Міський голова Лазуренко Леонід Іванович
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:1157   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Міський голова

Лазуренко Леонід Іванович,

народився 12 січня 1953 року 

 

м. Люботин, вул. Слобожанська (Радянська), 26, кабінет № 22, 
телефон приймальні (057) 741-27-54
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua


Прийом громадян:
Перша та третя середа місяця  10-00 – 12-00

 

 

Додаток 2

                                                             Затверджено  

                                                                                                    розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

1. Міський голова

 

1.1. Забезпечує здійснення, у межах, наданих законом, повноважень органів
виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та законів
України,    виконання    актів    Президента    України,    обласної    державної адміністрації, обласної ради.

1.2. Очолює Люботинську міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.

1.3. Представляє Люботинську міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

1.4. Від імені Люботинської міської ради та її виконавчого комітету на підставі відповідних рішень укладає договори, угоди з питань, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

1.5. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради.

1.6. Визначає структуру виконавчих органів міської ради, вносить на розгляд ради відповідні пропозиції, затверджує штатні розписи виконавчих органів.

1.7. Спрямовує і координує діяльність заступників міського голови, керуючої справами виконкому, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

1.8. Виступає розпорядником коштів Люботинської міської ради та її виконавчого комітету, здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради.

1.9. Координує роботу щодо ефективного використання бюджетних коштів, своєчасності сплати податків та внесення інших обов’язкових платежів.

1.10. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з  інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання; організовує виконання бюджету міста та схвалених міською радою програм.

1.11. Утворює для сприяння здійсненню повноважень виконавчих органів консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та функції, затверджує їх персональний і посадовий склад.

1.12. Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною.

1.13. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони у міській раді та її виконавчих органах.

1.14. Організовує у виконавчих органах міської ради контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших міських організаційно - розпорядчих документів.

1.15. Забезпечує виконання рішень Люботинської міської ради та її виконавчого комітету; безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

1.16. На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження, підписує рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом.

1.17. Виступає ініціатором та організатором пропозицій по утворенню, реорганізації, ліквідації відповідно до законодавства комунальних підприємств, установ та організацій, вносить до міської ради пропозиції по їх утворенню у встановленому порядку.

1.18. Погоджує штатний розпис комунальних підприємств, установ та організацій.

1.19. Встановлює умови та порядок оплати праці керівників комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства з урахуванням пропозицій профільних структурних підрозділів.

1.20. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь, структурних підрозділів Люботинської міської ради та її виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.21. Розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, запити, документи та інші матеріали, що надійшли в установленому порядку, Підписує листи та відповіді на них. Веде особистий прийом громадян.

1.22. Забезпечує на території міста Люботина додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

1.23. Вирішує питання щодо розвитку і реалізації в місті державної політики у сфері містобудування і архітектури, земельних відносин.

1.24. Інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на виконавчі органи міської ради.

1.25. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені  законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

1.26. Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 

1.27. Спрямовує та контролює діяльність: 

- фінансового управління Люботинської міської ради;

- відділу юридичного забезпечення;

- відділу бухгалтерського обліку;

- відділу місцевого економічного розвитку;

- відділу земельних відносин;

- відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю;

- апарату при керівництві.
 Перший заступник міського голови Іващенко О. В.
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:553   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Перший заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради 

Іващенко Олег Вікторович 


м. Люботин, вул.  Слобожанська (Радянська), 26, кабінет №30, 
телефон (057) 741-24-34, тел./факс (057)741-14-82, (057)741-07-90
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua


Прийом громадян:
Понеділок 13-00 – 16-00
П’ятниця 9-00 – 12-00

Додаток 2

                                                             Затверджено  

                                                                                                    розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

3. Перший заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради

 

3.1. Організовує роботу щодо розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів розвитку міста з питань житлово-комунального господарства, заходів з цивільної оборони, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.2. Здійснює діяльність щодо підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період та з енергозбереження.

3.3. Вживає заходи щодо розвитку і реалізації в місті державної політики в сфері житлово-комунального господарства, забезпечення громади якісними житлово-комунальними, транспортними та ритуальними послугами.

3.4. Реалізовує заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури, газифікації, транспортної мережі, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу.

Вирішує питання  розвитку мережі доріг та їх утримання.

3.5. Організовує роботу з управління комунальною власністю, оренди комунального майна.

3.6. Вирішує питання з охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

3.7. Готує пропозиції щодо прийняття об’єктів соціально-культурного призначення, що розташовані на території міста, в комунальну власність, вирішує питання ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності міста, організовує будівництво об’єктів, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності.

3.8. Вживає заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місті.

3.9. Забезпечує реалізацію політики ціноутворення та формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.10. Організовує роботу з благоустрою міста та здійснення відповідного контролю.

3.11. Координує роботу щодо підготовки молоді до військової служби, проведення призову на строкову військову і альтернативну службу відповідно до законодавства.

3.12. Реалізовує повноваження виконавчого комітету в галузі оборонної роботи.

3.13. Забезпечує законність, правопорядок, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян.

3.14. Може підписувати документи, що надсилаються виконавчим комітетом підприємствам, установам, організаціям, громадянам. За дорученням міського голови може підписувати документи, що надсилаються до органів державної влади.

 

3.15. Спрямовує та контролює діяльність управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету  міської ради, підприємств міста:

- відділу з питань  розвитку інфраструктури міста та благоустрою;

-  відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

-  військово-облікового столу;

- сектору господарського забезпечення;

-  ВККУ Люботинської міської ради;

-  Люботинського КЖРЕП Люботинської міської ради Харківської області;

-  ВУКГ Люботинської міської ради Харківської області;

-  КП «Люботинське бюро технічної інвентаризації»;

-  КП «Люботинське АПБ» Люботинської міської ради Харківської області та інших комунальних підприємств,  створених міською радою.

