Про підстави для проведення зустрічних перевірок
Автор: Lubotin   Додано: 8 квітня 2010   Переглядів:1812   Категорія - [Головна]
 

КРВ в Харківському районі інформує:

 

Про підстави для проведення зустрічних перевірок у непідконтрольних органам Державної контрольно - ревізійної
служби суб'єктів підприємницької діяльності.

 

З огляду на значну кількість питань, що виникають при проведенні зустрічних перевірок, КРВ в Харківському районі надає роз'яснення щодо підстав для проведення таких перевірок у непідконтрольних органам ДКРС суб'єктів підприємницької діяльності.

Право органів ДКРС на проведення зустрічних перевірок регламентовано такими нормативними актами:

- Указом Президента України від 28.11.2000р.Ш265/2000 та затвердженим ним Положенням

про Головне контрольно-ревізійне управління України;

- Інструкцією про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно -

ревізійної служби в Україні від 03.10.97 р.Ш21 зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з

наказом ГоловКРУ від 23.08.2002р.И 172.

- Інструкцією про організацію проведення ревізій і перевірок органами ДКРС в Україні за

зверненнями правоохоронних органів від 26.11.99р.Ш 07 '

Загальною підставою для проведення зустрічних перевірок у суб'єктів підприємницької діяльності є факт здійснення ними операцій та розрахунків з суб'єктом, що ревізується або перевіряється. Проведенню зустрічних перевірок у непідконтрольних органам ДКРС суб'єктів підприємницької діяльності повинно передувати направлення керівнику суб'єкта підприємницької діяльності письмового запиту з переліком питань, на які необхідно отримати відповідь. У разі ненадання відповіді суб'єктом підприємницької діяльності на запит органів ДКРС або надання її у неповному обсязі підставою для проведення зустрічної перевірки буде пункт "д"ст.З Указу від 23.07.98р.1М 817/98 "Про деякі заходи з регулювання підприємницької діяльності", яким передбачено право контролюючих органів здійснювати позапланову перевірку суб'єкта підприємницької діяльності, якщо ним не надано відповідь протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту .

 

Аналогічний підхід застосовується при організації зустрічних перевірок за межами регіону.У разі неотримання відповіді або отримання її в неповному обсязі керівник КРУ відповідного регіону звертається з письмовим зверненням до керівника КРУ в регіоні, де знаходиться суб'єкт підприємницької діяльності, з обґрунтуванням потреби здійснення перевірки і переліком питань, на які необхідно отримати відповідь, та копією попереднього запиту, на який суб'єкт підприємницької діяльності не надав відповідь. Підставою для проведення зустрічної перевірки у такому разі буде звернення підрозділу органу ДКРС та пункт "д" ст.З Указу N 817/98.

Підставою для проведення зустрічної перевірки у суб'єкта підприємницької діяльності за фактами порушень, установленими в ході ревізії ,що проводиться за зверненням правоохоронних органів, буде постанова прокурора, слідчого або особи, яка проводить дізнання.

 

Зустрічні перевірки за межами регіону, в якому за зверненням правоохоронного органу проводиться основна ревізія чи перевірка, здійснюють КРУ того регіону, в якому знаходиться суб'єкт підприємницької діяльності, на підставі постанови про призначення зустрічної перевірки, винесеної правоохоронним органом.

Отже зустрічна перевірка це метод документального підтвердження на прохання контрольного чи правоохоронного органу на підприємстві, в установі чи організації, які мали договірні взаємовідносини з суб'єктом контролю, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку суб'єкта контролю.

 

Начальник КРВ в Харківському районі

І.В.Хименко

 
 Проблеми підприємств житлово-комунального господарства
Автор: Lubotin   Додано: 8 квітня 2010   Переглядів:1198   Категорія - [Головна]
 

КРВ в Харківському районі інформує :

 

Проблеми підприємств житлово-комунального господарства.

