Веб-портал міста Люботин » Матеріали за Лютий 2012 року

 Розірвання шлюбу в судовому порядку
Автор: Chekardina   Додано: 29 лютого 2012   Переглядів:1652   Категорія - [Головна]
 

Розірвання шлюбу в судовому порядку

 

  Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 Сімейного кодексу України.

  Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 Сімейного кодексу України.

  Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо судом буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

  Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

  Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили (стаття 115 Сімейного кодексу України).

  Відповідно до статті 113 Сімейного кодексу України особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з державною реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

  Відповідно до частини 8 статті 235 Цивільного процесуального кодексу України (зі змінами від 01.07.2010 року) у рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.

  Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (27.07.2010), підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

  Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена органом державної реєстрації актів цивільного стану за нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої заявою одного з подружжя, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання шлюбу або на підставі пункту 3 частини першої статті 107 Сімейного кодексу України до набрання чинності цим Законом, у разі якщо така особа не може з поважної причини особисто з’явитися до державного органу реєстрації актів цивільного стану (частина друга розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

  Пунктом 7 статті 15 розділу ІІ Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (зі змінами) передбачено, що про державну реєстрацію розірвання шлюбу та про розірвання шлюбу, здійснене в судовому порядку, робиться відмітка в актовому записі про шлюб.

  У разі розірвання шлюбу в судовому порядку рішення суду, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення.

 

Спеціаліст І категорії відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану

О.І. Харіна
 Запрошуємо на концерт
Автор: Chekardina   Додано: 29 лютого 2012   Переглядів:1502   Категорія - [Головна]
 

 

 

Запрошуємо на концерт

 
 Аналіз впливу регуляторного акту
Автор: Chekardina   Додано: 29 лютого 2012   Переглядів:1163   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Регуляторна політика]
 

Аналіз впливу регуляторного акту


 Проект рішення  виконавчого комітету Люботинської  міської ради  «Про погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стоків»
ПРОБЛЕМА – невідповідність діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення економічно обґрунтованим  розрахунковим тарифам.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
  Згідно рішення Виконавчого комітету Люботинської міської   ради   № 495 від 14 грудня 2010 р. “Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення”  в місті були введені тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення :

                                                                                                                                 грн., з ПДВ

споживачі

Водопостачання, за 1 м3

Водовідведення, за 1 м3

Очищення, за 1 м3

Населення

6,96

12,12

7,26

Бюджетні установи

7,98

13,98

Інші підприємства

10,44

18,18

 

 Найбільшою категорією споживачів є саме населення, але діючі тарифи  забезпечують відшкодування фактичної собівартості в середньому 92% на послуги водопостачання та 41%  на послуги водовідведення.

 Тарифи на послуги формуються згідно вимог “Порядку  формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011.
 Фінансовий стан підприємства просто не дає можливості виконати необхідні планово-попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи, не проводиться заміна повністю зношених мереж водопостачання та каналізації, немає можливості замінити застаріле, неефективне обладнання на більш економічне, таке, що дасть можливість зменшити енергоємність виробництва, адже Водоканал – один з найбільших споживачів електроенергії в місті. 

 

Завантажити повну версію документу: regulyatorniy-akt-pro-tarifi-vkku.rar [11.4 Kb] (cкачувань: 28)

 
 ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Автор: Chekardina   Додано: 29 лютого 2012   Переглядів:1278   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Регуляторна політика]
 

ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Рішення «Про встановлення тарифів на послуги, які надає ВККУ Люботинської міської ради »

 

Вид та назва проекту регуляторного акта:

 проект рішення Люботинської міської ради Виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на послуги, які надає ВККУ Люботинської міської ради»

Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ місцевого економічного розвитку Люботинської міської ради.

Цілі прийняття проекту регуляторного акту:

- приведення тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення та очищення для бюджетних установ, населення  та інших споживачів у відповідність до фактичних витрат підприємств, пов'язаних з наданням зазначених послуг, для забезпечення якiсного та безперебiйного виконання послуг з водопостачання та водовідведення  в необхiдних обсягах;

- забезпечення належної якості питної води ;

- покращення результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, забезпечення беззбиткових показникiв роботи вiдповiдно до вимог Господарського Кодексу України та Закону України "Про житлово-комунальнi послуги" (ст.31).

