витрат

населення,

грн.

 

66,8%

Рівень витрат бюдж.устан.

грн.

7,467%

Рівень витрат

інші підпр., грн.

25,733%

Витрати операційної діяльності

2458778,64

1642464,13

183597,00

632717,51

Прямі матеріальні витрати:

390628,95

260940,14

29168,26

100520,55

Прямі матеріальні витрати на оплату праці

1008960,24

673985,44

75339,06

259635,74

Інші прямі витрати:

419810,85

280433,64

31347,28

108029,93

Загально виробничі витрати :

92946,63

62088,35

6940,32

23917,96

Адміністративні витрати

352720,36

235617,20

26337,63

90765,53

Витрати на збут

193711,61

129399,36

14464,45

49847,80

Інші операційні витрати

---

---

---

---

Витрати фінансової діяльності

---

---

---

---

Витрати з податку на прибуток  від діяльності

---

---

---

---

Витрати на здійснення капітальних вкладень

---

---

---

---

Запланований обсяг м3

99100,0

66200,0

7400,0

25500,0

Собівартість 1 м 3

24,81

24,81

24,81

24,81

Прибуток, грн..

-14396,00

-748722,00

75406,00

658920,00

Рентабельність, %

 

-11,31

10,19

25,84

Тариф 1 м 3 без ПДВ

 

13,50

35,00

50,65

ПДВ 20%

 

2,70

7,00

10,13

Тариф 1 м 3 з ПДВ

 

16,20

42,00

60,78

 

Загальний розмір тарифу та його структура на послуги очищення стоків (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):

Статті витрат

Рівень витрат,

грн.

Рівень витрат

населення,

грн.

 

 

Рівень витрат бюдж.устан.,

грн.

 

 

Рівень витрат

Інші підпр.,

грн..

 

Витрати операційної діяльності

939269,81

 

 

 

Прямі матеріальні витрати:

264834,26

 

 

 

Прямі матеріальні витрати на оплату праці

332317,44

 

 

 

Інші прямі витрати:

136032,37

 

 

 

Загально виробничі витрати :

30026,15

 

 

 

Адміністративні витрати

110823,17

 

 

 

Витрати на збут

65236,42

 

 

 

Інші операційні витрати

---

 

 

 

Витрати фінансової діяльності

---

 

 

 

Витрати з податку на прибуток  від діяльності   

---

 

 

 

 Витрати на здійснення капітальних вкладень

---

 

 

 

Запланований обсяг м3

86526,0

 

 

 

Собівартість 1 м 3

10,85

 

 

 

Рентабельність,%

47,4%

 

 

 

Прибуток,грн.

5,15

 

 

 

Тариф 1 м 3 без ПДВ

16,00

 

 

 

ПДВ 20%

3,20

 

 

 

Тариф 1 м 3 з ПДВ

19,20

 

 

 

 

Підставою збільшення собівартості послуг на централізоване водопостачання, водовідведення та очищення стоків стало зростання протягом 2012-2014 років  основних складових тарифу.

За два роки збільшились ціни та тарифи:

 

01.04.2012

28.08.2014

% збільшення

Електроенергія

1,05 грн.

1,43 грн.

36%

Бензин

11,00 грн.

17,50 грн.

59%

Дизпаливо

9,55 грн.

15,70 грн.

64%

Фонд ЗП за 1 міс

209,7 тис. грн.

217,7 тис. грн.

4%

 

Відсоток збільшення тарифів на послуги водопостачання  складає  - 34,8 %, а на послуги водовідведення – 33,7 %.

Рівень відшкодування собівартості діючим тарифом для населення, яке складає 80 % усіх споживачів послуг:

 • водопостачання 81,7 %
 • водовідведення 49,0 %

Тарифи на послуги, які діють на теперішній час, встановлені з 01 квітня 2012 року, не відповідають собівартості. На момент їх прийняття собівартість на послуги з водопостачання становила 6 грн. 45 коп., а на послуги з водовідведення становила 15 грн. 73 коп.

 

Попередній розмір тарифів діє з 01 квітня 2012 року.

Послуги з централізованого водопостачання за 1 м куб. для:

           населення – 7,92 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 1,32 грн.;

           бюджетні організації – 16,68 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 2,78 грн.;

           інші споживачі – 20,70 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 3,45 грн.;

 Послуги з централізованого водовідведення за 1 м куб. для :

           населення – 12,12 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 2,02 грн.;

           бюджетні організації – 17,82 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 2,97 грн.;

           інші споживачі – 23,76 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 3,96 грн.;

 Послуги очищення стоків  -9,60 грн. , у т.ч. ПДВ 20% - 1,60 грн.

 

Економічно обґрунтовані тарифи, які пропонуються ввести в дію в 2014 році.

