Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 18.04.2018

 Міський голова Лазуренко Леонід Іванович
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:1157   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Міський голова

Лазуренко Леонід Іванович,

народився 12 січня 1953 року 

 

м. Люботин, вул. Слобожанська (Радянська), 26, кабінет № 22, 
телефон приймальні (057) 741-27-54
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua


Прийом громадян:
Перша та третя середа місяця  10-00 – 12-00

 

 

Додаток 2

                                                             Затверджено  

                                                                                                    розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

1. Міський голова

 

1.1. Забезпечує здійснення, у межах, наданих законом, повноважень органів
виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та законів
України,    виконання    актів    Президента    України,    обласної    державної адміністрації, обласної ради.

1.2. Очолює Люботинську міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.

1.3. Представляє Люботинську міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

1.4. Від імені Люботинської міської ради та її виконавчого комітету на підставі відповідних рішень укладає договори, угоди з питань, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

1.5. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради.

1.6. Визначає структуру виконавчих органів міської ради, вносить на розгляд ради відповідні пропозиції, затверджує штатні розписи виконавчих органів.

1.7. Спрямовує і координує діяльність заступників міського голови, керуючої справами виконкому, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

1.8. Виступає розпорядником коштів Люботинської міської ради та її виконавчого комітету, здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради.

1.9. Координує роботу щодо ефективного використання бюджетних коштів, своєчасності сплати податків та внесення інших обов’язкових платежів.

1.10. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з  інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання; організовує виконання бюджету міста та схвалених міською радою програм.

1.11. Утворює для сприяння здійсненню повноважень виконавчих органів консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та функції, затверджує їх персональний і посадовий склад.

1.12. Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною.

1.13. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони у міській раді та її виконавчих органах.

1.14. Організовує у виконавчих органах міської ради контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших міських організаційно - розпорядчих документів.

1.15. Забезпечує виконання рішень Люботинської міської ради та її виконавчого комітету; безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

1.16. На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження, підписує рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом.

1.17. Виступає ініціатором та організатором пропозицій по утворенню, реорганізації, ліквідації відповідно до законодавства комунальних підприємств, установ та організацій, вносить до міської ради пропозиції по їх утворенню у встановленому порядку.

1.18. Погоджує штатний розпис комунальних підприємств, установ та організацій.

1.19. Встановлює умови та порядок оплати праці керівників комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства з урахуванням пропозицій профільних структурних підрозділів.

1.20. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь, структурних підрозділів Люботинської міської ради та її виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.21. Розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, запити, документи та інші матеріали, що надійшли в установленому порядку, Підписує листи та відповіді на них. Веде особистий прийом громадян.

1.22. Забезпечує на території міста Люботина додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

1.23. Вирішує питання щодо розвитку і реалізації в місті державної політики у сфері містобудування і архітектури, земельних відносин.

1.24. Інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на виконавчі органи міської ради.

1.25. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені  законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

1.26. Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 

1.27. Спрямовує та контролює діяльність: 

- фінансового управління Люботинської міської ради;

- відділу юридичного забезпечення;

- відділу бухгалтерського обліку;

- відділу місцевого економічного розвитку;

- відділу земельних відносин;

- відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю;

- апарату при керівництві.
 Перший заступник міського голови Іващенко О. В.
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:553   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Перший заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради 

Іващенко Олег Вікторович 


м. Люботин, вул.  Слобожанська (Радянська), 26, кабінет №30, 
телефон (057) 741-24-34, тел./факс (057)741-14-82, (057)741-07-90
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua


Прийом громадян:
Понеділок 13-00 – 16-00
П’ятниця 9-00 – 12-00

Додаток 2

                                                             Затверджено  

                                                                                                    розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

3. Перший заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради

 

3.1. Організовує роботу щодо розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів розвитку міста з питань житлово-комунального господарства, заходів з цивільної оборони, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.2. Здійснює діяльність щодо підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період та з енергозбереження.

3.3. Вживає заходи щодо розвитку і реалізації в місті державної політики в сфері житлово-комунального господарства, забезпечення громади якісними житлово-комунальними, транспортними та ритуальними послугами.

3.4. Реалізовує заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури, газифікації, транспортної мережі, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу.

Вирішує питання  розвитку мережі доріг та їх утримання.

3.5. Організовує роботу з управління комунальною власністю, оренди комунального майна.

