Веб-портал міста Люботин » Головна » Щодо проходження військової служби за контрактом

 Щодо проходження військової служби за контрактом
Автор: Lubotin   Додано:6 липня 2021   Переглядів:179   Категорія - [Головна]
 
 (голосів: 0)

Щодо проходження військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу у Збройних Силах України.


1.1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:
особи, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили військової служби;
резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу;
військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації.
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період – до 60 років).

1.2. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору;
фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата;
базова загальна освіта та вище;
мотивація до військової служби;
рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

1.3. Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства.
Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.
Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
вік до 45 років (в особливий період – до 60 років);
стан здоров’я та придатність за медичними показниками;
фізична підготовленість та професійно-психологічний відбір.

1.4. Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу – 3 роки;
для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.
З військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців (звільнилися під час дії особливого періоду) може укладатися контракт на 6 місяців.

1.5. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом:
для військовослужбовців, які проходять службу на посадах рядового складу – на 3 роки;
для військовослужбовців, які проходять службу на посадах сержантського і старшинського складу, – на строк від 3 до 5 років.
Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але на більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

1.6. Щодо порядку прийняття на військову службу за контрактом громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом:
1. Прибувають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку (реєстрації) для співбесіди та підбору посади (військової частини), або до військової частини для отримання рекомендаційного листа (у разі необхідності).
2. Надає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки такі документи:
заяву громадянина щодо вступу на військову службу за контрактом;
рекомендаційний лист військової частини (за наявністью);
письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей
(за потребою);
копію паспорта громадянина України (копію ІD - паспорта громадянина України);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
службову характеристику з місця роботи або навчання;
копію документу про народження;
копії документів про освіту;
копію документу про шлюб (розірвання шлюбу);
копії документів про народження дітей;
довідка про трудову діяльність (копію трудової книжки);
довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення;
копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
фотокартки 9х12 – 1 шт., 3х4 – 2 шт.
3. Прибуває до закладу охорони здоров’я за направленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії (отримує довідку ВЛК, щодо придатності
до проходження військової служби за контрактом);
надає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки: примірник довідки ВЛК; картку медичного огляду; сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду; довідки про: відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері; про відсутність вагітності (для жінок); про визначення групи крові та резус-належності; результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів “В” та “С” і результати інших досліджень.
4. Проходить в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки) професійно-психологічний відбір.
5. Очікує виклик з територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вибуття до військової частини (навчального центру), готує решту документів, які додаються під час оформлення особової справи.

1.7. Військовослужбовець строкової військової служби (військової служби за призовом під час мобілізації) та резервіст, який вияв бажання проходити військову службу за контрактом:
1. Подає рапорт (за підпорядкованістю), щодо прийняття його
в добровільному порядку на військову службу за контрактом;
письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
за потребою письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей.
2. Направляється командуванням військової частини до закладів охорони здоров’я для проходження військово-лікарської комісії (отримує довідку ВЛК, щодо придатності до проходження військової служби за контрактом за відвідною військово-обліковою спеціальністю).
3. Надає за підпорядкованістю до штабу військової части необхідні документи для оформлення особової справи:
примірник довідки ВЛК, картку медичного огляду, необхідні довідки (сертифікати) медичних досліджень;
копію паспорта громадянина України (ІD - паспорта громадянина України); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
службову характеристику;
службову картку;
копію документу про народження;
копії документів про освіту;
копію документу про шлюб (розірвання шлюбу);
копії документів про народження дітей;
фотокартки 9х12 – 1 шт., 3х4 – 2 шт.
4. Проходить професійно-психологічний відбір та перевірку рівня фізичної підготовки.
5. Оформляє допуск до державної таємниці (у разі необхідності).
6. Розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини.
Додатково. За результатами атестаційних комісій військових частин командиром військової частини приймаються рішення щодо прийняття військовослужбовців строкової служби (військової служби за призовом під час мобілізації) або резервістів на військову службу за контрактом.

1.8. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу:
мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом становить 10 200 грн.;
за укладання першого контракту встановлено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям в таких розмірах: рядовим – 8, сержантам і старшинам – 9 розмірів прожиткових мінімумів; додаткові виплати за виконання завдань в ООС становить від 6,5 до 17 тис. грн. в залежності від відстані від лінії бойового зіткнення;
грошове забезпечення військовослужбовців військових частин Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, морської піхоти ВМС Збройних Сил України та гірсько-штурмових військових частин в середньому на 2-3 тис. грн. більше ніж в інших військових частинах Збройних Сил України;
виплачується компенсація за піднайом житла для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

1.9. Основні соціальні та матеріальні пільги (заохочувальні фактори)
Законодавством України передбачено:
збереження місця роботи та середнього заробітку на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;
збереження пенсії з на строк до завершення особливого періоду
для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;
вищий розмір пенсійного забезпечення (ніж у цивільному секторі)
та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку);
надання можливості призначення дострокової пенсії за віком учасниками АТО (ООС) після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років (за умови наявності страхового стажу не менш ніж 25 та 20 років відповідно);
виплати органами місцевого самоврядування щорічної соціальної допомоги учасникам бойових дій;
надання статусу учасника бойових дій (у разі виконання завдань в ООС), та отримання належних цьому статусу пільг;
безкоштовне забезпечення речовим майном;
харчування за рахунок держави (в пунктах постійної дислокації військових частин – обіди, а під час польових виходів, навчань або виконання завдань в ООС – триразове);
безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості);
пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
можливість отримання вищої освіти у військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти:
за денною формою навчання – для підготовки до проходження військової служби на посадах офіцерського складу;
за заочною формою навчання після продовження служби за новим контрактом – для здобуття базової вищої освіти і перспективи призначення на вищі посади;
можливість отримання базової або повної вищої освіти за вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання у закладах вищої освіти після продовження військової служби за новим контрактом;
можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування по службі);
щорічна основна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки);
грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірах, що не перевищують грошового забезпечення;
відпустка за сімейними обставинами терміном до 10 діб (зі збереженням грошового забезпечення);
участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки.

За детальною інформацією звертайтеся до Харківського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96, а, кабінет 19, 20. Телефон для довідок 095-109-32-27 Тетяна Володимирівна.