 

Фінансово-економічний стан підприємств ЖКГ характеризується хронічною збитковістю, значним рівнем дебіторської та кредиторської заборгованості, високим рівнем зносу основних фондів.Все більше підприємств галузі не в змозі забезпечити власними доходами витрат операційної діяльності і нарощують збитки.

 

Тому для поліпшення соціально-економічного стану житлово-комунального господарств необхідно:

- забезпечити виконання завдань регіональних та місцевих програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

- ліквідувати заборгованість із заробітної плати працівникам галузі;

- забезпечити приріст обсягів робіт та послуг, підвищення їх якості, погашення заборгованості з платежів до бюджету та Пенсійного фонду;

- поліпшити фінансовий стан підприємств галузі шляхом поступового доведення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення до розмірів економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво;

- забезпечити у повному обсязі оплату населенням житлово-комунальних послуг та підприємствами житлово-комунального господарства спожитих енергоносіїв та погашення існуючої заборгованості. Робота управління житлово-комунального господарства з упорядкування тарифів спрямована на забезпечення самоокупності і бездотаційності послуг. Хоча у більшості підприємств ЖКГ органи місцевої влади під час встановлення тарифів на комунальні послуги штучно стримують процес зростання тарифів для населення, у той час як увесь тягар лягає на підприємства, які фактично компенсують невідшкодовану населенням частку вартості послуг. В свою чергу, на підприємствах із значними обсягами споживання це призводить до зростання кінцевої вартості їхньої продукції, що негативно впливає на споживачів та, незважаючи на поступове підвищення заробітної плати, обмежує їх купівельну спроможність.

За думкою ревізорів досягнення беззбитковості підприємств ЖКГ має відбуватися за умов:

- наявності в бюджеті необхідних видатків на відшкодування в повному обсязі суб'єктам господарювання витрат, пов'язаних з виробництвом і наданням житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, які згідно із законом мають право на субсидії або пільги з оплати цих послуг;

- стимулювання створення механізмів формування цін та відповідних тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямованих на економію фінансових, трудових, енергетичних і матеріальних ресурсів;

- поліпшення структури виробничих і невиробничих фондів на підприємствах, забезпечення раціонального використання площ та споруд;

- забезпечення прозорості розробки та перегляду тарифів на оплату житлово-комунальних послуг, постійне інформування населення через засоби масової інформації про склад витрат, що входять до тарифів та своєчасності сплати населенням наданих комунальних послуг;

- перехід від сплати послуг з водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення та газопостачання за нормами до оплати за обсягами їх фактичного споживання.

Тому для вирішення нагальних проблем, що накопичились, особливої ваги набуває спільна діяльність органів місцевого самоврядування, керівників та трудових колективів підприємств житлово-комунального господарства, вчених і спеціалістів галузі, а також усього населення, що є власником майна величезної вартості і в той же час споживачем комунальних послуг.

 

Начальник відділу

І.В. Хименко

 
 Для зворотного зв’язку з громадкістю
Автор: Lubotin   Додано: 8 квітня 2010   Переглядів:1070   Категорія - [Головна]
 

КРВ в Харківському районі повідомляє:

Для зворотного зв’язку з громадкістю.


Наказом Головного контрольно-ревізійного управління в Харківській області від 28.10.2008 №383 затверджено Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в органах державної контрольно-ревізійної служби.

Вищезгаданий Порядок визначає процедуру розгляду органами державної контрольно-ревізійної служби в  Україні  (далі  -  ДКРС)  звернень громадян,   посадових   осіб  підприємств,  установ,  організацій, запитів і звернень народних депутатів України,  депутатів місцевих рад, а також організацію особистого прийому громадян, крім порядку розгляду звернень,  що надходять від  правоохоронних  органів,  та заперечень   (зауважень), що їх надсилають об'єкти  контролю відповідно до пункту 42 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною  службою,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України  від  20.04.2006  N  550.