 

3.16. Координує діяльність:

- Люботинського району електричних мереж;

- Люботинської дільниці Мереф’янського відділення ПАТ «Харківгаз»;

- Люботинського цеху електрозв’язку № 2 ПАТ «Укртелеком»;

- теплових  мереж;

- Управління Держпродспоживслужби в м. Люботин Головного управління держпродспоживслужби в Харківській області»;

- Люботинського РВЕ;

- правоохоронних органів;
 Заступник міського голови з соціальних та гуманітарних питань Рубан В.В.
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:719   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Рубан Вячеслав Валерійович

м. Люботин, вул.  Слобожанська (Радянська), 26, кабінет №29, 
телефон (057) 741-02-05,

тел./факс (057)741-14-82, (057)741-07-90
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua
Прийом громадян:
Понеділок 13-00 – 16-00
П’ятниця 9-00 – 12-00

 

 

Додаток 2

                                                             Затверджено

                                                                                                    розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вирішує питання:

4.1. Реалізації державної політики у сфері культури, розвитку духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.

4.2. Фізичної культури й спорту, молодіжної політики, розвитку спортивної інфраструктури в місті.

4.3. Створення умов для творчого розвитку особистості, її інтелектуального самовдосконалення.

4.4. Реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї та торгівлі людьми, розвитку гендерної політики.

4.5. Роботи з дітьми, соціально-правового захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми, опіки і піклування.

4.6. Соціального розвитку території міста, здійснення заходів щодо соціального забезпечення та захисту незахищених верств населення.

4.7. Соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, трудових відносин, зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

4.8. Розроблення і забезпечення виконання програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, організації виконання перспективних і поточних планів роботи з відповідних напрямків діяльності.

4.9. Організації роботи з надання населенню міста якісної, доступної та ефективної  медичної допомоги; реалізації програм з охорони здоров’я.

4.10. Контролю за виконанням навчальними закладами міста державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти.

4.11. Розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей міста.

4.12. Реалізації державної політики щодо релігій і церкви.

4.13. Може підписувати документи, що надсилаються виконавчим комітетом підприємствам, установам, організаціям, громадянам. За дорученням міського голови може підписувати документи, що надсилаються до органів державної влади.

 

4.14.  Спрямовує та контролює діяльність управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств міста:

-служби у справах дітей;

-відділу з питань молоді та  спорту; 

-управління  соціального захисту населення;

-відділу охорони здоров’я;

-відділу освіти;

-міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

-відділу культури;

-комунального закладу – міського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для  всіх»;

-закладів  охорони здоров’я міста Люботина, створених міською радою.

4.15. Координує діяльність:

-відділу з призначення та виплати  пенсій м. Люботин УПФУ в Харківському районі;

-Люботинського міського центру зайнятості.
 Керуюча справами виконавчого комітету Приходько Т. Г.
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:659   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Керуюча справами  виконавчого комітету  Приходько Тетяна Георгіївна


м. Люботин, вул. Слобожанська (Радянська), 26, кабінет №37, 
телефон (057) 741-12-17, тел./факс (057)741-14-82, (057)741-07-90
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua

Прийом громадян:
Понеділок 13-00 – 16-00
П’ятниця   09-00 – 12-00

 

 

 

Додаток 2

                                                             Затверджено

                                                                                                     розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

5. Керуюча справами  виконавчого комітету  

 

Вирішує питання:

5.1. Організації роботи апарату виконавчого комітету.

5.2. Перспективного та поточного планування роботи виконкому; забезпечення контролю за виконанням  планів роботи.

5.3. Підготовки та проведення засідань виконавчого комітету; формування порядку денного; повернення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради проектів рішень, підготовлених на розгляд виконавчого комітету з порушеннями встановленого порядку.

5.4. Своєчасного доведення рішень виконавчого комітету Люботинської міської ради до виконавців і населення, організації контролю за їх виконанням.

5.5. Оформлення доручень, отриманих під час проведення засідань виконкому, особистого прийому громадян, здійснення контролю за їх виконанням.

5.6. Здійснення загального керівництва за веденням діловодства у виконкомі, впровадження електронного документообігу, надання методичної допомоги з питань діловодства та роботи з письмовими й усними зверненнями громадян.

5.7. Організації роботи відділів виконкому щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню.

5.8. Реалізації державної політики щодо надання адміністративних послуг замовникам.

5.9. Організаційної підтримки, забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій з питань ведення Державного реєстру виборців.

5.10. Координації діяльності та методичного забезпечення органів самоорганізації населення.

5.11. Організації роботи зі зверненнями громадян.

5.12. Організації особистих прийомів міського голови.

5.13. Опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів з внутрішньої політики.

5.14. Координації роботи по формуванню Національного архівного фонду.

5.15. Організації роботи, пов’язаної з виконанням вимог Закону України «Про  запобігання корупції» у виконавчому комітеті Люботинської міської ради, вжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів.

5.16. Координації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних.

 

5.17. Спрямовує та контролює діяльність:

-Відділу  забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики;

-Відділу ведення Державного реєстру виборців;

-Міського архівного відділу;

-Центру надання адміністративних послуг;

-Відділу кадрової роботи, нагород та охорони праці;

-Відділу з питань державної реєстрації.

 

5.18. Відповідальна за трудовий архів виконавчого комітету Люботинської міської ради Харківської області.