Сайт міста Люботин » Матеріали за 07.10.2011

 Інформація щодо захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип в Україні та їх профілактика
Автор: Chekardina   Додано: 7 жовтня 2011   Переглядів:700   Категорія - [Головна]
 

      У зв’язку з наближенням епідемічного сезону гострих респіраторних інфекцій в осінньо-зимовий період 2010-2012 років Міністерство охорони здоров я України повідомляє наступне.

    Епідемічний сезон грипу 2010-2011 рр. в Україні характеризувався помірною інтенсивністю. За період з вересня 2010р. по квітень 2011р. в країні на грип та гострі респіраторні інфекції захворіло 7706845 осіб, що становило 16,84% від усього населення.

      Було зареєстровано дві епідемічні хвилі, викликані різними збудниками. Перша хвиля, більш інтенсивна пройшла у грудні 2010 р.,викликана переважно штамом вірусу грипу В/Бризбен/60/2008, друга, менш інтенсивна, пройшла у січні-березні 2011р. і була викликана переважно пандемічним вірусом грипу А/Каліфорнія/07/2009(Н1N1)р.

     Враховуючи ситуацію минулого епідемічного сезону 2011-2012 р. в Україні прогнозується переважна циркуляція вірусів грипу А(Н3N2), а саме – штаму А/Перт/16/2009, який поки що не зреалізував в нашій країні свої епідемічні потенції. Не виключена також можливість циркуляції вірусів грипу А/Каліфорнія/07/2009(Н1N1)р та В, але роль їх в епідемічному процесі буде другорядною.

    Відповідно до рекомендацій ВООЗ та НАМН України, пропонує у передемічному щодо грипу сезоні 2011-2012рр. проводити щеплення зареєстрованими грипозними вакцинами осіб, які належать до груп ризику несприятливих наслідків захворювання на грип з метою уникнення ускладнень та можливих летальних випадків. До них належать: всі люди старші 65 років, незалежно від наявності чи відсутності хронічних захворювань, хворі будь-якого віку, що перебувають в стаціонарних медичних установах; вагітні; діти до 3-х років; діти та підлітки (від 6 місяців до 18 років), що одержують тривалу терапію ацетилсаліциловою кислотою; люди, що страждають хронічними захворюваннями легень або серцево-судинної системи; люди, що страждають порушенням обміну речовин, включаючи цукровий діабет; хворі на стафілококову інфекцію; пацієнти з імунною недостатністю; пацієнти з ожирінням.

 

Головний лікар Люботинської ЦМЛ 

 О.В.Кандаурова        
 8 жовтня ДЕНЬ ЮРИСТА
Автор: Chekardina   Додано: 7 жовтня 2011   Переглядів:776   Категорія - [Головна]
 

  ШАНОВНІ  ЮРИСТИ  !

Це свято служителів Феміди, які за покликанням та за професійним обов’язком стоять на сторожі громадянських прав і свобод, сприяють розбудові правової Української держави.

Сердечно вітаю  працівників Люботин із цим важливим професійним святом! Від щирого серця бажаю творчої наснаги, високого професіоналізму, енергії, нових здобутків заради ідеї утвердження верховенства права, справедливості, гуманізму і добра.

Ви стоїте на варті закону й інтересів громадян, а ваші знання, досвід, високі людські та ділові якості забезпечують становлення України як демократичної правової держави.

 

 

                                                                                                Люботинське міське управління юстиції Харківської області
 СУМІСНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ З КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ
Автор: Chekardina   Додано: 7 жовтня 2011   Переглядів:828   Категорія - [Головна]
 

  

Положення цієї статті ґрунтуються, насамперед, на положеннях Загальної декларації прав людини 1948 році, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 року і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року.

   Зокрема, у статті 1 Загальної декларації прав людини проголошено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Дане положення конкретизоване у статті 2: згідно з нею кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статті, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного та соціального походження , майнового, станового або іншого становища, а також політичного, правового  або міжнародного статусу країни або території, до якої людини належить.

    У преамбулах Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права стверджується, що визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх є основою свободи, справедливості і загального миру, та наголошується на тому, що ці права випливають із властивої людській особі гідності.

     У цих пактах визнається, що ідеал вільної людської особи, яка користується громадянською та політичною свободою і свободою від страху та нужди, можна здійснити тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, так сам як і своїми громадянськими та політичними правами.