3.6. Вирішує питання з охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

3.7. Готує пропозиції щодо прийняття об’єктів соціально-культурного призначення, що розташовані на території міста, в комунальну власність, вирішує питання ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності міста, організовує будівництво об’єктів, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності.

3.8. Вживає заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху в місті.

3.9. Забезпечує реалізацію політики ціноутворення та формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.10. Організовує роботу з благоустрою міста та здійснення відповідного контролю.

3.11. Координує роботу щодо підготовки молоді до військової служби, проведення призову на строкову військову і альтернативну службу відповідно до законодавства.

3.12. Реалізовує повноваження виконавчого комітету в галузі оборонної роботи.

3.13. Забезпечує законність, правопорядок, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян.

3.14. Може підписувати документи, що надсилаються виконавчим комітетом підприємствам, установам, організаціям, громадянам. За дорученням міського голови може підписувати документи, що надсилаються до органів державної влади.

 

3.15. Спрямовує та контролює діяльність управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету  міської ради, підприємств міста:

- відділу з питань  розвитку інфраструктури міста та благоустрою;

-  відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

-  військово-облікового столу;

- сектору господарського забезпечення;

-  ВККУ Люботинської міської ради;

-  Люботинського КЖРЕП Люботинської міської ради Харківської області;

-  ВУКГ Люботинської міської ради Харківської області;

-  КП «Люботинське бюро технічної інвентаризації»;

-  КП «Люботинське АПБ» Люботинської міської ради Харківської області та інших комунальних підприємств,  створених міською радою.

 

3.16. Координує діяльність:

- Люботинського району електричних мереж;

- Люботинської дільниці Мереф’янського відділення ПАТ «Харківгаз»;

- Люботинського цеху електрозв’язку № 2 ПАТ «Укртелеком»;

- теплових  мереж;

- Управління Держпродспоживслужби в м. Люботин Головного управління держпродспоживслужби в Харківській області»;

- Люботинського РВЕ;

- правоохоронних органів;
 Заступник міського голови з соціальних та гуманітарних питань Рубан В.В.
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:719   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Рубан Вячеслав Валерійович

м. Люботин, вул.  Слобожанська (Радянська), 26, кабінет №29, 
телефон (057) 741-02-05,

тел./факс (057)741-14-82, (057)741-07-90
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua
Прийом громадян:
Понеділок 13-00 – 16-00
П’ятниця 9-00 – 12-00

 

 

Додаток 2

                                                             Затверджено

                                                                                                    розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вирішує питання:

4.1. Реалізації державної політики у сфері культури, розвитку духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.

4.2. Фізичної культури й спорту, молодіжної політики, розвитку спортивної інфраструктури в місті.

4.3. Створення умов для творчого розвитку особистості, її інтелектуального самовдосконалення.

4.4. Реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї та торгівлі людьми, розвитку гендерної політики.

4.5. Роботи з дітьми, соціально-правового захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми, опіки і піклування.

4.6. Соціального розвитку території міста, здійснення заходів щодо соціального забезпечення та захисту незахищених верств населення.

4.7. Соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, трудових відносин, зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

4.8. Розроблення і забезпечення виконання програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, організації виконання перспективних і поточних планів роботи з відповідних напрямків діяльності.

4.9. Організації роботи з надання населенню міста якісної, доступної та ефективної  медичної допомоги; реалізації програм з охорони здоров’я.

4.10. Контролю за виконанням навчальними закладами міста державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти.

4.11. Розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей міста.

4.12. Реалізації державної політики щодо релігій і церкви.

4.13. Може підписувати документи, що надсилаються виконавчим комітетом підприємствам, установам, організаціям, громадянам. За дорученням міського голови може підписувати документи, що надсилаються до органів державної влади.

 

4.14.  Спрямовує та контролює діяльність управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств міста:

-служби у справах дітей;

-відділу з питань молоді та  спорту; 

-управління  соціального захисту населення;

-відділу охорони здоров’я;

-відділу освіти;

-міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

-відділу культури;

-комунального закладу – міського центру фізичного здоров`я населення «Спорт для  всіх»;

-закладів  охорони здоров’я міста Люботина, створених міською радою.