- придбання необхідних матеріальних ресурсів для надання якісних послуг споживачам.

Тип відстеження: базове.

Строк виконання заходів із відстеження: базове відстеження здійснювалось протягом 2011 року.

Методи одержання результатів відстеження:

- відстеження здійснювалося шляхом  бухгалтерського   обліку   одержаних   коштів   за   надані послуги та аналізу фінансового стану  підприємства, підвищення рівня доходів від основної діяльності;

- аналіз статистичних даних, які надійшли від ВККУ ЛМР .

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність проекту регуляторного акта, а також способи її одержання: результати відстеження  проекту регуляторного акта одержано методом щомісячного економічно-математичного моделювання в умовах підвищення тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення, проведеного аналізу сплати суб’єктами господарювання за надані послуги .

У разі прийняття вищезазначеного проекту регуляторного акта підприємству-надавачу послуг буде надано можливість вийти з критичного фінансового стану, удосконалити техніку і технологію водопостачання та водовідведення, покращити екологічну ситуацію міста та якість надання послуг.

Кількісні та якісні значення показників проекту результативності регуляторного акта:

З метою врахування інтересів як споживачів так і підприємства-надавача послуг - для покращення послуг з водопостачання та водовідведення, з одного боку, та забезпечення беззбитковості наданої послуги, з другого боку, рішенням виконавчого комітету Люботинської міської ради Харківської області  здійснюється регулювання шляхом встановлення наступних тарифів з ПДВ 20%:

-на послуги з водопостачання за 1 м3 для:   

-населення міста в розмірі 8,16 грн/м3

- бюджетних організацій в розмірі 16,80 грн/м3

- інших споживачів в розмірі 21,00 грн/м3

- на послуги з водовідведення за 1 м3 для:   

- населення міста в розмірі 12,12 грн/м3

- бюджетних організацій в розмірі 18,00 грн/м3

- інших споживачів в розмірі 24,00  грн/м3

 

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись на основі проведення аналізу  отриманих доходів від наданих послуг та витрат на їх виробництво.

У 2012 році очікується досягнення наступних показників:

- обсяг надання послуг з водопостачання – 448,9 тис. м куб.;

- обсяг надання послуг з водопостачання  у вартісному виразі– 3516,6 тис. грн.

- обсяг надання послуг з водовідведення – 85,5. м куб.;

- обсяг надання послуг з водовідведення у вартісному виразі – 1090,6 тис. грн.

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності – збиток  - 1400,8 тис. грн.

Заборгованість за спожиті енергоносії станом на 01.01.2012 року -702,0 тис. грн..;

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2012 року складає 470,4 тис.грн.


Головним чинником очікуваної результативності проекту  регуляторного акта є те, що кошти, які планується отримати від сплати за послуги з водопостачання та водовідведення  для суб’єктів господарювання міста, будуть направлені на забезпечення надання якісних послуг, своєчасне надходження обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, удосконалення техніки підприємства та виплати заробітної плати працівникам.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: оцінити результати дії запропонованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення можна буде на підставі аналізів господарської діяльності підприємства .

 

  В зв’язку з постійним підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, електроєнергії та розміру мінімальної заробітної плати прийняті тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення з дати їх впровадження повністю не покриватимуть фактичні витрати підприємства. Така ситуація потребує прийняття заходів спрямованих на забезпечення підвищення ефективності організації господарської діяльності підприємства. Прийняття даного рішення частково покращить фінансовий стан підприємства. При необхідності вноситимуться зміни до регуляторного акта.

 

Начальник

ВККУ ЛМР                                                                   Длугаш О.К.

 

Економіст                                                                      С.К. Мінько
 Увага! Оголошується конкурс
Автор: Chekardina   Додано: 28 лютого 2012   Переглядів:1097   Категорія - [Головна]
 

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної експертної оцінки комунального майна територіальної громади м. Люботин, яке буде передано в оренду

Балансоутримувач: Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради

Назва та місцезнаходження об’єкту:
-    нежитлове приміщення корисною площею 26,1 м², розміщеного за адресою:        м. Люботин, вул. Радянська, 41/2-1

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна для обчислення орендної плати

Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії наступні документи:
-    заяву на участь у конкурсі;
-    копії установчих документів;
-    копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;
-    копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту фондом державного майна;
-    інформація про претендента – учасника конкурсу ( документ про досвід роботи оцінювача, кваліфікація та інше).
 Конкурсна пропозиція учасників конкурсу щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат та терміну виконання робіт, подаються у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у конверті конкурсній комісії.
Умова оплати за виконані роботи:  після визначення орендаря об’єкта оренди, витрати за надані послуги покладаються на цього орендаря.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після публікації інформації. Документи із супровідним листом подаються до Люботинської міської ради за адресою: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Радянська, 26, каб.31 не пізніше ніж за 4 робочих дня до оголошеної дати проведення конкурсу.

телефон для довідок : 741-11-63, 741-19-91.
 Звіт ВККУ з 20.02.2012 по 27.02.2012
Автор: Chekardina   Додано: 27 лютого 2012   Переглядів:1043   Категорія - [Головна, ВККУ]
 

Отчет
о проведенной работе Водопроводно-канализационным коммунальным управлением Люботинского городского совета
20.02.2012 – 27.02.20121. Водоснабжение:

•    устранено 4 порыва на централизованной сети питьевого водоснабжения города (ул. Гайдара-ул. 50 лет Октября; ул. Чайковского, 19; ул. Гайдара, 49; ул. Советская);
•    устранены течи уличных водозаборных колонок городского пользования – 2 шт. (ул. Мира, 7; ул. Чайковского, 11);
•    отремонтировано уличных водозаборных колонок городского пользования – 3 шт. (ул. Островского; ул. Деповская, 9; пер. Ушакова, 6);


ВККУ Люботинского горсовета
 Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій з 01.02.2012 р.
Автор: Chekardina   Додано: 27 лютого 2012   Переглядів:1007   Категорія - [Інформація установ міста » Люботинське КЖРЕП]
 

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій з 01.02.2012 р.

 

Завантажити документ: tarifi-na-poslugi-z-utrimannya-budinkv-z-01.02.2012.rar [9.6 Kb] (cкачувань: 30)
 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Автор: Chekardina   Додано: 27 лютого 2012   Переглядів:1362   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Інформація виконавчих органів » Відділ з питань містобудування, архітектури та дер]
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ
З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.    Загальні положення

1.1.      Відділ з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету Люботинської міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Люботинської міської ради, підзвітним і підконтрольним міському голові, першому заступнику міського голови  з питань діяльності виконавчих органів, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, управлінню містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, утворюється міською радою, входить до складу її виконавчого комітету.

1.2.    У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, наказами Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України,  постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Люботинської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням.

1.3.    На посаду начальника  та спеціалістів Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі за фахом. Усі працівники Відділу приймаються на посади і звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.4.    Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, транспортом для виконання службових обов’язків, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

2.    Основні завдання та функції відділу у сфері містобудування та архітектури

2.1    Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Люботинської міської ради.

 

Завантажити повний текст Положення: polozhennya-pro-vddl.rar [38.74 Kb] (cкачувань: 52)
 Телефонограма № 46 від 27.02.2012р.
Автор: Chekardina   Додано: 27 лютого 2012   Переглядів:982   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з ремонтними роботами  28.02.12 року з 09.00-16.00  буде припинена подача електроенергії ( вул.вул.Шкільна, Бібліотечна,Старошкільна, Деповська).


Люботинське відділення електромереж
 Оголошується конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Автор: Chekardina   Додано: 27 лютого 2012   Переглядів:1141   Категорія - [Головна]
 

Оголошується конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності по проведенню експертної грошової оцінки земельних ділянок:
-    площею 0,1429 га, розташованої за адресою: м. Люботин, вул.Шевченко,28;
-    площею 0,1073 га в м. Люботин, вул. Шевченко,68/1;
Конкурс відбудеться 30.03.2012р. о 13-00 в залі засідань виконавчого комітету Люботинської міської ради за адресою: м.Люботин. вул.Радянська, 26 каб.17, телефон для довідок 7413409.
       Бажаючі прийняти участь у конкурсі можуть подати заяву відповідного зразку до 26 (включно) березня 2012 р.
       До заяви додаються:
-    нотаріально засвідчена копія ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
-    конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).


                      Головний спеціаліст  Н.Г.Магденко