      Варто зазначити, що термін „кожен”, як і подібні терміни в інших міжнародних документах, підкреслює універсальний характер прав, викладених у міжнародних договорах. Вони захищають права не лише осіб, які є громадянами певної держави, але й права іноземців та осіб без громадянства. Суб’єктами всіх прав людини є і особи, дієздатність яких обмежена, або які є недієздатними. За містом положень міжнародних договорів про права людини дитина, тобто особа, яка не досягла 18 років, а також є суб’єктом всіх прав і свобод людини, за винятком тих, що пов’язані з певним віком цензом.

     Україна, як держава-учасниця зазначених та інших міжнародних договорів, має виходити, перш за все, з визнання природного характеру основних прав і свобод людини . недопустимі будь-якої її дискримінації всупереч міжнародно-правовим нормам, необхідності створення для кожного, хто знаходиться на її території і під юрисдикцією, рівних мов щодо користування правами, проголошених договорами.

      У статті 21 Конституції України вільність і рівність слід розглянути насамперед з позиції природних прав і свобод, тобто таких, що належать кожній особі з народження. В силу цього вони є невідчужуваними.

      Проте положення статті стосуються всієї сукупності прав і свобод людини – громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних. Їх зміст розкривається в положеннях інших статей Конституції, а також законів України, що визначають правовий статус людини і громадянина.

      Стосовно принципу рівності людей у правах, який закріплено у статті 21, потрібно, насамперед, зважати на те, що він має універсальний характер. За змістом же Конституції України даний принцип означає: рівність людей у своїй гідності; рівність прав кожної людини; рівність конституційних прав і свобод громадян України та їх рівність перед законом (статті 21, 24 Конституції України). Дотримання цього принципу в суспільних відносинах щонайперше може бути з’ясоване у зв’язку з аналізом застосування принципів соціальної справедливості і соціальної рівності та з урахуванням визначення законодавством України правового статусу людини і громадянина.

      Принцип не відчужуваності прав людини, закріплений у статті 21, означає, що особа не може бути позбавлена своїх прав і не може відмовитися від своїх прав.

       Неможливість позбавлення особи прав означає неможливість позбавлення прав як з боку держави в особі будь - яких її органів, так і з боку юридичних і фізичних осіб.

       Неможливість відмови особи від своїх прав означає, зокрема, що відмова особи від своїх прав ні за яких обставин не може бути визнана будь-ким.

       Неможливість відмови від своїх прав не слід змішувати з правом людини вирішувати питання щодо користування тим чи іншим правом, наприклад щодо участі чи не участі у виборах, референдум тощо.

       Принцип не відчужуваності прав людини набув свого розвитку в Цивільному кодексі України віл 16 січня 2003 року ( з наступними змінами). Так, відповідно до частини третьої статті 269 Кодексу особисті немайнові права тісно пов’язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав.

        Принцип непорушності прав і свобод людини, який закріплено у статті 21, відображено в положеннях Конституції в положеннях Конституції України щодо недопустимості скасування конституційних прав і свобод, звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесені змін до законодавства (статті 22, 64, 157).

       Разом з цим стаття 64 Конституції України допускає можливість обмеження прав і свобод як за обсягом, так і за часом в умовах воєнного або надзвичайного стану. Такі обмеження можуть бути застосовані щодо прав і свобод, передбачених статтями 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54 Конституції України.
 До уваги!!!
Автор: Chekardina   Додано: 7 жовтня 2011   Переглядів:567   Категорія - [Головна]
 

Телефонограма № 207 від  07.09.2011р.

 

У зв’язку з ремонтними роботами  08.10.11  року  з 09.00-15.00  буде припинена подача електроенергії  (вул. вул. Леніна, Гастелло, Джерелянська).

 

Люботинське відділення електромереж

 

 

 

Телефонограма № 208  від  07.09.2011р.

 

У зв’язку з ремонтними роботами  10.10.11  року  з 10.00-17.00  буде припинена подача електроенергії  (вул. вул.Полтавський шлях, Радянська ).

 

Люботинське відділення електромереж

 

 

 
 «Про затвердження Порядку вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом (у новій редакції)».
Автор: Chekardina   Додано: 7 жовтня 2011   Переглядів:591   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Регуляторна політика]
 

Запрошуємо суб’єкти господарювання до обговорення проекту рішення Люботинської міської ради «Про затвердження Порядку вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом (у новій редакції)».

       Свої пропозиції просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування на адресу: м. Люботин, вул. Радянська, 26   к. 3 (відділ місцевого економічного розвитку) або електронну адресу Люботинської міської ради: mrl@kharkov.ukrtel.net.  Телефон для довідок: 741-11-72.

 

Завантажити документи: analiz_poryadok_rishennya.rar [48.51 Kb] (cкачувань: 12)

 

                   Начальник відділу місцевого економічного розвитку  І.С.Кудря