4.15. Координує діяльність:

-відділу з призначення та виплати  пенсій м. Люботин УПФУ в Харківському районі;

-Люботинського міського центру зайнятості.
 Керуюча справами виконавчого комітету Приходько Т. Г.
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:659   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Керівництво]
 

Керуюча справами  виконавчого комітету  Приходько Тетяна Георгіївна


м. Люботин, вул. Слобожанська (Радянська), 26, кабінет №37, 
телефон (057) 741-12-17, тел./факс (057)741-14-82, (057)741-07-90
e-mail: lubotin@mr.kh.gov.ua

Прийом громадян:
Понеділок 13-00 – 16-00
П’ятниця   09-00 – 12-00

 

 

 

Додаток 2

                                                             Затверджено

                                                                                                     розпорядження міського голови

                                                                                                    від 16 січня 2018 року № 21

   

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ 

між міським головою, секретарем міської ради,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

та керуючою справами виконкому 

 

5. Керуюча справами  виконавчого комітету  

 

Вирішує питання:

5.1. Організації роботи апарату виконавчого комітету.

5.2. Перспективного та поточного планування роботи виконкому; забезпечення контролю за виконанням  планів роботи.

5.3. Підготовки та проведення засідань виконавчого комітету; формування порядку денного; повернення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради проектів рішень, підготовлених на розгляд виконавчого комітету з порушеннями встановленого порядку.

5.4. Своєчасного доведення рішень виконавчого комітету Люботинської міської ради до виконавців і населення, організації контролю за їх виконанням.

5.5. Оформлення доручень, отриманих під час проведення засідань виконкому, особистого прийому громадян, здійснення контролю за їх виконанням.

5.6. Здійснення загального керівництва за веденням діловодства у виконкомі, впровадження електронного документообігу, надання методичної допомоги з питань діловодства та роботи з письмовими й усними зверненнями громадян.

5.7. Організації роботи відділів виконкому щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню.

5.8. Реалізації державної політики щодо надання адміністративних послуг замовникам.

5.9. Організаційної підтримки, забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій з питань ведення Державного реєстру виборців.

5.10. Координації діяльності та методичного забезпечення органів самоорганізації населення.

5.11. Організації роботи зі зверненнями громадян.

5.12. Організації особистих прийомів міського голови.

5.13. Опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів з внутрішньої політики.

5.14. Координації роботи по формуванню Національного архівного фонду.

5.15. Організації роботи, пов’язаної з виконанням вимог Закону України «Про  запобігання корупції» у виконавчому комітеті Люботинської міської ради, вжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів.

5.16. Координації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних.

 

5.17. Спрямовує та контролює діяльність:

-Відділу  забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики;

-Відділу ведення Державного реєстру виборців;

-Міського архівного відділу;

-Центру надання адміністративних послуг;

-Відділу кадрової роботи, нагород та охорони праці;

-Відділу з питань державної реєстрації.

 

5.18. Відповідальна за трудовий архів виконавчого комітету Люботинської міської ради Харківської області.
 Професіографічна екскурсія для учнівської молоді
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:691   Категорія - [Головна]
 

Професіографічна екскурсія для учнівської молоді

 

    З метою професійної орієнтації учнівської молоді, сприяння розширенню знань школярів про світ професій, Люботинською міською філією Харківського обласного центру зайнятості 17 квітня 2018 року для учнів Люботинської ЗОШ №4 було організовано і проведено професіографічну екскурсію на одному з найуспішніших підприємств міста, а саме на Регіональній філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» в підрозділі Моторвагонне Депо Люботин. У заході взяло участь 58 учнів.

 

Професіографічна екскурсія для учнівської молоді

 

 

     Школярам презентували підприємство, його діяльність і ознайомили з роботою Моторвагонного депо. Учасникам заходу була надана повна інформація про вимоги до професій, можливості працевлаштування, умови праці, соціальний пакет, оплату праці, перспективи кар’єрного зростання. Також учнів запросили до музею підприємства, ознайомили з історією та діяльністю.

     Наприкінці профорієнтаційного заходу учні мали змогу переглянути навчальний мультфільм щодо правил поведінки на залізниці та  було відпрацьовано алгоритм дій у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій на залізниці.

 

Директор МЦЗ 

О. С. Супрун
 Профілактика кишкових інфекцій
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:482   Категорія - [Головна]
 

                       Профілактика кишкових інфекцій

  З настанням теплої пори року зростає загроза розповсюдження гострих кишкових інфекції, таких як гастроентероколіти, дизентерія, сальмонельоз, холера, черевний тиф, харчові токсикоінфекції та інші. Свою назву вони отримали тому, що мікроорганізми, які викликають захворювання, перебувають здебільшого у кишківнику людини, звідки виділяються у зовнішнє середовище, а потім із забрудненою водою або їжею потрапляють до травного тракту здорової людини, що призводить до появи нових захворювань.