З метою підвищення ефективності зворотного зв’язку з громадкістю, надання інформаційно-консультативної (правової) допомоги громадянам, забезпечення прозорості в роботі органів ДКРС та запобігання проявам корупції, в КРВ в Харківському районі працює телефон довіри за номером 712-38-24 та ведеться особистий прийом громадян начальником відділу Хименко Іриною Вікторівною в понеділок з 09:00 до 12:00 та в четвер з 13:00 до 16:00 години за адресою: м.Харків вул..Червоноармійська,4 4 поверх .     

Крім цього, повідомляємо що в КРУ у Харківській області також працює „Телефон довіри”  за номерами: 8 – (057) – 757-43-04 та 8 - (057)- 705-11-08. 

 

Заступник начальника КРВ

  в Харківському районі

  Л.О.Под’ячева 
 Розклад занять гуртків будинку дитячої та юнацької творчості на II півріччя 2009-2010 р.
Автор: Lubotin   Додано: 8 квітня 2010   Переглядів:1123   Категорія - [Головна]
 

Розклад занять гуртків будинку дитячої та юнацької творчості на II півріччя 2009-2010 р.

 

Розклад занять гуртків будинку дитячої та юнацької творчості на II півріччя 2009-2010 р.
 Обмежено споживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Автор: Lubotin   Додано: 6 квітня 2010   Переглядів:1426   Категорія - [Головна]
 

   11 лютого 2010 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» №1824 від 21.01.2010 року, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». 
     Зазначений Закон спрямований на обмеження споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
    Реалізація (продаж) тютюнових виробів,  предметів, пов'язаних з  їх  вживанням,  особам,  які  не  досягли  18  років,  а  також реалізація  (продаж)  тютюнових  виробів  в упаковках,  що містять менше ніж  20  сигарет  або  цигарок,  чи  поштучно  (крім  сигар) забороняються.  Законом  можуть  встановлюватися  й інші обмеження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів. 

       Продавців тютюнових виробів при виникненні сумніву щодо досягнення покупцем 18-річного віку, зобов’язано вимагати у такого покупця відповідні документи, а у разі відмови – заборонено продавати тютюнові вироби цій особі. 
     Забороняється куріння тютюнових виробів: у ліфтах і таксофонах; у закладах охорони здоров'я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках; у під'їздах жилих будинків;  у підземних переходах; у    громадському    транспорті    (включаючи    транспорт міжнародного сполучення).

      Забороняється, крім  спеціально  відведених  для цього місць, куріння тютюнових виробів: у закладах громадського харчування; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; у приміщеннях закладів культури; у приміщеннях закритих спортивних споруд; у  приміщеннях  підприємств,  установ  та організацій всіх форм власності.

     Заборонено споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у закладах охорони здоров’я, у навчальних та освітньо - виховних закладах, у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах, у закладах культури, у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі), у ліфтах і таксофонах, на дитячих майданчиках, на спортивних майданчиках, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах. 
  Значно збільшено штрафні санкції за порушення вимог щодо обмеження продажу та споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів. Порушникам тепер доведеться платити штрафи у розмірі від 1700 до 6800 гривень в залежності від виду порушення.
    Законом передбачено, що у разі оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро - горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово - відпускні або роздрібні ціни, до порушника застосовується штрафна санкція у розмірі 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово - відпускних або роздрібних цін, але не менше 1000 гривень. 
  Зважаючи на вище зазначене, суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність в сфері торгівлі алкогольним напоями, пивом та тютюновими виробами, варто звернути особливу увагу на забезпечення дотримання законодавчих змін. 

 

 

Секретар Люботинської міської ради
Нечипоренко С.В.

 

 

 

 

Завантажити додаткові документи: alkogol_dodatki.rar [301.08 Kb] (cкачувань: 27)

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

 Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» 

 

 
 Найщиріші вітання
Автор: Lubotin   Додано: 1 квітня 2010   Переглядів:982   Категорія - [Головна]
 

Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового!

 

Найщиріші вітання

 

Воскресіння Христа – це торжество справедливості і перемоги добра над злом. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, це великий дарунок Господньої любові.

Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою.

