Веб-портал міста Люботин » Головна » Що треба знати про мобілізацію

 Що треба знати про мобілізацію
Автор: Svetlana   Додано:30 липня 2015   Переглядів:1005   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 1)

Що треба знати про мобілізацію

 

 Складна ситуація в Україні не залишає байдужим нікого. Щодня на наших очах будується нова історія. Нині дуже актуальним є питання мобілізації. Але не кожен знайомий з її законодавчими основами і тими нормативно-правовими актами, що регулюють її порядок. Захист Батьківщини, територіальної цілісності та суверенітету України є конституційним обов'язком наших громадян.

 Для початку, необхідно визначити, що згідно з нормами Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мобілізація – комплекс   заходів,   здійснюваних   з  метою планомірного  переведення   національної   економіки,   діяльності органів   державної   влади,   інших  державних  органів,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій  на функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а  Збройних  Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного  захисту  -  на  організацію  і  штативоєнного  часу. Мобілізаціяможе  бути  загальноюабочастковою  та проводиться відкрито чи приховано. Порядок проведення мобілізації регулюється законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Законом України "Про оборону України"  та іншими нормативно-правовими актами. Одним з таких нормативно-правових актів є Указ Президента України «Про часткову мобілізацію»(Указ затверджено Законом № 113-VIII від 15.01.2015 ). Існує ряд найпоширеніших питань стосовно порядку мобілізації, що турбують більшість громадян. Спробуємо відповісти на них

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

-заброньовані на періодмобілізації  та  на  воєнний  час  за органами  державноївлади,  іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування,  а також за підприємствами, установами і організаціями   в   порядку,   встановленому Кабінетом Міністрів України; 

-визнані відповідно до висновку  військово-лікарської  комісії  тимчасово  непридатними до військової служби за станом здоров'я на  термін   до    шести    місяців    (з    наступним    проходженням військово-лікарської комісії);

 -чоловіки,  на  утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу  у  разі  їх  згоди  тільки  за місцем проживання);

-жінки  та  чоловіки,  які самостійно виховують дитину (дітей) віком  до  18  років (такі особи можуть бути призвані на військову службу  у  разі  їх  згоди і тільки за місцем проживання);

 -жінки  та  чоловіки,  на  утриманні  яких  перебуває дитина - інвалід  підгрупи  А  віком до 18 років;

-жінки  та  чоловіки,  на  утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

 -усиновителі,   опікуни,   піклувальники,   прийомні   батьки, батьки-вихователі,  на  утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи  можуть  бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки  за місцем проживання);

-зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують, відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

 -народні депутати України,  депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

-інші військовозобов'язані або  окремі  категорії  громадян  у передбачених законами випадках.

 Призову на військову службу під час мобілізації, на особливийперіод не підлягаютьтакож: 

-студенти,  аспіранти  та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;

-наукові  і  науково-педагогічні  працівники  вищих навчальних закладів,  наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних   закладах,   наукових   установах   та   організаціях, загальноосвітніх  навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Не  підлягають  призову на військову службу під час часткової мобілізації  протягом  шести місяців з дня звільнення з військової служби   військовозобов’язані  з  числа  громадян,  які  проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у  військовому  оперативному  резерві  першої черги). Такі особи у зазначенийперіодможутьбутипризвані на військову службу за їхзгодою.

Яка існує відповідальність за порушеннязаконодавства про мобілізацію?

На сьогоднішній день за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторнепротягом року вчиненняпорушення, за яке особу вжебулопідданоадміністративномустягненню, -тягне за собою накладення штрафу на громадянвідтридцяти до ста неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян і на посадовихосіб - від ста до трьохсотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

Мобілізація автотранспорту. Відповідно до Положення про військово-транспортнийобов'язок, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №1921 від 28 грудня 2000 року встановлено, щовилучення для тимчасовоговикористаннятранспортнихзасобівабовідчуження з  наступним  повним відшкодуванням їх вартості, передача військовим формуванням на періодмобілізації та у воєнний час здійснюється на підставідокументів, щовидаються органами військовогоуправління. Вилучення (відчуження) транспортних  засобів  здійснюється районними (міськими) військовими комісаріатами на підставі розпоряджень місцевих держадміністрацій в обсягахлімітів та відсоткових норм вилучення, затверджених Кабінетом  МіністрівУкраїни, як окремо, так і у складі спеціальних формувань, які передаються  військовим  формуванням на періодмобілізації та увоєннийчас.

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», прийом-передача транспортних засобів, залучених в ході мобілізації, і їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюються на підставі акту прийому-передачі, в якому зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дозволяють ідентифікувати транспортні засоби. Також, власникмає право провести експертнуоцінку ТЗ для проведення компенсації збитків, пов'язаних з можливою втратою ТЗ.

 

В.о. начальника Люботинського

міського управління юстиції

Харківської області

В.М. Кожуріна