  Це одні з найчастіших інфекційних хвороб у дітей.Основні кліничні прояви кишкових інфекцій:  підвищення температури тіла, пронос, блювання.

  Для кишкових інфекцій характерна літньо - осіння сезонність, саме в цей період відбувається ріст захворюваності. Це пов'язано з активізацією шляхів передачі інфекції, зі сприятливими умовами для зберігання і розмноження збудників у зовнішньому середовищі, зі змінами в організмі людини, які відбуваються у літньо-осінній період, а саме зниження його реактивності під впливом сонячного випромінювання, відпочинок в природніх умовах, зниженням кислотності шлункового соку.

Збудники кишкових інфекцій передаються за допомогою фекально - орального механізму, харчовим, водним, контактно-побутовим шляхами. Факторами передачі є м'ясо, яйця, вода, кухонний інвентар, руки, мухи. Джерелом інфекції може бути хвора людина з клінічними проявами інфекції або здоровий "носій". Носії становлять епідеміологічну небезпеку, оскільки вони ведуть активний спосіб життя, при цьому контактують зі здоровими людьми, займаються готуванням страв, будучи хворими працюють на об'єктах громадського харчування, на підприємствах, що займаються виготовленням продуктів харчування.

  Наявність збудників, їх розмноження в продуктах харчування не впливає на їх смакові якості. Інфіковані продукти на смак і вигляд не відрізняються від безпечних та якісних. Час від зараження до перших клінічних проявів захворювання триває від декількох годин до двох-трьох діб.

  Згідно даних епідеміологічного анамнезу хворі пов'язують захворювання на кишкові інфекції з вживанням продуктів харчування, які були придбані на стихійних ринках, у місцях несанкціонованої торгівлі, при вживанні продуктів які пройшли недостатню термічну обробку. Більшість спалахів виникає внаслідок недотриманя санітарно-гігієнічних вимог, залучення носіїв кишкових інфекцій до приготування страв на гостинах, урочистостях. Враховуючи те, що з настанням літнього періоду зростає небезпека щодо захворюваності на кишкові інфекції для попередження захворювання можна порадити:

-Перед приготуванням їжі та  її вживанням обов'язково мити руки з милом. Обов'язково мити руки після відвідування туалету.

- Не вживати м'ясні та молочні продукти придбані на стихійних ринках, з рук приватних осіб.

- Не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання (ріки, озера, підземні джерела, поверхневі води). Для пиття і приготування їжі - використовувати питну бутильовану воду або воду з централізованих джерел водопостачання.

- Не допускати споживання продуктів та напоїв з порушеним терміном зберігання,  при найменшій підозрі щодо їх якості.

- Не вживати в їжу незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини,

- При неорганізованому відпочинку (туристичні мандрівки) для миття посуду і рук використовувати перекип'ячену воду. При харчуванні у лісі, на пляжі виключати контакт продуктів з грунтом та піском.

- При купівлі будь-якого харчового продукту у торговельній мережі споживач має право вимагати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку реалізованої продукції.

- При подорожуванні не рекомендовано брати у дорогу продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські кремові вироби, м'ясні салати, паштети інші продукти що потребують охолодження при зберіганні).

- На відпочинку без організованого харчування виключати приготування багатокомпонентних страв, що не мають достатньої термічної обробки (паштети, м'ясні салати). Зберігання виготовленої страви без холодильного обладнання не має перевищувати 2 години. Овочі та фрукти перед вживанням ретельно мити, обдавати окропом.

  У випадку виявлення перших ознак шлунково-кишкових розладів ,необхідно терміново звернутись до лікувальної установи. Не рекомендовано займатись самолікуванням (особливо дітей!).

                

                Шановні батьки!!! Здоров`я  дітей в Ваших руках.

 

Лікар епідеміолог Люботинського

міського лабораторного відділення

І.В. Білецька
 До уваги отримувачів субсидії!
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:592   Категорія - [Головна, Оформлення субсидій]
 

До уваги отримувачів субсидії!

  Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

  При цьому розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. Отже управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради в квітні 2018 року буде здійснено перерахунок раніше призначених субсидій відповідно до чинного законодавства.