 

Здоров'я, миру, поміркованості Вам і Вашій родині у поступах на життєвих дорогах. Нехай господня ласка Вас зігріває і навчає щастя. Нехай любов Господня з ясних високостей в оселю Вашу зійде світлим гостем!

 

Христос Воскрес!

 
 7 квітня – Всесвітній День здоров'я
Автор: Lubotin   Додано: 1 квітня 2010   Переглядів:1170   Категорія - [Головна]
 

Як показала практика багатьох років, Всесвітній день здоров'я надає унікальну можливість загострити увагу органів влади і громадськості на щонайгостріших проблемах, що негативно впливають на здоров’я людини. Цього разу Всесвітня організація охорони здоров'я в вершину кута ставить тему „ Урбанізація і здоров'я” з метою спонукати уряди, міжнародної організації, ділові кола і цивільне суспільство до спільних зусиль на те, аби поставити питання здоров'я в главу політики розвитку міст.

У 2007 році вперше в історії людства населення світу, проживає в містах, перевищило 50%, і ця цифра постійно зростає. У нашому регіоні ця ситуація ще контрастніше. Лише у м. Харкові, не рахуючи інших крупних міст Слобожанщини, живе більше половини населення області. Понад 3 мільярди людей живуть сьогодні в містах. Шість з кожних десяти чоловік будуть міськими жителями до 2030 року, а до 2050 року цей показник виросте до 70% населення планети.

 

А значить, проблеми урбанізації не лише збережуться, але можуть стати гострішими. Це безповоротна тенденція, яка стала невід'ємною частиною світу, в якому ми живемо.

Тема „Урбанізація і здоров'я” була вибрана для Всесвітнього дня здоров'я як усвідомлення дії урбанізації не наше загальне здоров'я у всьому світі і на здоров'ї кожного з нас окремо. Урбанізація асоціюється з багатьма проблемами для здоров'я, пов’язаними з водою, довкіллям, насильством і травмами, неінфекційними хворобами і їх чинниками ризику, наприклад, куріння, неправильне живлення, відсутність фізичної активності, шкідливе вживання алкоголю, а також з небезпеками, пов’язаними із спалахами хвороб.

 

Людство переживає переломний момент, коли рухаючись у бік все більшій урбанізації світу, необхідно приймати всі наслідки, які така ситуація матиме для нашого здоров'я, як сприятливі, так і несприятливі в майбутньому.

Оголошуючи девізом нинішнього Дня єдність урбанізація і здоров'я, ВООЗ ставить перед людством ряд цілей, здійснимих в своїх реаліях, що забезпечують кожному з нас і нашим нащадкам здорове існування в умовах міста, зменшення його впливу на здоров'ї людей.

 
 Інформація щодо підвідомчості справ про адміністративні правопорушення
Автор: Lubotin   Додано: 1 квітня 2010   Переглядів:7068   Категорія - [Головна]
 

Інформація щодо підвідомчості справ про адміністративні правопорушення  

адміністративним комісіям при виконавчих органах міських рад та щодо повноважень  посадових осіб, які мають право

складати протоколи про адміністративні правопорушення, розгляд яких належить до компетенції

адміністративних комісій при виконкомах міських рад

 

 