 Послуги з централізованого водопостачання за 1 м куб. для:

           населення – 10,68 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 1,78 грн.;

           бюджетні організації – 20,70 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 3,45 грн.;

           інші споживачі – 26,10 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 4,35 грн.;

 Послуги з централізованого водовідведення за 1 м куб. для :

           населення – 16,20 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 2,70 грн.;

           бюджетні організації – 42,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 7,00 грн.;

           інші споживачі – 60,78 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 10,13 грн.;

 Послуги очищення стоків  -19,20 грн. , у т.ч. ПДВ 20% - 3,20 грн.;

 

ВККУ Люботинської міської ради до 14 жовтня 2014 року приймає усі зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, за адресою: м. Люботин, вул. Ушакова, 3-а

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті. За результатами їх розгляду ВККУ Люботинської міської ради прийме рішення про їх урахування чи відхилення.

 

 
 Інформація Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва
Автор: Chekardina   Додано: 24 вересня 2014   Переглядів:1042   Категорія - [Головна]
 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ЗАПРОШУЄ

 

НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

для отримання вищої освіти

 

ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ:

«Агрономія», «Захист рослин», «Лісове і садово-паркове господарство», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Економіка підприємства».

 

Абітурієнти, що закінчили школу до 2007 р. включно зараховуються за результатами вступних іспитів (без ЗНО).

 

За всіма напрямами підготовки є бюджетні місця

Понад державне замовлення набираються групи за контрактом

Вартість контракту 3000-4000 грн.

 

Адреса університету: Харківська обл., Харківський р-н, п/в “Комуніст-1”, навчальне містечко ХНАУ.

Проїзд від станції метро “Пролетарська” автобусом № 200 до кінцевої зупинки або маршрутним таксі № 186 до зупинки “Агроуніверситет”

 

Документи приймаються з 1 листопада по 24 листопада 2014 року.

 

Приймальна комісія працює без вихідних з 8.00 до 18.00, неділя з 8.00 до 14.00. Контактні телефони: (0572)99-74-01, (050)92-75-368.

Офіційний сайт: www.knau.kharkov.ua
 Проект рішення "Про затвердження заходів щодо економії коштів, недопущення втрат бюджету та збалансування міського бюджету міста Люботина в 2014 році у новій редакції"
Автор: Chekardina   Додано: 24 вересня 2014   Переглядів:811   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Проекти рішень виконкому]
 

Проект рішення "Про затвердження заходів щодо економії коштів, недопущення втрат бюджету та збалансування міського бюджету міста Люботина в 2014  році у новій редакції"

 

Завантажити документ: zahodi-67.doc [110 Kb] (cкачувань: 8)
 Оголошення конкурсу (вул. Радянська, 41/2-1)
Автор: Chekardina   Додано: 24 вересня 2014   Переглядів:891   Категорія - [Головна]
 

Оголошується конкурс

з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які залучені до проведення незалежної експертної оцінки комунального майна територіальної громади м. Люботин, що передається в оренду

 

 

1. Балансоутримувач: Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради Харківської області. 

2. Назва та місцезнаходження об'єктів:

 • нежитлові приміщення загальною площею 120,76 м кв. (корисна площа — 85,3 м кв.) за адресою: м. Люботин, вул. Радянська, 41/2-1;
 • нежитлові приміщення загальною площею 91,1 м кв. (корисна площа — 65,9 м кв.) за адресою: м. Люботин, вул. Радянська, 41/2-1.

3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна для подовження договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності.

4. Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі;
 • копії установчих документів;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;
 • копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту фондом державного майна;
 • інформація про претендента — учасника конкурсу (документ про досвід роботи оцінювача, кваліфікація та інше).

5. Конкурсна пропозиція учасників конкурсу щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат та терміну виконання робіт, подаються у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у конверті конкурсної комісії.

6. Кінцевий термін подання документів — 03.10.2014 р.

Конкурс буде проводитися 08.10.2014 р. о 14-00 год.

Документи із супровідним листом подаються за адресою: м. Люботин. вул. Радянська, 26, кабінет 31 (телефон для довідок 741-11-63, 741-19-91).

 
 Про призов громадян на строкову військову службу у жовтні - листопада 2014 року
Автор: Svetlana   Додано: 24 вересня 2014   Переглядів:1075   Категорія - [Головна, Військово-обліковий стіл]
 

Про призов громадян на строкову військову службу у жовтні - листопада 2014 року

Про призов громадян на строкову військову службу у жовтні - листопада 2014 року
 Звернення до громадян Харківського району
Автор: Svetlana   Додано: 24 вересня 2014   Переглядів:1007   Категорія - [Головна, Військово-обліковий стіл]
 

Звернення до громадян Харківського району
 Факсограма
Автор: Svetlana   Додано: 24 вересня 2014   Переглядів:1723   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Факсограма