 

 Для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається за наявності договору найму (оренди) з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди). На наступний строк субсидія призначається  за особистим зверненням орендаря.

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів житлового приміщення, осіб, які звертаються за субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива). Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають необхідну інформацію, без звернення громадян.

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи.

Інформацію про доходи громадян органи соціального захисту населення самостійно отримують від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України у встановленому порядку.  Інформація на запит про доходи окремої фізичної особи не надається, якщо відсутні або вказані не вірно відомості щодо особи, необхідні для надання відповіді.

Отже, отримувачам субсидій, в складі зареєстрованих яких є діти, яким виповнилось 14 років, та які ще не подали реквізити паспорту та номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) дитини, необхідно звернутись до відділу субсидій та адресних соціальних допомог і надати відповідні відомості

Вищезазначеним сім’ям субсидія на новий період (з травня 2018 по квітень 2019 року) не буде призначатись в зв’язку з неможливістю проведення розрахунку із-за відсутності персональних даних особи  (реквізиту паспорта, номера облікової картки платника податків).

Звертаємо Вашу увагу, що структурним підрозділом Мінфіну здійснюється верифікація та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання субсидій. За результатами верифікації управління соціального захисту населення, щомісячно отримує відомості щодо відповідності даних, що використовуються під час призначення (продовження) субсидій (невідповідність персональних даних; не заповнено реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорту; здійснення купівлі, що перевищує 50 тис. грн., здійснення подвійних виплат, тощо).

 

У разі виявлення під час здійснення верифікації та моніторингу невідповідності інформації, на підставі якої призначено (продовжено), нараховано або здійснено виплату субсидії, Мінфін надсилає розпоряднику бюджетних коштів рекомендацію щодо зупинення або припинення таких виплат, в якій зазначається виявлена Мінфіном інформація, яка не узгоджується з нормативно-правовими актами, які регулюють державні виплати.

 

Наголошуємо, що громадянин,  якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення (шляхом подання відповідних документів) про:

- зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні  (будинку) осіб (орендар - про осіб, які фактично проживають);

- зміну їх соціального статусу (хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером, студентом, перебування у центрі зайнятості, отримання паспорту, тощо);

- зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств - виробників/виконавців житлово-комунальних послуг;

- закінчення строку реєстрації місця перебування;

- здійснення купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної  норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними  послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

 

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

 

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, купівлю товарів або послуг, тощо,  повертається за вимогою органу, що призначив субсидію, або безпосередньо отримувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах - виробниках/виконавцях житлово-комунальних послуг.

 

 Управління соціального захисту населення

Люботинської міської ради
 Проект рішення
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:558   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Проекти рішень виконкому]
 

Проект рішення "Про затвердження нового складу комісії з питань найменувань та встановлення пам’ятних знаків"

Завантажити:komsya-po-pamyatnim-znakam.rar [28.78 Kb] (cкачувань: 9)
 Оголошення щодо погашення заборгованості за енергоносії всім категоріям споживачів м. Люботин
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:372   Категорія - [Головна, Відділ з питань розвитку інфраструктури міста]
 

Оголошення

щодо погашення заборгованості за енергоносії

всім категоріям споживачів м. Люботин

 

Виконавчий комітет Люботинської міської ради просить здійснювати вчасно та у повному обсязі погашення існуючої заборгованості та забезпечення поточної оплати всіма категоріям споживачів м. Люботин за надані послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричну енергію, з утримання багатоквартирних житлових будинків та природний газ у 2018 році.

Завантажити повну версію документу:ogoloshennya-po-zaborgovanost-15.04.2018.doc [246.5 Kb] (cкачувань: 12)
 Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:471   Категорія - [Головна]
 

Шановні абоненти ВККУ Люботинської міської ради!

   В зв’язку з проведенням аварійно - ремонтних робіт по вул. Гавенко, 47 18.04.2018 року з 1100 до 1700 (орієнтовно) буде припинена подача питної води по вул. Шевченко, вул. Тарасівська, вул. Мерефянська, вул. Фурманова, вул. Фісака, вул. Світла, пров. Оранжерейний, вул. Гризодубової, вул. Гавенко та ін. прилеглі вулиці та провулки. Просимо вибачення за технічні незручності.