Відповідно до ст. 218 КУПАП, адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені наступними статтями: ст. 45 КУпАП (ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу), ст. 46 КупАП (умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою), ст. 92 КУпАП (порушення правил охорони і використання пам’яток історії та культури), ст. 92-1 КУпАП (порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи), ст. 99 КУпАП (порушення правил охорони електричних мереж), ст. 103-1 КУпАП (порушення правил користування енергією і газом), ст. 103-2 КУпАП (пошкодження газопроводів при проведенні робіт), ст. 104 КУпАП (потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських структур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних, громадських чи фермерських господарств), ст. 104-1 КУпАП (порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва), ст. 105 КУпАП (порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів), частинами першою, третьою, четвертою і п’ятою ст. 111 КУпАП (порушення правил безпеки польотів на аеродромах, поза аеродромами та на посадкових майданчиках), ст. 136 КУпАП (вчинення порушень на автомобільному транспорті), ст. 138 КУпАП (порушення правил охорони магістральних трубопроводів), ст.141 КУпАП (порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів), ст. 142 КУпАП (порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів), ст. 149 КУпАП (порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень), ст. 150 КУпАП (порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями), ст. 151 КУпАП (самоправне зайняття жилого приміщення), ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів), частиною першою ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання котів і собак), ст. 159 КупАП (порушення правил торгівлі на ринках), ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, визначених рішенням відповідної міської ради), ст. 179 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві), ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою ст. 181 КУпАП (ворожіння у громадських місцях), ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією), частиною першою ст. 182 КУпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях), ст. 185-12 КУпАП (створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики), ст. 186 КУпАП (самоуправство, тобто  самовільне,  всупереч    встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права), ст. 186-1 КУпАП (незаконні дії щодо державних нагород), ст. 189 КУпАП (порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень), ст. 189-1 КУпАП (порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння), ст. 196 КУпАП (порушення правил навчання карате), ст. 212-1 КУпАП (повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини).

 

Відповідно до ст. 276-277 КУпАП, адміністративними комісіями справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника у 15-денний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення. Згідно ст. 283 КУпАП, за результатами розгляду адміністративної справи адміністративною комісією виноситься постанова по справі про накладення адміністративного стягнення.

 

Статтею 255 КУпАП встановлено коло посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, розгляд яких належить до підвідомчості адміністративних комісії при виконкомах міських рад. А саме, посадові особи органів внутрішніх справ складають протоколи за ознаками ст. 92 КУпАП (порушення правил охорони і використання пам’яток історії та культури),  ст. 136 КУпАП (вчинення порушень на автомобільному транспорті), ст. 151 КУпАП (самоправне зайняття жилого приміщення), ст. 152 КУпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів), частиною першою ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання котів і собак), ст. 159 КупАП (порушення правил торгівлі на ринках), ст. 180 КупАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), ст. 181 КУпАП (ворожіння у громадських місцях), ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією), ст. 182 КУпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях), ст. 186 КУпАП (самоуправство, тобто  самовільне,  всупереч    встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права), ст. 186-1 КУпАП (незаконні дії щодо державних нагород), ст. 189 КУпАП (порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень), ст. 196 КУпАП (порушення правил навчання карате); посадові особи органів охорони здоровя складають протоколи за ознаками ст. 45 КУпАП (ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу), ст. 46 КупАП (умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою); посадові особи органів управління архівною справою і діловодством складають протоколи за ознаками ст. 92-1 КУпАП (порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи); посадові особи підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі складають протоколи за ознаками ст. 99 КУпАП (порушення правил охорони електричних мереж), ст. 103-1 КУпАП (порушення правил користування енергією і газом); посадові особи, уповноважені виконкомами міських рад, складають протоколи за ознаками ст. 103-2 КУпАП (пошкодження газопроводів при проведенні робіт), ст. 104 КУпАП (потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських структур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних, громадських чи фермерських господарств), ст. 149 КУпАП (порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень), ст. 150 КУпАП (порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями), ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, визначених рішенням відповідної міської ради); державні інспектори з охорони прав на сорти рослин складають протоколи за ознаками ст. 104-1 КУпАП (порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва); посадові особи,  уповноважені відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких  належать  аеродроми складають протоколи за ознаками ст. 111 КУпАП (порушення правил безпеки польотів на аеродромах, поза аеродромами та на посадкових майданчиках); посадові особи підприємств і  організацій,  які  експлуатують   магістральні трубопроводи, складають протоколи за ознаками ст. 138 КУпАП (порушення правил охорони магістральних трубопроводів); посадові особи органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту складають протоколи за ознаками ст. 136 КУпАП (вчинення порушень на автомобільному транспорті), ст.141 КУпАП (порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів), ст. 142 КУпАП (порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів); посадові особи підприємств  і  організацій,  у  віданні  яких  є  об'єкти електроенергетики складають протоколи за ознаками ст. 185-12 КУпАП (створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики); посадові особи державних  органів  реєстрації актів цивільного стану складають протоколи за ознаками ст. 212-1 КУпАП (повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини). 

 

 

 Начальник юридичного відділу    Кондратенко О.С.

 

Завантажити Кодекс України про адміністративні правопорушення (КупАП)  kodex1_330_01_04_2010.rar [183.5 Kb] (cкачувань: 43)
 Люботинська міська рада оголошує конкурс
Автор: Lubotin   Додано: 31 березня 2010   Переглядів:1145   Категорія - [Головна]
 

На здачу в оренду приміщення, загальною площею 8,0 м. кв., яке розташоване за адресою: вул. Радянська, 41 

       Конкурс планується провести  15 квітня 2010 р.

       Кінцевий строк прийняття заяви на участь у конкурсі: 14 квітня 2010 р.

 

       Здача в оренду  приміщення буде здійснюватись за такими умовами: 

  1.  Орендна ставка – не менше 15 відсотків, визначена згідно з Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Люботин. Орендна плата за приміщення, загальною площею 8,0 м.кв. не менше 37 грн. 90 коп. за місяць оренди приміщення.  
  2.  Сплата орендної плати у вигляді завдатку, у розмірі не менше, ніж орендна плата за два місяці. Учасникам, які за рішенням конкурсної комісії не будуть визначені переможцями, застава повертається в установленому порядку.
  3. Утримання приміщення в належному санітарно – технічному стані.
  4. Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т.ч. екологічних, санітарно – епідеміологічних, протипожежних норм.
  5.  При визначенні переможця конкурсу буде надано перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував ( в проекті договору оренди ) найбільшу орендну плату при рівних умовах та поліпшення орендованого майна за свій рахунок.

Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії такі документи:

-     заяву на участь у конкурсі ;

-     проект договору оренди;

-     відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

 -      копія свідоцтва про реєстрацію підприємства (завірена нотаріально або печаткою орендодавця);

-       інформація в письмовому вигляді, завірена печаткою підприємства, про: всі розрахункові рахунки підприємства, відкриті в установах банків України, ПІБ керівника підприємства, юридична адреса, контактні   телефони;

-      довідка ЕДРПОУ (копія);

-       свідоцтво про прийняття на облік в ДПА (копія);

-        копія паспорта керівника юридичної особи.

б) для учасників, які є  фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності:

-     копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, завірена нотаріально або печаткою орендодавця;

-     свідоцтво платника податків(копія);

 -    паспорт фізичної особи;

 в)   для учасників, які є  фізичними особами :

 -    паспорт фізичної особи;

-     довідка по присвоєння ідентифікаційного коду (копія);

 

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті з написом «На конкурс» з описом підтверджувальних документів, що містяться у конверті і завірені печаткою чи підписом учасника конкурсу.


Заяви приймаються за адресою:

м. Люботин, вул. Радянська, 41, каб. № 32,

довідки за телефоном 741-11-63
 До уваги керівників підприємств, організацій, установ
Автор: Lubotin   Додано: 30 березня 2010   Переглядів:1127   Категорія - [Головна, Регуляторна політика]
 

На черговому засіданні Люботинської міської ради буде розглянуто проект рішення щодо проведення конкурсного відбору підприємств на право надання послуг  з вивезення твердих побутових відходів  з території міста, затвердження Положення про конкурс. Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в обговоренні даного проекту. Проект рішення розташований на сайті виконавчого комітету Люботинської міської ради : http://www.lubotin.kharkov.ua. Свої пропозиції просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування на адресу: м.Люботин, вул. Радянська,26 к.32 або на електронну адресу Люботинської міської ради: mrl@kharkov.ukrtel.net. Телефон для довідок 741-11-63.

 

 

Завантажити "ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на право надання послуг з вивезення твердих побутових відходів з території міста" polojennya_pro_concurs.rar [18.65 Kb] (cкачувань: 20)