 

  Адміністрація ВККУ Люботинської міської ради
 З 25 квітня швидкий нічний поїзд №63/64 Харків-Київ зупинятиметься в Люботині
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:472   Категорія - [Головна]
 

З 25 квітня швидкий нічний поїзд №63/64 Харків-Київ зупинятиметься в Люботині

З 25 квітня для покращення обслуговування та забезпечення перевезення пасажирів поїзд №63/64 Харків-Київ здійснюватиме зупинку у місті Люботин, що на Харківщині.

Через збільшення кількості зупинок графіка курсування поїзда не зміниться.

Із Харкова поїзд вирушатиме о 22:07, із Люботина – о 22:41 і прибуватиме до Києва о 06:23.

У зворотному напрямку з Києва поїзд відправлятиметься о 22:22, прибуватиме до Люботина наступного дня о 05:43, до Харкова – о 06:25.

Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначають додаткові поїзди чи додаткові зупинки на найбільш популярних маршрутах.

Інформацію про наявність вільних місць у поїздах, вартість проїзду, час відправлення поїзда та маршрут його курсування можна переглянути у будь-який час за допомогою онлайн-системи http://booking.uz.gov.ua/.

Прес-центр Південної залізниці

 

Посилання:http://www.pz.gov.ua/news/razvorot.php?id=4794&mid=1

 

Радник міського голови

Л. Куденко 
 Проект рішення
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:724   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Архів проектів та рішень » Проекти рішень сесій]
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Від 24 квітня 2018 р.                  №                                                                                                                                                                                

 

Про визнання повноважень

депутата Люботинської міської ради

 

Заслухавши інформацію голови Люботинської міської виборчої комісії Харківської області Микуленка С.М., відповідно до Постанови Люботинської міської виборчої комісії щодо реєстрації депутата Люботинської міської ради від 06 квітня 2018 р. № 2,  частини 3 статті 89 Закону України «Про місцеві вибори», ст. 4 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Люботинська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  Інформацію голови Люботинської  міської виборчої комісії Харківської області Микуленка С.М. про визнання повноважень депутата  Люботинської міської ради Харківської області Качайла Костянтина Володимировича прийняти до відома.

 

Міський  голова                  Л.І.Лазуренко           
 Проект рішення
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:654   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Архів проектів та рішень » Проекти рішень сесій]
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

 

Від ___квітня 2018 р.         № _____

 

Про надання згоди на добровільне

об’єднання територіальних громад

 

   Відповідно до ст. ст. 5, 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу депутатів Люботинської міської ради, враховуючи результати громадського обговорення, керуючись ст. ст. 6, 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Люботинська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад міста Люботин (м. Люботин, с-ще. Байрак, с. Смородське, с-ще. Караван, с-ще Коваленки) та територіальної громади Манченківської селищної ради (с. Манченки, с-ще Барчани, с. Горіхове, с. Гурини, с. Мищенки, с. Нестеренки, с-ще Санжари, с-ще Спартаси, с-ще Ударне, с-ще Травневе) в Люботинську міську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Люботин.

2. Делегувати в якості представників у спільну робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад секретаря Люботинської міської ради Гречка В.І., керуючу справами виконкому Люботинської міської ради Приходько Т.Г.. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Лазуренка Л.І. та постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності і етики депутатської діяльності, законності та правопорядку.

 

Міський голова         Л.І. Лазуренко
 Звіт про проведену роботу за І квартал 2018 року управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:411   Категорія - [Тимчасовий архів » Інформація установ міста » Управління СЗН]
 

Звіт про проведену роботу за І квартал 2018 року управлінням соціального захисту населення Люботинської міської ради:zvt-uszn-za-1-kv.-2018.doc [175.5 Kb] (cкачувань: 4)

 
 18 квітня 2018 року о 14 годині 25 хвилині буде проводитись технічна перевірка автоматизованої системи оповіщення населення Харківської області з включенням електросирен
Автор: Svetlana   Додано: 18 квітня 2018   Переглядів:379   Категорія - [Головна, Вiдділ НС та ЦЗН]
 

 

 

  Уривчасте звучання електросирен означає - "УВАГА ВСІМ!". Почувши звучання електросирен, необхідно включити обласне телебачення, радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 67,13 МГц) для прослуховування повідомлень, що передаються. В подальшому діяти відповідно до отриманої інформації.

 

18 квітня 2018 року о 14 годині 25 хвилині Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації буде проводитись планова технічна перевірка засобів оповіщення населення Харківської області з включенням електросирен.

 

Під час проведення планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій та продовжувати свої справи

Відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Виконавчого комітету Люботинської міської ради